Dosje javnega naročila 001453/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Storitve: Varovanje stavbe Mestne občine Nova Gorica v obdobju od vključno 1.7.2019 do vključno 30.6.2022
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 550.756,80 EUR

JN001453/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.03.2019
JN001453/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.05.2019
JN001453/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.06.2019
JN001453/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2019
JN001453/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 27.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001453/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 052-119754
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Tanja Žgur
tanja.zgur@nova-gorica.si
+386 53350175
+386 53021271

Internetni naslovi
http://www.nova-gorica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/300202/OBJAVA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7734
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Varovanje stavbe Mestne občine Nova Gorica v obdobju od vključno 1.7.2019 do vključno 30.6.2022
Referenčna številka dokumenta: 430-5/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Varovanje stavbe Mestne občine Nova Gorica v obdobju od vključno 1.7.2019 do vključno 30.6.2022
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Varovanje stavbe Mestne občine Nova Gorica v obdobju od vključno 1.7.2019 do vključno 30.6.2022
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2019
Konec: 30.06.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.04.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 16.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.04.2019   09:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.04.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.04.2019   07:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Glede na to, da se bo minimalna plača, vključno z izločitvijo dodatkov iz minimalne plače, glede na obstoječe
izhodišče minimalne plače, v letu 2019 dvignila za 5,2%, v letu 2020 za 6% in cca. 5,8% z
izločitvijo dodatkov iz minimalne plače, kar skupaj znaša 17%, bi bilo potrebno v pogodbe in
okvirne sporazume vključiti določbo, s katero se cene storitev lahko povišajo skladno s
povišanjem minimalne plače. Prav tako se glede na dinamiko dviga predvideva, da se bo
minimalna plača dvignila nad prag revščine, pri čemer se kot izhodišče za prag revščine šteje
današnje stanje in bo minimalna plača dosegla dvig med 20%-40%. Ker gre za ukrep države,
ki ga velikokrat ob sklepanju pogodb in okvirnih sporazumov ni mogoče predvideti in ki je
glede na dinamiko dvigov v zadnjih dveh letih še bolj nepredvidljiv, je takšna določba, ki
dopušča dvig cen glede na dvig minimalne plače, nujno potrebna.

Takšni ukrepi države resno posegajo v možnost izvajanja pogodb na področju storitve
zasebnega varovanja kot delovno intenzivne panoge, kar velikokrat prisili ponudnike, da
morajo odstopiti od pogodb in okvirnih sporazumov, saj ima takšen ukrep zanj negativne
finančne posledice. Prav tako je potrebno izpostaviti, da za določbo, ki dopušča dogovor o
spremembi cene glede na spremembo minimalne plače, noben zakon ne predvideva
nikakršne omejitve in gre za svobodno urejanje pogodbenega razmerja, pogodbenih strank.
Kot že navedeno, takšna določba je v pogodbah in okvirni sporazumih nujno potrebna, saj se
lahko tudi v prihodnje dogajajo številni odstopi od pogodb s strani varnostnih služb, zaradi
nepredvidenih dvigov minimalne plače, kot se je to zgodilo v letu 2018, kar pa nima
nikakršnega smisla, saj je finančna izguba javnih naročnikov zagotovo višja, v kolikor prihaja
do odstopov, upoštevajoč, da je potrebno ponovno razpisovati vabila k oddajanju ponudb in
peljati celoten postopek.

Prav tako je potrebno poudariti, da se pogodbe in okvirni sporazumi sklepajo za nekajletna
obdobja, pri čemer ponudnik pri oblikovanju cene mora upoštevati vse dejavnike, ki bi
kakorkoli lahko vplivali na ceno in posledično na kakovost opravljene storitve. Po danes
znanih podatkih, se dvig minimalne plače v letu 2021 na raven 20-40% višja od današnje,
lahko samo predvideva, ni pa takšen dvig zagotovljen. Ponudniki smo torej v situaciji, ko bi
morali cene oblikovati tudi skladno s predvidenim dvigom minimalne plače za obdobje 3 5 let,
pri tem bi morali upoštevati danes znano dinamiko in predvidevanja za minimalno obdobje 3
let, kar pomeni, da bi naročniki, že danes plačevali dražjo ceno storitev, samo na osnovi
predvidevanja, kako bi se naj gibala minimalna plača v letu 2021. Tudi iz tega razloga, je
vključitev določbe o spremembi cene glede na spremembo minimalne plače več kot potrebna, smiselna in ekonomična, tako za ponudnike kot za naročnike.

Prosimo, da javni naročniki upoštevate navedeno.
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal