Dosje javnega naročila 001091/2019
Naročnik: OBČINA SLOVENSKE KONJICE, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice
Gradnje: IZGRADNJA PRIZIDKA VRTCA TEPANJE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001091/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.02.2019
JN001091/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2019
JN001091/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.05.2019
JN001091/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.06.2019

    JN001091/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SLOVENSKE KONJICE
Stari trg 29
3210
SI
Slovenske Konjice
Slovenija
Boštjan Mlakar
info@slovenskekonjice.si
+386 37573390
+386 35754328

Internetni naslovi
http://www.slovenskekonjice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/298708/Razpisna_dokumentacija-Izgradnja_prizidka_vrtca_Tepanje.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7447
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZGRADNJA PRIZIDKA VRTCA TEPANJE
Referenčna številka dokumenta: 4300-0003/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Projekt doziava vrtec je predeviden v več fazah.
Predmet naročila zajema izgradnjo prizidka za potrebe ene igralnice in kuhinje ter dobava in montaža kuhinjske opreme v vrtcu Tepanje in je razdeljeno na sklope.

Faza I:
Sklop 1: Izgradnja prizidka kuhinje in igralnice (oznaka v grafičnih prilogah Prizidava 2 in 3)
Sklop 2: Dobava in montaža kuhinjske opreme

Nova gradnja, ki pomeni ponovitev podobne gradnje:
Projekt širitve vrtca Tepanje predvideva v Fazi I gradnjo prizidka ene učilnice in kuhinje ter dodatno Fazo II: Izgradnja prizidka dodatne igralnice (oznaka v grafičnih prilogah Prizidava 1). Dela za fazo II se s tem postopkom naročila male vrednosti ne oddaja.
Faza II - Izgradnja prizidka dodatne igralnice predstavlja ponovitev podobne gradnje, kot je razpisana za Sklop 1: Izgradnja prizidka kuhinje in igralnice, v skladu s 5. odstavkom 47. člena ZJN-3.
Faza II predstavlja novogradnjo-prizidavo dodatne igralnice, ki je skladna z osnovnim projektom (gradnja ene igralnice - Sklo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izgradnja prizidka kuhinje in igralnice
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Tepanje se nahaja na naslovu Tepanje 27, 3210 Slovenske Konjice
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 1: Izgradnja prizidka kuhinje in igralnice (oznaka v grafičnih prilogah Prizidava 2 in 3)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z določili ZJN-3, sprememba pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža kuhinjske opreme
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39141000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Tepanje se nahaja na naslovu Tepanje 27, 3210 Slovenske Konjice
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 2: Dobava in montaža kuhinjske opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z določili ZJN-3, sprememba pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v skladu z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.03.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.03.2019   11:01
Kraj: sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.03.2019   11:00

Dodatne informacije:
Razpisna dokumentacija vključno z grafičnimi prilogami je objavljena na spletni stani občine www.slovenskekonjice.si.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.03.2019   07:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali lahko predložimo ponudbo za oba sklopa?

ODGOVOR
Da, lahko. V objavi oznaka "samo en sklop" pomeni, da mora ponudnik oddati ponudbo vsaj za en sklop.Datum objave: 07.03.2019   08:18
VPRAŠANJE
Zanima nas, kdo je bil izvajalec del izgradnje starega vrtca.

ODGOVOR
Izvajalec del izgradnje starega vrtca je bil Marles hiše Maribor d.o.o..


Datum objave: 12.03.2019   14:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zaradi specifičnosti objekta vljudno naprošamo za podaljšanje roka oddaje ponudbe.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav

ODGOVOR:
Naročnik je določil primeren rok, zato se rok za oddajo ponudb ne podaljšuje.