Dosje javnega naročila 001558/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: NAROČILO AERO-FOTOGRAMETRIČNEGA SNEMANJA IN IZDELAVA DOF ZA OBMOČJE MOL
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 38.558,82 EUR

JN001558/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.03.2019
JN001558/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2019
JN001558/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.04.2019
JN001558/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001558/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Gazvoda
ana.gazvoda@ljubljana.si
+386 13064401
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/299389/OBJAVA._18._3._2019.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/299389/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7889
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAROČILO AERO-FOTOGRAMETRIČNEGA SNEMANJA IN IZDELAVA DOF ZA OBMOČJE MOL
Referenčna številka dokumenta: 7560-19-210018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
NAROČILO AEROFOTOGRAMETRIČNEGA SNEMANJA IN IZDELAVA DOF ZA OBMOČJE MOL
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNO NAROČILO ZAJEMA NAROČILO AERO-FOTOGRAMETRIČNEGA SNEMANJA IN IZDELAVO DOF ZA OBMOČJE MOL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 14
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
MOŽNO JE SKLENITI ANEKS K POGODBI
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
KOT DOLOČENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.04.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.04.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.03.2019   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.03.2019   09:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za posredovanje območja dela v elektronski obliki, npr. kot shape datoteko, za točno določitev načrta snemanja.
Zanima nas tudi kolikšna je zahtevana resolucija digitalnega modela reliefa.

Hvala za odgovore.

ODGOVOR

Spoštovani.

Območje snemanja je določeno v grafični prilogi, ki je že priložena razpisni dokumentaciji in drugih podatkov nimamo.

Zahtevana resolucija oziroma natančnost digitalnega modela reliefa znaša 50 cm, natančnost georeferenciranih laserskih podatkov mora znašati 10 cm absolutne višinske natančnosti ter 20 cm absolutne horizontalne natančnosti.

Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 26.03.2019   14:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za posredovanje območja dela v elektronski obliki, npr. kot shape datoteko, za točno določitev načrta snemanja.
Zanima nas tudi kolikšna je zahtevana resolucija digitalnega modela reliefa.

Hvala za odgovore.

ODGOVOR

Območje snemanja je določeno v grafični prilogi, ki je že priložena razpisni dokumentaciji in drugih podatkov nimamo.

Zahtevana resolucija oziroma natančnost digitalnega modela reliefa znaša 50 cm, natančnost georeferenciranih laserskih podatkov mora znašati 10 cm absolutne višinske natančnosti ter 20 cm absolutne horizontalne natančnosti.Datum objave: 26.03.2019   14:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali zadostuje izdelava digitalnega modela reliefa na podlagi avtomatske klasifikacije laserskih točk ali se pričakuje da se model naredi na podlagi dodatne ročne obdelave?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Izdelava digitalnega modela reliefa na podlagi avtomatske klasifikacije laserskih točk nam zadostuje.

Z lepimi pozdravi.


Datum objave: 27.03.2019   15:50
VPRAŠANJE
Naročnik v projektni nalogi piše o vertikalnost prikaza visokih objektov. Tak dof se ponavadi dela iz centralnih 30% posnetka. V nalogi piše, da je povečan preklop samo pri vzdolžnem prekrivanju (70%). Zahteva za prečno prekrivanje je 30%. Visoki objekti, ki bi se znašli na levem ali desnem robu posnetka ob takem malem preklopu ne bodo prikazani v svojem tlorisu, ampak je lahko položaj strehe nekaj metrov zamaknjen glede na položaj, ki izhaja iz geodetskega načrta. Je pri zahtevi tako malega prečnega prekrivanja morda prišlo do napake oz. vertikalnost visokih objektov ni toliko pomembna?

ODGOVOR

Izdelava DMR se izvede na podlagi laserskega skeniranja, kot je razvidno iz naslova javnega razpisa, oddaja se oblak točk laserskega skeniranja.
Datum objave: 27.03.2019   15:51
VPRAŠANJE
Ali kot certifikat kalibracije velja kalibracijski izpis postopka samokalibracije sistema (doseganje ustrezne natančnosti na testnem polju)?

Izpis postopka samo-kalibracije sistema ne velja kot zahtevani certifikat kalibracije in mora biti pridobljen s strani proizvajalca/ponudnika opreme, ki neodvisno izvaja testiranje merilne opreme.Datum objave: 27.03.2019   15:52
VPRAŠANJE
Naročnik zahteva kopijo certifikatov o kalibraciji vseh merilnih inštrumentov (kamera, LIDAR, inercijska enota). Iz projektne naloge ni zaslediti kolikšna je največja dopustna starost certifikatov o kalibraciji vseh merilnih inštrumentov?

ODGOVOR

Certifikat kalibracije posameznih merilnih inštrumentov (kamera, LIDAR, inercijska enota) s strani proizvajalca/ponudnika opreme ne sme biti starejši od 3 let.
Datum objave: 27.03.2019   15:54
VPRAŠANJE
V projektni nalogi ni zaslediti, da se oddaja oblak točk laserskega skeniranja ampak le DMR. Bi to lahko pomenilo, da se za izdelavo DMR poleg laserskega skeniranja uporabijo tudi drugi viri kot npr. fotogrametrični oblak točk

ODGOVOR

Vzdolžni preklop mora znašati minimalno 70 % ter prečni preklop minimalno 30 %, pri čemer mora biti zagotovljena ustrezna natančnost oz. kakovost tudi visokih objektov. Izvajalec mora zagotoviti ustrezen odstotek prečnega in vzdolžnega preklopa, za zagotovitev ustrezne natančnosti oz. kakovosti tudi visokih objektov, pri čemer preklop ne sme biti manjši od predpisanega.