Dosje javnega naročila 001940/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-041/19; Izvedba pasivne protihrupne zaščite skozi Trzin na območju G2-104/1139, od km 3.210 do km 4.380
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 311.709,23 EUR

JN001940/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.04.2019
JN001940/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.04.2019
JN001940/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN001940/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.06.2019
JN001940/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001940/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Zvonka Planinec
jn.drsi@gov.si
+386 14788337

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8306
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-041/19; Izvedba pasivne protihrupne zaščite skozi Trzin na območju G2-104/1139, od km 3.210 do km 4.380
Referenčna številka dokumenta: 43001-366/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba pasivne protihrupne zaščite skozi Trzin na območju G2-104/1139, od km 3.210 do km 4.380
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba pasivne protihrupne zaščite skozi Trzin na območju G2-104/1139, od km 3.210 do km 4.380
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 365
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.04.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.04.2019   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.04.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.04.2019   11:31
VPRAŠANJE
Spoštovani:
Iz osnutka pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije je razvidno, da bo izbrani izvajalec moral na koncu posla investitorju predložiti tudi PID ( projekt izvedenih del ), ki seveda nekaj stane, oziroma izdelava PID dokumentacije naročniku povzroči neke stroške, ki pa jih v na razpisu oddano ponudbo ne more vključiti, saj v excel popisu del te postavke ni. Predlagamo, da naročnik doda postavki "izdelava PID" v popis del.

VPRAŠANJE: Ali bo naročnik popravil popis del, tako da bomo ponudniki lahko vključili strošek PID dokumentacije ?

ODGOVOR

 Naročnik bo dopolnil popis del z dodatno postavko izdelave PID dokumentacije.
 Naročnik bo v zakonitem roku objavil spremembo razpisne dokumentacije z čistopisom popisa del;