Dosje javnega naročila 001691/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: A-21/19-S: Izdelava IZP, DGD in PZI za ureditev DKP G14, v območju Mestne občine Velenje in Občine Mislinja HUDA LUKNJA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.461.849,02 EUR

JN001691/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.03.2019
JN001691/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN001691/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2019
JN001691/2019-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.07.2019
JN001691/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.08.2019
JN001691/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001691/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 058-134277
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
jn.drsi@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7960
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-21/19-S: Izdelava IZP, DGD in PZI za ureditev DKP G14, v območju Mestne občine Velenje in Občine Mislinja HUDA LUKNJA
Referenčna številka dokumenta: 43001-55/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava IZP, DGD in PZI za ureditev DKP G14, v območju Mestne občine Velenje in Občine Mislinja HUDA LUKNJA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava IZP, DGD in PZI za ureditev DKP G14, v območju Mestne občine Velenje in Občine Mislinja HUDA LUKNJA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 300
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.04.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.04.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.04.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.04.2019   12:32
VPRAŠANJE
Ali lahko nastopamo v eni ponudbi kot ponudnik v drugi pa kot podizvajalec?

Hvala za odgovor.ODGOVOR

Da.
Datum objave: 09.04.2019   12:34
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je navedeno:
3.2.3.7 Zagotovljen mora biti pooblaščeni inženir s področja področja gradbeništva ali s področja hidrotehnologije, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
 ima strokovno izobrazbo s področja področja gradbeništva ali s področja hidrotehnologije
 vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje
 zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi
 v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot pooblaščeni inženir izdelal Hidrološko hidravlično študijo študija erozijske in poplavne nevarnosti javne ceste in Hidrotehničnega poročila z dimenzioniranjem pretočnih odprtin premostitvenih konstrukcij javnih cest
Zanima nas ali je ustrezna referenca tudi, če je bil pooblaščeni inženir HH študije pri enem projektu in Hidravličnega poročila pri drugem? Torej sestavljena iz 2 projektov?

ODGOVOR

Da.
Datum objave: 09.04.2019   14:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Naročnika naprošamo, da spremeni oz. dopolni razpisno dokumentacijo v točki 3.2.3.6, zahtevate strokovnjaka s področja gradbeništva geotehnologije ali geologije, ki ima v zadnjih 10 letih eno referenco za GG poročilo s predlogom globokega temeljenja. Zakaj? Glede na to da je v okviru naloge poleg premostitvenih objektov, potrebno izdelati GG elaborat za sanacijo 3 obstoječih predorov in enega novega, smatramo, da mora zahtevani strokovnjak poleg že zahtevanega, dokazati tudi da je zadnjih 10 letih izdelal GG elaborat vsaj za en predor dolžine vsaj 400m. Le tako si bo naročnik zagotovil, da bo izdelek kvaliteten in strokoven.
Nadalje naročnika naprošamo, da dopolni potreben referenčni kader z ustreznim strokovnjakom ( geolog ali hidrogeolog ), saj se v popisu del zahteva tudi izdelava Hidrogeološkega elaborata, ki je za predore izjemnega pomena. Zato smatramo, da je za strokovno in kvalitetno izdelan elaborat potreben strokovnjak z ustreznimi referencami za izdelavo HG poročil za predor fazo PGD, PZI.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal razpisnih pogojev.