Dosje javnega naročila 001613/2019
Naročnik: VRTEC MLADI ROD, Črtomirova ulica 14, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava čistil, čistilnih pripomočkov in sredstev za osebno higieno za potrebe Vrtca Mladi Rod
ZJN-3: Odprti postopek

JN001613/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.03.2019
JN001613/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.04.2019
JN001613/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.04.2019
JN001613/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2019
JN001613/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001613/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 056-128932
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRTEC MLADI ROD
Črtomirova ulica 14
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, ga. Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/300400/OBJAVA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7945
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava čistil, čistilnih pripomočkov in sredstev za osebno higieno za potrebe Vrtca Mladi Rod
Referenčna številka dokumenta: 430-546/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so sukcesivne dobave čistil, čistilnih pripomočkov in sredstev za osebno higieno po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Mladi Rod, z upoštevanjem Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Čistila za kuhinjo in objekt
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39830000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Mladi Rod Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so čistila za kuhinjo in objekt z upoštevanjem Uredbe o zelenem javnem naročanju.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Čistila za strojno pomivanje posode
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39831210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Mladi Rod Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so sredstva za strojno pomivanje posode.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sredstva za vzdrževanje higiene perila
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39831200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Mladi Rod Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so sredstva za vzdrževanje higiene perila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelki za osebno higieno
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33751000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote vrtca MladiRrod Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so izdelki za osebno higieno.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Plastična galanterija in pripomočki za čiščenje
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18900000
39222110
39514200
39525100
39525800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Mladi Rod Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so plastična galanterija in pripomočki za čiščenje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Tekoča sredstva za vzdrževanje higiene perila
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39831200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Mladi Rod Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so tekoča sredstva za vzdrževanje higiene perila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.04.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.04.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.04.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija
+386 13064442
+386 13061206
http://www.ljubljana.si
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.03.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.03.2019   08:54
1. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri sklopu Vzdrževanje higiene perila, zaporedna številka 7, želite imeti izdelek za dezinfekcijo PERILA na 40°C in kot enakovredno sredstvo navajate Calgonit D Plus. Spodaj vam pošiljamo zapis iz navodil za uporabo omenjenega izdelka tega proizvajalca:
Calgonit D Plus je alkalno čistilno in dezinfekcijsko sredstvo, namenjeno dnevnemu avtomatskemu (obtočnemu) ali ročnemu razkuževanju površin molznih naprav, mlekovodov, hladilnih bazenov, posod za mleko...itd. torej namenjeno izključno za živilsko predelovalno industrijo. In še prepis iz istih navodil za uporabo: Vse ostale uporabe izdelka so odsvetovane!!!
Torej, glede nato, da poznate ta izdelek, predvidevam, da ga že uporabljate. Menimo, da je to skrajno nedopustno. Kot smo že večkrat opozorili, bi morali biti naročniki previdnejši pri izbiri proizvodov, sploh za dezinfekcijo - pa še v tem primeru, je naročnik vrtec, kjer so otroci in najbolj občutljivi del naše družbe. Prosimo vas, da pri tej opisu zahtevate ustrezen izdelek, kakor tudi veljaven certifikat, ki je dokazilo, da dejansko dezinfekcija deluje. Tak izdelek imajo vsi ponudniki, ki se prijavljajo na tovrstna povpraševanja in ne vidimo razloga, da tega ne bi zahtevali.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik spreminja opis artikla pod zap. št. 7 3. sklopa (Sredstva za vzdrževanje higiene perila) na: Pralni prašek za pranje in dezinfekcijo tkanin pri temperaturi 40°C (Eltra 40 ali enakovredno).

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.03.2019   12:50
2. VPRAŠANJE
Spoštovani,
Na sklopu 4: Izdelki za osebno nego imate pod pozicijo: 1, 2 in 3 zahtevo : Minimalna vpojnost 1000 ml na plenico po testu Rothwell. Tega testa proizvajalci otroških plenic ne opravljajo v neodvisnih inštitucijah, ker z zakonom to testiranje ni obvezno.
Nekateri proizvajalci sicer opravljajo to vrsto testa v svojih laboratorij, vendar nam to dokazilo ne posredujejo, ker zatrjujejo da ta test ni uradno potrjen s strani neodvisnega laboratorija in ga ne dajejo kot prilogo k tehnični dokumentaciji.
Glede na to dejstvo vas pozivamo, da to zahtevo po vpojnosti odstranite.

ODGOVOR
Naročnik iz Popisa blaga predračunskega obrazca, pri 4. sklopu (Izdelki za osebno higieno), pri postavkah 1, 2 in 3 zahteve o vpojnosti ne bo umaknil. Gre namreč za eno bistvenih funkcionalnosti izdelkov. Umika pa zahtevo po testu Rothwell.

Bo pa naročnik od vseh ponudnikov na 4. sklop (Izdelki za osebno higieno) v fazi analize ponudb zahteval paket plenic vseh treh velikosti v originalnem pakiranju, pri katerih bo komisijsko preveril vpojnost. Kriteriju vpojnosti bodo ustrezali tisti vzorci plenic, ki bodo zadržali zahtevano količino vode, s temperaturo 37 °C za čas 3 ur. Test bo izveden na 3 plenicah posameznih velikosti, pri čemer bo naročnik kot ustrezne (dopustne) štel plenice, če bodo vsi vzorci po navedenem času z zunanje strani ostali suhi. V nasprotnem primeru bo plenica označena kot neustrezna.
Vzorci morajo biti brezplačni.

3. VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za podaljšanje roka za ponudnikova vprašanja, saj je rok res prekratek in nesorazmeren z obsegom zahtev.

ODGOVOR
Naročnik spreminja rok za vprašanja na 12.4.2019 do 9.00.
Naročnik bo objavil popravek obvestila o naročilu.


4. VPRAŠANJE

Pozdravljeni,
3 SKLOP zap. št 7. - Ali lahko ponudimo pakiranje 20kg?
6 SKLOP zap. št 2 - Ali lahko ponudimo PH 5?

ODGOVOR
Ne.


Datum objave: 01.04.2019   12:50
5. VPRAŠANJE
Spoštovani,

vsi sklopi: kakšne tehnične liste zahtevate? Ali morajo bit original ali so lahko tudi izdelani s strani ponudnika?

1 SKLOP
ZAP ŠT:
2. Ali lahko ponudimo 1L?
13. Imate navedeno doziranje 1-5ml in prav tako da mora biti nerazredčeno? Prosimo da opredelite ali želite koncentrat ali sredstvo ki je pripravljeno za uporabo?

5 SKLOP
ZAP ŠT :
18. Ali lahko ponudimo vedro 4L?
19. Ali lahko ponudimo metlo 45cm?
Pod zaporedno številko 19 in 20 je skoraj isti opis ali lahko pod tema postavkama ponudimo isto metlo?
27. Ali lahko ponudimo ročaj alu?
28 in 29 . Ali lahko ponudimo brisalec om prevleko širine 35cm?
34. Zakaj WC metlica ne sme imeti fi več kot 7cm? Ali lahko ponudimo fi 8cm, ki je standard?
42. Ali lahko ponudimo vrečke 70L? Prosimo da pri BIO vrečkah (42. in 43.) opredelite še dimenzije v mm, saj različni ponudniki različno opredeljujejo litraže.
51. Ali lahko ponudimo pakiranje 1000/1, saj je to standardno pakiranje ki ga kupuje večina vrtcev in šol?

Ali je potrebno prilagat potrdila ZZUIZS. Pod tabelo namreč piše » ZZUIZS zahtevano« - ali to pomeni da potrdila priložimo ali da je to samo zahteva ki jo upoštevamo?

ODGOVOR

Naročnik opisa artikla pod zap. št. 2 1. sklopa ne bo spreminjal.
Pod zap. št. 13 1. sklopa naročnik zahteva sredstvo za takojšnjo uporabo.

Naročnik spreminja opise artiklov 5. sklopa:
- pod zap. št. 18 na: Vedro z ročajem, PE ali PP, 3 4 l, kvadratne oblike;
- pod zap. št. 19 na: Omelo, sobno, skupaj z držalom, dolžina ročaja od 135 - 150 cm, izdelano iz umetnih ščetin, mehke ščetine, 40 cm +/- 5 cm. Držalo mora omogočati obešanje. Vileda in enakovredno. Enota mere: 1 kos = 1 metla z ročajem;
- pod zap. št. 27: lahko ponudite alu ročaj;
- pod zap. št. 28 na : Držalo za čiščenje stekel širine 30 cm +/- 5 cm;
- pod zap. št. 29 na: Prevleka (maček) za držalo za čiščenje stekel širine 30 +/- 5 cm;
- pod zap. št. 34 na: WC metlica, bela, PVC fi max 8cm;
- pod zap. št. 51 na: Zobotrebci leseni za enkratno uporabo, do 1000/1, higiensko (posamično) pakiranje,Potrdilo "v skladu z ZZUZIS": zahtevano. Enota mere: 1000 kos = 1000 zobotrebcev.

Naročnik postavki pod zap. št. 42 in 43 ne bo spreminjal.
Postavka pod zap. št. 20 se črta. Posledično se spremeni ocenjena količina pri zap. št. 19 in sicer na 40 kosov.
Potrdila ZZUIZS je potrebno predložiti.

Lep pozdrav.


Datum objave: 02.04.2019   10:41
6. VPRAŠANJE
Spoštovani,
Sklop 4, zap.št.7: ali lahko ponudimo vlažilne robčke gramature 48g/m2?
Hvala.
lp

ODGOVOR
Da.

7. VPRAŠANJE
Spoštovani,

niste podali odgovora na spodnje vprašanje:

vsi sklopi: kakšne tehnične liste zahtevate? Ali morajo bit original ali so lahko tudi izdelani s strani ponudnika?

ODGOVOR:
Od proizvajalca.

8. VPRAŠŠANJE
Spoštovani,
Dne 28.3.2019 ste zapisali, da bo rok za zastavljanje vprašanj podaljšan. Danes rok za oddajo vprašanj še vedno ni spremenjen. Vljudno vas prosimo, da to uredite.
Hvala.
lp

ODGOVOR:
Popravek čaka na objavo. Zaradi prevodov v vse evropske jezike (TED objava) pride do časovnega zamika.


Datum objave: 03.04.2019   11:31
9. VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnika sprašujemo, s katerimi izdelki morata biti izdelka pod zap. št. 2 in 3 kompatibilna (sklop 2)?
lp

ODGOVOR:
Naročnik spreminja opis artiklov pod zap. št. 1, 2 in 3 2. sklopa (Čistila za strojno pomivanje posode).
- pod zap. št. 1 na »Tekoče visoko alkalno (pH 13 -14) koncentrirano pomivalno sredstvo za uporabo v vseh profesionalnih pomivalnih strojih za pomivanje kuhalne, jedilne in servirne posode. Sredstvo mora dobro odstranjevati različne ostanke hrane (nečistoče), tudi zasušene. Učinkovito odstranjuje ostanke škroba, beljakovin, čaja in drugih obarvanih živil. Ne vsebuje NTA, fosfatov in klora. Sredstvo mora biti primerno za uporabo v naročnikovem pomivalnem stroju. Sredstvo mora biti kompatibilno s sredstvom pod zap. št. 2. Kanister 12 - 25 kg. Dobavitelj zagotovi ustrezno avtomatsko dozirno tehniko. Enakovredno kot F6200«;
- pod zap. št. 2 na: »Tekoče koncentrirano kislo (pH 2 - 3) izpiralno sredstvo, primerno za izpiranje posode iz različnih materialov; sredstvo mora biti kompatibilno s sredstvom pod zap. št. 1. Sredstvo mora biti primerno za uporabo v naročnikovem pomivalnem stroju. Sestava omogoča hitro sušenje brez madežev in sledi, brez kapljic in daje bleščeč sijaj. Ne vsebuje NTA, klora in fosfatov. Kanister 5 - 25 L. Dobavitelj zagotovitvi ustrezno avtomatsko dozirno tehniko. Enakovredno kot B 200 S«;
- pod zap. št. 3 na: »Predpomivalno nevtralno (pH 6,5 - 7,5) tekoče sredstvo (koncentrat) za strojno pomovanje posode; se ne peni, primerno za predpomivanje posode iz različnih materialov. Pakiranje 0,7-5 L«.

V primeru, da bo ponudnik pod zap. št. 1 in 2 ponudil sredstva različnih proizvajalcev, mora priložiti potrdila oz. izjave s strani obeh proizvajalcev, da je sredstvo kompatibilno z drugim sredstvom. V nasprotnem primeru bo ponudba nedopustna.


Datum objave: 05.04.2019   10:59
10. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP KUHINJA zaporedna številka 19 - ali je količina 3000L pravilna? To je 62 L mila na mesec.

ODGOVOR
Da.


Datum objave: 10.04.2019   15:42
11. VPRAŠANJE
Spoštovani,
V sklopu 3 pod zap. št. 8 Šampon za tekstlne obloge (tekstilne in talne obloge) se ne redči Pakiranje od 750 ml - 1L. Vljudno prosimo za ime izdelka katerega trenutno uporabljate, ali če dvolite da se proizvod lahko uporablja razrdečen in v konc. obliki.
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik trenutno uporablja Vanish za tekstilne obloge 500 ml.
Naročnik spreminja opis artikla 3. sklopa (Sredstva za vzdrževanje higiene perila) pod zap. št. 8 na: »Šampon za tekstilne obloge (tekstilne in talne obloge). Uporablja se z direktnim nanosom spenjenega čistila ali razredčeno (1: 8-9). Pakiranje 500 ml - 1l«.

12. VPRAŠANJE
Spoštovani,
V sklopu 1 pod zap. št. 19 . Milo penilo sprašujem če lahko ponudimo obarvano ( modro) pa brez parfumov.
Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Ne.

13. VPRAŠANJE
SKLOP pripomočki
1. zaporedna številka 30 - ali lahko ponudimo ALU ročaj? Za kateri čistilec je mišljen ta ročaj?
2. zaporedna številka 33 - ali je tu mišljen nosilec krpe na ježke oziroma brisalna ploskev na velkro sistem? Ali lahko ponudimo ročaj 150cm?

ODGOVOR:
1. Lahko ponudite ALU ročaj, mišljen je za TTS čistilec.
2. Mišljen je nosilec za krpe na žepke. Ročaj je lahko v velikosti 140 150 cm.

14. VPRAŠANJE
Ali lahko v sklopu pripomočki pod zap.št. 40 ponudimo vrečke dimenzije 600x800mm?

ODGOVOR
Ne.


15. VPRAŠANJE
sklop pripomočki zap št 11 - ali podamo ceno na 1 kos rokavice? Prodaja se jih v parih....

ODGOVOR
EM 1 kos je 1 par. Ocenjena količina je torej 20 parov.


Datum objave: 12.04.2019   13:53
16. VPRAŠANJE:
Pozdravljeni.
Naročnika sprašujemo, če lahko ponudimo peneče milo, ki je rahlo odišavljeno, ne vsebuje pa parfumov. Gre za izdelek pod zap.št.19, sklop 1.
Hvala za odgovor.
lp

ODGOVOR:
Milo mora ustrezati zahtevam v razpisu.

17. VPRAŠANJE
Spoštovani
Veza sklop 5:
1. zap.št.5: ali lahko ponudimo krpe dimenzije 38x38cm?
2. zap.št.24: ali lahko ponudimo gumi metlo, katere ročaj je 120cm? V primeru negativnega odgovora vas prosimo, da nam sporočite blagovno znamko razpisanega izdelka.
3. zap.št.32: rezervna guma za brisalec stekel je dobavljiva v metrih, zato vas prosimo, da popravite enoto mere ter razpisano količino.
4. zap.št. 50: lahko ponudimo pap.vrečke dimenzije 15x27cm?
5. zap.št.51: v opisu izdelka navajate, da je enota mere 1000 kos zobotrebcev, v stolpcu 3 pa, da je enota mere 100kos. Kaj je pravilno?
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
1. Ne.
2. Ne. Podatka o blagovni znamki ni znan.
3. Naročnik pri postavki pod zap. 32 5. sklopa (Plastična galanterija in pripomočki za čiščenje) spreminja enoto mere na EM = 1 meter. Ocenjena količina je 13,5 metrov rezervne gume za brisalo za steklo.
4. Naročnik spreminja opis artikla pod zap. št. 50 5. sklopa (Plastična galanterija in pripomočki za čiščenje) na Papirnate vrečke za živila dimenzije: velikost 1 kg, oz. širina 14 cm +/- 2 cm in višina 29 cm +/- 2 cm. Material, barva: papir. Potrdilo "v skladu z ZZUZIS": zahtevano. Enota mere kos.
5. Naročnik spreminja enoto mere pri artiklu pod zap. št. 51 5. sklopa (Plastična galanterija in pripomočki za čiščenje) na EM = 1000 kos.

18. VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo, da za izdelek pod zap.št.50 (papirnate vrečke za živila) dovolite odstopanje +/- 1cm ali 2cm ter spremenite enoto mere. Te vrečke so namreč dobavljive/pakirane v kilogramih.
lp

ODGOVOR:
Odgovor glede dimenzije je podan že pri 17. vprašanju. Enota mere ostaja nespremenjena.

19. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Veza sklop 3, zap.št.4 nas zanima, če lahko ponudimo izdelek v prahu? Gre za profesionalno sredstvo za odstranjevanje trdovratnih madežev za ročni nanos direktno na madež.
Hvala.

ODGOVOR
Ponujeno sredstvo mora biti v tekočem stanju.

20. VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnika sprašujemo, če je preveril verodostojnost podatkov razpisanih krpic za umivanje (zap.št.8, sklop 4). Sta zagotovo obe vrsti krpic dermatološko testirani? Lahko ponudimo krpice za enkratno uporabo, ki so dermatološko testirane, vendar so dimenzije približno 30x25cm?
Hvala.
Lep pozdrav.

Pozdravljeni,
Sklop 4, zap.št.8: zanima nas, če lahko ponudimo krpice za umivanje, za enkratno uporabo, ki so iz 100% viskoznih vlaken in dimenzije 32x23cm? Izdelek je dermatološko testiran.
Hvala.
lp

ODGOVOR
Naročnik ne bo spremenil zahtev.

21. VPRAŠANJE
Pozdravljeni
1. Sklop 3, zap 6: lahko ponudimo izdelek v pakiranju 2,5kg?
2. Sklop 3, zap.št.8: lahko ponudimo pakiranje 500ml?
3. Sklop 5, zap.št.15: ali lahko ponudimo predpasnike dimenzije 80x125cm, ki so zviti v rolo po 100kom?
lp

ODGOVOR:
1. Naročnik spreminja opisa artikla pod zap. št. 6 3. sklopa (Sredstva za vzdrževanje higiene perila) na: Pastozno sredstvo na osnovi encimov, za odstranjevanje trdovratnih madežev, pakiranje 2,5-15 kg (Renyl pasta ali enakovredno)
2. Odgovor je podan pod 11. vprašanjem.
3. Ne.

22. VPRAŠANJE
SKLOP pripomočki zap št 40 - razpisane imate vrečke LDPE, naj vas opozorimo da so vrečke ki imajo samo 18my vedno HDPE in ne LDPE.

ODGOVOR:
Vrečke morajo ustrezati zahtevi PE LD.

23. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Veza sklop 5 nas zanima:
1. zap.št.1: prosimo, da se opredelite ali vam ponudimo samo plastenko ali samo razpršilko
2. zap.št.2: lahko ponudimo spiralno gobico 40g?
3. zap.št.8: naročnika sprašujemo, če je količina 1000 kom pravilna in če lahko ponudimo krpe, ki so iz poliestra in bombaža?
4. zap.št.15: lahko ponudimo predpasnike, ki ustrezajo dimenzijam, niso pa perforirani?


ODGOVOR:
1. Naročnik zahteva komplet (plastenko z razpršilko).
2. Ne
3. Ocenjena količina je pravilna. Krpa mora biti sestavljena iz mikro vlaken, poliesta in bombaža.
4. Ne.

24. VPRAŠANJE
Spoštovani
Ali lahko pod zap.št.6 (pralna sredstva) ponudimo pasto, ki je v pakiranju 2,5kg?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Odgovorjeno pod 21. vprašanjem.

25.VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naročnika sprašujemo, če lahko ponudimo tekoči detergent (sklop 3, zap.št.2), ki se dozira 10-20ml/kg suhega perila?
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Ne.

26. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas, če lahko pod zap.št.21, sklop 1, ponudimo izdelek v pakiranju 90/1?

ODGOVOR:
Ne.

27. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Sklop 1:
1. Zap.št.10: lahko ponudimo tekoče sredstvo za odmaščevanje odtokov (ni gel)?
2. Zap.št.11: lahko ponudimo izdelek na bazi metansulfonske kisline? V primeru da ne, prosimo za tehtni razlog.
3. Zap.št.16: ali lahko ponudimo izdelek, katerega pH vrednost je 11,4?
4. Zap.št.19: lahko ponudimo penilo, ki je rahlo odišavljeno?
lp

ODGOVOR
1. Ne.
2. Ne. zahtevano čistilo je uporabnikovemu zdravju manj škodljivo.
3. Ne.
4. Že odgovorjeno pri 16. vprašanju.

28. VPRAŠANJE
sklop pripomočki - št 51 v opisu artikla je kot enota mere navedena 1000kos. V stolpcu enota mere pa 100kos. Katero enoto mere upoštevamo?

ODGOVOR
Odgovor je že podan pri 17. vprašanju.


29. VPRAŠANJE
Spoštovani,
v sklopu 1 zap. št. 4 - Tekoče čistilo za steklokeramične plošče in nerjaveče jeklo... a lahko ponudimo v pakiranju od 1000 ml?
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Ne.
Datum objave: 12.04.2019   14:05
Naročnik je na podlagi odgovorov na vsa vprašanja pripravil popravek popisov blaga, ki so priloga predračunskega obrazca ponudbe. Popravek je poslan v objavo.