Dosje javnega naročila 001280/2019
Naročnik: VRTEC LEDINA, Čufarjeva ulica 14, 1000 Ljubljana
Storitve: Izbira izvajalca za izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Ledina za obdobje dveh let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 166.730,66 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001280/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.03.2019
JN001280/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN001280/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.05.2019
JN001280/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2019
JN001280/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.07.2019
JN001280/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.10.2019
JN001280/2019-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.01.2020
JN001280/2019-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.04.2020
JN001280/2019-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.07.2020
JN001280/2019-X07 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.10.2020
JN001280/2019-X08 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.01.2021
JN001280/2019-X09 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.04.2021
JN001280/2019-X10 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001280/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VRTEC LEDINA
Čufarjeva ulica 14
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Viktorija Strajnar
viktorija.strajnar@ljubljana.si
+386 13064447

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/298611/Objava_-_čiščenje_VRTEC_LEDINA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7626
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira izvajalca za izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Ledina za obdobje dveh let
Referenčna številka dokumenta: 430-188/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Ledina za obdobje dveh let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Ledina za obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Delovne razmere pri ponudniku0,10
Vzpostavljen sistem okoljskega ravnanja0,10

Cena – Ponder:
0,80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.03.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.03.2019   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.03.2019   12:00

Dodatne informacije:
Mestna občina Ljubljana postopek oddaje javnega naročila izvaja na podlagi pooblastila naročnika Vrtca Ledina, izdanega na podlagi 66. člena ZJN-3
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.03.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.03.2019   12:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na predhodno neoddajo javnega naročila predlagamo, da naročnik objavi ocenjeno vrednost javnega naročila.

ODGOVOR
Naročnik ne bo razkril ocenjene vrednosti javnega naročila, oziroma višine predvidenega vira financiranja javnega naročila, opredeljenega v Pooblastilu oz. Sklepu o začetku postopka, saj je skladno z načelom gospodarnosti ocenil, da bi razkritje navedenih podatkov poslabšalo pogajalsko izhodišče naročnika.Datum objave: 15.03.2019   14:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko ponudniki predložimo referenčna potrdila naročnikov, ki smo jih pridobili za prejšnji - needdan razpis?
Ne bi želeli ponovno obremenjevati svojih naročnikov zaradi pridobitev dokumentacije za enak razpis, obrazca pa sta identična.

Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR
Da, v kolikor v celoti izpolnjujejo vsebinske zahteve iz predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 15.03.2019   14:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na strani 27/77 razpisne dokumentacije imate navedeno točkovanje po merilu delovnih razmer pri ponudniku.
Zaposlen 1 za nedoločen čas - 1 točka, zaposlenih 10 za nedoločen čas - 10 točk.

V prilogi 5/2: Seznam kadrov pa je v obrazec možno vpisati le 6 oseb, prav tako glede na zahteve po prisotnosti delavcev,
je nesmiselno nominirati 10 ljudi.

Kako bo torej potekalo točkovanje? Ali 6 zaposlenih za nedoločen čas pomeni 10 točk?

Hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR
Minimalne zahteve po številu delavcev prisotnih na objektu izhajajo iz točke štiri II. poglavja predmetne razpisne dokumentacije. Torej, če boste nominirali sedem delavcev, od tega so štirje zaposleni za nedoločen čas, boste prejeli 6 točk in ne 4 (4/7*100). Upoštevajte formulo, saj se upošteva ODSTOTEK nominiranega kadra s pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in ne število. Jasna navodila za izračun točk po merilu »delovne razmere pri ponudniku«, izhajajo iz b) točke VII. poglavja predmetne razpisne dokumentacije. V Prilogo 5/2 pa lahko dodatno vstavite vrstice v kolikor boste navedli več kot 6 oseb, ki bodo izvajale storitev čiščenja s pogodbo sklenjeno za nedoločen čas.Datum objave: 15.03.2019   14:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pogodbe o zaposlitvi so POSLOVNA SKRIVNOST podjetja, prav tako je pošiljanje pogodb o zaposlitvi zaposlenih tretjim osebam kršitev Uredbe GDPR.


ODGOVOR
Kot izhaja iz VI. Poglavja predmetne razpisne dokumentacije, Pogoji za sodelovanje, točka 7, ponudnik kot dokazilo za pridobitev točk po merilu »delovne razmere pri ponudniku«, v ponudbo predloži:
- kopijo na dan oddaje ponudbe veljavne pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za vsakega posameznega delavca, za katerega je gospodarski subjekt v Seznamu kadrov (Priloga 5/2) opredelil, da ima sklenjeno pogodbo za nedoločen čas. Iz pogodbe mora biti razviden naziv delodajalca, delavec, opredelitev časovne veljavnosti pogodbe (nedoločen čas) ter datum sklenitve pogodbe. Vse ostale podatke, oziroma ostala določila pogodbe, ponudnik prekrije.
- soglasje delavcev za predložitev pogodbe o zaposlitvi (priloga 5/3).
S tem je naročnik zagotovil spoštovanje veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.
Datum objave: 15.03.2019   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali lahko namesto pogodb o zaposlitvi pošljemo M1 obrazce, kjer so razvidni vsi zahtevani podatki?
Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Ne. Naročnik zahteva pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, skladno s VI. Poglavjem predmetne razpisne dokumentacije, Pogoji za sodelovanje, točka 7.