Dosje javnega naročila 001407/2019
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Storitve: Storitve notranje revizije
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001407/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.03.2019
JN001407/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.03.2019
JN001407/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2019
JN001407/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001407/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
tajnistvo@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
http://www.sidg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7770
I.4 Vrsta javnega naročnika
DRUGA OSEBA JAVNEGA PRAVA
I.5 Glavna področja dejavnosti
GOZDARSTVO


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve notranje revizije
Referenčna številka dokumenta: NMV_NR 2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
ZUNANJE IZVAJANJE NOTRANJE REVIZIJE ZA OBDOBJE OD PODPISA POGODBE DO 31.12.2021
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve notranje revizije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.03.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.03.2019   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.03.2019   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.03.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.03.2019   08:42
VPRAŠANJE
1. Na strani 18 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (odslej Dokumentacija) je zahteva (pogoj), da je ponudnik v zadnjih petih (5) pred rokom za oddajo ponudbe uspešno zaključil najmanj dva (2) referenčna projekta pri različnih naročnikih, »katerih vsebina je uspešna izvedba notranje revizije v srednjih ali velikih gospodarskih družbah, ki poslujejo po ZGD (Zakonu o gospodarskih družbah) in ki opravljajo proizvodno dejavnost« in takšna zahteva je razvidna tudi Priloge št. 3, iz česar je moč sklepati na izvedbo posameznih revizij v takšnih družbah. Na strani 25 Dokumentacije je merilo, da je ponudnik uspešno »zaključil zunanje izvajanje notranje revizije pri različnih naročnikih.« ter da »Vsak od referenčnih projektov je trajal najmanj eno (1) leto«, slednje je razvidno tudi iz Priloge št. 5 (in ni zahteve, da so različni naročniki iz srednjih ali velikih proizvodnih družb). Priloga št. 5 ni obvezna, vpliva na merilo.
Proizvodne srednje in velike družbe, če imajo vzpostavljeno notranjerevizijsko dejavnost (marsikatera nima), jo izvajajo z lastnimi zaposlenimi; zunanji izvajalci opravljajo le posamezne preglede/notranje revizije.
a. Ali se Priloga 3 nanaša na posamezne opravljene preglede/notranje revizije v srednjih ali velikih gospodarskih družbah s proizvodno dejavnostjo?
b. Ali se Priloga 5 nanaša na zunanje izvajanje notranje revizije kot dejavnosti najmanj za obdobje 1 leta pri različnih naročnikih, ne glede na njihovo velikost in dejavnost?
2. Na strani 9 Dokumentacije in v 2. členu vzorca pogodbe (Priloga št. 8) je določena prisotnost izbranega ponudnika na sejah revizijske komisije in sejah nadzornega sveta in sicer predvidoma na 10 sejah letno. Ali se predvidenih 10 sej letno nanaša skupno na seje revizijske komisije in nadzornega sveta?
3. Na strani 28 Dokumentacije je navedeno, da se z izbranim ponudnikom sklepa pogodba za obdobje 12 mesecev. Domnevamo, da se sklepa za obdobje treh let, kot sledi iz 17. člena vzorca pogodbe (Priloga št. 8)?
4. V 5. členu vzorca pogodbe (Priloga št. 8) je zahteva, da izvajalec upošteva splošno sprejete revizijske standarde in mednarodne smernice za revidiranje, kar so strokovna pravila za zunanjo revizijo. Ali bodo navedeni standardi in smernice nadomeščeni s Hierarhijo pravil notranjega revidiranja, ki jo je sprejel Slovenski inštitut za revizijo?


ODGOVOR

1. Na strani 18 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (odslej Dokumentacija) je zahteva (pogoj), da je ponudnik v zadnjih petih (5) pred rokom za oddajo ponudbe uspešno zaključil najmanj dva (2) referenčna projekta pri različnih naročnikih, »katerih vsebina je uspešna izvedba notranje revizije v srednjih ali velikih gospodarskih družbah, ki poslujejo po ZGD (Zakonu o gospodarskih družbah) in ki opravljajo proizvodno dejavnost« in takšna zahteva je razvidna tudi Priloge št. 3, iz česar je moč sklepati na izvedbo posameznih revizij v takšnih družbah. Na strani 25 Dokumentacije je merilo, da je ponudnik uspešno »zaključil zunanje izvajanje notranje revizije pri različnih naročnikih.« ter da »Vsak od referenčnih projektov je trajal najmanj eno (1) leto«, slednje je razvidno tudi iz Priloge št. 5 (in ni zahteve, da so različni naročniki iz srednjih ali velikih proizvodnih družb). Priloga št. 5 ni obvezna, vpliva na merilo.
Proizvodne srednje in velike družbe, če imajo vzpostavljeno notranjerevizijsko dejavnost (marsikatera nima), jo izvajajo z lastnimi zaposlenimi; zunanji izvajalci opravljajo le posamezne preglede/notranje revizije.
a. Ali se Priloga 3 nanaša na posamezne opravljene preglede/notranje revizije v srednjih ali velikih gospodarskih družbah s proizvodno dejavnostjo?

ODGOVOR: Zahteva se nanaša se na zadnjih pet (5) let pred rokom za oddajo ponudbe. V tem času morata biti uspešno zaključene (najmanj dva (2)) projekte pri različnih naročnikih v srednjih ali velikih gospodarskih družbah, ki poslujejo po ZGD in ki opravljajo proizvodno dejavnost. Posamezen projekt se šteje kot opravljanje sklopa notranjerevizijskih storitev za enega naročnika. Skupno trajanje posameznih revizijskih pregledov ali projekta mora biti kumulativno najmanj 1 leto.

b. Ali se Priloga 5 nanaša na zunanje izvajanje notranje revizije kot dejavnosti najmanj za obdobje 1 leta pri različnih naročnikih, ne glede na njihovo velikost in dejavnost?

ODGOVOR: Priloga se nanaša na zunanje izvajanje notranje revizije. Upoštevani bodo že zaključeni projekti, ki so trajali najmanj eno leto pri različnih naročnikih v srednjih ali velikih gospodarskih družbah, ki poslujejo po ZGD in ki opravljajo proizvodno dejavnost.

2. Na strani 9 Dokumentacije in v 2. členu vzorca pogodbe (Priloga št. 8) je določena prisotnost izbranega ponudnika na sejah revizijske komisije in sejah nadzornega sveta in sicer predvidoma na 10 sejah letno. Ali se predvidenih 10 sej letno nanaša skupno na seje revizijske komisije in nadzornega sveta?

ODGOVOR: Da.

3. Na strani 28 Dokumentacije je navedeno, da se z izbranim ponudnikom sklepa pogodba za obdobje 12 mesecev. Domnevamo, da se sklepa za obdobje treh let, kot sledi iz 17. člena vzorca pogodbe (Priloga št. 8)?

ODGOVOR: Pogodba se sklepa za obdobje treh let.

4. V 5. členu vzorca pogodbe (Priloga št. 8) je zahteva, da izvajalec upošteva splošno sprejete revizijske standarde in mednarodne smernice za revidiranje, kar so strokovna pravila za zunanjo revizijo. Ali bodo navedeni standardi in smernice nadomeščeni s Hierarhijo pravil notranjega revidiranja, ki jo je sprejel Slovenski inštitut za revizijo?

ODGOVOR: V 5. členu v 1. alineji je navedeno, da bo izvajalec pogodbene obveznosti opravil pravilno in kvalitetno, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi zakoni idr. predpisi, pravilniki, splošno sprejetimi revizijskimi standardi in mednarodnimi smernicami za revidiranje, načeli revidiranja, tehničnimi navodili, priporočili ter normativi in usmeritvami naročnika. Hirarhija pravil notranjega revidiranja sicer ni eksplicitno navedena, se pa od izvajalca pričakuje da jo bo pri izvajanju notranje revizije upošteval.
Datum objave: 20.03.2019   09:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V zvezi s pogojem št. 2 me zanima ali zadostuje licenca CIA? Imamo namreč enega preizkušenega notranjega revizorja pri Slovenskem inštitutu za revizijo in tri revizorje z licenco CIA.

Hvala vnaprej za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani,
Da, licenca CIA zadostuje.
Datum objave: 29.03.2019   07:41
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo, kaj se pričakuje glede Priloge 5:
a) Ali lahko obrazca Priloge 3 in Priloge 5 združimo, da referenčni naročnik podpiše le enega (sedaj se zahtevata oba obrazca z delno enakimi podatki, vključno osebnimi, ki jih mora naročnik sam izpolniti, saj jih za te namene ne smemo hraniti)?
b) Če mora ostati obrazec Priloge 5 ali naj ga sami popravimo in torej črtamo »trajanje najmanj eno leto« in dopišemo »v srednjih in velikih gospodarskih družbah, ki poslujejo po ZGD«?


ODGOVOR

Spoštovani,

Priloga št. 3: Spisek referenc ponudnika POPRAVEK, se nanaša na POGOJ. V tem delu je naročnik dne 25.03.2019 spremenil razpisno dokumentacijo, in tu je zahteva, da je ponudnik v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudbe uspešno zaključil najmanj pet (5) referenčnih projektov pri različnih naročnikih, katerega vsebina je uspešna izvedba notranje revizije v srednjih ali velikih gospodarskih družbah, ki poslujejo po ZGD (Zakon o gospodarskih družbah).

Priloge št. 5: Referenčno potrdilo o izvedbi projekta, naročnik ni spreminjal, niti se niso spreminjale zahteve iz prvotno objavljene dokumentacije. Priloga št. 5 se nanaša na zahteve za MERILA. Ponudnik priloži podpisana referenčna potrdila, v kolikor je že uspešno zaključil zunanje izvajanje notranje revizije pri različnih naročnikih. Vsak od referenčnih projektov je trajal najmanj eno (1) leto.