Dosje javnega naročila 008447/2018
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Storitve: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 31.327.406,88 EUR

JN008447/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.12.2018
JN008447/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.02.2019
JN008447/2018-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.02.2019
JN008447/2018-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.03.2019
JN008447/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.03.2019
JN008447/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2019
JN008447/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2019
JN008447/2018-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2019
JN008447/2018-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2019
JN008447/2018-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2019
JN008447/2018-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2019
JN008447/2018-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2019
JN008447/2018-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.04.2019
JN008447/2018-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.04.2019
JN008447/2018-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL16 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL17 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL18 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL19 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL20 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL21 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL22 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL23 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL24 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL25 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL26 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL27 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL28 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL29 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2019
JN008447/2018-ODL30 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2019
JN008447/2018-ODL31 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2019
JN008447/2018-ODL32 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2019
JN008447/2018-ODL33 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2019
JN008447/2018-ODL34 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2019
JN008447/2018-ODL35 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2019
JN008447/2018-ODL36 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2019
JN008447/2018-ODL37 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2019
JN008447/2018-ODL38 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2019
JN008447/2018-ODL39 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2019
JN008447/2018-ODL40 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2019
JN008447/2018-ODL41 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2019
JN008447/2018-ODL42 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL43 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL44 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL45 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL46 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL47 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL48 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL49 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL50 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL51 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL52 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL53 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL54 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL55 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL56 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL57 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL58 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL59 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL60 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL61 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL62 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL63 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL64 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL65 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL66 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL67 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL68 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL69 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL70 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL71 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL72 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL73 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL74 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL75 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL76 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL77 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL78 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL79 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL80 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL81 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL82 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL83 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL84 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL85 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2019
JN008447/2018-ODL86 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2019
JN008447/2018-ODL87 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2019
JN008447/2018-ODL88 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2019
JN008447/2018-ODL89 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2019
JN008447/2018-ODL90 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2019
JN008447/2018-ODL91 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2019
JN008447/2018-ODL92 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2019
JN008447/2018-ODL93 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2019
JN008447/2018-ODL94 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2019
JN008447/2018-ODL95 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2019
JN008447/2018-ODL96 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL97 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL98 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL99 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL100 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL101 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL102 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL103 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL104 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL105 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL106 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL107 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL108 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL109 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL110 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL111 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL112 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL113 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL114 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL115 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL116 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL117 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL118 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL119 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL120 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL121 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL122 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL123 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL124 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL125 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL126 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL127 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL128 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL129 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL130 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL131 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL132 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2019
JN008447/2018-ODL133 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2019
JN008447/2018-ODL134 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2019
JN008447/2018-ODL135 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2019
JN008447/2018-ODL136 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2019
JN008447/2018-ODL137 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2019
JN008447/2018-ODL138 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2019
JN008447/2018-ODL139 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2019
JN008447/2018-ODL140 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2019
JN008447/2018-ODL141 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2019
JN008447/2018-ODL142 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2019
JN008447/2018-ODL143 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2019
JN008447/2018-ODL144 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2019
JN008447/2018-ODL145 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2019
JN008447/2018-ODL146 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2019
JN008447/2018-ODL147 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2019
JN008447/2018-ODL148 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2019
JN008447/2018-ODL149 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL150 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL151 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL152 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL153 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL154 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL155 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL156 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL157 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL158 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL159 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL160 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL161 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL162 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL163 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL164 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL165 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL166 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL167 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL168 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL169 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL170 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL171 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL172 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL173 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL174 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL175 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL176 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN008447/2018-ODL177 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN008447/2018-ODL178 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN008447/2018-ODL179 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN008447/2018-ODL180 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN008447/2018-ODL181 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN008447/2018-ODL182 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN008447/2018-ODL183 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN008447/2018-ODL184 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN008447/2018-ODL185 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN008447/2018-ODL186 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN008447/2018-ODL187 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL188 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL189 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL190 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL191 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL192 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL193 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL194 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL195 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL196 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL197 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL198 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL199 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL200 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL201 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL202 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL203 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL204 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2019
JN008447/2018-ODL205 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2019
JN008447/2018-ODL206 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2019
JN008447/2018-ODL207 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2019
JN008447/2018-ODL208 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2019
JN008447/2018-ODL209 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2019
JN008447/2018-ODL210 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2019
JN008447/2018-ODL211 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2019
JN008447/2018-ODL212 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2019
JN008447/2018-ODL213 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2019
JN008447/2018-ODL214 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2019
JN008447/2018-ODL215 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2019
JN008447/2018-ODL216 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2019
JN008447/2018-ODL217 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2019
JN008447/2018-ODL218 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2019
JN008447/2018-ODL219 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2019
JN008447/2018-ODL220 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2019
JN008447/2018-ODL221 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2019
JN008447/2018-ODL222 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2019
JN008447/2018-ODL223 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2019
JN008447/2018-ODL224 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2019
JN008447/2018-ODL225 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2019
JN008447/2018-ODL226 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2019
JN008447/2018-ODL227 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2019
JN008447/2018-ODL228 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2019
JN008447/2018-ODL229 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2019
JN008447/2018-ODL230 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2019
JN008447/2018-ODL231 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2019
JN008447/2018-ODL232 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2019
JN008447/2018-ODL233 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2019
JN008447/2018-ODL234 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2019
JN008447/2018-ODL235 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2019
JN008447/2018-ODL236 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2019
JN008447/2018-ODL237 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN008447/2018-ODL238 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN008447/2018-ODL239 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN008447/2018-ODL240 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN008447/2018-ODL241 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN008447/2018-ODL242 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN008447/2018-ODL243 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN008447/2018-ODL244 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN008447/2018-ODL245 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN008447/2018-ODL246 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN008447/2018-ODL247 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN008447/2018-ODL248 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN008447/2018-ODL249 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN008447/2018-ODL250 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN008447/2018-ODL251 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN008447/2018-ODL252 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.05.2019
JN008447/2018-ODL253 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.05.2019
JN008447/2018-ODL254 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.05.2019
JN008447/2018-ODL255 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.05.2019
JN008447/2018-ODL256 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.05.2019
JN008447/2018-ODL257 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.05.2019
JN008447/2018-ODL258 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.05.2019
JN008447/2018-ODL259 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.05.2019
JN008447/2018-ODL260 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.05.2019
JN008447/2018-ODL261 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.05.2019
JN008447/2018-ODL262 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.05.2019
JN008447/2018-ODL263 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.05.2019
JN008447/2018-ODL264 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.05.2019
JN008447/2018-ODL265 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.05.2019
JN008447/2018-ODL266 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.05.2019
JN008447/2018-ODL267 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.05.2019
JN008447/2018-ODL268 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.05.2019
JN008447/2018-ODL269 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.05.2019
JN008447/2018-ODL270 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL271 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL272 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL273 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL274 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL275 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL276 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL277 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL278 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL279 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL280 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL281 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL282 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL283 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL284 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL285 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL286 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL287 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL288 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL289 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL290 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL291 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL292 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL293 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL294 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL295 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL296 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL297 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL298 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL299 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL300 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL301 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL302 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL303 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL304 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL305 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL306 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL307 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL308 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL309 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL310 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-ODL311 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-ODL312 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-ODL313 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-ODL314 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-ODL315 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-ODL316 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-ODL317 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-ODL318 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-ODL319 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-ODL320 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-ODL321 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-ODL322 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-Q04 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-Q05 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-Q06 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-ODL323 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2019
JN008447/2018-ODL324 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2019
JN008447/2018-ODL325 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2019
JN008447/2018-ODL326 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2019
JN008447/2018-ODL327 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2019
JN008447/2018-ODL328 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2019
JN008447/2018-ODL329 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2019
JN008447/2018-ODL330 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2019
JN008447/2018-Q07 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 17.05.2019
JN008447/2018-ODL331 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL332 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL333 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL334 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL335 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL336 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL337 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL338 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL339 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL340 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL341 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL342 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL343 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL344 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL345 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL346 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL347 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL348 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL349 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL350 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL351 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL352 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-Q08 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL353 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2019
JN008447/2018-ODL354 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2019
JN008447/2018-ODL355 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2019
JN008447/2018-ODL356 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2019
JN008447/2018-ODL357 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2019
JN008447/2018-ODL358 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2019
JN008447/2018-ODL359 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2019
JN008447/2018-ODL360 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2019
JN008447/2018-ODL361 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2019
JN008447/2018-ODL362 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN008447/2018-ODL363 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN008447/2018-ODL364 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN008447/2018-ODL365 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN008447/2018-ODL366 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN008447/2018-ODL367 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN008447/2018-ODL368 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN008447/2018-ODL369 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN008447/2018-ODL370 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN008447/2018-ODL371 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN008447/2018-ODL372 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN008447/2018-ODL373 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN008447/2018-ODL374 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN008447/2018-ODL375 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN008447/2018-ODL376 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.05.2019
JN008447/2018-ODL377 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.05.2019
JN008447/2018-ODL378 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.05.2019
JN008447/2018-Q09 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.05.2019
JN008447/2018-Q10 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.05.2019
JN008447/2018-Q11 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.05.2019
JN008447/2018-Q12 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.05.2019
JN008447/2018-ODL379 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL380 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL381 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL382 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL383 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL384 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL385 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL386 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL387 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL388 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL389 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL390 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL391 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL392 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL393 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL394 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL395 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL396 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL397 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN008447/2018-ODL398 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN008447/2018-ODL399 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN008447/2018-ODL400 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN008447/2018-ODL401 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN008447/2018-ODL402 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN008447/2018-ODL403 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN008447/2018-ODL404 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN008447/2018-ODL405 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN008447/2018-ODL406 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN008447/2018-ODL407 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN008447/2018-ODL408 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN008447/2018-ODL409 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN008447/2018-ODL410 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN008447/2018-ODL411 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN008447/2018-ODL412 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN008447/2018-ODL413 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN008447/2018-ODL414 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN008447/2018-ODL415 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN008447/2018-ODL416 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN008447/2018-ODL417 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN008447/2018-ODL418 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN008447/2018-ODL419 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN008447/2018-ODL420 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN008447/2018-ODL421 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN008447/2018-ODL422 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.05.2019
JN008447/2018-ODL423 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.05.2019
JN008447/2018-ODL424 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.05.2019
JN008447/2018-ODL425 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.05.2019
JN008447/2018-ODL426 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.05.2019
JN008447/2018-ODL427 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.05.2019
JN008447/2018-ODL428 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019
JN008447/2018-ODL429 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019
JN008447/2018-ODL430 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019
JN008447/2018-ODL431 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019
JN008447/2018-ODL432 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019
JN008447/2018-ODL433 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019
JN008447/2018-ODL434 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019
JN008447/2018-ODL435 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019
JN008447/2018-ODL436 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019
JN008447/2018-ODL437 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019
JN008447/2018-ODL438 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2019
JN008447/2018-ODL439 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2019
JN008447/2018-ODL440 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2019
JN008447/2018-ODL441 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2019
JN008447/2018-ODL442 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2019
JN008447/2018-ODL443 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2019
JN008447/2018-ODL444 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2019
JN008447/2018-ODL445 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2019
JN008447/2018-ODL446 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL447 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL448 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL449 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL450 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL451 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL452 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL453 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL454 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL455 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL456 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL457 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL458 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL459 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL460 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL461 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL462 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.06.2019
JN008447/2018-ODL463 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.06.2019
JN008447/2018-ODL464 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.06.2019
JN008447/2018-ODL465 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.06.2019
JN008447/2018-ODL466 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.06.2019
JN008447/2018-Q13 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 06.06.2019
JN008447/2018-Q14 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 06.06.2019
JN008447/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.06.2019
JN008447/2018-ODL467 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.06.2019
JN008447/2018-Q15 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.06.2019
JN008447/2018-Q16 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.06.2019
JN008447/2018-Q17 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.06.2019
JN008447/2018-ODL468 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2019
JN008447/2018-ODL469 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2019
JN008447/2018-ODL470 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2019
JN008447/2018-ODL471 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2019
JN008447/2018-ODL472 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2019
JN008447/2018-ODL473 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2019
JN008447/2018-ODL474 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL475 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL476 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL477 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL478 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL479 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL480 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL481 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL482 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL483 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL484 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL485 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL486 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL487 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL488 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL489 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL490 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL491 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL492 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL493 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.06.2019
JN008447/2018-ODL494 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
JN008447/2018-ODL495 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
JN008447/2018-ODL496 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
JN008447/2018-ODL497 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
JN008447/2018-ODL498 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
JN008447/2018-ODL499 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
JN008447/2018-ODL500 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
JN008447/2018-ODL501 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
JN008447/2018-ODL502 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2019
JN008447/2018-ODL503 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2019
JN008447/2018-ODL504 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2019
JN008447/2018-ODL505 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2019
JN008447/2018-ODL506 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2019
JN008447/2018-ODL507 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2019
JN008447/2018-ODL508 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2019
JN008447/2018-ODL509 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2019
JN008447/2018-ODL510 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2019
JN008447/2018-ODL511 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2019
JN008447/2018-ODL512 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2019
JN008447/2018-ODL513 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2019
JN008447/2018-Q18 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 18.06.2019
JN008447/2018-Q19 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 18.06.2019
JN008447/2018-ODL514 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN008447/2018-ODL515 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN008447/2018-ODL516 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN008447/2018-ODL517 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN008447/2018-ODL518 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN008447/2018-ODL519 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN008447/2018-ODL520 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.06.2019
JN008447/2018-ODL521 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.06.2019
JN008447/2018-ODL522 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.06.2019
JN008447/2018-ODL523 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.06.2019
JN008447/2018-ODL524 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.06.2019
JN008447/2018-ODL525 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.06.2019
JN008447/2018-ODL526 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.06.2019
JN008447/2018-ODL527 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2019
JN008447/2018-ODL528 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2019
JN008447/2018-ODL529 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2019
JN008447/2018-ODL530 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2019
JN008447/2018-ODL531 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2019
JN008447/2018-ODL532 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2019
JN008447/2018-ODL533 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.06.2019
JN008447/2018-ODL534 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.06.2019
JN008447/2018-ODL535 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.06.2019
JN008447/2018-ODL536 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.06.2019
JN008447/2018-ODL537 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2019
JN008447/2018-ODL538 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2019
JN008447/2018-ODL539 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2019
JN008447/2018-ODL540 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2019
JN008447/2018-ODL541 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2019
JN008447/2018-ODL542 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2019
JN008447/2018-ODL543 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2019
JN008447/2018-ODL544 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2019
JN008447/2018-ODL545 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2019
JN008447/2018-ODL546 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2019
JN008447/2018-ODL547 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2019
JN008447/2018-ODL548 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2019
JN008447/2018-ODL549 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2019
JN008447/2018-ODL550 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2019
JN008447/2018-ODL551 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2019
JN008447/2018-Q20 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 02.07.2019
JN008447/2018-ODL552 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2019
JN008447/2018-ODL553 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2019
JN008447/2018-ODL554 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2019
JN008447/2018-ODL555 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2019
JN008447/2018-Q21 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 04.07.2019
JN008447/2018-ODL556 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2019
JN008447/2018-ODL557 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2019
JN008447/2018-ODL558 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2019
JN008447/2018-ODL559 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2019
JN008447/2018-ODL560 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2019
JN008447/2018-Q22 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 05.07.2019
JN008447/2018-Q23 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 05.07.2019
JN008447/2018-ODL561 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2019
JN008447/2018-ODL562 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2019
JN008447/2018-Q24 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 08.07.2019
JN008447/2018-ODL563 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2019
JN008447/2018-ODL564 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2019
JN008447/2018-ODL565 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2019
JN008447/2018-ODL566 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2019
JN008447/2018-ODL567 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2019
JN008447/2018-ODL568 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.07.2019
JN008447/2018-ODL569 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.07.2019
JN008447/2018-ODL570 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.07.2019
JN008447/2018-ODL571 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN008447/2018-ODL572 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN008447/2018-ODL573 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN008447/2018-ODL574 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN008447/2018-ODL575 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN008447/2018-ODL576 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN008447/2018-ODL577 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN008447/2018-ODL578 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN008447/2018-ODL579 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN008447/2018-ODL580 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN008447/2018-Q25 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 11.07.2019
JN008447/2018-Q26 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 11.07.2019
JN008447/2018-ODL581 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.07.2019
JN008447/2018-ODL582 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.07.2019
JN008447/2018-ODL583 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.07.2019
JN008447/2018-ODL584 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.07.2019
JN008447/2018-ODL585 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.07.2019
JN008447/2018-ODL586 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2019
JN008447/2018-ODL587 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2019
JN008447/2018-ODL588 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2019
JN008447/2018-ODL589 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2019
JN008447/2018-ODL590 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2019
JN008447/2018-ODL591 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2019
JN008447/2018-ODL592 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.07.2019
JN008447/2018-ODL593 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.07.2019
JN008447/2018-ODL594 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.07.2019
JN008447/2018-ODL595 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.07.2019
JN008447/2018-ODL596 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.07.2019
JN008447/2018-ODL597 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.07.2019
JN008447/2018-ODL598 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.07.2019
JN008447/2018-ODL599 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.07.2019
JN008447/2018-ODL600 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.07.2019
JN008447/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.07.2019
JN008447/2018-ODL601 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2019
JN008447/2018-ODL602 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2019
JN008447/2018-ODL603 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2019
JN008447/2018-ODL604 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2019
JN008447/2018-ODL605 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2019
JN008447/2018-ODL606 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2019
JN008447/2018-ODL607 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2019
JN008447/2018-ODL608 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2019
JN008447/2018-ODL609 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2019
JN008447/2018-ODL610 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2019
JN008447/2018-ODL611 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2019
JN008447/2018-ODL612 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2019
JN008447/2018-ODL613 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2019
JN008447/2018-ODL614 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2019
JN008447/2018-ODL615 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2019
JN008447/2018-ODL616 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2019
JN008447/2018-ODL617 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2019
JN008447/2018-ODL618 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2019
JN008447/2018-ODL619 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2019
JN008447/2018-ODL620 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2019
JN008447/2018-ODL621 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2019
JN008447/2018-ODL622 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2019
JN008447/2018-ODL623 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2019
JN008447/2018-ODL624 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2019
JN008447/2018-ODL625 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2019
JN008447/2018-ODL626 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.07.2019
JN008447/2018-ODL627 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.07.2019
JN008447/2018-ODL628 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.07.2019
JN008447/2018-ODL629 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.07.2019
JN008447/2018-ODL630 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.07.2019
JN008447/2018-ODL631 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.07.2019
JN008447/2018-ODL632 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.07.2019
JN008447/2018-ODL633 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.07.2019
JN008447/2018-ODL634 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.07.2019
JN008447/2018-ODL635 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.07.2019
JN008447/2018-ODL636 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.07.2019
JN008447/2018-ODL637 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2019
JN008447/2018-ODL638 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2019
JN008447/2018-ODL639 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2019
JN008447/2018-ODL640 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2019
JN008447/2018-ODL641 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2019
JN008447/2018-ODL642 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2019
JN008447/2018-ODL643 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2019
JN008447/2018-ODL644 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2019
JN008447/2018-ODL645 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2019
JN008447/2018-ODL646 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2019
JN008447/2018-ODL647 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2019
JN008447/2018-ODL648 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2019
JN008447/2018-ODL649 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2019
JN008447/2018-ODL650 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2019
JN008447/2018-ODL651 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2019
JN008447/2018-ODL652 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2019
JN008447/2018-ODL653 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2019
JN008447/2018-ODL654 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2019
JN008447/2018-ODL655 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2019
JN008447/2018-ODL656 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2019
JN008447/2018-ODL657 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2019
JN008447/2018-ODL658 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2019
JN008447/2018-ODL659 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2019
JN008447/2018-ODL660 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2019
JN008447/2018-ODL661 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.08.2019
JN008447/2018-ODL662 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.08.2019
JN008447/2018-ODL663 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.08.2019
JN008447/2018-ODL664 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN008447/2018-ODL665 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN008447/2018-ODL666 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN008447/2018-ODL667 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN008447/2018-ODL668 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN008447/2018-ODL669 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN008447/2018-ODL670 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN008447/2018-ODL671 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN008447/2018-ODL672 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN008447/2018-ODL673 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN008447/2018-ODL674 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN008447/2018-ODL675 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN008447/2018-ODL676 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN008447/2018-ODL677 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN008447/2018-ODL678 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN008447/2018-ODL679 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN008447/2018-ODL680 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN008447/2018-ODL681 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN008447/2018-ODL682 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN008447/2018-ODL683 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN008447/2018-ODL684 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN008447/2018-ODL685 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN008447/2018-ODL686 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN008447/2018-ODL687 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN008447/2018-ODL688 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN008447/2018-ODL689 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN008447/2018-ODL690 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008447/2018-ODL691 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008447/2018-ODL692 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008447/2018-ODL693 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008447/2018-ODL694 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008447/2018-ODL695 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008447/2018-ODL696 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008447/2018-ODL697 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008447/2018-ODL698 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008447/2018-ODL699 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008447/2018-ODL700 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008447/2018-ODL701 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008447/2018-ODL702 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008447/2018-ODL703 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008447/2018-ODL704 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008447/2018-ODL705 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.08.2019
JN008447/2018-ODL706 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.08.2019
JN008447/2018-ODL707 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.08.2019
JN008447/2018-ODL708 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN008447/2018-ODL709 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN008447/2018-ODL710 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN008447/2018-ODL711 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN008447/2018-ODL712 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN008447/2018-ODL713 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN008447/2018-ODL714 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN008447/2018-ODL715 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN008447/2018-ODL716 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN008447/2018-ODL717 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN008447/2018-ODL718 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN008447/2018-ODL719 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN008447/2018-ODL720 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN008447/2018-ODL721 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN008447/2018-ODL722 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN008447/2018-ODL723 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN008447/2018-ODL724 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN008447/2018-ODL725 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN008447/2018-ODL726 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN008447/2018-ODL727 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN008447/2018-ODL728 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN008447/2018-ODL729 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN008447/2018-ODL730 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN008447/2018-ODL731 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN008447/2018-ODL732 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN008447/2018-ODL733 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN008447/2018-ODL734 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2019
JN008447/2018-ODL735 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2019
JN008447/2018-ODL736 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2019
JN008447/2018-ODL737 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2019
JN008447/2018-ODL738 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2019
JN008447/2018-ODL739 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2019
JN008447/2018-ODL740 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2019
JN008447/2018-ODL741 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.08.2019
JN008447/2018-ODL742 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.08.2019
JN008447/2018-ODL743 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.08.2019
JN008447/2018-ODL744 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.08.2019
JN008447/2018-Q27 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 14.08.2019
JN008447/2018-Q28 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 16.08.2019
JN008447/2018-ODL745 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.08.2019
JN008447/2018-ODL746 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.08.2019
JN008447/2018-ODL747 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.08.2019
JN008447/2018-ODL748 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
JN008447/2018-ODL749 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
JN008447/2018-ODL750 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
JN008447/2018-ODL751 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
JN008447/2018-ODL752 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
JN008447/2018-ODL753 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
JN008447/2018-ODL754 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
JN008447/2018-ODL755 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
JN008447/2018-ODL756 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.08.2019
JN008447/2018-ODL757 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.08.2019
JN008447/2018-ODL758 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.08.2019
JN008447/2018-ODL759 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.08.2019
JN008447/2018-ODL760 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.08.2019
JN008447/2018-ODL761 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.08.2019
JN008447/2018-ODL762 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2019
JN008447/2018-ODL763 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2019
JN008447/2018-ODL764 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2019
JN008447/2018-ODL765 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2019
JN008447/2018-ODL766 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2019
JN008447/2018-ODL767 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2019
JN008447/2018-ODL768 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2019
JN008447/2018-Q29 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.08.2019
JN008447/2018-ODL769 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN008447/2018-ODL770 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN008447/2018-ODL771 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN008447/2018-ODL772 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN008447/2018-ODL773 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN008447/2018-ODL774 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN008447/2018-ODL775 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN008447/2018-ODL776 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN008447/2018-ODL777 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN008447/2018-ODL778 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN008447/2018-ODL779 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN008447/2018-ODL780 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.08.2019
JN008447/2018-ODL781 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.08.2019
JN008447/2018-ODL782 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.08.2019
JN008447/2018-ODL783 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.08.2019
JN008447/2018-Q30 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 27.08.2019
JN008447/2018-ODL784 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2019
JN008447/2018-ODL785 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2019
JN008447/2018-ODL786 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2019
JN008447/2018-Q31 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.08.2019
JN008447/2018-ODL787 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2019
JN008447/2018-ODL788 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2019
JN008447/2018-ODL789 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2019
JN008447/2018-ODL790 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.08.2019
JN008447/2018-ODL791 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.08.2019
JN008447/2018-ODL792 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.08.2019
JN008447/2018-ODL793 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.08.2019
JN008447/2018-ODL794 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.08.2019
JN008447/2018-ODL795 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.08.2019
JN008447/2018-ODL796 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.08.2019
JN008447/2018-Q32 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 30.08.2019
JN008447/2018-ODL797 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2019
JN008447/2018-ODL798 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2019
JN008447/2018-ODL799 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.09.2019
JN008447/2018-ODL800 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.09.2019
JN008447/2018-ODL801 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2019
JN008447/2018-ODL802 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2019
JN008447/2018-ODL803 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2019
JN008447/2018-ODL804 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2019
JN008447/2018-ODL805 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2019
JN008447/2018-ODL806 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2019
JN008447/2018-ODL807 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2019
JN008447/2018-ODL808 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2019
JN008447/2018-ODL809 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2019
JN008447/2018-ODL810 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.09.2019
JN008447/2018-ODL811 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.09.2019
JN008447/2018-ODL812 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.09.2019
JN008447/2018-ODL813 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.09.2019
JN008447/2018-ODL814 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2019
JN008447/2018-ODL815 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2019
JN008447/2018-ODL816 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2019
JN008447/2018-ODL817 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2019
JN008447/2018-ODL818 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2019
JN008447/2018-ODL819 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2019
JN008447/2018-ODL820 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2019
JN008447/2018-ODL821 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2019
JN008447/2018-ODL822 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2019
JN008447/2018-ODL823 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2019
JN008447/2018-ODL824 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2019
JN008447/2018-ODL825 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2019
JN008447/2018-ODL826 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2019
JN008447/2018-Q33 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 09.09.2019
JN008447/2018-ODL827 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2019
JN008447/2018-ODL828 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2019
JN008447/2018-ODL829 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2019
JN008447/2018-ODL830 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2019
JN008447/2018-ODL831 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2019
JN008447/2018-Q34 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 10.09.2019
JN008447/2018-ODL832 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL833 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL834 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL835 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL836 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL837 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL838 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL839 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL840 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL841 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL842 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL843 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL844 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL845 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL846 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL847 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL848 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL849 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL850 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-Q35 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-Q36 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-Q37 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-Q38 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL851 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.09.2019
JN008447/2018-ODL852 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.09.2019
JN008447/2018-ODL853 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.09.2019
JN008447/2018-ODL854 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.09.2019
JN008447/2018-ODL855 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.09.2019
JN008447/2018-ODL856 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2019
JN008447/2018-ODL857 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2019
JN008447/2018-ODL858 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2019
JN008447/2018-ODL859 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2019
JN008447/2018-ODL860 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2019
JN008447/2018-ODL861 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2019
JN008447/2018-ODL862 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.09.2019
JN008447/2018-ODL863 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.09.2019
JN008447/2018-ODL864 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.09.2019
JN008447/2018-ODL865 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN008447/2018-ODL866 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN008447/2018-ODL867 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN008447/2018-ODL868 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN008447/2018-ODL869 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN008447/2018-ODL870 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN008447/2018-ODL871 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN008447/2018-ODL872 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN008447/2018-ODL873 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2019
JN008447/2018-ODL874 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2019
JN008447/2018-ODL875 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2019
JN008447/2018-ODL876 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2019
JN008447/2018-ODL877 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2019
JN008447/2018-ODL878 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2019
JN008447/2018-ODL879 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2019
JN008447/2018-ODL880 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2019
JN008447/2018-Q39 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.09.2019
JN008447/2018-Q40 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.09.2019
JN008447/2018-Q41 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.09.2019
JN008447/2018-Q42 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.09.2019
JN008447/2018-ODL881 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.09.2019
JN008447/2018-ODL882 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.09.2019
JN008447/2018-ODL883 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.09.2019
JN008447/2018-ODL884 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.09.2019
JN008447/2018-ODL885 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2019
JN008447/2018-ODL886 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2019
JN008447/2018-ODL887 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2019
JN008447/2018-ODL888 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2019
JN008447/2018-ODL889 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2019
JN008447/2018-ODL890 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2019
JN008447/2018-ODL891 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2019
JN008447/2018-ODL892 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2019
JN008447/2018-ODL893 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2019
JN008447/2018-ODL894 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2019
JN008447/2018-ODL895 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2019
JN008447/2018-Q43 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.09.2019
JN008447/2018-Q44 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.09.2019
JN008447/2018-ODL896 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.09.2019
JN008447/2018-ODL897 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.09.2019
JN008447/2018-ODL898 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.09.2019
JN008447/2018-ODL899 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2019
JN008447/2018-ODL900 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2019
JN008447/2018-ODL901 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2019
JN008447/2018-ODL902 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2019
JN008447/2018-ODL903 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2019
JN008447/2018-ODL904 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.09.2019
JN008447/2018-ODL905 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.09.2019
JN008447/2018-ODL906 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2019
JN008447/2018-ODL907 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2019
JN008447/2018-ODL908 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2019
JN008447/2018-ODL909 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2019
JN008447/2018-ODL910 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2019
JN008447/2018-ODL911 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2019
JN008447/2018-ODL912 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.10.2019
JN008447/2018-ODL913 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2019
JN008447/2018-ODL914 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2019
JN008447/2018-ODL915 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2019
JN008447/2018-ODL916 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2019
JN008447/2018-ODL917 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2019
JN008447/2018-ODL918 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2019
JN008447/2018-ODL919 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2019
JN008447/2018-ODL920 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2019
JN008447/2018-ODL921 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.10.2019
JN008447/2018-ODL922 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.10.2019
JN008447/2018-ODL923 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.10.2019
JN008447/2018-ODL924 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.10.2019
JN008447/2018-ODL925 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.10.2019
JN008447/2018-ODL926 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.10.2019
JN008447/2018-ODL927 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2019
JN008447/2018-ODL928 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2019
JN008447/2018-ODL929 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2019
JN008447/2018-ODL930 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2019
JN008447/2018-ODL931 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2019
JN008447/2018-ODL932 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2019
JN008447/2018-ODL933 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2019
JN008447/2018-ODL934 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2019
JN008447/2018-ODL935 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2019
JN008447/2018-ODL936 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2019
JN008447/2018-ODL937 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-ODL938 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-ODL939 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-ODL940 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-ODL941 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-ODL942 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-ODL943 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-Q45 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-Q46 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-Q47 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-Q48 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-Q49 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-Q50 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-Q51 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-Q52 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-Q53 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-Q54 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-ODL944 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.10.2019
JN008447/2018-ODL945 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.10.2019
JN008447/2018-ODL946 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.10.2019
JN008447/2018-ODL947 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.10.2019
JN008447/2018-ODL948 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.10.2019
JN008447/2018-ODL949 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.10.2019
JN008447/2018-ODL950 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.10.2019
JN008447/2018-Q55 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 10.10.2019
JN008447/2018-Q56 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 10.10.2019
JN008447/2018-ODL951 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.10.2019
JN008447/2018-ODL952 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.10.2019
JN008447/2018-ODL953 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.10.2019
JN008447/2018-ODL954 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.10.2019
JN008447/2018-ODL955 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.10.2019
JN008447/2018-ODL956 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.10.2019
JN008447/2018-ODL957 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN008447/2018-ODL958 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN008447/2018-ODL959 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN008447/2018-ODL960 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN008447/2018-ODL961 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN008447/2018-ODL962 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN008447/2018-ODL963 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN008447/2018-ODL964 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN008447/2018-ODL965 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.10.2019
JN008447/2018-ODL966 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.10.2019
JN008447/2018-ODL967 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2019
JN008447/2018-ODL968 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2019
JN008447/2018-ODL969 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2019
JN008447/2018-ODL970 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2019
JN008447/2018-ODL971 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2019
JN008447/2018-ODL972 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2019
JN008447/2018-ODL973 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.10.2019
JN008447/2018-ODL974 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.10.2019
JN008447/2018-ODL975 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.10.2019
JN008447/2018-ODL976 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.10.2019
JN008447/2018-ODL977 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.10.2019
JN008447/2018-ODL978 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.10.2019
JN008447/2018-ODL979 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.10.2019
JN008447/2018-ODL980 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.10.2019
JN008447/2018-ODL981 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.10.2019
JN008447/2018-ODL982 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.10.2019
JN008447/2018-ODL983 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.10.2019
JN008447/2018-ODL984 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.10.2019
JN008447/2018-ODL985 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2019
JN008447/2018-ODL986 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2019
JN008447/2018-ODL987 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2019
JN008447/2018-ODL988 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2019
JN008447/2018-ODL989 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2019
JN008447/2018-ODL990 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2019
JN008447/2018-ODL991 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2019
JN008447/2018-ODL992 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2019
JN008447/2018-ODL993 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL994 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL995 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL996 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL997 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL998 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL999 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1000 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1001 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1002 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1003 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1004 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1005 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1006 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1007 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1008 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1009 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1010 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1011 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1012 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1013 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1014 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1015 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1016 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1017 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.10.2019
JN008447/2018-ODL1018 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.10.2019
JN008447/2018-ODL1019 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.10.2019
JN008447/2018-ODL1020 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.10.2019
JN008447/2018-ODL1021 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.10.2019
JN008447/2018-ODL1022 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-ODL1023 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-ODL1024 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-ODL1025 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-ODL1026 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-ODL1027 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-ODL1028 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-ODL1029 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-ODL1030 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-ODL1031 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-ODL1032 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-ODL1033 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-Q57 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-Q58 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-Q59 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-Q60 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-Q61 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-Q62 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-Q63 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-Q64 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-Q65 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-Q66 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-Q67 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-ODL1034 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2019
JN008447/2018-ODL1035 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2019
JN008447/2018-ODL1036 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2019
JN008447/2018-ODL1037 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2019
JN008447/2018-ODL1038 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2019
JN008447/2018-ODL1039 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2019
JN008447/2018-ODL1040 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2019
JN008447/2018-ODL1041 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2019
JN008447/2018-ODL1042 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-ODL1043 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-ODL1044 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-ODL1045 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-ODL1046 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-ODL1047 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-ODL1048 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-ODL1049 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-ODL1050 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-ODL1051 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-ODL1052 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-Q68 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-Q69 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-Q70 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-Q71 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-Q72 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-Q73 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-Q74 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-Q75 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-Q76 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-Q77 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-ODL1053 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.10.2019
JN008447/2018-ODL1054 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.10.2019
JN008447/2018-ODL1055 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.10.2019
JN008447/2018-ODL1056 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.10.2019
JN008447/2018-ODL1057 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.10.2019
JN008447/2018-ODL1058 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.10.2019
JN008447/2018-ODL1059 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2019
JN008447/2018-ODL1060 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2019
JN008447/2018-ODL1061 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2019
JN008447/2018-ODL1062 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2019
JN008447/2018-ODL1063 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2019
JN008447/2018-ODL1064 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2019
JN008447/2018-ODL1065 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2019
JN008447/2018-ODL1066 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2019
JN008447/2018-ODL1067 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.11.2019
JN008447/2018-ODL1068 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.11.2019
JN008447/2018-ODL1069 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.11.2019
JN008447/2018-ODL1070 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.11.2019
JN008447/2018-ODL1071 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.11.2019
JN008447/2018-ODL1072 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.11.2019
JN008447/2018-ODL1073 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.11.2019
JN008447/2018-ODL1074 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.11.2019
JN008447/2018-ODL1075 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.11.2019
JN008447/2018-ODL1076 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.11.2019
JN008447/2018-ODL1077 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.11.2019
JN008447/2018-Q78 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.11.2019
JN008447/2018-Q79 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.11.2019
JN008447/2018-ODL1078 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2019
JN008447/2018-ODL1079 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2019
JN008447/2018-ODL1080 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2019
JN008447/2018-ODL1081 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2019
JN008447/2018-ODL1082 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2019
JN008447/2018-ODL1083 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2019
JN008447/2018-ODL1084 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2019
JN008447/2018-ODL1085 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2019
JN008447/2018-ODL1086 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2019
JN008447/2018-ODL1087 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2019
JN008447/2018-Q80 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 08.11.2019
JN008447/2018-Q81 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 11.11.2019
JN008447/2018-Q82 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 11.11.2019
JN008447/2018-ODL1088 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2019
JN008447/2018-ODL1089 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2019
JN008447/2018-ODL1090 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2019
JN008447/2018-ODL1091 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2019
JN008447/2018-ODL1092 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2019
JN008447/2018-ODL1093 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2019
JN008447/2018-ODL1094 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.11.2019
JN008447/2018-ODL1095 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.11.2019
JN008447/2018-ODL1096 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.11.2019
JN008447/2018-ODL1097 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.11.2019
JN008447/2018-ODL1098 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.11.2019
JN008447/2018-ODL1099 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.11.2019
JN008447/2018-ODL1100 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.11.2019
JN008447/2018-ODL1101 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.11.2019
JN008447/2018-ODL1102 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.11.2019
JN008447/2018-ODL1103 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.11.2019
JN008447/2018-ODL1104 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.11.2019
JN008447/2018-ODL1105 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.11.2019
JN008447/2018-ODL1106 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.11.2019
JN008447/2018-ODL1107 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2019
JN008447/2018-ODL1108 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2019
JN008447/2018-ODL1109 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2019
JN008447/2018-ODL1110 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2019
JN008447/2018-ODL1111 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2019
JN008447/2018-ODL1112 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2019
JN008447/2018-ODL1113 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2019
JN008447/2018-ODL1114 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2019
JN008447/2018-ODL1115 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2019
JN008447/2018-ODL1116 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2019
JN008447/2018-ODL1117 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.11.2019
JN008447/2018-ODL1118 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.11.2019
JN008447/2018-ODL1119 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.11.2019
JN008447/2018-ODL1120 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.11.2019
JN008447/2018-ODL1121 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.11.2019
JN008447/2018-ODL1122 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.11.2019
JN008447/2018-ODL1123 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.11.2019
JN008447/2018-ODL1124 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.11.2019
JN008447/2018-ODL1125 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.11.2019
JN008447/2018-ODL1126 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.11.2019
JN008447/2018-ODL1127 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.11.2019

    JN008447/2018-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 063-147326

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
darija.prudic@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
http://www.sidg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Druga oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
gozdarstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019
Referenčna številka dokumenta: SEC 2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve sporazuma do 31.12.2019
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 28.609.504,00 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 1 Tolmin
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 1 Tolmin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 2 Bled
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Bled
II.2.4 Opis javnega naročila
Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 2 Bled
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 3 Kranj
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 3 Kranj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 4 Ljubljana
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 4 Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 5 Postojna
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Postojna
II.2.4 Opis javnega naročila
Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 5 Postojna
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 6 Kočevje
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 6 Kočevje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 7 Novo mesto
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 7 Novo mesto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije - sklop št. 8 Brežice
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Brežice
II.2.4 Opis javnega naročila
Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije - sklop št. 8 Brežice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije - sklop št. 9 Celje
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije - sklop št. 9 Celje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 10 Nazarje
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Nazarje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 10 Nazarje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 11 Slovenj Gradec
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Slovenj Gradec
II.2.4 Opis javnega naročila
Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 11 Slovenj Gradec
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 12 Maribor
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 12 Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 13 Murska Sobota
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 13 Murska Sobota
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 14 Sežana
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 14 Sežana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN008447/2018-B01
Številka obvestila v UL: 2018/S 237-541405
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 05.12.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: SEC 2019
Številka sklopa: 1
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 1 Tolmin

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
25.03.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 87
Število prejetih ponudb MSP-jev: 87
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 87

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AMBROLES, gozdarstvo, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Grahovo ob Bači 45E
5242
SI
Grahovo ob Bači
Slovenija

Da
ATLANTIDA BUTKOVIĆ Posek in spravilo lesa Irena Butković s.p.
Štalcerji 24
1338
SI
Kočevska Reka
Slovenija

Da
BIOMASA JAKOŠA MIHAEL s.p. gozdarstvo
Dolina 16
9201
SI
Puconci
Slovenija

Da
BRAZDA proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o.
Selce 2A
6257
SI
Pivka
Slovenija

Da
BRANAL, Trgovina in storitve d.o.o.
Cankarjeva ulica 1
6230
SI
Postojna
Slovenija

Da
Elektro in druge storitve, Ivan Troha s.p.
Babno Polje 104
1386
SI
Stari trg pri Ložu
Slovenija

Da
ENERGETIKA DOLENC, Podjetje za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, d.o.o.
Cesta v Staro vas 6
6230
SI
Postojna
Slovenija

Da
ERŽEN, podjetje za trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o.
Alpska cesta 84
4248
SI
Lesce
Slovenija

Da
EVGEN PAVLOVEC S.P. - VZDRŽEVANJE MOTORNIH VOZIL
Bač 7
6253
SI
Knežak
Slovenija

Da
Florijan Bašelj, s.p., storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo
Mrzli Vrh 8
4226
SI
Žiri
Slovenija

Da
GD LOGAR, gozdarstvo, storitve in trgovina d.o.o.
Buje 3A
6217
SI
Vremski Britof
Slovenija

Da
GLADIO, gozdarstvo, kmetijstvo, odkup in prodaja lesa, d.o.o.
Šmihel pod Nanosom 23A
6230
SI
Postojna
Slovenija

Da
GOZD LJUBLJANA, Družba za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
Tržaška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
GOZDAR DEJAN MOHORIČ s.p.
Godovič 54
5275
SI
Godovič
Slovenija

Da
GOZDAR, proizvodno podjetje d.o.o., Kranj
Maleševa ulica 32
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
GOZDARSKE IN KMETIJSKE STORITVE JANI KERNEŽA S.P.
Novi Lazi 27
1338
SI
Kočevska Reka
Slovenija

Da
Gozdarske storitve IGLAVCI d.o.o.
Nova Cerkev 54
3203
SI
Nova Cerkev
Slovenija

Da
Gozdarske storitve Uroš Kunc s.p.
Rovte 111
1373
SI
Rovte
Slovenija

Da
Gozdarske storitve, Gregor Kejžar s.p.
Spodnja Sorica 20
4229
SI
Sorica
Slovenija

Da
Gozdarske storitve, Martin Črnigoj s.p.
Tomšičeva ulica 25
6230
SI
Postojna
Slovenija

Da
GOZDARSKE STORITVE, TOMI LIPAR s.p.
Stara vas-Bizeljsko 17E
8259
SI
Bizeljsko
Slovenija

Da
GOZDARSKE STORITVE, Urban Ucin s.p.
Studenec 7A
6230
SI
Postojna
Slovenija

Da
GOZDARSKE STORITVE, Veno Mlakar s.p.
Snežniška cesta 1
6257
SI
Pivka
Slovenija

Da
GOZDARSKE STORITVE, Zdravko Ucin s.p.
Studenec 7
6230
SI
Postojna
Slovenija

Da
GOZDARSKE STORIVE MATEJ MIKUŽ s.p.
Zadlog 12
5274
SI
Črni vrh nad Idrijo
Slovenija

Da
GOZDARSTVO - SEČNJA IN SPRAVILO LESA MELE JANEZ S.P.
Dolenja vas 104A
1380
SI
Cerknica
Slovenija

Da
GOZDARSTVO FRANC URDIH d.o.o.
Višnje 5
5273
SI
Col
Slovenija

Da
GOZDARSTVO GOZD JACK IVAN MIKUŠ S.P.
Gozd 33
5273
SI
Col
Slovenija

Da
GOZDARSTVO GRČA gozdna proizvodnja, razrez lesa in trgovina, d.d.
Rožna ulica 39
1330
SI
Kočevje
Slovenija

Da
GOZDARSTVO IN TRGOVINA Z LESOM ŠUŠTAR, MATIC ŠUŠTAR S.P.
Podhruška 9
1241
SI
Kamnik
Slovenija

Da
Gozdarstvo in višinska dela, Primož Žunter s.p.
Mala sela 5B
1252
SI
Vače
Slovenija

Da
Gozdarstvo Jurše, David Jurše s.p.
Zgornji Slemen - del 33
2354
SI
Bresternica
Slovenija

Da
GOZDARSTVO KOČEVAR, ALJAŽ KOČEVAR S.P.
Knežja Njiva 6
1386
SI
Stari trg pri Ložu
Slovenija

Da
ŽAGANJE IN GOZDARSTVO MATEJ MIKUŠ S.P.
Gozd 8
5273
SI
Col
Slovenija

Da
GOZDARSTVO MEGLIČ d.o.o.
Potarje 19
4290
SI
Tržič
Slovenija

Da
GG ČRNI VRH GOZDARSTVO GREGOR RUPNIK s.p.
Črni Vrh 27D
5274
SI
Črni vrh nad Idrijo
Slovenija

Da
GOZDARSTVO Tadej Turšič s.p.
Laze 68
1370
SI
Logatec
Slovenija

Da
GOZDARSTVO UROŠ TOMAŽINČIČ S.P.
Soška ulica 5
5220
SI
Tolmin
Slovenija

Da
GOZDARSTVO ŽAGAR d.o.o.
Buje 1
6217
SI
Vremski Britof
Slovenija

Da
GOZDARSTVO, PRIMOŽ URŠIČ S.P.
Žaga 112
5224
SI
Srpenica
Slovenija

Da
GOZDNO GOSPODARSTVO BLED d.o.o.
Ljubljanska cesta 19
4260
SI
Bled
Slovenija

Da
GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO d.d.
Gubčeva ulica 15
8000
SI
Novo mesto
Slovenija

Da
GOZDOLOG, gozdarske storitve d.o.o.
Na vasi 18
1381
SI
Rakek
Slovenija

Da
GRADBENA MEHANIZACIJA, SEČNJA, SPRAVILO LESA IN TURIZEM, KOLIČ MARJAN S.P.
Veliki Podljuben 2
8323
SI
Uršna sela
Slovenija

Da
INTERGOZD SERVIS, gozdarske storitve, d.o.o.
Tržaška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
Kmetija Podobnik, turizem in gozdarstvo, Marijan Podobnik s.p.
Pot v Češnjice 24
5280
SI
Idrija
Slovenija

Da
LEDALINE, inženiring, d.o.o.
Podskrajnik 22
1380
SI
Cerknica
Slovenija

Da
LES-MA, gozdarske storitve, d.o.o.
Črmošnjice 11
8333
SI
Semič
Slovenija

Da
MARCOMP, proizvodnja in storitve, d.o.o.
Dražgoše 31
4228
SI
Železniki
Slovenija

Da
MARINČIČ - odkup, prodaja in predelava lesa d.o.o. Zagorje
Zagorje 94
6257
SI
Pivka
Slovenija

Da
MARKO MEDVED - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI
Razpotje 42
5280
SI
Idrija
Slovenija

Da
MATIMA trgovina, gostinstvo, proizvodnja, gradbeništvo in storitve d.o.o.
Za Sovičem 12
6230
SI
Postojna
Slovenija

Da
MEGALES, podjetje za transport, trgovino, uvoz in izvoz, d.o.o. Strahinj
Strahinj 120
4202
SI
Naklo
Slovenija

Da
MM GOZDARSTVO, d.o.o.
Velika Ligojna 74
1360
SI
Vrhnika
Slovenija

Da
MMG Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o.
Poljubinj 99
5220
SI
Tolmin
Slovenija

Da
PECEL, gradbena mehanizacija, avtoprevozništvo in gradbeništvo d.o.o., Semič
Maline pri Štrekljevcu 5
8333
SI
Semič
Slovenija

Da
MOČNIK d.o.o. Trgovina z neživilskimi proizvodi Novaki
Dolenji Novaki 28
5282
SI
Cerkno
Slovenija

Da
PINALES, GOZDNA SEČNJA, d.o.o.
Spodnji trg 66
2344
SI
Lovrenc na Pohorju
Slovenija

Da
PIS Posek in spravilo lesa, ŠTEFAN POLJANEC S.P.
Podbrdo 63
5243
SI
Podbrdo
Slovenija

Da
POSEK IN SPRAVILO LESA - LEON BIZJAK S.P.
Lokve 10
5252
SI
Trnovo pri Gorici
Slovenija

Da
POSEK in SPRAVILO LESA Rok Levstek s.p.
Hrib-Loški Potok 81
1318
SI
Loški Potok
Slovenija

Da
POSEK IN SPRAVILO LESA VLADIMIR MELE S.P.
Dolenja vas 61
1380
SI
Cerknica
Slovenija

Da
POSEK, SPRAVILO LESA IN TESARSTVO JURE ŠIRCELJ S.P.
Gorenja vas pri Polici 9
1290
SI
Grosuplje
Slovenija

Da
REBR d.o.o. proizvodnja-trgovina
Tržaška cesta 132
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
RUPNIK prevozi, gozdarstvo in trgovina z lesom d.o.o.
Jelični Vrh 8
5280
SI
Idrija
Slovenija

Da
SEČNJA IN SPRAVILO LESA JANEZ MAZE S.P.
Gorenje 17A
3327
SI
Šmartno ob Paki
Slovenija

Da
"BARIĆ" SEČNJA IN SPRAVILO LESA MLADEN BARIĆ S.P.
Črni Vrh 30
5274
SI
Črni vrh nad Idrijo
Slovenija

Da
SEČNJA IN SPRAVILO LESA, DAVOR MUŠIČ S.P.
Butoraj 14
8340
SI
Črnomelj
Slovenija

Da
SEČNJA IN TRANSPORT LESA V GOZDU STAŠA ŠOLAR S.P.
Petrova vas 23
8340
SI
Črnomelj
Slovenija

Da
SMER, svetovanje, marketing, energetika, razvoj d.o.o.
Jelovo 18
1433
SI
Radeče
Slovenija

Da
SOŠKO GOZDNO GOSPODARSTVO TOLMIN d.o.o.
Vipavska cesta 2C
5270
SI
Ajdovščina
Slovenija

Da
SPLOŠNO GOZDARSTVO ŽAGAR, KOS DEJAN S.P.
Podpeca 20
2393
SI
Črna na Koroškem
Slovenija

Da
STIRIALES, TRGOVANJE Z LESNIMI SORTIMENTI, d.o.o.
Spodnji trg 66
2344
SI
Lovrenc na Pohorju
Slovenija

Da
SUPER 100, gozdarstvo, gostinstvo, transport, trgovina, turizem, storitve, d.o.o.
Bač 100
6253
SI
Knežak
Slovenija

Da
TADEJ DOMINIK, posek in spravilo lesa, d.o.o.
Cesta na Srednje 62
2354
SI
Bresternica
Slovenija

Da
TAKSUS, gozdarski inženiring, d.o.o.
Reška cesta 21
6258
SI
Prestranek
Slovenija

Da
TEŽKA GRADBENA MEHANIZACIJA, FRANC KAVČIČ S.P.
Podlonk 1
4228
SI
Železniki
Slovenija

Da
TIAMA gozdarstvo d.o.o.
Podgorje 75
2381
SI
Podgorje pri Slovenj Gradcu
Slovenija

Da
TONI ŠIRCELJ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
Prem 72A
6255
SI
Prem
Slovenija

Da
TRANSLES, prevozno in trgovsko podjetje, d.o.o., Železniki
Dražgoše 16
4228
SI
Železniki
Slovenija

Da
TRANSPORT MAHNE, storitve d.o.o.
Istrska ulica 9
6240
SI
Kozina
Slovenija

Da
TRGOLES Trgovsko lesno podjetje d.o.o.
Trnovo ob Soči 15A
5222
SI
Kobarid
Slovenija

Da
TRGOVINA, PREVOZI RESNIK d.o.o.
Lokve 6
8280
SI
Brestanica
Slovenija

Da
ZDENKO VONČINA S.P. GOZDARSKE STORITVE
Stara Fužina 181
4265
SI
Bohinjsko jezero
Slovenija

Da
ŽAGA TRADE Trgovina, proizvodnja, storitve d.o.o.
Zelše 19A
1380
SI
Cerknica
Slovenija

Da
BLAŠKO d.o.o.
CAGE 57B
35430
HR
OKUČANI
Hrvaška

Da
DMC BIOMASA, podjetje za proizvodnjo biomase in gozdarske usluge,d.o.o.
Šentilj pod Turjakom 50
2382
SI
Mislinja
Slovenija

Da
JOMALES, gozdarske storitve, d.o.o.
Šentjanž 40C
8297
SI
Šentjanž
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 3.244.896,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 3.244.896,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka naročila: SEC 2019
Številka sklopa: 2
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 2 Bled

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
25.03.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 98
Število prejetih ponudb MSP-jev: 98
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 98

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ALOJZ KLOPČIČ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
Selce pri Moravčah 6
1251
SI
Moravče
Slovenija

Da
AMBROLES, gozdarstvo, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Grahovo ob Bači 45E
5242
SI
Grahovo ob Bači
Slovenija

Da
ATLANTIDA BUTKOVIĆ Posek in spravilo lesa Irena Butković s.p.
Štalcerji 24
1338
SI
Kočevska Reka
Slovenija

Da
BIOMASA JAKOŠA MIHAEL s.p. gozdarstvo
Dolina 16
9201
SI
Puconci
Slovenija

Da
BRANAL, Trgovina in storitve d.o.o.
Cankarjeva ulica 1
6230
SI
Postojna
Slovenija

Da
BRAZDA proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o.
Selce 2A
6257
SI
Pivka
Slovenija

Da
CIRLES, d.o.o., Podjetje za proizvodnjo, storitve in marketing, Preddvor,
Tupaliče 21
4205
SI
Preddvor
Slovenija

Da
Elektro in druge storitve, Ivan Troha s.p.
Babno Polje 104
1386
SI
Stari trg pri Ložu
Slovenija

Da
ENERGETIKA DOLENC, Podjetje za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, d.o.o.
Cesta v Staro vas 6
6230
SI
Postojna
Slovenija

Da
ERŽEN, podjetje za trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o.
Alpska cesta 84
4248
SI
Lesce
Slovenija

Da
Florijan Bašelj, s.p., storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo
Mrzli Vrh 8
4226
SI
Žiri
Slovenija

Da
GD LOGAR, gozdarstvo, storitve in trgovina d.o.o.
Buje 3A
6217
SI
Vremski Britof
Slovenija

Da
GOZDARSKE STORITVE IVAN ŠUBIC S.P.
Žirovski Vrh Sv. Urbana 35
4224
SI
Gorenja vas
Slovenija

Da
GLADIO, gozdarstvo, kmetijstvo, odkup in prodaja lesa, d.o.o.
Šmihel pod Nanosom 23A
6230
SI
Postojna
Slovenija

Da
GOJITVENA IN SEČNO-SPRAVILNA DELA BORIS ZUPAN S.P.
Stara vas-Bizeljsko 62C
8259
SI
Bizeljsko
Slovenija

Da
GOZD LJUBLJANA, Družba za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
Tržaška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
GOZDAR DEJAN MOHORIČ s.p.
Godovič 54
5275
SI
Godovič
Slovenija

Da
GOZDARSKE IN GRADBENE STORITVE, ROK MEGLIČ S.P.
Čadovlje pri Tržiču 12
4290
SI
Tržič
Slovenija

Da
GOZDARSKE IN KMETIJSKE STORITVE JANI KERNEŽA S.P.
Novi Lazi 27
1338
SI
Kočevska Reka
Slovenija

Da
Gozdarske storitve IGLAVCI d.o.o.
Nova Cerkev 54
3203
SI
Nova Cerkev
Slovenija

Da
Gozdarske storitve, Gregor Kejžar s.p.
Spodnja Sorica 20
4229
SI
Sorica
Slovenija

Da
Gozdarske storitve, Katja Luzar s.p.
Podturn pri Dol. Toplicah 18
8350
SI
Dolenjske Toplice
Slovenija

Da
Gozdarske storitve, Martin Črnigoj s.p.
Tomšičeva ulica 25
6230
SI
Postojna
Slovenija

Da
GOZDARSKE STORITVE, TOMI LIPAR s.p.
Stara vas-Bizeljsko 17E
8259
SI
Bizeljsko
Slovenija

Da
GOZDARSKE STORITVE, Urban Ucin s.p.
Studenec 7A
6230
SI
Postojna
Slovenija

Da
GOZDARSKE STORITVE, Zdravko Ucin s.p.
Studenec 7
6230
SI
Postojna
Slovenija

Da
GOZDARSTVO FRANC URDIH d.o.o.
Višnje 5
5273
SI
Col
Slovenija

Da
GOZDARSTVO GOZD JACK IVAN MIKUŠ S.P.
Gozd 33
5273
SI
Col
Slovenija

Da
GOZDARSTVO GRČA gozdna proizvodnja, razrez lesa in trgovina, d.d.
Rožna ulica 39
1330
SI
Kočevje
Slovenija

Da
GOZDARSTVO IN TRGOVINA Z LESOM ŠUŠTAR, MATIC ŠUŠTAR S.P.
Podhruška 9
1241
SI
Kamnik
Slovenija

Da
Gozdarstvo in višinska dela, Primož Žunter s.p.
Mala sela 5B
1252
SI
Vače
Slovenija

Da
Gozdarstvo Jurše, David Jurše s.p.
Zgornji Slemen - del 33
2354
SI
Bresternica
Slovenija

Da
GOZDARSTVO KASTELIC DAMJAN KASTELIC S.P.
Velika Štanga 25A
1275
SI
Šmartno pri Litiji
Slovenija

Da
GOZDARSTVO KOČEVAR, ALJAŽ KOČEVAR S.P.
Knežja Njiva 6
1386
SI
Stari trg pri Ložu
Slovenija

Da
GOZDARSTVO KOKALJ, DANIEL KOKALJ S.P.
Podljubelj 294
4290
SI
Tržič
Slovenija

Da
ŽAGANJE IN GOZDARSTVO MATEJ MIKUŠ S.P.
Gozd 8
5273
SI
Col
Slovenija

Da
GOZDARSTVO MEGLIČ d.o.o.
Potarje 19
4290
SI
Tržič
Slovenija

Da
GOZDARSTVO Tadej Turšič s.p.
Laze 68
1370
SI
Logatec
Slovenija

Da
GOZDARSTVO UROŠ TOMAŽINČIČ S.P.
Soška ulica 5
5220
SI
Tolmin
Slovenija

Da
GOZDARSTVO ŽAGAR d.o.o.
Buje 1
6217
SI
Vremski Britof
Slovenija

Da
Gozdarstvo, Grega Kordež s.p.
Log 41A
4228
SI
Železniki
Slovenija

Da
GOZDARSTVO, MATIC ŠINKOVEC S.P.
Zgornje Jezersko 139
4206
SI
Zgornje Jezersko
Slovenija

Da
GOZDARSTVO, PRIMOŽ URŠIČ S.P.
Žaga 112
5224
SI
Srpenica
Slovenija

Da
GOZDARSTVO, VINCENC POLJANŠEK, S.P.
Okrog pri Motniku 9
1219
SI
Laze v Tuhinju
Slovenija

Da
GOZDika, posek in izvlek lesa ter druge gozdarske storitve, Marko Kodorovič, s.p.
Bašelj 140
4205
SI
Preddvor
Slovenija

Da
GOZDNO GOSPODARSTVO BLED d.o.o.
Ljubljanska cesta 19
4260
SI
Bled
Slovenija

Da
GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO d.d.
Gubčeva ulica 15
8000
SI
Novo mesto
Slovenija

Da
GOZDOLOG, gozdarske storitve d.o.o.
Na vasi 18
1381
SI
Rakek
Slovenija

Da
GRADBENA MEHANIZACIJA, SEČNJA, SPRAVILO LESA IN TURIZEM, KOLIČ MARJAN S.P.
Veliki Podljuben 2
8323
SI
Uršna sela
Slovenija

Da
GRADBENE IN GOZDARSKE STORITVE ALJAŽ MEGLIČ S.P.
Potarje 3
4290
SI
Tržič
Slovenija

Da
INTERGOZD SERVIS, gozdarske storitve, d.o.o.
Tržaška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
JANEZ VRHUNC S.P. GOZDARSKE STORITVE
Rudno 14
4228
SI
Železniki
Slovenija

Da
Kmetija Podobnik, turizem in gozdarstvo, Marijan Podobnik s.p.
Pot v Češnjice 24
5280
SI
Idrija
Slovenija

Da
LEDALINE, inženiring, d.o.o.
Podskrajnik 22
1380
SI
Cerknica
Slovenija

Da
LES-MA, gozdarske storitve, d.o.o.
Črmošnjice 11
8333
SI
Semič
Slovenija

Da
MARCOMP, proizvodnja in storitve, d.o.o.
Dražgoše 31
4228
SI
Železniki
Slovenija

Da
MARKO MEDVED - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI
Razpotje 42
5280
SI
Idrija
Slovenija

Da
MATEVŽ PIRŠ S.P. - GOZDARSTVO PIRŠ
Zgornji Tuhinj 9
1219
SI
Laze v Tuhinju
Slovenija

Da
MATIMA trgovina, gostinstvo, proizvodnja, gradbeništvo in storitve d.o.o.
Za Sovičem 12
6230
SI
Postojna
Slovenija

Da
MEGALES, podjetje za transport, trgovino, uvoz in izvoz, d.o.o. Strahinj
Strahinj 120
4202
SI
Naklo
Slovenija

Da
MEGLIČ UROŠ S.P., POSEK, SPRAVILO IN PREVOZ LESA
Dolina 31
4290
SI
Tržič
Slovenija

Da
M-HOLC proizvodnja in predelava lesa d.o.o.
Podstenice 8
8350
SI
Dolenjske Toplice
Slovenija

Da
MM GOZDARSTVO, d.o.o.
Velika Ligojna 74
1360
SI
Vrhnika
Slovenija

Da
MOČNIK d.o.o. Trgovina z neživilskimi proizvodi Novaki
Dolenji Novaki 28
5282
SI
Cerkno
Slovenija

Da
PECEL, gradbena mehanizacija, avtoprevozništvo in gradbeništvo d.o.o., Semič
Maline pri Štrekljevcu 5
8333
SI
Semič
Slovenija

Da
PINALES, GOZDNA SEČNJA, d.o.o.
Spodnji trg 66
2344
SI
Lovrenc na Pohorju
Slovenija

Da
PIS Posek in spravilo lesa, ŠTEFAN POLJANEC S.P.
Podbrdo 63
5243
SI
Podbrdo
Slovenija

Da
POSEK IN SPRAVILO LESA - LEON BIZJAK S.P.
Lokve 10
5252
SI
Trnovo pri Gorici
Slovenija

Da
POSEK, SPRAVILO LESA IN TESARSTVO JURE ŠIRCELJ S.P.
Gorenja vas pri Polici 9
1290
SI
Grosuplje
Slovenija

Da
REBR d.o.o. proizvodnja-trgovina
Tržaška cesta 132
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
RUPNIK prevozi, gozdarstvo in trgovina z lesom d.o.o.
Jelični Vrh 8
5280
SI
Idrija
Slovenija

Da
SEČNJA IN SPRAVILO LESA JANEZ MAZE S.P.
Gorenje 17A
3327
SI
Šmartno ob Paki
Slovenija

Da
"BARIĆ" SEČNJA IN SPRAVILO LESA MLADEN BARIĆ S.P.
Črni Vrh 30
5274
SI
Črni vrh nad Idrijo
Slovenija

Da
SEČNJA IN SPRAVILO LESA, DAVOR MUŠIČ S.P.
Butoraj 14
8340
SI
Črnomelj
Slovenija

Da
SEČNJA IN TRANSPORT LESA V GOZDU STAŠA ŠOLAR S.P.
Petrova vas 23
8340
SI
Črnomelj
Slovenija

Da
SIPLES - POSEK IN SPRAVILO LESA JANEZ PRIJATELJ S.P.
Velike Poljane 20
1316
SI
Ortnek
Slovenija

Da
SMER, svetovanje, marketing, energetika, razvoj d.o.o.
Jelovo 18
1433
SI
Radeče
Slovenija

Da
SOŠKO GOZDNO GOSPODARSTVO TOLMIN d.o.o.
Vipavska cesta 2C
5270
SI
Ajdovščina
Slovenija

Da
SPLOŠNO GOZDARSTVO ŽAGAR, KOS DEJAN S.P.
Podpeca 20
2393
SI
Črna na Koroškem
Slovenija

Da
STIRIALES, TRGOVANJE Z LESNIMI SORTIMENTI, d.o.o.
Spodnji trg 66
2344
SI
Lovrenc na Pohorju
Slovenija

Da
Strojni Krožek Servis d.o.o.
Grajska ulica 10
4264
SI
Bohinjska Bistrica
Slovenija

Da
T R A N S L E S ADAMLJE RUDOLF S.P.
Razbore-K. o. Ježni Vrh 5
1276
SI
Primskovo
Slovenija

Da
TADEJ DOMINIK, posek in spravilo lesa, d.o.o.
Cesta na Srednje 62
2354
SI
Bresternica
Slovenija

Da
TAKSUS, gozdarski inženiring, d.o.o.
Reška cesta 21
6258
SI
Prestranek
Slovenija

Da
TEŽKA GRADBENA MEHANIZACIJA, FRANC KAVČIČ S.P.
Podlonk 1
4228
SI
Železniki
Slovenija

Da
TIAMA gozdarstvo d.o.o.
Podgorje 75
2381
SI
Podgorje pri Slovenj Gradcu
Slovenija

Da
TRANSLES, prevozno in trgovsko podjetje, d.o.o., Železniki
Dražgoše 16
4228
SI
Železniki
Slovenija

Da
TRANSPORT MAHNE, storitve d.o.o.
Istrska ulica 9
6240
SI
Kozina
Slovenija

Da
TRGOLES Trgovsko lesno podjetje d.o.o.
Trnovo ob Soči 15A
5222
SI
Kobarid
Slovenija

Da
TRGOVINA, PREVOZI RESNIK d.o.o.
Lokve 6
8280
SI
Brestanica
Slovenija

Da
VOLOVŠEK, gozdarske storitve, d.o.o.
Zibika 5E
3253
SI
Pristava pri Mestinju
Slovenija

Da
ZDENKO VONČINA S.P. GOZDARSKE STORITVE
Stara Fužina 181
4265
SI
Bohinjsko jezero
Slovenija

Da
ŽAGA TRADE Trgovina, proizvodnja, storitve d.o.o.
Zelše 19A
1380
SI
Cerknica
Slovenija

Da
POSEK in SPRAVILO LESA Rok Levstek s.p.
Hrib-Loški Potok 81
1318
SI
Loški Potok
Slovenija

Da
BLAŠKO d.o.o.
CAGE 57B
35430
HR
OKUČANI
Hrvaška

Da
DMC BIOMASA, podjetje za proizvodnjo biomase in gozdarske usluge,d.o.o.
Šentilj pod Turjakom 50
2382
SI
Mislinja
Slovenija

Da
GOZDAR, proizvodno podjetje d.o.o., Kranj
Maleševa ulica 32
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
JOMALES, gozdarske storitve, d.o.o.
Šentjanž 40C
8297
SI
Šentjanž
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 655.500,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 655.500,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka naročila: SEC 2019
Številka sklopa: 3
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 3 Kranj

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
25.03.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 100
Število prejetih ponudb MSP-jev: 100
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 100

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ALOJZ KLOPČIČ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
Selce pri Moravčah 6
1251
SI
Moravče
Slovenija

Da
AMBROLES, gozdarstvo, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Grahovo ob Bači 45E
5242
SI
Grahovo ob Bači
Slovenija

Da
ATLANTIDA BUTKOVIĆ Posek in spravilo lesa Irena Butković s.p.
Štalcerji 24
1338
SI
Kočevska Reka
Slovenija

Da
BIOMASA JAKOŠA MIHAEL s.p. gozdarstvo
Dolina 16
9201
SI
Puconci
Slovenija

Da
BRANAL, Trgovina in storitve d.o.o.
Cankarjeva ulica 1
6230
SI
Postojna
Slovenija

Da
BRAZDA proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o.
Selce 2A
6257
SI
Pivka
Slovenija

Da
BVS - PREVOZI, STORITVE ŠERCER BOJAN S.P.
Breg pri Kočevju 28B
1332
SI
Stara Cerkev
Slovenija

Da
CIRLES, d.o.o., Podjetje za proizvodnjo, storitve in marketing, Preddvor,
Tupaliče 21
4205
SI
Preddvor
Slovenija

Da
ENERGETIKA DOLENC, Podjetje za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, d.o.o.
Cesta v Staro vas 6
6230
SI
Postojna
Slovenija

Da
ERŽEN, podjetje za trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o.
Alpska cesta 84
4248
SI
Lesce
Slovenija

Da
Florijan Bašelj, s.p., storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo
Mrzli Vrh 8
4226
SI
Žiri
Slovenija

Da
GD LOGAR, gozdarstvo, storitve in trgovina d.o.o.
Buje 3A
6217
SI
Vremski Britof
Slovenija

Da
GOZDARSKE STORITVE IVAN ŠUBIC S.P.
Žirovski Vrh Sv. Urbana 35
4224
SI
Gorenja vas
Slovenija

Da
GLADIO, gozdarstvo, kmetijstvo, odkup in prodaja lesa, d.o.o.
Šmihel pod Nanosom 23A
6230
SI
Postojna
Slovenija

Da
GOJITVENA IN SEČNO-SPRAVILNA DELA BORIS ZUPAN S.P.
Stara vas-Bizeljsko 62C
8259
SI
Bizeljsko
Slovenija

Da
GOZD KOKRA, SEČNJA IN SPRAVILO LESA, ANTON POVŠNAR S.P.
Kokra 63
4205
SI
Preddvor
Slovenija

Da
GOZD LJUBLJANA, Družba za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
Tržaška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
GOZDAR DEJAN MOHORIČ s.p.
Godovič 54
5275
SI
Godovič
Slovenija

Da
GOZDAR, proizvodno podjetje d.o.o., Kranj
Maleševa ulica 32
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
GOZDARSKE IN GRADBENE STORITVE, ROK MEGLIČ S.P.
Čadovlje pri Tržiču 12
4290
SI
Tržič
Slovenija

Da
GOZDARSKE IN KMETIJSKE STORITVE JANI KERNEŽA S.P.
Novi Lazi 27
1338
SI
Kočevska Reka
Slovenija

Da
Gozdarske storitve IGLAVCI d.o.o.
Nova Cerkev 54
3203
SI
Nova Cerkev
Slovenija

Da
GOZDARSKE STORITVE IN GRADBENA MEHANIZACIJA JANEZ LESJAK S.P.