Dosje javnega naročila 001310/2019
Naročnik: OBČINA SLOVENSKE KONJICE, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice
Gradnje: IZVEDBA UKREPOV TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V MESTU SLOVENSKE KONJICE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001310/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.03.2019
JN001310/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.03.2019
JN001310/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2019
JN001310/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.05.2019

    JN001310/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SLOVENSKE KONJICE
Stari trg 29
3210
SI
Slovenske Konjice
Slovenija
Boštjan Mlakar
info@slovenskekonjice.si
+386 37573390
+386 35754328

Internetni naslovi
http://www.slovenskekonjice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/299998/4300-0004-19-Dokumentacija_za_objavo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7673
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVEDBA UKREPOV TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V MESTU SLOVENSKE KONJICE
Referenčna številka dokumenta: 4300-0004/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233140
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Projekt predvideva gradnjo pešpoti ob Dravinji, rekonstrukcija križišča in gradnja prehodov za pešce ter postavitev parkirišč za kolesa.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233140
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Projekt predvideva gradnjo pešpoti ob Dravinji, rekonstrukcija križišča in gradnja prehodov za pešce ter postavitev parkirišč za kolesa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu z določili ZJN-3, sprememba pogodbe
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada v skladu z Operativnim programom Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020« (JR-TM 1/2017).


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.03.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.03.2019   11:01
Kraj: informacijski sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.03.2019   11:00

Dodatne informacije:
Razpisna dokumentacija s prilogami je objavljena na spletni strani občine - wwww.slovenskekonjice.si.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.03.2019   11:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila ter objave, in sicer:
- Iz katerega materiala naj bodo jaški pod postavko 2.7 ?
- Prosimo za podatek o število obstoječih vodov (katerih) ter podatek o obstoječi velikosti cevi ali zaščitne cevi voda specifičnega voda pod postavko 4.4.
- objavite načrt/skico obstoječe brvi, ki je predvidena za sanacijo/popravilo (prerez in tloris opremljen z dimenzijami), drugače je vse lahko zgolj ocena stroškov.
- Prosimo za objavo načrta predvidene nove lesene ograje na obstoječi brvi. Pogled na ograjo ter prerez ograje opremljen z dimenzijami. Detajl omenjen v popisu del.
- objavite načrt ograje za pešce pod postavko 5.4. Pogled na ograjo in prerez opremljen z dimenzijami.
- Potrebujemo še dimenzije predvidene linijske rešetke pod postavko 3.3., in sicer širina ter višina elementa linijske rešetke.
- Pod postavko 4.7 je potrebno določiti tip/vrsto taktilne označbe kot npr. vodilne ali mehuzčaste, iz katerega materiala betona ali umetnih mas ter bolj specifično ovrednotenje potrebnih količin kot zgolj 2 kpl. ali pa objavite detajl.

Skladno z manjkajočimi podatki za kvalitetno izvedbo korektne ponudbe in časom do objave teh podatkov, podaljšajte tudi rok za oddajo ponudbe. Ogled trase predvidenih del smo že opravili.

lep pozdrav

ODGOVOR
- Jaški iz te postavke so iz polietilena (PE)
- V postavki 4.4 je predvidena zaščita TK vodov po mostni konstrukciji, ki se izvede s PVC cevjo fi 80.
- Predvidena je kompletna odstranitev ograje in lesenih elementov ter sanacija obstoječih primarnih nosilcev (foto obstoječega stanja je na spletni strani obline)
- Skica za novo leseno nadgradnjo brvi je v prilogi 1. (objavljeno na spletni strani občine)
- Skica ograje je v prilogi 2.(objavljeno na spletni strani občine)
- Linijska rešetka je skupaj s kanaleto širine 150 mm in višine 300 mm.
- Prikazano v prilogi 3 (objavljeno na spletni strani občine)Datum objave: 20.03.2019   12:32
VPRAŠANJE
Prosim za pojasnilo postavke kot sledi.
Popis sklop 1-2 , post. 6.3
Dobava in posaditev grmovnic- zelena bariera steblasti gaber h=180 cm, v kombinaciji Živex paneli
Vprašanje: kolko sadik je potrebno zasaditi po m1.
Definirajte Živex panele - višina ,tip panela,barva.
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
PREDVIDENA JE ZASADITEV NA MEDSEBOJNEM RAZMAKU 0'75 m TO JE PRERAČUNANO 1'33 SADIKE NA TEKOČI METER
VIŠINA PANELA 1'73 M, TIP KOT NPR. ŽIVEX BUILDER FENCE NORMAL, ZELENE BARVE