Dosje javnega naročila 001472/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Gradnje: Javno naročilo za oddajo naročila gradnje za zamenjavo oken na objektu PP Slovenska Bistrica
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 35.858,28 EUR

JN001472/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.03.2019
JN001472/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.05.2019
JN001472/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.06.2019
JN001472/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001472/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javna naročila in nabave
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434
+386 14285791

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.mnz.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7647
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila gradnje za zamenjavo oken na objektu PP Slovenska Bistrica
Referenčna številka dokumenta: 430-1832/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45420000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je zamenjava oken na objektu PP Slovenska Bistrica
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44221100
45216111
45420000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Policijska postaja Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 21B, 2310 Slovenska Bistrica.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je zamenjava oken na objektu PP Slovenska Bistrica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 85
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.04.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 04.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.04.2019   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 4.4.2019 in se bo pričelo ob 13.00uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot zgoraj navedeno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.03.2019   00:00

Dodatne informacije:
Opomba pod točko I.3: Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Naročila male vrednosti«. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi z pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na zgoraj navedenem naslovu naročnika in preko portala javnih naročil.
Opomba pod točko I.4: Javno naročilo izvaja Ministrstvo za notranje zadeve po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve - Policije.
Opomba pod točko II.2.4: Opis in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.
Opomba pod točko II.2.7: Rok za uvedbo izvajalca v delo je predvidoma 15 dni od datuma začetka veljavnosti pogodbe. Rok za dokončanje del je 70 dni po uvedbi v delo.
Opomba k Oddelku III: Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Informativni ogled stanja na lokaciji PP Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 21B, 2310 Slovenska Bistrica bo dne 26.3.2019 ob 10:00 uri. Potencialni ponudniki prijavijo udeležbo na ogledu, ki ni obvezen, po elektronski pošti na naslov: gp.mnz@gov.si, najkasneje 2 delovna dneva do datuma ogleda, s sklicem na št. javnega naročila: 430-1832/2018.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.03.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.03.2019   11:49
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosimo, da objavite sheme stavbnega pohištva.
LP

ODGOVOR

Obveščamo vas, da je skladno s točko 5, I. dela razpisne dokumentacije, za predmetno javno naročilo na internetnem naslovu
naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni "O ministrstvu", levi meni "Naročila male vrednosti", naročnik objavil dokument
"Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe, z dne 21.3.2019."