Dosje javnega naročila 000924/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: PREDELAVA KONFIGURACIJE OBSTOJEČIH SIGNALNOVARNOSTNIH NAPRAV NA ŽELEZNIŠKIH POSTAJAH MARIBOR IN MARIBOR TEZNO TER ZAVAROVANJE NIVOJSKEGA PREHODA NPR 603.5 (RANCA IV) Z AVTOMATSKO NAPRAVO
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.836.118,91 EUR

JN000924/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 19.02.2019
JN000924/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.03.2019
JN000924/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000924/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Matjaž Kovač, Matjaž Kovač
matjaz.kovac@gov.si
+386 22341430
+386 22341495

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PREDELAVA KONFIGURACIJE OBSTOJEČIH SIGNALNOVARNOSTNIH NAPRAV NA ŽELEZNIŠKIH POSTAJAH MARIBOR IN MARIBOR TEZNO TER ZAVAROVANJE NIVOJSKEGA PREHODA NPR 603.5 (RANCA IV) Z AVTOMATSKO NAPRAVO
Referenčna številka dokumenta: 43001-22/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
PREDELAVA KONFIGURACIJE OBSTOJEČIH SIGNALNOVARNOSTNIH NAPRAV NA ŽELEZNIŠKIH POSTAJAH MARIBOR IN MARIBOR TEZNO TER ZAVAROVANJE NIVOJSKEGA PREHODA NPR 603.5 (RANCA IV) Z AVTOMATSKO NAPRAVO
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 3.964.031,89 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor in Maribor Tezno
II.2.4 Opis javnega naročila
PREDELAVA KONFIGURACIJE OBSTOJEČIH SIGNALNOVARNOSTNIH NAPRAV NA ŽELEZNIŠKIH POSTAJAH MARIBOR IN MARIBOR TEZNO TER ZAVAROVANJE NIVOJSKEGA PREHODA NPR 603.5 (RANCA IV) Z AVTOMATSKO NAPRAVO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Naročnik lahko uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave skladno z drugo alinejo c) točke prvega odstavka 46. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) za zaščito izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine.
Pri pripravi javnega naročila za nadgradnjo SV naprav na železniški progi št. 30 Zidani Most-šentiljd.m. je bila zavzeta strategija, da se bodo SV naprave izvedle z izvajalcem, izbranim na podlagi odprtega postopka na celotni železniški progi št. 30. Zaradi zapletov in revizij v postopku javnega naročanja za nadgradnjo SV naprav na železniški progi št. 30 Zidani Most-šentilj-d.m. se je strategija nadgradnje obstoječih SV naprav spremenila. Nova strategija predvideva v prvi fazi sledenje gradbenim fazam s prilagajanjem obstoječih SV naprav na odseku proge Maribor Tezno Šentilj
d.m., v drugi fazi pa nadgradnjo z elektronskimi SV napravami. S tem javnim naročilom se bodo naročila manjkajoča dela, ki so potrebna za prilagoditev obstoječih SV naprav na železniških postajah Maribor, Maribor Tezno in medpostajnem odseku Pesnica - Šentilj s čimer se bo omogočilo odvijanje gradbenih del skladno s terminskim planom gradbenih izvajalcev.
Zagotavljanje varnega delovanja železniškega sistema je primarna odgovornost upravljavca javne železniške infrastrukture, pri čemer Zakon o varnosti v železniškem prometu eksplicitno določa, da slednja ne razbremenjuje odgovornosti proizvajalcev sestavnih delov in komponent interoperabilnosti posameznih podsistemov, vzdrževalcev, imetnikov vagonov ter izvajalcev drugih potrebnih storitev, da zagotovijo, da so njihova vozna sredstva, objekti in naprave, oprema in material skladni z zahtevami in pogoji za predvideno uporabo tako, da jih lahko upravljavec javne železniške infrastrukture ali prevozniki v železniškem prometu varno vključijo v uporabo.
V konkretnem primeru to pomeni odgovornost družbe Iskra d.d., ki je obstoječe SV naprave na glavni q železniški progi št. 30 na odseku Maribor Tezno Šentilj d.m. proizvedla in vgradila, da vgrajene naprave pravilno in predvsem varno delujejo v celotni življenjski dobi sistema in naprav. Vsako poseganje v funkcionalnosti obstoječe naprave s strani nepooblaščenih oseb je prepovedano, saj ISKRA d.d. kot proizvajalec teh naprav razpolaga z izključnimi pravicami in intelektualno lastnino na sistemu tega tipa ter tudi edini razpolaga z ustrezno tehnično opremo in usposobljenimi strokovnjaki.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000924/2019-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 19.02.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
01.03.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ISKRA, elektro in sistemske rešitve, d.o.o.
Stegne 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 3.964.031,86 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 3.964.031,89 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
ZPVPJN
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.03.2019