Dosje javnega naročila 001189/2019
Naročnik: OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka
Storitve: Izbira izvajalca geodetskih in premoženjsko-pravnih storitev v zvezi s pridobitvijo zemljišč za projekt »Protipoplavna ureditev območja Poljanske Sore od Puštala do sotočja Selške in Poljanske Sore te
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001189/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.03.2019
JN001189/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.03.2019
JN001189/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.03.2019
JN001189/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.05.2019

    JN001189/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠKOFJA LOKA
Mestni trg 15
4220
SI
Škofja Loka
Slovenija
Tatjana Bernik
tatjana.bernik@skofjaloka.si
+386 45112341
+386 45112301

Internetni naslovi
http://www.skofjaloka.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/299377/Geodetske_in_pravne_storitve_porečje_Sore_II.pst.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7548
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira izvajalca geodetskih in premoženjsko-pravnih storitev v zvezi s pridobitvijo zemljišč za projekt »Protipoplavna ureditev območja Poljanske Sore od Puštala do sotočja Selške in Poljanske Sore te
Referenčna številka dokumenta: 478-0046/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila obsega izvedbo vseh postopkov za pridobitev pravice graditi (služnostna ali lastninska pravica) za izvedbo projekta protipoplavnih ureditev v Škofji Loki, zlasti pa:
geodetske storitve, cenitve in premoženjsko - pravne storitve.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71250000
79100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Poljanske Sore od Puštala do sotočja Selške in Poljanske Sore ter Sore do Suhe.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila obsega izvedbo vseh postopkov za pridobitev pravice graditi (služnostna ali lastninska pravica) za izvedbo projekta protipoplavnih ureditev v Škofji Loki, zlasti pa:
geodetske storitve, cenitve in premoženjsko - pravne storitve.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanje je mogoče le v primerih, ki so navedei v razpisni dokumentaciji.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.03.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.03.2019   09:05
Kraj: Odpiranje bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.03.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.03.2019   09:26
Naročnik ob ponovnem pregledu razpisne dokumentacije spreminja pogoj 4 "Prekršek v zvezi s plačilom za delo" pri Razlogih za izključitev na način, da v tem sedaj določa:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V preostalih delih se razpisna dokumentacija ne spreminja.

Naročnik bo na Portalu javnih naročil ter na spletni strani naročnika objavil tudi popravljen obrazec Krovna izjava, kjer bo navedena alineja ustrezno prilagojena.

Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v celoti upoštevajo predmetno spremembo. V kolikor ponudniki navedenega ne bodo upoštevali, bo naročnik take ponudbe izključil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.