Dosje javnega naročila 001225/2019
Naročnik: KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o, Koroška cesta 37B, 3320 Velenje
Gradnje: »Prevezava sekundarnega omrežja iz TPP 350 na TPP 412« ter »Obnova jaška J 31 in postavitev novega jaška RJ 2 na magistralnem kolektorju Velenje Šoštanj«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 175.185,22 EUR

JN001225/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.03.2019
JN001225/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.03.2019
JN001225/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN001225/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.05.2019
JN001225/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001225/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o
Koroška cesta 37B
3320
SI034
Velenje
Slovenija
Tomaž Prasnic
tomaz.prasnic@kp-velenje.si
+386 38961166
+386 38961127

Internetni naslovi
http://www.kp-velenje.si/

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI034
Velenje
Slovenija
Janez Vranc
janez.vranc@velenje.si
+386 38961728

Internetni naslovi
http://www.velenje.si

OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12
3325
SI034
Šoštanj
Slovenija
Simon Usar
simon.usar@sostanj.si
+386 38984347

Internetni naslovi
http://www.sostanj.si

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
Šmartno ob Paki 69
3327
SI034
Šmartno ob Paki
Slovenija
Drago Kovač
drago.kovac@smartnoobpaki.si
+386 38984952

Internetni naslovi
http://www.smartnoobpaki.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kp-velenje.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7842
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Prevezava sekundarnega omrežja iz TPP 350 na TPP 412« ter »Obnova jaška J 31 in postavitev novega jaška RJ 2 na magistralnem kolektorju Velenje Šoštanj«
Referenčna številka dokumenta: KPV-6-2019/II/SIR-105810-TP
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je gradnja »Prevezava sekundarnega omrežja iz TPP 350 na TPP 412« ter »Obnova jaška J 31 in postavitev novega jaška RJ 2 na magistralnem kolektorju Velenje Šoštanj«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Šmartno ob Paki
II.2.4 Opis javnega naročila
Projekt »Prevezava sekundarnega omrežja iz TPP 350 na TPP 412« je izvedba novega sekundarnega toplovoda za oskrbo objektov na Partizanski cesti v Velenju. Trenutno se obstoječi objekti oskrbujejo iz TPP 350 v poslovnem objektu Gorenja. Ker se bo ta postaja ukinila je potrebno izvesti prevezavo na najbližje obstoječe sekundarno omrežje. S prevezavo omrežja se bo dosegla tudi ukinitev primarnega dovoda DN 100 od J 5332 do TPP 350, s čimer se bodo zmanjšale toplotne izgube omrežja in dosegle ugodnejše obratovalne razmere na vročevodnem omrežju Podkraj Gorica.

Projekt »Obnova jaška J 31 in postavitev novega jaška RJ 2 na magistralnem kolektorju Velenje Šoštanj« je obnova obstoječega kanalizacijskega jaška J 31 s sanacijskim premazom in vgradnja novega nasadnega jaška na obstoječi kolektor na mešanem magistralnem kolektorju odpadnih voda, sočasno z izgradnjo toplovoda na območju Gorenja in trgovske cone v Velenju. Obstoječi mešani magistralni kolektorski vod Velenje Šoštanj je na tem območju grajen iz betonskih nearmiranih cevi, dimenzije DN 700 m, vključno z stranskimi vtoki DN 300.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 100
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.03.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.03.2019   11:00
Kraj: Portal e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.03.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.