Dosje javnega naročila 001270/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice
Blago: DOBAVA REAGENTOV IN MATERIALA VEZANEGA NA BIOKEMIČNI ANALIZATOR DIMENSION EXL 200 ZA OBDOBJE 4 LET
ZJN-3: Odprti postopek

JN001270/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.03.2019
JN001270/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2019
JN001270/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN001270/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001270/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 047-107211
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE
Mestni trg 17
3210
SI
Slovenske Konjice
Slovenija
Tajništvo
zd.slkonjice@siol.net
+386 57581761
+386 57581760

Internetni naslovi
http://www.zd-slovenskekonjice.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/299522/za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7596
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA REAGENTOV IN MATERIALA VEZANEGA NA BIOKEMIČNI ANALIZATOR DIMENSION EXL 200 ZA OBDOBJE 4 LET
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
DOBAVA REAGENTOV IN MATERIALA VEZANEGA NA BIOKEMIČNI ANALIZATOR DIMENSION EXL 200 ZA OBDOBJE 4 LET
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA REAGENTOV IN MATERIALA VEZANEGA NA BIOKEMIČNI ANALIZATOR DIMENSION EXL 200 ZA OBDOBJE 4 LET
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
CENA100

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z drugo alinejo 2 točke 95. člena ZJN-3 v kolikor bi se obstoječa pogodba podaljšala zaradi nedokončanega zaključka postopka javnega naročanja
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
1. Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

DOKAZILA:
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.04.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.04.2019   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.04.2019   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE
Mestni trg 17
3210
Slovenske Konjice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.03.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.04.2019   14:16
VPRAŠANJE
V obrazcu 8 Tehnične specifikacije naročnik zahteva:

Točka 6. Ponudnik mora k ponudbi priložiti katalog reagentov, potrošnega materiala in kontrol, (originalna navodila proizvajalca za uporabo v angleškem jeziku spremni listi).
Vprašanje: V kolikor ponudnik ponuja zahtevani material, ki ga naročnik že uporablja predvidevamo, da naročnik že razpolaga s katalogi in navodili. Zato prosimo, da to zahtevo naročnik umakne.

Točka 7. Dobavljeno blago mora imeti rok uporabe še najmanj šest (6) mesecev po dobavi.
Vprašanje: Določeni artikli imajo krajši rok uporabe, zato prosimo naročnika, da zahtevo spremeni in sicer tako, da je rok lahko krajši od 6 mesecev ampak mora dobavitelj o tem obvestiti naročnika in pridobiti njegovo soglasje/dovoljenje.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVORI:

V obrazcu 8 Tehnične specifikacije naročnik zahteva:

Točka 6. Ponudnik mora k ponudbi priložiti katalog reagentov, potrošnega materiala in kontrol, (originalna navodila proizvajalca za uporabo v angleškem jeziku spremni listi).
Vprašanje: V kolikor ponudnik ponuja zahtevani material, ki ga naročnik že uporablja predvidevamo, da naročnik že razpolaga s katalogi in navodili. Zato prosimo, da to zahtevo naročnik umakne.

ODGOVOR: Točka 6.: Dejansko res že imamo navodila za reagente, tako da to zahtevo umaknemo.

Točka 7. Dobavljeno blago mora imeti rok uporabe še najmanj šest (6) mesecev po dobavi.
Vprašanje: Določeni artikli imajo krajši rok uporabe, zato prosimo naročnika, da zahtevo spremeni in sicer tako, da je rok lahko krajši od 6 mesecev ampak mora dobavitelj o tem obvestiti naročnika in pridobiti njegovo soglasje/dovoljenje.

ODGOVOR: Točka 7.: Lahko, s tem, da je res potrebno obvestiti kateri material ima krajši rok uporabe.