Dosje javnega naročila 001432/2019
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava pisarniškega materiala
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 73.200,00 EUR

JN001432/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.03.2019
JN001432/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.03.2019
JN001432/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2019
JN001432/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.05.2019
JN001432/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001432/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Vehab
maja.vehab@dutb.eu
+386 14293477
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/300413/KONČNA_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7803
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava pisarniškega materiala
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava pisarniškega materiala
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava pisarniškega materiala
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 14.09.2019
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.03.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.03.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.03.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.03.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.03.2019   12:38
1. VPRAŠANJE
Zanima vas ali želite originalne tonerje in črnila proizvajalcev strojne opreme, ali vam lahko ponudimo nadomestna- kompatibilna črnila in tonerje.

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da ponudnik lahko ponudi nadomestna-kompatibilna črnila in tonerje.Datum objave: 15.03.2019   12:40
2. VPRAŠANJE
Prosimo za nekaj dodatnih pojasnil:

1. V dokumentaciji navajate, da moramo ponudbo pripraviti v slovenskem jeziku. V skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju pa moramo priložiti dokazila za papir. Proizvajalci papirja so tujci in imajo certifikate za dokazovanje (ISO, znak za okolje tipa I,) v angleškem ali nemškem ali francoskem jeziku.

2. V dokumentaciji navajate, da moramo ponudniki pri oddaji ponudbe v razdelek »Predračun« naložiti oz. pripeti Excelov dokument, v katerem so vidni vsi podatki. Prosimo da se pozanimate na ministrstvu kaj se naloži v pdf razdelek ki je viden na odpiranju ponudb vsem ponudnikom in 1 uro tudi vsem ostalim ki imajo dostop do spleta. Po vaših navedbah je to kar cel predračun, kar je narobe. V pdf razdelek se naloži samo rekapitulacijo. Kar je praksa vse do zdaj pri vseh naročnikih.

3. Prosimo za pojasnilo kaj moramo ponudniki vpisati v obrazcu Ponudbeni predračun v stolpcu »D« (opomba - dodaten opis blaga ali obrazložitev količine, dimenzij (*vpisati po potrebi)).

ODGOVOR
1. Naročnik pojasnjuje, da iz razpisne dokumentacije, točka '1.7. JEZIK PONUDBE' med drugim izhaja tudi, da je izjemoma lahko ponudnikova ponudbena dokumentacija delno v tujem jeziku, zlasti v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo (npr. prospekti, tehnični material ipd.). Glede na navedeno bo naročnik sprejel certifikate, ki so lahko predloženi v angleškem jeziku.

2. Naročnik sporoča, da spreminja drugi odstavek točke '1.9. MESTO IN ČAS ODPIRANJA' razpisne dokumentacije, tako da se besedilo glasi:
»Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb:
o Obrazec Excel tabele: Ponudbeni predračun 2019  delovni list Merilo.

Spremeni se tudi druga alineja v Prilogi 1: Obrazci, tako da se besedilo glasi:
- Izpolniti in predložiti v PDF obliki v razdelek »Predračun«
o »Excelov dokument: Ponudbeni predračun 2019  delovni list Merilo.

Naročnik sporoča, da bo zaradi spremenjenega besedila objavil Dodatek št. 1 k razpisni dokumentaciji.

3. Naročnik sporoča, da ponudniki niso zavezani ničesar vpisovati v obrazec ponudbeni predračun, v stolpec »D«, temveč napišejo le dodatno informacijo glede ponujenega blaga, v kolikor menijo, da je to potrebno.
Datum objave: 15.03.2019   12:41
3. VPRAŠANJE
V obrazcu III. Obrazec Izjava ponudnika in IV. Obrazec Izjava ponudnika o nekaznovanosti za pravne osebe, je potrebno popraviti navedbo oz. izbrisati tekst, in sicer:

- III. Obrazec Izjava ponudnika
S predložitvijo te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da sem : -
* potrebno je izbrisati besedo »sem«

- IV. Obrazec Izjava ponudnika o nekaznovanosti za pravne osebe
S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega -
* potrebno je izbrisati navedbo »je bila«

Prosimo navedite ali navedeno popravimo ponudniki sami ali boste objavili popravek.

ODGOVOR
Naročnik odgovarja, da besedila v obrazcu III, ne bo spreminjal, saj gre za 'lapsus calami', ki je zanemarljiv in ne vpliva na vsebinski pomen obrazca. Prav tako naročnik ne bo spreminjal besedila v obrazcu IV, saj je to v skladu z določbo 75. člena ZJN-3.Datum objave: 15.03.2019   12:42
4. VPRAŠANJE
V seznamu so artikli, ki imajo v nazivu opredeljeno blagovno znamko, vendar v dokumentaciji ni opredeljeno kot določa ZJN, da lahko pri teh artiklih upoštevamo »ali enakovredni«.
Prosimo za potrditev, da se lahko upošteva »ali enakovredni«.

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da je v ponudbeni predračun navedel nazive blagovnih znamk primeroma in naj ponudniki pri artiklih, kateri imajo v nazivu opredeljeno blagovno znamko, upoštevajo »ali enakovredni«.Datum objave: 18.03.2019   14:14
5. VPRAŠANJE
prosimo za pojasnila in potrditve:

4. mapa vložna PVC A4 - zavitek 1/100; debelina 0,1 mm (prozorna) Ali lahko ponudimo mape iz okolju bolj prijaznega PP materiala, debeline najmanj 100 mikronov?
6. registrator A4/80 (moder, zelen) Ali ponudimo samostoječ registrator, ali registrator z ovojem?
7. registrator A4/50 (moder, zelen) Ali ponudimo samostoječ registrator, ali registrator z ovojem?
9. vložna mapa PVC A4 s sponko (bela, modra) 1/100 Ali lahko ponudimo mape iz okolju bolj prijaznega PP materiala?
10. mapa PVC 'L A4 (prozorna) 1/100 Ali lahko ponudimo mape iz okolju bolj prijaznega PP materiala?
12. pregradni karton A4 Pregradni kartoni so v osnovi nekoliko večji od A4. Ali lahko ponudimo pregradni karton velikosti 225x297?
13. pregradni karton pribl. 10.5x24 Kolikšno odstopanje v velikosti je dovoljeno? Ali lahko ponudimo pregradni karton velikosti 100x230?
16. svinčnik Prosimo za pojasnilo, za kakšen svinčnik želite ponudbo. Ali želite ponudbo za svinčnik, kot npr. navaden svinčnik brez radirke, z radirko ali kakšnega drugačnega.
19. barvni flomastri Prosimo za dodatno pojasnilo za kakšen flomaster želite ponudbo. Ali želite ponudbo za navaden šolski flomaster, permanenten, debelejši, tanjši, .
24. ravnilo (cca 20 - 30 cm) Ravnila v različnih dolžinah imajo tudi različne cene, ki seveda niso enotne. Prosimo, da navedete za katero dolžino (20 cm ali 30 cm) želite ponudbo. V primeru, da želite ponudbo za več različnih dolžin prosimo, da objavite popravek predračuna in dolžine dopišete ločeno.
28. listki za označevanje 45x12 (paket 4 kosov po 35 listkov) Ali lahko ponudimo liste velikosti 12,5x43 (paket 4 kosov po 36 listkov)
31. Post listki 38x51 mm (paket 3 kosov po 100 listkov) Ali lahko ponudimo listke velikosti 40x50 (paket 3 kos po 100 listkov)?
41. spenjač (10 L) Ali lahko ponudimo spenjač, ki spenja najmanj 10 listov?
49. gumi vezice 18 mm debeline in 180 mm dolžine Navedli ste, da želite ponudbo za gumi vezice debeline 18 mm. Ker gumic z navedeno zahtevo na slovenskem tržišču ne najdemo, prosimo, da potrdite, da lahko ponudimo gumice, ki so deklarirane v širini 2 mm in 180 mm dolžine.

ODGOVOR

4. mapa vložna PVC A4 - zavitek 1/100; debelina 0,1 mm (prozorna) Ali lahko ponudimo mape iz okolju bolj prijaznega PP materiala, debeline najmanj 100 mikronov?
Odg.
Ponudnik lahko ponudi mape iz okolju bolj prijaznega PP materiala, debeline najmanj 100 mikronov.

6. registrator A4/80 (moder, zelen) Ali ponudimo samostoječ registrator, ali registrator z ovojem?
Odg.
Ponudnik mora ponuditi registrator z ovojem.

7. registrator A4/50 (moder, zelen) Ali ponudimo samostoječ registrator, ali registrator z ovojem?
Odg.
Ponudnik mora ponuditi registrator z ovojem.

9. vložna mapa PVC A4 s sponko (bela, modra) 1/100 Ali lahko ponudimo mape iz okolju bolj prijaznega PP materiala?
Odg.
Ponudnik lahko ponudi mape iz okolju bolj prijaznega PP materiala.

10. mapa PVC 'L A4 (prozorna) 1/100 Ali lahko ponudimo mape iz okolju bolj prijaznega PP materiala?
Odg.
Ponudnik lahko ponudi mape iz okolju bolj prijaznega PP materiala.

12. pregradni karton A4 Pregradni kartoni so v osnovi nekoliko večji od A4. Ali lahko ponudimo pregradni karton velikosti 225x297?
Odg.
Ponudnik lahko ponudi pregradni karton v velikosti 225x297.

13. pregradni karton pribl. 10.5x24 Kolikšno odstopanje v velikosti je dovoljeno? Ali lahko ponudimo pregradni karton velikosti 100x230?
Odg.
Ponudnik lahko ponudi pregradni karton v velikosti 100x230.

16. svinčnik Prosimo za pojasnilo, za kakšen svinčnik želite ponudbo. Ali želite ponudbo za svinčnik, kot npr. navaden svinčnik brez radirke, z radirko ali kakšnega drugačnega.
Odg.
Ponudnik mora ponuditi navaden svinčnik brez radirke.

19. barvni flomastri Prosimo za dodatno pojasnilo za kakšen flomaster želite ponudbo. Ali želite ponudbo za navaden šolski flomaster, permanenten, debelejši, tanjši, .
Odg.
Ponudnik mora ponuditi flomaster, ki je permanenten.

24. ravnilo (cca 20 - 30 cm) Ravnila v različnih dolžinah imajo tudi različne cene, ki seveda niso enotne. Prosimo, da navedete za katero dolžino (20 cm ali
30 cm) želite ponudbo. V primeru, da želite ponudbo za več različnih dolžin prosimo, da objavite popravek predračuna in dolžine dopišete ločeno.
Odg.
Ponudnik mora ponuditi ravnilo dolžine 30 cm.

28. listki za označevanje 45x12 (paket 4 kosov po 35 listkov) Ali lahko ponudimo liste velikosti 12,5x43 (paket 4 kosov po 36 listkov)
Odg.
Ponudnik lahko ponudi liste v velikosti 12,5x43 (paket 4 kosov po 36 listkov).

31. Post listki 38x51 mm (paket 3 kosov po 100 listkov) Ali lahko ponudimo listke velikosti 40x50 (paket 3 kos po 100 listkov)?
Odg.
Ponudnik lahko ponudi listke v velikosti 40x50 (paket 3 kos po 100 listkov).

41. spenjač (10 L) Ali lahko ponudimo spenjač, ki spenja najmanj 10 listov?
Odg.
Ponudnik lahko ponudi spenjač, ki spenja najmanj 10 listov

49. gumi vezice 18 mm debeline in 180 mm dolžine Navedli ste, da želite ponudbo za gumi vezice debeline 18 mm. Ker gumic z navedeno zahtevo na slovenskem tržišču ne najdemo, prosimo, da potrdite, da lahko ponudimo gumice, ki so deklarirane v širini 2 mm in 180 mm dolžine.
Odg.
Ponudnik lahko ponudi gumice, ki so deklarirane v širini 2 mm in 180 mm dolžine.

Datum objave: 18.03.2019   14:15
8. VPRAŠANJE
Zanima nas ali lahko namesto obrazcev:
o IV. Obrazec - Izjava ponudnika o nekaznovanosti za pravno osebo
o V. Obrazec - Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe
o VI. Obrazec - Izjava o nekaznovanosti za fizične osebe
o VII. Obrazec - Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

priložimo že pridobljena potrdila o nekaznovanosti s strani Ministrstva za pravosodje.

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da ponudnik mora v skladu z razpisno dokumentacijo, točka '2.1 OSNOVNA SPOSOBNOST' predložiti vse zahtevane obrazce. Ponudnik lahko k zgoraj omenjenim obrazcem priloži tudi že pridobljena potrdila o nekaznovanosti s strani Ministrstva za pravosodje.Datum objave: 18.03.2019   14:46
9. VPRAŠANJE
Ali priložimo izpolnjen obrazec Izjava za fizične osebe in Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe samo za zakonitega zastopnika?

ODGOVOR
Ponudnik mora izpolniti obrazec 'Izjava o nekaznovanosti za fizične osebe' in 'Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe' za vse zakonite zastopnike.Datum objave: 22.03.2019   08:55
10. VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnila

3 Fotokopirni papir A4 250g - zavitek 1/150 1 paket - ker imamo ponudniki različne dobavitelje in posledično tudi drugačna pakiranja nas zanima, ali se lahko ponudi papir v drugačnem pakiranju in se cena preračuna na želeno?
47 palične sponke Leitz 6mm 1 škatla - ali so tukaj mišljene SPONKE KASS.K6 MODRE 5591, ali navadne sponke za spenjač 6mm?

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da ponudniki lahko ponudijo papir v drugačnem pakiranju.
47 palične sponke Leitz 6mm 1 škatla so mišljene navadne sponke za spenjač 6mm.
Datum objave: 22.03.2019   10:17
11. VPRAŠANJE
razumemo, da bo naročnik skladno z določilom 91. člena ZJN-3 izločil ponudbo ponudnika, ki je v naročnikovi večinski lasti, v kolikor bo ta oddal ponudbo (v nasprotnem primeru namreč ni mogoče drugače preprečiti izkrivljanja konkurence, saj bi tako ponudnik ponudil bistveno nižjo transferno ceno, glede na ostale ponudnike). Ali torej pravilno sklepamo, da bo naročnik v takšnem primeru uporabil določilo alineje d) 6. odstavka 75. člena zJN-3 (razlogi za izključitev), saj navedene kolizije ni mogoče učinkovito odpraviti na drugačen način?

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da določilo točke d) šestega odstavka 75. člena ZJN-3 spada med fakultativne razloge za izključitev ponudnika. Naročnik bo, ko/če bo do takega primera prišlo presojal vsak posamezen primer posebej in ravnal v skladu z določbami ZJN-3.Datum objave: 22.03.2019   10:19
12. VPRAŠANJE
Prosimo za dodatno pojasnilo vezano na količine v razpisanem predračunu.
Količine v predračunu niso določene, določili pa ste merilo za izbiro ponudbe na način, da bo naročnik rangiral prejete ponudbe na podlagi uteži za posamezno postavko, kot je navedeno v tabeli postavka/utež, pri čemer je postavka izračunana skupna povprečna ponudbena cena na enoto mere, v postavki pa ste določili kateri artikli jo (postavko) sestavljajo.
Prosimo, da opredelite količine, ker:
- neopredeljene količine niso v skladu s 7. členom ZJN-3 načelo enakopravne obravnave ponudnikov
Dosedanji dobavitelj pozna vašo porabo in lahko s tem védenjem določi cene posameznih artiklov tako, da ima prednost pred ostalimi ponudniki
- V sami dokumentaciji ste zapisali, da mora imeti dobavitelj zaradi morebitnih izrednih naročil na zalogi zadostno količino pisarniškega materiala. Kako naj vemo kakšne so zadostne količine materiala, če jih ne opredelite?

ODGOVOR
Naročnik zavrača vsaka namigovanja o kršitvi načela enakopravne obravnave ponudnikov in nadalje pojasnjuje, da poraba pisarniškega materiala naročnika na letnem nivoju zelo variira. Naročnik prav tako zaradi narave svojega dela (ZUKSB) v danem trenutku predmet naročila količinsko ne more opredeliti. Ponudbeni predračun je pripravljen tako, da omogoča postavitev ponudnikov na isti imenovalec, kar pomeni spoštovanje načela enakopravne obravnave ponudnikov ter zagotavljanje konkurence med ponudniki.
Naročnik sporoča, da je z 'zadostno količino pisarniškega materiala' mišljeno, da bo dobava materiala potekala nemoteno v primeru večjih naročil.