Dosje javnega naročila 001938/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-048/19; Sanacija dodatnega plazenja na brežini v Bezovici nad cesto R3-624/3712 Loka - Podpeč- Rakitovec v km 2,820
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 197.672,44 EUR

JN001938/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.04.2019
JN001938/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN001938/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.09.2019
JN001938/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.09.2019
JN001938/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.09.2019
JN001938/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 30.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001938/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Zvonka Planinec
jn.drsi@gov.si
+386 14788337

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8259
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-048/19; Sanacija dodatnega plazenja na brežini v Bezovici nad cesto R3-624/3712 Loka - Podpeč- Rakitovec v km 2,820
Referenčna številka dokumenta: 43001-27/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija dodatnega plazenja na brežini v Bezovici nad cesto R3-624/3712 Loka - Podpeč- Rakitovec v km 2,820
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija dodatnega plazenja na brežini v Bezovici nad cesto R3-624/3712 Loka - Podpeč- Rakitovec v km 2,820
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.04.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.04.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.04.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.04.2019   07:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pri postavki 2.4 .1. (Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno) gre za zasip z izkopanim materialom?

ODGOVOR

 DA;
 Razvidno iz opisa postavke popisa del 2.4.1. (zasip nad drenažnim rebrom; pod humusom) in karakterističnega prečnega prereza, da gre za zasip z izkopanim materialom.

Datum objave: 12.04.2019   07:13
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,

lomljenec premera 30 do 80cm je zajet v ceno drenaže?
V kolikor je, prosim za približno oceno količine materiala na tekoči meter.

ODGOVOR


 lomljenec je zajet v ceno postavke 25 282 »zaščita brežine s kamnito zložbo, izvedeno v suho«
 razvidno iz opisa postavke popisa del 2.8.2. (izvedba drenažnega rebra, zlaganje lomljenca premera 30 do 80 cm), karakterističnega prečnega prereza in točke 1.2. tehničnega poročila.


Datum objave: 12.04.2019   07:13
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V popisu je zajeta tudi zapora ceste in postavitev signalizacije. Ker je cesta pod koncesijo, vas prosimo da izenačite ponudnike z določitvijo vrednosti zapore, kot običajno v vaših razpisih, saj ima sicer koncesionar konkurenčno prednost pred ostalimi ponudniki.
Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR

 strošek zapore ceste v času gradnje je odvisen od načina in učinkovitosti organizacije in tehnologije del posameznega izvajalca. Zato je višina tega stroška pri posameznih izvajalcih različna in je naročnik ne more fiksirati. Naročnik smatra, da so s tem tudi izvajalci sami zainteresirani za racionalno uporabo zapor.
Cene cestnih zapor so zapisane v ceniku koncesionarja in veljajo za vse, ki omenjeno storitev potrebujejo.
Naročnik te postavke ne bo spreminjal.Datum objave: 12.04.2019   07:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Lokacija izvedbe je na zelo neugodnem, plazovitem področju, zahteven teren, problem z dostopi.. zato naročnika prosimo, da organizira ogled lokacije.

Lepo prosim, za hiter odgovor, da ostane dovolj časa za pripravo ponudbe.

Lep pozdrav.ODGOVOR

 Naročnik ne bo organiziral ogleda lokacije. V sklopu specifikacije naročila priložena pregledna situacija .Lahko pa si ponudniki sami ogledajo lokacijo predvidene sanacije plazu.


Datum objave: 15.04.2019   07:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali je potrebno k ponudbi predložiti ESPD obrazec, kljub temu da v RD ni zahtevan oz. objavljen.
Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR
NE.Datum objave: 15.04.2019   07:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
S 4 2 144 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, s trdimi plastičnimi cevmi premera 20 cm
Ta postavka vključuje samo dobavo in polaganje cevi ali tudi izkop?
S 4 2 322 Doplačilo za izkop in zasip vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4 m
Kaj točno zajema ta postavka?
S 4 2 325 Doplačilo za izdelavo vzdolžne in prečne drenaže med normalnim opažem
Kaj točno zajema ta postavka?
S 4 2 146 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, s trdimi plastičnimi cevmi premera 30 cm
Ta postavka vključuje samo dobavo in polaganje cevi ali tudi izkop?
S 4 2 322 Doplačilo za izkop in zasip vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4 m
Kaj točno zajema ta postavka?
S 4 2 325 Doplačilo za izdelavo vzdolžne in prečne drenaže med normalnim opažem
Kaj točno zajema ta postavka?
post. S 4 3 114 Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera 30 cm, v globini do 1,0 m
Ta postavka vključuje samo dobavo in polaganje cevi ali tudi izkop?
S 4 3 521 Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4 m s cevmi premera do 30 cm
Kaj zajema ta postavka?


ODGOVOR
S 4 2 144 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, s trdimi plastičnimi cevmi premera 20 cm
Ta postavka vključuje samo dobavo in polaganje cevi ali tudi izkop?
postavka vsebuje dobavo in polaganje cevi brez izkopa;
S 4 2 322 Doplačilo za izkop in zasip vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4 m
Kaj točno zajema ta postavka?
doplačilo za pogoje dela na globini 2,1 do 4 m k osnovnim postavkam izkopa in zasipa za izdelavo drenažnih reber;
S 4 2 325 Doplačilo za izdelavo vzdolžne in prečne drenaže med normalnim opažem
Kaj točno zajema ta postavka?
doplačilo za pogoje dela na globini k osnovnim postavkam izdelave vzdolžne in prečne drenaže za izdelavo drenažnih reber;
S 4 2 146 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, s trdimi plastičnimi cevmi premera 30 cm
Ta postavka vključuje samo dobavo in polaganje cevi ali tudi izkop?
postavka vsebuje dobavo in polaganje cevi brez izkopa;
S 4 2 322 Doplačilo za izkop in zasip vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4 m
Kaj točno zajema ta postavka?
doplačilo za pogoje dela na globini 2,1 do 4 m k osnovnim postavkam izkopa in zasipa za izdelavo drenažnih reber;
S 4 2 325 Doplačilo za izdelavo vzdolžne in prečne drenaže med normalnim opažem
Kaj točno zajema ta postavka?
doplačilo za pogoje dela na globini k osnovnim postavkam izdelave vzdolžne in prečne drenaže za izdelavo drenažnih reber;
post. S 4 3 114 Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera 30 cm, v globini do 1,0 m
Ta postavka vključuje samo dobavo in polaganje cevi ali tudi izkop?
postavka vsebuje dobavo in polaganje cevi brez izkopa;
S 4 3 521 Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4 m s cevmi premera do 30 cm
Kaj zajema ta postavka?
doplačilo za pogoje dela na globini 2,1 do 4 m k osnovnim postavkam izdelave kanalizacije;

Datum objave: 15.04.2019   07:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
S 2 4 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno "Opomba: zasip nad drenažnim rebrom; pod humusom"
Je mišljen zasip z izkopnim materialom?


ODGOVOR

 DA;
 Razvidno iz opisa postavke popisa del 2.4.1. (zasip nad drenažnim rebrom; pod humusom) in karakterističnega prečnega prereza, da gre za zasip z izkopanim materialom.
 Na zastavljeno vprašanje naročnik predhodno že podal odgovor.

Datum objave: 15.04.2019   07:11
VPRAŠANJE
S 2 4 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno M3 1.620,00
"Opomba: zasip nad drenažnim rebrom; pod humusom

Ali upoštevamo dobavo novega materiala iz kamnoloma?

LPODGOVOR


 NE; Zasip se izvede z izkopanim materialom.
 Razvidno iz opisa postavke popisa del 2.4.1. (zasip nad drenažnim rebrom; pod humusom) in karakterističnega prečnega prereza, da gre za zasip z izkopanim materialom.
 Na podobno vprašanje naročnik predhodno že podal odgovor.Datum objave: 15.04.2019   07:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

S 2 1 434 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1do 4,0 m - strojno, planiranje dna ročno M3 2.800,00


Ali je v zgornji postavki, zajet izkop celotnega drenažnega rebra?


LP

ODGOVOR


 DA.

Datum objave: 16.04.2019   12:18
VPRAŠANJE
V popisih ni nikjer izkopov v 5. kategoriji, kar ni mogoče v praksi glede na to, da se koplje 4 m v globino.

Izkopi so predvideni pod zelo nestabilno in ogromno steno. Je naročnik razmišljaj kaj o tem, da pikiranje pod to steno lahko sproži njeno premikanje, kar bi bilo smrtno nevarno. Prosimo, da naročnik še enkrat pregleda celo projektno dokumentacijo vključno s popisi, ker ne odraža dejanskega stanja in je zavajajoča.

Projekt je zelo nedodelan glede na dejansko stanje na lokaciji in bi bilo lahko več kot 30% nepredvidenih in več del. A so v tem primeru zagotovljena finančna sredstva?

ODGOVOR

Spoštovani!
Večino skalnega bloka je bilo v predhodni izvedbi odstranjenega in ne predstavlja več nestabilnega področja.
V skladu s projektno dokumentacijo se vsi izkopi prilagajajo morfologiji terena in ostajajo v okviru preperinskega pokrova (3. kategorija izkopa) in preperele hribine (4. kategorija izkopa), kot je to razvidno iz tehničnega poročila. Obseg del ne posega v kompaktno hribino in tukaj ni nobenega pikiranja.Datum objave: 16.04.2019   12:18
VPRAŠANJE
Po ogledu lokacije smo ugotovili, da je na mestu ob predhodno izvedenih delih pri odstranjevanju odlomljene skale, deponiran material predvidoma ostanek od predhodnih del. Ta material bi bil primeren tudi za vgradnjo v drenažno rebro. Ali se lahko ta material uporabi pri izvedbi del?
Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR


Spoštovani!
Od prehodno izvedenih del, odstranitev dela skalnega bloka, na tistem območju ni ostal deponiran material. Je pa v bližini ostanek kamnitega materiala, predvidevamo od gradnje oz. vzdrževanja železniške proge, ki poteka nad sklanim masivom.
Dela je treba izvesti skladno z razpisno dokumentacijo.


Datum objave: 16.04.2019   12:19
VPRAŠANJE
Glede reference vodje del - ali se lahko obe zahtevani referenci dokazujeta z eno gradnjo, iz katere je hkrati razvidna gradnja kamnite zložbe v minimalni količini 400 m3 in le-ta ista referenca tudi presega skupno vrednost vsaj 50% ponudbene cene?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Da.
To je napisano tudi v samih Navodilih:
opombe: Zahtevani referenci, ločeni po alinejah, lahko izhajata iz enega ali več različnih poslov (gradenj), referenca iz vsake posamezne alineje pa mora v celoti izhajati iz enega posla.