Dosje javnega naročila 001312/2019
Naročnik: OBČINA SLOVENSKE KONJICE, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice
Gradnje: UREDITEV OBMOČJA STARE TRŽNICE V SLOVENSKIH KONJICAH
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001312/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.03.2019
JN001312/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.03.2019
JN001312/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.03.2019
JN001312/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.04.2019

    JN001312/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SLOVENSKE KONJICE
Stari trg 29
3210
SI
Slovenske Konjice
Slovenija
Boštjan Mlakar
info@slovenskekonjice.si
+386 37573390
+386 35754328

Internetni naslovi
http://www.slovenskekonjice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/300003/4300-0005-19-Dokumentacija_za_objavo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7674
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UREDITEV OBMOČJA STARE TRŽNICE V SLOVENSKIH KONJICAH
Referenčna številka dokumenta: 4300-0005/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233140
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev območja stare tržnice v Slovenskih Konjicah
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233140
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev območja stare tržnice v Slovenskih Konjicah v skladu s popis del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu z ZJN-3, sprememba pogodbe
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v skladu z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.03.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.03.2019   11:01
Kraj: informacijski sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.03.2019   11:00

Dodatne informacije:
Razpisna dokumentacija s prilogami je objavljena na spletnem portalu občine - www.slovenskekonjice.si
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.03.2019   11:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila ter objave, in sicer:
- Prosimo za dimenzije predvidenih tlakovcev pod postavko 3.8, in kakšna naj bo podlaga, glede na to, da se stiki zapolnijo s humusom.
- Prosimo za podatek o vrsti materiala iz katerega naj bodo jaški predvideni pod postavko 4.7
- Prosimo za objavo skice/načrta po postavki 5.15 predvidenega temelja polnilne postaje-dimenzije temelja

lep pozdrav

ODGOVOR
- predvideni tlakovci so kot npr. Eko po zahtevi ZKVD. Podlaga teh površin je klasična, izvedena z drobljencem in je zajeta v postavki 3.1. (slika obajavljena na spletni strani občine). Ločilni sloj med tamponsko podlago in tlakovci je geotekstil 150 g/m2, da se prepreči mešanje humusa in tamponske podlage.
- Material je polietilen (PE). Potrebno je vgraditi tipski vodomerni jašek Zagožen, kateri so predpisani s strani upravljavca vodovodnega sistema.(slika obajavljena na spletni strani občine)
- (slika obajavljena na spletni strani občine)
Datum objave: 26.03.2019   07:55
VPRAŠANJE
Prosim za pojasnilo postavke.

6.3 "Dobava in posaditev grmovnic.
"
kos 9,00
Kakšne grmovnice so predvidene.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Mi predlagamo lovorikovec (Prunus laurocerasus).Datum objave: 26.03.2019   07:56
Zaradi poznega odgovora na vprašanje bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudbe.