Dosje javnega naročila 001346/2019
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Gradnje: Vzdrževanje in prenova objektov na območju javne železniške infrastrukture 2019 - 2020
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 385.124,92 EUR

JN001346/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 08.03.2019
JN001346/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2019
JN001346/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 05.07.2019
JN001346/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2019
JN001346/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2019
JN001346/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2019
JN001346/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2019
JN001346/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2019
JN001346/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2019
JN001346/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2019
JN001346/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2019
JN001346/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2019
JN001346/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2019
JN001346/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN001346/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2019
JN001346/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2019
JN001346/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 30.10.2019
JN001346/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 30.10.2019
JN001346/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 30.10.2019
JN001346/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 30.10.2019

    JN001346/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 049-113441
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Danijel Didić
danijel.didic@slo-zeleznice.si
+386 12914643
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/299743/Vzdrževanje_objektov_na_območju_JŽI_2019_-_2020.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7620
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje in prenova objektov na območju javne železniške infrastrukture 2019 - 2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje in prenova objektov na območju javne železniške infrastrukture 2019 - 2020
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje in prenova objektov na območju javne železniške infrastrukture 2019 - 2020
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.04.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.04.2019   12:05
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7620


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.04.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.03.2019   09:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosim, če priložite popis.

Lep pozdrav!


ODGOVOR


Pozdravljeni,

na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov, bodo vsem ponudnikom, ki bodo sklenili okvirne sporazume poslana povabila k oddaji ponudbe (popisi s količinami).

Lep pozdrav.

Datum objave: 15.03.2019   11:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali lahko pogoj o registriranih dejavnosti izpolnimo s partnerjem in/ali podizvajalcem. Se pravi, ali bo naročnik upošteval kot dopustno ponudbo, v kateri bo ponudnik registriran za 42.110 Gradnja cest, 43.110 Rušenje objektov, 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav, 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav, 43.310 Fasaderska in štukaterska dela, partner in/ali podizvajalec pa za 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva, 43.330 Oblaganje tal in sten, 43.342 Pleskarska dela, 43.910 Postavljanje ostrešij in krovska del? Prosimo za pojasnilo.ODGOVOR

Spoštovani,

registracijo lahko izpolnijo samo ponudnik sam ali ponudnik s partnerjem, nikakor pa ne s podizvajalcem.

Lep pozdrav.Datum objave: 15.03.2019   11:04
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da poleg bančne garancije kot ustrezno zavarovanje za resnost ponudbe sprejeme tudi kavcijsko zavarovanje.

ODGOVOR

Spoštovani,

ponudnik odda bančno garancijo za resnost ponudbe tako, kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav.

Datum objave: 22.03.2019   08:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali vam lahko za izpolnjevanje pogoja glede ekonomske in finančne sposobnosti kot dokazilo o povprečnem letnem prometu za zadnjih pet let pred oddajo ponudbe priložimo S.BON-1/P??

Hvala in lp

ODGOVOR

Da lahko.

Lep pozdrav.


Datum objave: 22.03.2019   08:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


prosimo za pojasnilo, glede na to, da je podjetje registrirano za vse dejavnosti po navedenih klasifikacijah v RD, nimamo pa dovoljenja Ministrstva za okolje za delo z azbestno kritino nas zanima, ali lahko ta pogoj izpolnjujemo s podizvajalcem (uporaba zmogljivosti drugih subjektov v skladu z 81. členom ZJN-3).

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav

ODGOVOR


Dovoljenje mora imeti tisti subjekt, ki bo dejansko odstranjeval azbest.

Lep pozdrav.

Datum objave: 26.03.2019   10:45
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V poglavju 5.1.2. Pogoji za sodelovanje
II. Pogoji za sodelovanje glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti
ste navedli_Ponudnik/podizvajalec mora imeti dovoljenje Ministrstva za okolje za delo z azbestno kritino

V Razpisnem obrazcu 14: Tehnične zahteve
ste zapisali_Ponudnik mora imeti dovoljenje Ministrsta za okolje za delo z azbestno kritino
Prav tako ste v obrazec dodali pogoj
Ponudnik, ki ni proizvajalec lesenega, PVC ali ALU stavbnega pohištva, mora ponudbi priložiti dokazila proizvajalca, s katerim dokazuje, da je pooblaščeni monter za tovrstno kritino

Prosim Vas, da nedvoumno zapišete kdo izkazuje zahtevane pogoje

Ponudnik ali podizvajalec ali ponudnik v skupni ponudbi.

Glede stavbnega pohištva zapišite za kateri material zahtevate pooblastilo za montažo.
Proizvajalec lesenega stavbnega pohištva ne proizvaja ALU , enako velja za PVC.

ODGOVOR

Spoštovani,

dovoljenje za delo z azbestno kritino ima lahko podizvajalec, ki pa mora tudi dejansko odstranjevati azbest.

Zahtevane pogoje lahko izkazuje ponudnik, podizvajalec ali ponudnik v skupni ponudbi, moral pa bo dejansko opravljati storitev. Pooblastila za montažo zahtevamo za vse materiale stavbnega pohištva, ki se bodo vgrajevali (lesene, pvc in alu).

Lep pozdrav.Datum objave: 26.03.2019   10:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na izpolnjevanje pogoja kadrovske zahteve, prosimo, da dovolite navedbo vsaj dveh odgovornih vodij del, ki skupaj (kumulativno) zadostita pogoju, da sta v zadnjih 5 petih letih pred oddajo ponudbe izvedla 10 objektov v skupni vrednosti 400.000,00 brez DDV.

Prosimo za točne informacije oziroma navodila, kaj mora življenjepis zajemati/obsegati???

Prosimo za pojasnilo, kaj točno želite da predložimo kot dokazilo o zavarovanju dejavnosti (zakon, višina zavarovanja ...itd).

Hvala za vaš hiter odgovor.

Lepo vas pozdravljamo

ODGOVOR

Spoštovani,


Naročnik ne bo spreminjal pogojev za kadrovske zahteve. Naročnik potrebuje odgovornega vodje del, kateri ima izkušnje z manjšimi projekti na področju vzdrževanja stavb in je sposoben obvladovati več manjših projektov po celotnem območju Slovenije. Ima enak pristop k izvedbi na terenu

Pričakuje se, da bodo v življenjepisu navedeni naslednji podatki: Osebni oz. kontaktni podatki, delovne izkušnje (delovna mesta, področja dela in delovne naloge), formalna izobrazba, morebitna ostala znanja kompetence, veščine ..,

Kot dokazilo je potrebno predložiti kopijo zavarovalne police.
Zavarovanje odgovornosti za škodo mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000.

Lep pozdrav.


Datum objave: 26.03.2019   10:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika pozivamo, da iz "Pogoja za sodelovanje glede kadrovske sposobnosti", umakne zahtevo po izvedenih 10 objektih v zadnjih petih letih in naj ostane le pri zahtevi o višini oz. skupni vrednosti izvedenih objektov.

Zgornji poziv naslavljamo na naročnika iz razloga, ker število objektov ni objektivno merilo, za zagotavljanje primernega vodje del. Iz vaše zahteve je razvidno, da je vrednost posameznega objekta, ki ga mora izkazati zahtevani kader ca. 40.000,00 , kar je jasen pokazatelj, da objekti niso bili posebej zahtevni in so se časovno zaključili v kratkem času. Objekti, ki so bolj kompleksni in višje vrednosti, pa se tudi časovno izvajajo dalj časa, zato je zahtevi, da je moral primeren kader v zadnjih 5 letih izvesti 10 objektov zelo težko ugoditi, je pa lahko npr. kader izvedel en, dva , ali tri objekte v vrednosti nekaj milijonov evrov v tem časovnem obdobju.

Naročnika še enkrat pozivamo, da ugodi našemu pozivu in s tem omogoči večjemu številu kandidatov, da izpolnijo "Pogoj za sodelovanje glede kadrovske sposobnosti".

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik ne bo spreminjal pogojev za kadrovske zahteve. Naročnik potrebuje odgovornega vodje del kateri ima izkušnje z manjšimi projekti na področju vzdrževanja stavb in je sposoben obvladovati več manjših projektov po celotnem območju Slovenije ima enak pristop k izvedbi na terenu.

Lep pozdrav.


Datum objave: 26.03.2019   10:50
VPRAŠANJE
Ali lahko predložimo že potrjena referenča potrdila iz drugih razpisov, kateri izkazujejo vse zahtevane podatke po vašem obrazcu?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

DA.

Lep pozdrav.


Datum objave: 26.03.2019   10:58
VPRAŠANJE
Pozdrav,

V RD imate navedeno:
Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami, za vse gospodarske subjekte v ponudbi in izpolnjen in potrjen razpisni obrazec št. 3a in 3b zato, da bo lahko naročnik izpolnjevanje tega pogoja preveril sam.

Prosimo vas za pojasnilo, kje dobimo obrazec 3a in 3b???

Zanima nas, ali lahko priložimo referenčna potrdila, ki smo jih pridobili oziroma prilagali v razpisih drugih javnih naročil, vsebujejo pa vse podatke, kot jih zahtevate z vašim obrazcem.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani,

Pravilna razpisna obrazca sta 2 in 3 in ne 3a in 3b. Označba 3a in 3b sta napačno navedena v razpisni dokumentaciji.

Da, lahko.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.03.2019   13:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za pojasnilo glede Priloge 1 obrazca 11 (Reference ponudnika; dokazilo o zavarovanju gradbene dejavnosti).

Zavarovano imamo odgovornost, ki krije zavarovanje splošne civilne odgovornosti z razširitvami, proizvajalčeve odgovornosti in odgovornosti za ekološke škode. Zavarovalnica jamči za škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče, opustitve, kršitve ali storjene napake), ki izvira iz dejavnosti, lastnosti ali pravnega razmerja zavarovanca in ima za posledico naslednje škodne dogodke:

telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe (škoda na osebah) in ostale posledične škode,
uničenje, poškodbo, okvaro, izgubo ali izginitev stvari (škoda na stvareh) in ostale posledične škode.

V sami polici je zavedeno tudi, da je vključena odgovornost izvajalca gradbenih oziroma montažnih del, vključno z odgovornostjo za škodo na obstoječem objektu in škodo na objektu, na katerem dela.

Limit kritja je 50.000 EUR po škodnem dogodku oziroma 150.000 EUR v letnem agregatu.

Ali je naša polica ustrezna?

hvala in lpODGOVOR

Izvajalec mora imeti sklenjeno zavarovanje v skladu s 14. členom GZ (Ur. list 72/17).


Datum objave: 28.03.2019   13:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za pojasnilo in sicer glede razpisnega obrazca 14: Tehnične zahteve

Ta obrazec moramo ponudniki samo podpisati, da smo seznanjeni z vašimi zahtevami ali moramo prilagati še kakšna dokazila???

hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

ponudnik je dolžan razpisni obrazec le podpisati in žigosati.

Lep pozdrav.


Datum objave: 01.04.2019   12:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za pojasnilo vašega pogoja:
- da ima ponudnik zaposlenih vsaj 5 (pet) delavcev, ki so usposobljeni za izvajanje gradbenih del, ki so predmet tega naročila.

Kakšne delavce po kvalifikaciji (delovodja, KV , ... ????)

Vljudno naprošamo naročnika, da ažurno odgovarja na že postavljena vprašanja.

Hvala in lp

ODGOVOR

Spoštovani,

Pet delavcev z najmanj osnovnošolsko izobrazbo, ki so usposobljeni za izvajanje gradbenih del, ki so predmet naročila (pleskanje, menjava stavbnega pohištva, obnova strešnih kritin )

Lep pozdrav.

Datum objave: 01.04.2019   12:44
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da odgovarja na VSA posredovana vprašanja
in to nedvoumno in tekoče!!

ODGOVOR

Spoštovani,

odgovorili smo na vsa vprašanja.

Lep pozdrav.