Dosje javnega naročila 001313/2019
Naročnik: KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o, Koroška cesta 37B, 3320 Velenje
Gradnje: Obnova vodovoda na Goriški cesti (sočasno z obnovo ceste)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 105.502,31 EUR

JN001313/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.03.2019
JN001313/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.04.2019
JN001313/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.05.2019
JN001313/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.05.2019

    JN001313/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o
Koroška cesta 37B
3320
SI034
Velenje
Slovenija
Tomaž Prasnic
tomaz.prasnic@kp-velenje.si
+386 38961166
+386 38961127

Internetni naslovi
http://www.kp-velenje.si/

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI034
Velenje
Slovenija
Gašper Koprivnikar
gasper.koprivnikar@velenje.si
+386 38961570

Internetni naslovi
http://www.velenje.si

OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12
3325
SI034
Šoštanj
Slovenija
Simon Usar
simon.usar@sostanj.si
+386 38984347

Internetni naslovi
http://www.sostanj.si

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
Šmartno ob Paki 69
3327
SI034
Šmartno ob Paki
Slovenija
Drago Kovač
drago.kovac@smartnoobpaki.si
+386 38984952

Internetni naslovi
http://www.smartnoobpaki.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kp-velenje.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7675
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova vodovoda na Goriški cesti (sočasno z obnovo ceste)
Referenčna številka dokumenta: KPV-11-2019/III/SIR-105810-TP
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je obnova vodovoda z metodo vrivanja novih cevi v dolžini 521 m z sočasno izvedbo obnove dela kanalizacije z oblogo iz umetnih mas v dolžini 32 m na Goriški cesti v Velenju.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Velenje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je
obnova vodovoda z metodo vrivanja novih cevi , in sicer;
o obnova primarnega cevovoda PVC DN160 mm od lomne točke LT 27899 do jaška J5296
PE100 RC DN110 mm 200 m
o obnova primarnega cevovoda PVC DN225 mm od jaška J5296 do jaška J5161
PE100 RC DN180 mm 285 m
o ukinitev sekundarne vodovodne cevi
PE DN50 mm. 93 m
o obnova primarnega cevovoda PVC DN140 mm od lomne točke LT 11449 do jaška J5161
PE100 RC DN110 mm 36 m
o izvedba vseh prevezav izven povoznih površin

obnove dela kanalizacije z oblogo iz umetnih mas v dolžini 32 m, premera DN 400.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.03.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.03.2019   11:00
Kraj: Portal e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.03.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.