Dosje javnega naročila 001082/2019
Naročnik: KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o, Koroška cesta 37B, 3320 Velenje
Gradnje: Obnova UV zaščitnih premazov na magistralnem vročevodu TEŠ - Pohrastnik, odsek 2
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 72.942,58 EUR

JN001082/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.02.2019
JN001082/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.03.2019
JN001082/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.05.2019
JN001082/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2019

    JN001082/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o
Koroška cesta 37B
3320
SI034
Velenje
Slovenija
Tomaž Prasnic
tomaz.prasnic@kp-velenje.si
+386 38961166
+386 38961127

Internetni naslovi
http://www.kp-velenje.si/

OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12
3325
SI034
Šoštanj
Slovenija
Simon Usar
simon.usar@sostanj.si
+386 38984347

Internetni naslovi
http://www.sostanj.si/

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI034
Velenje
Slovenija
Janez Vranc
janez.vranc@velenje.si
+386 38961728

Internetni naslovi
http://www.velenje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.kp-velenje.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7439
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova UV zaščitnih premazov na magistralnem vročevodu TEŠ - Pohrastnik, odsek 2
Referenčna številka dokumenta: KPV-2-2019/I/SIR-105810-TP
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je »Obnova UV zaščitnih premazov na magistralnem vročevodu TEŠ Pohrastnik_odsek 2«, in sicer popravilo poškodb poliesterskega plašča, čiščenje ter priprava podlage za nov nanos zaščitnega UV premaza in izvedba novega zaščitnega premaza.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232000
45232140
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Šoštanj
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Obnova UV zaščitnih premazov na magistralnem vročevodu TEŠ Pohrastnik_odsek 2«, in sicer popravilo poškodb poliesterskega plašča, čiščenje ter priprava podlage za nov nanos zaščitnega UV premaza in izvedba novega zaščitnega premaza.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.03.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.03.2019   11:00
Kraj: Portal e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.03.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.03.2019   13:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika pozivamo, da razširi kriterije referenc, saj že vrsto let spremljamo razpis in razpisne pogoje. V vseh letih ugotavljamo, da so dela oddana istemu naročniku, vsi ostali ponudniki so izločeni. Pri vseh konkurentih ne gre za "garažna" podjetja, temveč podjetja, ki so ne samo tehnološko, temveč tudi kadrovsko in strokovno podkovana. Vsi omenjeni izvajalci lahko svoj portfolijo dokažejo z bogatimi referencami, ter z finančnimi zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Sumimo, da zgoraj omenjena praksa ne ustreza načelom zakona o javnem naročanju, prav tako ponudnik posledično nima konkurence in monopolni položaj v tem primeru.

Pozivamo naročnika torej naj razširi reference in dopusti podobno ali bolj zahtevne objekte na primer hodromehansko opremo, plinovode, tehnološko opremo, kjer so potencialne posledice zaradi korozije obsežnejše, kot pa posledice korozije na poliestrskem substratu.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovani!
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.
Lepo pozdravljeni!