Dosje javnega naročila 001379/2019
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Strojno brušenje tirnic na območju RS 2019
ZJN-3: Odprti postopek

JN001379/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 11.03.2019
JN001379/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.04.2019
JN001379/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.04.2019
JN001379/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.04.2019
JN001379/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.04.2019
JN001379/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2019
JN001379/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2019

    JN001379/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 050-116182
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
nabava@slo-zeleznice.si, Franci Šoško
franc.sosko@slo-zeleznice.si
+386 12914491
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/299842/razpisna_dokumentacija_končna.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8740
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Strojno brušenje tirnic na območju RS 2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50225000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Strojno brušenje tirnic na območju RS 2019
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 540.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50225000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvedbe je območje glavnih in regionalnih prog javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Strojno brušenje tirnic na območju RS 2019
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 540.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
v razpisni dokumentaciji

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
v razpisni dokumentaciji

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
v razpisni dokumentaciji

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.04.2019   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.04.2019   13:10
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7640


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.04.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.04.2019   12:03
VPRAŠANJE
Imamo tuji elektronski podpis (sprejemljiv v Republiki Sloveniji - Aruba Pec), vendar zgoraj omenjenega potrdila ne moremo uporabiti za dostop v sistem javnih naročil Republike Slovenie (eJN)
Kaj moramo kot tuji ponudnik storiti, da bi dobili dostop do e-JN, da lahko ponudimo?
Glede na zgoraj navedeno prosimo da podaljšajte rok za oddajo ponudb za 14 dni, da bomo lahko sprejeli nadaljnje postopke za dostop v sistem javnih naročil in oddali ponudbo.


ODGOVOR
Vse informacije o tem kaj mora storiti tuji ponudnik, da dobi dostop do e-JN lahko dobite na povezavi https://ejn.gov.si/documents/10193/191051/Registration+instructions+for+foreigners.pdf. V primeru težav ponudniki lahko kontaktirajo Enotni kontaktni center državne uprave na telefonsko številko 080 2002 ali pošljejo elektronsko sporočilo na ekc@gov.si

Datum objave: 05.04.2019   12:03
VPRAŠANJE
Imamo tuji elektronski podpis (sprejemljiv v Republiki Sloveniji - Aruba Pec), vendar zgoraj omenjenega potrdila ne moremo uporabiti za dostop v sistem javnih naročil Republike Slovenie (eJN)
Kaj moramo kot tuji ponudnik storiti, da bi dobili dostop do e-JN, da lahko ponudimo?
Glede na zgoraj navedeno prosimo da podaljšajte rok za oddajo ponudb za 14 dni, da bomo lahko sprejeli nadaljnje postopke za dostop v sistem javnih naročil in oddali ponudbo.


ODGOVOR


Vse informacije o tem kaj mora storiti tuji ponudnik, da dobi dostop do e-JN lahko dobite na povezavi https://ejn.gov.si/documents/10193/191051/Registration+instructions+for+foreigners.pdf. V primeru težav ponudniki lahko kontaktirajo Enotni kontaktni center državne uprave na telefonsko številko 080 2002 ali pošljejo elektronsko sporočilo na ekc@gov.si

Datum objave: 11.04.2019   08:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popravku od 09.04. podaljšali ste rok za vprašanja.
Ali je rok za oddajo ponudb enak?
Ali moramo predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe po pošti ali je dovolj, da pošljemo skenirani dokument po e pošti?

ODGOVOR

rok za oddajo ponudb je podaljšan do 26.4.2019, kar je bilo posredovano na portal TED in bo objavljeno.

bančno garancijo za resnost ponudbe je potrebno poslati po pošti.

Datum objave: 16.04.2019   12:03
Naročnik je objavil v EJN novo povezavo za oddajo ponudbe. Razlog je podaljšanje roka oddaje ponudb.