Dosje javnega naročila 001434/2019
Naročnik: KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o, Koroška cesta 37B, 3320 Velenje
Gradnje: Prevezava ITP 433A na vročevod in preureditev sekundarnega sistema iz TPP 433, ter preureditev ITP 433A Podkraj
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 141.008,19 EUR

JN001434/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.03.2019
JN001434/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.04.2019
JN001434/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.05.2019
JN001434/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.05.2019

    JN001434/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o
Koroška cesta 37B
3320
SI034
Velenje
Slovenija
Tomaž Prasnic
tomaz.prasnic@kp-velenje.si
+386 38961166
+386 38961127

Internetni naslovi
http://www.kp-velenje.si/

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI034
Velenje
Slovenija
Janez Vranc
janez.vranc@velenje.si
+386 38961728

Internetni naslovi
http://www.velenje.si

OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12
3325
SI034
Šoštanj
Slovenija
Simon Usar
simon.usar@sostanj.si
+386 38984347

Internetni naslovi
http://www.sostanj.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kp-velenje.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7749
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevezava ITP 433A na vročevod in preureditev sekundarnega sistema iz TPP 433, ter preureditev ITP 433A Podkraj
Referenčna številka dokumenta: KPV-7-2019/II/SIR-105810-TP
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Prevezava ITP 433A na vročevod in preureditev sekundarnega sistema iz TPP 433, ter preureditev ITP 433A Podkraj
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Velenje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Prevezava ITP 433A na vročevod in preureditev sekundarnega sistema iz TPP 433, ter preureditev ITP 433A Podkraj«, in sicer izvedba;
jašek, dimenzij 2mx2m,
114 m vročevod 2 x DN 50,
89 m toplovod 2 x DN 65,
9 m toplovod 2 DN 25,
preureditev interne toplotne postaje ITP v vročevodno TPP.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 100
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.03.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.03.2019   11:00
Kraj: Portal e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.03.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.