Dosje javnega naročila 001182/2019
Naročnik: SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Storitve: Menjava koles na lokomotivah serije 541
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN001182/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 01.03.2019
JN001182/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.03.2019
JN001182/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.05.2019
JN001182/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.07.2019
JN001182/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 13.08.2019

    JN001182/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 044-101625
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Emir Kambur
emir.kambur@slo-zeleznice.si
+386 12914324
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.sz-vit.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/298749/Menjava_koles_na_lokomotivah_serije_541_SŽ-VIT.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7450
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Menjava koles na lokomotivah serije 541
Referenčna številka dokumenta: 17/2019/28
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Menjava koles na lokomotivah serije 541
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Menjava koles na lokomotivah serije 541
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.04.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.03.2019   12:00

Dodatne informacije:
Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 5.4.2019 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje prijava, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Dostop do povezave za oddajo elektronske prijave/ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7450
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.03.2019   11:33
VPRAŠANJE
Prosimo vas, da podaljšate rok za oddajo do 3. junija.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

Vaši prošnji po podaljšanju roka za oddajo prijav smo ugodili. Prijava se po novem šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 3.6.2019 do 12.00 ure. Odpiranje prijav bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 3.6.2019 in se bo začelo ob 12.05 uri. Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 22.5.2019 do 12.00 ure.

Lep pozdrav

Emir Kambur

Datum objave: 26.03.2019   12:38
VPRAŠANJE
Spoštovani

Imamo zahtevo za:

OBRAZEC 13

Ponudnik mora navesti podatke iz katerih bo razvidno, da je v preteklih petih letih pred dnevom objave tega javnega razpisa opravil vsaj eno storitev menjave koles na lokomotivah proizvajalca Siemens serije ES64U, najmanj enemu železniškemu prevoznemu podjetju ali pooblaščeni delavnici za vzdrževanje železniških vozil iz držav članic UIC.

Delavnic katere so izvajale zamenjavo je ena ali dve. To je zelo velika omejitev. Prosimo za sprostitev zahteve referenc na samo Siemens vozila.

lp

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije. Referenčne zahteve, ki so določene v razpisni dokumentaciji, so povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila.

lep pozdrav

Emir Kambur


Datum objave: 26.03.2019   13:01
VPRAŠANJE
wie lautet mein Mädchenname

ODGOVOR
Datum objave: 23.05.2019   14:08
VPRAŠANJE
Katalog vprašanj:

1) Ali je mogoče namesto ESP, ki žal ne deluje zaradi tehničnih težav, s portala Evropske komisije prenesti tudi dokument EEE, ga izpolniti in oddati v uradnem jeziku posamezne države https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=de?
2) Ali je mogoče predložiti obstoječa dokazila o kvalifikacijah, če niso starejša od 12 mesecev?
3) Obrazec 5, 1. člen: Je v času veljavnosti pogodbe zagotovljen odvzem najmanj 28 pogonskih enot?
4) Prosimo za navedbo natančne vsebine storitve glede na posamezni delovni korak.
5) So v osnutku pogodbe, obrazec 5, vključene samo preventivne storitve?
6) Prosimo za definicijo višine zamudnih obresti v skladu s 4. členom osnutka pogodbe, obrazec 5.
7) Katere dokumente je treba v skladu z 8. členom obrazca 5 obvezno priložiti ob dobavi? Prosimo, upoštevajte, da pri tej vrsti servisne storitve računa ni mogoče izstaviti naknadno in ni mogoče izstaviti potrdila 3.1.
8) V 15. členu obrazca 5 Osnutek pogodbe: je najvišja osnova za izračun kazni 10 % pogodbene vrednosti, torej skupne vsote v EUR z DDV-jem v skladu z oceno predvidenih stroškov, ali 10 % pogodbene vrednosti z dobavo delov?
9) Garancije na obrabo ne moremo dati. Prosimo za upoštevanje. Prosimo za natančno definicijo zahtevanega obsega garancije.
10) V ponudbo so lahko vključeni samo naslednji nadomestni deli (polna kolesa). Dodatne nadomestne dele (sferični ležaji, ležaji vlečnega motorja) za popravila je treba po analizi škode vključiti v ločeno ponudbo. Prosimo, sporočite, ali se naročnik strinja s tem postopkom.
11) Obrazec 1 je treba spremeniti tako, da omogoča obračun glede na dejanske stroške. Če so potrebne dodatne storitve za servisiranje pogonskih enot, bodo izvedene, tudi če ne ustrezajo navedenim količinam. Predlagamo spremembo cene/kos.
12) Analizo škode je mogoče izvesti v obliki pregleda ob prevzemu. Za to je potreben podatek o prevoženih kilometrih 1 teden pred prevzemom pogonskih enot, ki jih je treba servisirati. Prosimo za potrditev, ali se strinjate s tem postopkom.
13) Če drsnih obročev ni mogoče več popraviti, jih je treba zamenjati. To nepredvideno korektivno delo ni vključeno v obseg storitev in ga je treba vključiti v individualno ponudbo. Prosimo, sporočite, ali se naročnik strinja s tem postopkom.
14) Je podatke o merah drsnih obročev mogoče posredovati vnaprej (najmanj 1 teden pred prevzemom pogonskih enot za servisiranje)?
15) Če je osna gred okvarjena (npr. glede na prikaz pri ultrazvočnem preverjanju), zamenjava ni vključena v predloženi oceni predvidenih stroškov). To nepredvideno korektivno delo ni vključeno v obseg storitev in ga je treba vključiti v individualno ponudbo. Prosimo, sporočite, ali se naročnik strinja s tem postopkom.
16) Lahko osne ležaje in gredi zagotovi naročnik? Je mogoče zagotoviti razpoložljivost delov, ki nima vpliva na čas servisiranja?

Bo na servis poslanih tudi več pogonskih enot več lokomotiv; če da, do koliko naenkrat?
Kakšen načrt izvedbe predvideva naročnik za pregled vseh pogonskih enot glede na postavke v razpisu lahko posredujete ta načrt izvedbe (čas med začetkom in zaključkom)?
Prosimo, sporočite, ali v okviru pogajanj potekajo pogajanja samo o ceni ponudbe. Če ne, prosimo za informacijo o tem, katere ostale točke pogodbe so še vključene v fazo pogajanj.ODGOVOR

1. Da.

2. Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje.

3. Da.

4. Storitev je potrebno izvesti po dokumentaciji proizvajalca Siemens za lokomotive ES64U4.

5. Ne, predmet javnega naročila so korektivne storitve.

6. Višina zamudnih obresti se določi upoštevajoč Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1), ki v 2. členu določa:

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti, ob upoštevanju določbe (d) točke prvega odstavka 3. člena Direktive 2000/35/Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (UL L št. 200, z dne 8. 8. 2000, str. 35), je vodilna obrestna mera, povečana za 8 odstotnih točk.

Predpisana obrestna mera iz prvega odstavka tega člena velja za šestmesečno obdobje, ki se začne s 1. januarjem oziroma 1. julijem.

Vodilna obrestna mera je obrestna mera, ki jo uporablja Evropska centralna banka za operacije glavnega refinanciranja, ki jih je opravila pred prvim koledarskim dnem zadevnega šestmesečnega obdobja.

7. 8. člen razpisnega obrazca vzorec pogodbe se spremeni tako, da se po novem glasi: »Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku ob prevzemu popravljenih pogonskih sklopov v njegovem skladišču predložil naslednje listine: dobavnico, račun, defektažni zapisnik, zapisnik končne kontrole kakovosti in merilne liste.«

8. Izvedba javnega naročila zajema storitev vključno s potrebnim materialom za izvedbo storitve. Maksimalna pogodbena kazen, določena v 15. členu vzorca pogodba, je 10% skupne (celotne) pogodbene vrednosti, ki zajema vse storitve in material potreben za izvedbo storitev.

9. V javnem naročilu ni zahtevana garancija na obrabo ampak na kakovost materialov, ki so pri izvedbi storitve vgrajeni.

10. Ponudba mora zajemati izvedbo storitve vključno z materialom, ki je potreben za izvedbo storitve (kolesa, ležaji,). Ponudnik mora navedeno upoštevati pri določitvi cene v ponudbenem predračunu (zajeta mora biti cena storitve in cena potrebnega materiala za izvedbo storitve).
Odgovor: Naročnik bo na portalu e-naročanje in TED objavil dopolnitev razpisnega obrazca ponudbeni predračun.

11. Količine v ponudbenem predračunu so okvirne. Dodatna (nepredvidena) dela se bodo izvajala skladno z ugotovitvami na defektaži.

12. Da.

13. Drsni obroči niso predmet javnega naročila. V kolikor pa so tu mišljeni zavorni diski, so le ti vključeni v dodatnih (nepredvidenih) stroških ponudbenega predračuna (poz. 6).

14. Drsni obroči niso predmet javnega naročila. V kolikor pa so tu mišljeni zavorni diski je podatke mogoče posredovati vnaprej (najmanj 1 teden pred prevzemom pogonskih enot za servisiranje).

15. Zamenjava osnih gredi ni predmet tega javnega naročila.

16. Ne.

Bo na servis poslanih tudi več pogonskih enot več lokomotiv; če da, do koliko naenkrat?
Odgovor: Predvidoma bodo na servis poslani pogonski sklopi ene lokomotive.

Kakšen načrt izvedbe predvideva naročnik za pregled vseh pogonskih enot glede na postavke v razpisu lahko posredujete ta načrt izvedbe (čas med začetkom in zaključkom)?
Odgovor: Dinamika izvedbe celotne storitve, vključno z na defektaži definiranimi dodatnimi deli je predvidoma ena lokomotiva na mesec (štirje pogonski sklopi). Rok za izvedbo celotne storitve, vključno z na defektaži definiranimi dodatnimi deli, na štirih pogonskih sklopih lokomotive je 5 tednov od datuma, ko izbran ponudnik prevzame pogonske sklope za popravilo v skladišču naročnika.

Prosimo, sporočite, ali v okviru pogajanj potekajo pogajanja samo o ceni ponudbe. Če ne, prosimo za informacijo o tem, katere ostale točke pogodbe so še vključene v fazo pogajanj.
Odgovor: Predmet pogajanj bo cena.


Lep pozdrav
Emir Kambur