Dosje javnega naročila 001412/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: JN za odd. naročila blaga po odprtem pos. za dobavo okoljsko manj obremenjujočih vozil s pnevmatikami z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.629.870,64 EUR

JN001412/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.03.2019
JN001412/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.03.2019
JN001412/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.03.2019
JN001412/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.04.2019
JN001412/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.06.2019
JN001412/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.09.2019
JN001412/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.09.2019
JN001412/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001412/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 051-116872
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284054
+386 14285791

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.mnz.gov.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7663
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JN za odd. naročila blaga po odprtem pos. za dobavo okoljsko manj obremenjujočih vozil s pnevmatikami z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi
Referenčna številka dokumenta: 430-1648/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava okoljsko manj obremenjujočih vozil s pnevmatikami z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Specialno patruljno terensko vozilo (SUV) od 1600 cm³ do 2000 cm³
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave blaga, ki je predmet javnega naročila je Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava specialnih patruljnih terenskih vozil (SUV) od 1600 cm³ do 2000 cm³
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.08.2019
Konec: 15.11.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt financira Evropska unija iz Sklada za notranjo varnost.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko II.2.7 je naveden predviden začetek.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Civilno specialno patruljno osebno vozilo od 1600 cm³ do 2000 cm³
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave blaga, ki je predmet javnega naročila je Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava civilno specialno patruljnih osebnih vozil od 1600 cm³ do 2000 cm³.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.08.2019
Konec: 15.11.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt financira Evropska unija iz Sklada za notranjo varnost.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko II.2.7 je naveden predviden začetek.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Civilno specialno patruljno terensko vozilo (SUV) od 1600 cm³ do 2000 cm³
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave blaga, ki je predmet javnega naročila je Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava civilnih specialnih patruljnih terenskih vozil (SUV) od 1600 cm³ do 2000 cm³ .
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.08.2019
Konec: 15.11.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt financira Evropska unija iz Sklada za notranjo varnost.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko II.2.7 je naveden predviden začetek.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Civilno specialno patruljno terensko vozilo (SUV) od 1600 cm³ do 2000 cm³
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave blaga, ki je predmet javnega naročila je Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava civilnih specialnih patruljnih terenskih vozil (SUV) od 1600 cm³ do 2000 cm³.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.08.2019
Konec: 15.11.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Frontex
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko II.2.7 je naveden predviden začetek.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.04.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 08.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.04.2019   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 8.4.2019 in se bo začelo ob 11.00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot zgoraj navedeno.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.03.2019   00:00

Dodatne informacije:
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni "o ministrstvu", levi meni "Javna naročila" .
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Rok za vložitev pritožb:
Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 8 delovnih dni od prejema sklepov o oddaji naročila.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.03.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.03.2019   12:37
Obveščamo vas, da bodo skladno s točko VI.3 objave obvestila o naročilu in točko 5 Povabila k oddaji ponudbe in navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe razpisne dokumentacije predmetnega naročila odgovori oziroma dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe za predmetno javno naročilo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni "o ministrstvu", levi meni "Javna naročila".

Datum objave: 26.03.2019   07:09
Obveščamo vas, da bodo skladno s točko VI.3 objave obvestila o naročilu in točko 5 Povabila k oddaji ponudbe in navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe razpisne dokumentacije predmetnega naročila odgovori oziroma dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe za predmetno javno naročilo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni "o ministrstvu", levi meni "Javna naročila".