Dosje javnega naročila 001773/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava potrošnega materiala za tiskanje
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.539.223,29 EUR

JN001773/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.03.2019
JN001773/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN001773/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.09.2019
JN001773/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN001773/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN001773/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001773/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 061-141140
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TOLMIN
Tumov drevored 4
5220
SI
Tolmin
Slovenija
ue.tolmin@gov.si
+386 53800800
+386 53881853

Internetni naslovi
http://www.upravneenote.gov.si/tolmin/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-naročila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje
Referenčna številka dokumenta: 4301-21/2018, ODTON-37/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 1
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30125000
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 2
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30125000
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 3
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30125000
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 4
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30125000
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 5
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30125000
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 6
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30125000
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 7
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30125000
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 8
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30125000
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 9
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30125000
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 10
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30125000
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 11
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30125000
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 12
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30125000
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 13
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30125000
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 14
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30125000
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Lexmark 15
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30125000
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Brother
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30125000
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Canon
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30125000
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Dell
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30125000
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Develop
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30125000
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Epson
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30125000
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Konica Minolta
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30125000
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Kyocera
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30125000
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje OKI
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30125000
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Ricoh
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30125000
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Samsung
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30125000
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Sharp
Številka sklopa: 26
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30125000
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Toshiba
Številka sklopa: 27
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30125000
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje Xerox
Številka sklopa: 28
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30125000
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Kot v dokumentaciji za predmetno naročilo.
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.04.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.04.2019   10:30
Kraj: aplikacija e-Dražbe

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.04.2019   12:00

Dodatne informacije:
To skupno naročilo izvaja Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun in po pooblastilih naslednjih naročnikov:
AJPES
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Arhiv Republike Slovenije
CSD Dolenjska in Bela krajina
CSD Gorenjska
CSD Ljubljana
CSD Pomurje
CSD Savinjsko - Šaleška
CSD Severna Primorska
CSD Spodnje Podravje
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
Delovno sodišče v Celju
Delovno sodišče v Kopru
Delovno sodišče v Mariboru
Direkcija RS za infrastrukturo
Direkcija RS za vode
Državno odvetništvo RS
Generalni sekretariat Vlade RS
Geodetska uprava RS
Inšpektorat RS za delo
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
Inšpektorat RS za kulturo in medije
Inšpektorat RS za okolje in prostor
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Kabinet predsednika Vlade RS
Komisija za preprečevanje korupcije
Mestna občina Velenje
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
MF
MF, Generalni sekretariat - Služba za analize in razvoj
MIZŠ
MJU
MKGP
MK
MOP
MP
MZZ
Okrajno sodišče v Ljubljani
Okrožno državno tožilstvo v Celju
Okrožno državno tožilstvo v Kranju
Okrožno državno tožilstvo v Krškem
Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti
Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici
Okrožno sodišče v Celju
Okrožno sodišče v Kopru
Okrožno sodišče v Kranju
Okrožno sodišče v Krškem
Okrožno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Mariboru
Okrožno sodišče v Murski Soboti
Okrožno sodišče v Novem mestu
Okrožno sodišče v Novi Gorici
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
Prevzgojni dom Radeče
Protokol RS
Računsko sodišče RS
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Služba Vlade RS za zakonodajo
Sodni Svet RS
Specializirano državno tožilstvo RS
Statistični urad RS
Tržni inšpektorat RS
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Uprava RS za javna plačila
Uprava RS za jedrsko varnost
UVHVVR
UE Ajdovščina
UE Brežice
UE Celje
UE Črnomelj
UE Domžale
UE Dravograd
UE Gornja Radgona
UE Grosuplje
UE Hrastnik
UE Idrija
UE Ilirska bistrica
UE Izola
UE Jesenice
UE Kamnik
UE Kočevje
UE Koper
UE Kranj
UE Krško
UE Lenart
UE Lendava
UE Litija
UE Ljubljana
UE Logatec
UE Maribor
UE Metlika
UE Mozirje
UE Murska Sobota
UE Nova Gorica
UE Novo mesto
UE Ormož
UE Pesnica
UE Piran
UE Postojna
UE Ptuj
UE Radlje ob Dravi
UE Radovljica
UE Ravne na Koroškem
UE Ribnica
UE Ruše
UE Sevnica
UE Sežana
UE Slovenj Gradec
UE Slovenska Bistrica
UE Slovenske Konjice
UE Šentjur pri Celju
UE Škofja Loka
UE Šmarje pri Jelšah
UE Tolmin
UE Trbovlje
UE Trebnje
UE Tržič
UE Velenje
UE Vrhnika
UE Zagorje ob Savi
UE Žalec
Upravno sodišče RS
Urad RS za kemikalije
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
Urad RS za meroslovje
Urad RS za nadzor proračuna
Urad RS za preprečevanje pranja denarja
Urad Vlade RS za komuniciranje
Urad Vlade RS za narodnosti
Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
Višje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Ljubljani
Višje sodišče v Mariboru
Vrhovno državno tožilstvo RS
Vrhovno sodišče RS
Zavod RS za zaposlovanje
Zavod za prestajanje kazni zapora CE
Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni
Zavod za prestajanje kazni zapora Ig pri LJ
Zavod za prestajanje kazni zapora KP
Zavod za prestajanje kazni zapora LJ
Zavod za prestajanje kazni zapora LJ - Oddelek NM
Zavod za prestajanje kazni zapora LJ - Odprti oddelek Ig
Zavod za prestajanje kazni zapora MB
Zavod za prestajanje kazni zapora MB- Oddelek MS
Zavod za prestajanje kazni zapora MB- Odprti oddelek v Rogozi
Zdravstveni inšpektorat RS
Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.03.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.03.2019   10:22
1. VPRAŠANJE
Ali lahko ponudimo obnovljen material?

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 05.04.2019   12:05
2. VPRAŠANJE
Spoštovani.

Glede na to, da so dovoljeni enakovredni tonerji, nas zanima sledeče: ker je strošek delanja certifikata kar velik, se za manjše kapacitete tonerja ne splača delati certifikatov in se zato vedno delajo le za večje kapacitete. Zanima nas glede na to, da imate za določen tip tiskalnika razpisano manjšo in večjo kapaciteto tonerja, ali vam lahko tudi za manjšo ponudimo toner z večjo zmogljivostjo natisnjenih strani? Ta toner bi za vas prišel cenovno bolj ugoden od manjšega, kar bi vam tudi zmanjšalo stroške tiskanja.

Hvala za odgovor.

Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR
Ponudnik lahko za manjšo kapaciteto tonerja ponudi toner z večjo kapaciteto (zmogljivostjo natisnjenih strani).Datum objave: 05.04.2019   12:19
3. VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V razpisni dokumentaciji ni jasno opredeljeno ali je potrebno za razvijane enote oziroma bobne, maintenance kit, fuzer, Imaging kit, photoconductor tudi predložiti vse certifikate oziroma dokumente kot pri tonejih in kartušah v primeru, da se ponuja neoriginalni material?

Vljudno naprošamo za pojasnilo.

ODGOVOR
Za ostali material za tiskanje (v katerega ne sodijo tonerji in kartuše) je potrebno predložiti le dokazila iz točk 1 in 2 poglavja 2 (Dodatne zahteve za ponujeno blago) tehničnih specifikacij, saj se ostale točke nanašajo samo na tonerje in kartuše.Datum objave: 05.04.2019   12:21
4. VPRAŠANJE
ZAP. ŠT. 10 - Toner Lexmark - oznaka: 50F0Z00

To je oznaka za boben. Prosimo za popravek.

lp


ODGOVOR
S tem odgovorom naročnik pojasnjuje, da je v sklopu 8, pri postavki Toner Lexmark - oznaka: 50F0Z00, pomotoma navedeno, da gre za toner. Iz oznake jasno izhaja, kot ugotovljeno, da gre za boben. Pri navedeni postavki se tako v skladu z zapisano oznako 50F0Z00 upošteva, da gre za »Imaging Unit Lexmark - oznaka: 50F0Z00«. Če ponudnik v stolpec »Ponujeno« ne bo v tem delu vpisal ničesar, se bo štelo, da v skladu z oznako ponuja »Imaging Unit Lexmark- oznaka: 50F0Z00«.Datum objave: 05.04.2019   12:22
5. VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Glede na to, da smo vam dobavitelji, ki smo vam dobavljali po pogodbi, ki se trunutno še izvaja, morali posredovatii porabo oziroma nabavo, ki ste jo izvedli v času razpisa, nas zanima sledeče:

Preverili smo artikle, ki smo vam jih dobavljali mi in količine, ki ste jih razpisali vnaprej.

Zanima nas na podlagi katerih informacij ste naredili predračun, saj so razpisane količine tudi 3x večje od dejanske porabe? In če so količine prevelike, tudi sredstev verjetno ne bo dovolj.

Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR
Naročnik je oblikoval okvirne količine na podlagi zbranih potreb posameznih naročnikov za obdobje 24 mesecev.Datum objave: 05.04.2019   12:23
6. VPRAŠANJE
Spoštovani,

Za enakovreden potrošni material, ki ni toner ali črnilo, ne obstajajo certifikati, saj ne vsebujejo polnila, prav tako ni poročil testiranj.
To je naslednji material, ki se pojavlja v vaši razpisni tabeli: photoconductor kit / unit, maintenance kit, fuser, boben, grelna enota,
imaging kit / unit, kaseta / trak, razvijalec oz. razvijalna enota, posoda oz. zbiralnik za odpadni toner, sponke, transferna enota in transportna enota.
Kot je bilo ugotovljeno že v enem od vaših prejšnjih razpisov tovrstnega materiala, za ta material ne morejo veljati enake zahteve kot veljajo za
tonerje in črnila. Ponudniki pri tovrstnem materialu torej ponudimo originalen ali enakovreden material, nam pa za ponujen enakovreden material
ni potrebno prilagati nikakršnih dokazil oz. certifikatov. Prosim vas za potrditev.

hvala

ODGOVOR
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje št. 3, objavljenem dne 5. 4. 2019 ob 12.19 uri.Datum objave: 05.04.2019   13:50
7. VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali prav razumemo, da Pooblastil za pridobitev iz kazenske evidence ni potrebno prilagati k ponudbi, temveč zadostuje izpolnjen obrazec ESPD ?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Da, pooblastil za pridobitev iz kazenske evidence ni potrebno prilagati k ponudbi. Ponudnik priloži dokumente, ki so navedeni v točki 12.1 (Ponudbena dokumentacija) Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe.Datum objave: 08.04.2019   14:18
8. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. pozicija 399, sklop 20, Kartuša Epson - oznaka: T0954, C13T05944010. Kratka koda materiala je napisana narobe.
2. ali ponudimo pri poziciji 728, sklop 27, Toner Toshiba - oznaka: T-1640E - toner s kapaciteto 24.000 strani ali s 5.000 natisnjenih strani?

hvala

ODGOVOR
1. S tem odgovorom naročnik pojasnjuje, da je v sklopu 20, pri postavki Kartuša Epson - oznaka: T0954, C13T05944010, pomotoma navedeno, da gre za kartušo z oznako T0954. Iz daljše oznake jasno izhaja, kot ugotovljeno, da gre za kartušo Epson s kratko oznako T0594. Pri navedeni postavki se tako v skladu z zapisano oznako C13T05944010 upošteva, da gre za Kartušo Epson - oznaka: T0594, C13T05944010. Če ponudnik v stolpec »Ponujeno« ne bo v tem delu vpisal ničesar, se bo štelo, da v skladu z oznako ponuja: »Kartuša Epson - oznaka: T0594, C13T05944010«.

2. V sklopu 27 pri postavki Toner Toshiba - oznaka: T-1640E je mišljen toner s kapaciteto 5000 strani.
Datum objave: 11.04.2019   14:32
9. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Proizvajalec ne proizvaja več materialov pod zaporedno številko 356, sklop 18: Toner Dell - oznaka: K4971, CT200481 in pod zaporedno številko 357, sklop 18: Toner Dell - oznaka: K4973, CT200482. Prosim da ta material umaknete iz predračuna oz. odgovorite, da zanj ponudniki ne ponudimo cene.

hvala


ODGOVOR
Naročnik je preveril dobavljivost navedenih artiklov in ugotovil, da so dobavljivi. Ponudnik pa lahko v skladu z dokumentacijo naročila namesto originalnih artiklov ponudi nov enakovredni material za tiskanje.Datum objave: 11.04.2019   14:35
10. VPRAŠANJE
Spoštovani!

V okviru razpisne dokumentaciji na več mestih za izpolnjevanje pogojev zahtevate predložitev certifikatov neodvisnih institucij. V zvezi z navedenim izpostavljamo, da nekatere od institucij dokumente, ki jih izdajajo ne poimenujejo »certifikati« temveč »izkazi«, »poročila«, »testna poročila«, itd., pri čemer pa vsebina dokumentov še vedno potrjuje enakovrednost artikla z originalnim. Glede na navedeno sprašujemo, ali razumemo pravilno, da boste ob upoštevanju načela, da ni važen naziv temveč vsebina, kot ustrezna dokazila šteli tudi dokumente neodvisnih institucij, ki so drugače poimenovani, vendar izkazujejo enakovrednost originalnemu artiklu.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Tako je. Ni pomembno kako se dokumenti imenujejo, važno je, da izkazujejo izpolnjevanje zahtev, opredeljenih v poglavju 2 (Dodatne zahteve za ponujeno blago) tehničnih specifikacij.Datum objave: 11.04.2019   14:36
11. VPRAŠANJE
V tehničnih specifikacijah je navedeno:

a) ponujeni material za tiskanje (npr. vsi modeli tonerja/kartuše, ki imajo vgrajen čip), mora imeti sposobnost za ustvarjanje poročil o stanju tiskalnika in tonerja in sicer:

- sporočilo o preostali količina črnila v kartuši,
- opozorila za zamenjavo tonerja,
- skupno število natisnjenih strani.

Vprašanje: v zvezi z vašo zahtevo, vas obveščamo, da nekateri originalni tonerji nimajo vseh navedenih funkcij in da se tudi v primeru ponujenih originalov, proizvedenih s strani proizvajalca opreme, ne bodo mogli izpolniti vaši pogoji. Predlagam, da v razpisno dokumentacijo dodate stavek:
Ponujeni material za tiskanje mora imeti navedene sposobnosti, ČE JIH IMA TUDI ORIGINALNI MATRERIAL, PROIZVEDEN S STRANI PROIZVAJALCA OPREME.


ODGOVOR
Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni.Datum objave: 11.04.2019   14:38
12. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v vašem prvem odgovoru na vprašanje dne 27.3.2019 ob 10.22 ne dovoljujete pondbe OBNOVLJENIH materialov.
Hkrati pa v Tehničnih specifikacijah zahtevate, da mora ponujeni material omogočati ponovno obnovo le tega!

Vprašanje:
1. Zakaj mora material omogočati obnovo, vi pa ne dopuščate da bi bil obnovljei material v naši ponudbi?
2. Kdo o odloča in na podlagi katerih dokumentov, ali je "vsak posamezni material za tiskanje omogoča obnovo le tega?

Pričakujem, da omogočite tudi ponudbo obnovljenih materialov za tiskanje, ki pa morajo seveda izpolnjevati enake pogoje, kot vsi ostali enakovredni materiali.

ODGOVOR
Naročnik je oblikoval naročilo glede na svoje potrebe. Kakšen potrošni material za tiskanje bo naročil je njegova poslovna odločitev. Ponudnik lahko ponudi nov enakovreden material za tiskanje, ni pa dovoljeno ponuditi obnovljenega materiala.Datum objave: 11.04.2019   14:49
13. VPRAŠANJE
Vaša Dodatna zahteva za ponujeno blago je nezakonita:

Kot enakovreden material za tiskanje se šteje material za tiskanje, ki je izdelan po enaki proizvodni specifikaciji kot originalen material za tiskanje, kar pomeni, da je enakovreden material za tiskanje visoko kvaliteten in izpolnjuje vse pogoje in zahteve, ki so zahtevani za originalni material.«
»Od originalnega materiala za tiskanje se razlikuje le v tem, da blagovna znamka materiala za tiskanje ni enaka blagovni znamki, ki je navedena na seznamu iz aplikacije e-Dražba.«Vprašanje:
vaša zahteva predpostavlja, da je proizvodnja ORIGINALNEGA materiala za tiskanje javno poznana in da bo nadomestni material izdelan po tej javni proizvodni specifikaciji. Obveščam vas, da je NAČIN, SPECIFIKACIJA in PROCES IZDELAVE originalnih materialov patentiran in zaščiten kot poslovna skrivnost izdelovalca. Kot tak ni javno dostopen, da bi ga lahko kopiral vsak garažar. In da bi ga potem prodajal za desetino cene. Kopiranje proizvodov, brez pisnega dovoljenja lastnika, je kaznivo dejanje. Z nabavo takšnih artiklov tudi vi sodelujete v tem nazakonitem dejanju.

Pozivam vas, da umaknete zgornje zahteve in omogočite ponudbo nadomestnih (obnovljenih) materialov, ki ne kršijo patentnih pravic.


ODGOVOR
Navedena zahteva pojasnjuje kakšen je enakovreden material za tiskanje in ne postavlja zahtev navedenih v vašem vprašanju. Razpisna dokumentacija v osnutku krovne pogodbe tudi izrecno določa, da ponujeni material za tiskanje ne sme imeti stvarnih in pravnih napak (tretja alineja 17. člena) ter da ne krši patentnih pravic (19. člen).

V naročilu je mogoče ponuditi originalen material za tiskanje in nov enakovreden material za tiskanje.
Datum objave: 11.04.2019   15:02
14. VPRAŠANJE
Tehnične zahteve:

»2. Dobavitelj mora zagotavljati, da je ves material za tiskanje, ki ga ponuja, proizveden s strani proizvajalca, ki izpolnjuje kriterije standarda za varnost in zdravje pri delu in sistema za upravljanje varnosti OHSAS 18001 ali enakovrednega standarda.

DOKAZILO (predloži ga samo ponudnik, ki je ponudil enakovreden material za tiskanje):

Ponudnik mora k ponudbi predložiti kopij(o)e certifikata, ki ga je izdala uradna pooblaščena ustanova (oziroma, ki je izdan s strani akreditirane organizacija, ki potrjuje proizvajalčev certifikat za kvaliteto izdelkov v ponudbi v skladu s predmetnim pogojem) ali pristojni urad za nadzor kakovosti, s katerim je potrjena skladnost predmetnega ali enakovrednega standarda za ponujeno blagovno znamko.«

Vprašanje:
OHSAS 18001 je zastarel britanski standard, ki se nanaša na Varstvo pri delu in nima prav nobene zveze s kvaliteto proizvoda. S kakšnim namenom je uvrščen v vaš razpis, kot pogoj za sodelovanje.
Pričakujem, da ta pogoj umaknete.


ODGOVOR
Predmetni standard je v povezavi z materialom za tiskanje. Kot izhaja iz dokumentacije naročila lahko proizvajalec izpolnjuje zahteve za varnost in zdravje pri delu in sistema za upravljanje varnosti tudi preko drugega standarda, enakovrednega standardu OHSAS 18001 (npr. ISO 45001:2018).


Datum objave: 11.04.2019   15:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

če prav razumemo, nam v ponudbeni predračun, v stolpec "Ponujeno (naziv)" ni potrebno vpisovati ničesar, če ponujamo točno ta material, ki ga zahtevate in je original? (str. 10 točka 12.1.2)

hvala

ODGOVOR
Tako je.Datum objave: 11.04.2019   15:06
16. VPRAŠANJE
Ali morajo biti enakovredni tonerji novi kompatibilni tonerji (brand new compatible toner) in ne obnovljeni?

ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi nov enakovreden material za tiskanje, ni pa dovoljeno ponuditi obnovljenega materiala.Datum objave: 12.04.2019   11:43
17. VPRAŠANJE
Kakšna dokazila je potrebno priložiti za razvijalne enote?
Če ni potrebno priložiti nobenih, ali je v tem primeru kvaliteta nepomembna. Če je pomembna, kakšna dokazila zahtevate, da se to lahko dokaže?

ODGOVOR

Razpisna dokumentacija v tehničnih specifikacijah določa, da mora biti material za tiskanje visoko kvaliteten in da mora izpolnjevati vse pogoje ter zahteve, ki so zahtevani za originalni material. Poleg tega razpisna dokumentacija v osnutku krovne pogodbe izrecno določa, da ponujeni material za tiskanje ne sme imeti stvarnih in pravnih napak (tretja alineja 17. člena).

Za originalne razvijalne enote ni potrebno priložiti dokazil. Če se ponudi nove enakovredne razvijalne enote, pa je potrebno predložiti dokazila, ki so v skladu s točko 1 in točko 2 poglavja 2 (Dodatne zahteve za ponujeno blago) tehničnih specifikacij.

Ne glede na to, ali se ponudi originalen ali nov enakovreden material za tiskanje, mora ponudnik v ponudbi priložiti izpolnjen obrazec ESPD, s katerim skladno s točko 12.2.1 Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe potrdi, da izpolnjuje vse zahteve in pogoje naročnika ter da sprejema vsebino osnutka krovne in neposredne pogodbe ter zahteve iz tehničnih specifikacij.Datum objave: 12.04.2019   11:47
18. VPRAŠANJE
Spoštovani.
Glede na to, da za material, ki ni toner ali črnilo (to so razvijalne enote, bobni,...), ne zahtevate nobenih dokazil in je to material, ki tudi ključno vpliva na kvaliteto tiska (končni izpis), vam lahko ponudniki ponudimo katerikoli material (obnovljen, novi kompatibilni ali kakšrno koli drugo varianto).
Svetujemo vam, če se hočete izogniti, da ponudniki ponudimo neustrezen material, da zahtevate določeno dokazilo, ki izkazuje kvaliteto, da je ponujeni material (razvijalne enote, bobni...) enakovreden po kvaliteti in izdelavi (da je novi kompatibilni in ne obnovljen).

Lep pozdrav.


ODGOVOR
V skladu z dokumentacijo naročila in že podanimi odgovori predmet tega naročila ni obnovljen material za tiskanje. Ponudniki nikakor ne morejo ponuditi materiala, ki ni skladen z dokumentacijo. Ponudniki poleg tega skladno s točko 12.2.1 Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe s predložitvijo obrazca ESPD potrdijo, da izpolnjujejo vse zahteve in pogoje naročnika in da sprejemajo vsebino osnutka krovne in neposredne pogodbe ter zahteve iz tehničnih specifikacij.

Glede predložitve dokazil in kvalitete materiala je bilo odgovorjeno z odgovorom na vprašanje št. 3, objavljenem dne 5. 4. 2019 ob 12.19 uri in odgovorom na vprašanje št. 17, objavljenem dne 12. 4. 2019 ob 11.43 uri.
Datum objave: 12.04.2019   11:49
19. VPRAŠANJE
Spoštovani!

V okviru razpisne dokumentaciji na več mestih za izpolnjevanje pogojev zahtevate predložitev certifikatov neodvisnih institucij. V zvezi z navedenim izpostavljamo, da nekatere od institucij dokumente, ki jih izdajajo ne poimenujejo »certifikati« temveč »izkazi«, »poročila«, »testna poročila«, itd., pri čemer pa vsebina dokumentov še vedno potrjuje enakovrednost artikla z originalnim. Glede na navedeno sprašujemo, ali razumemo pravilno, da boste ob upoštevanju načela, da ni važen naziv temveč vsebina, kot ustrezna dokazila šteli tudi dokumente neodvisnih institucij, ki so drugače poimenovani, vendar izkazujejo enakovrednost originalnemu artiklu.

Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni.


ODGOVOR

Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje št. 10, objavljenem dne 11. 4. 2019 ob 14.35 ob uri.Datum objave: 12.04.2019   11:53
20. VPRAŠANJE
Na podlagi vaših prejšnjih odgovorov nas zanima naslednje:
Glede na to da NE dopuščate obnovljenega ali ponovno polnjenega materiala, nas zanima, kako boste preverjali, ali je/ni ponujen obnovljen ali ponovno polnjen material. Nikjer v dokumentaciji ne zahtevate nobenega dokazila, da artikel ni obnovljen.
Torej glede na to da ne zahtevate nobenega dokazila, predpostavljamo, da z dokazilom, da artikel izpolnjuje s potrdilom točko 2 iz tehnične specifikacije lahko ponudimo ta artikel (ne glede na to ali je kompatibilen ali obnovljen ali ponovno polnjen).

ODGOVOR
V skladu z dokumentacijo naročila in že podanimi odgovori predmet tega naročila ni obnovljen ali ponovno polnjen material za tiskanje. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve, kot so opredeljeni v dokumentaciji naročila. Ponudnik poleg ostalih dokazil, ki jih predloži, če ponuja nov enakovreden material za tiskanje, predloži tudi obrazec ESPD. Skladno s točko 12.2.1 Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe, ponudnik s predložitvijo obrazca ESPD potrdi, da izpolnjuje vse zahteve in pogoje naročnika in da sprejema vsebino osnutka krovne in neposredne pogodbe ter zahteve iz tehničnih specifikacij naročila.Datum objave: 12.04.2019   14:39
21. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

podajam repliko na vaš odgovor z dne: »Datum objave: 11.04.2019 14:32«.

Pravkar sem dobil ponovno potrditev uradnega zastopnika za prodajo znamke Dell, da tonerjev pod zaporedno številko 356, sklop 18: Toner Dell - oznaka: K4971, CT200481 in pod zaporedno številko 357, sklop 18: Toner Dell - oznaka: K4973, CT200482 proizvajalec ne proizvaja več.

Ali se te tonerje da dobiti na trgu ali ne, je stvar trenutnih zalog posameznega dobavitelja. Nekdo jih lahko še ima, nekdo drug pač ne.
Ponovno prosim, da ta material umaknete iz predračuna oz. odgovorite, da zanj ponudniki ne ponudimo cene.

Glede vašega drugega dela odgovora, da ponudniki ponudimo nov nadomesten material, če originala ni več, pa naslednje: Na trgu so ponudniki originalnega in kompatibilnega materiala ter ponudniki samo originalnega materiala. Z vašim odgovorom, ste za omenjeni sklop takoj onemogočili sodelovanje vsem ponudnikom, ki ponujajo izključno originalen material. Poleg tega pa zahtevate za nov nadomesten material certifikate in dokazila, s katerimi ne razpolagajo vsi ponudniki. Torej ste hkrati onemogočili sodelovanje tudi tem.

Predvidevam, da v tem sklopu ne preferirate točno določenega ponudnika in se ne poslužujete nedovoljenih praks. Predvidevam, da ste le nekoliko nerodno oblikovali vaš odgovor, ki ni bil v skladu z načelom, da razpis ne sme biti pisan za točno določenega ponudnika in da lahko enakopravno sodelujejo vsi zainteresirani ponudniki.

Prosim za popravek.

Hvala


ODGOVOR
V sklopu 18 se postavki Toner Dell - oznaka: K4971, CT200481 in Toner Dell - oznaka: K4973, CT200482 črtata iz seznama artiklov v aplikaciji e-Dražbe in nista več del predmetnega sklopa.

Zaradi črtanih postavk iz prejšnjega odstavka, so se od vključno zaporedne številke 356 dalje vse zaporedne številke zamaknile za dve mesti.

S tem odgovorom naročnik spreminja tudi odgovor na vprašanje št. 9, objavljen dne 11. 4. 2019 ob 14.32 uri.Datum objave: 12.04.2019   14:41
22. VPRAŠANJE
Spoštovani.
Glede na to, da ne zahtevate za razvijalne enote nobenih potrdil, kako so narejene ter da so kvalitetne in vse kar zahtevate je izpolnitev ESPD obrazca. Torej v primeru ponudbe "kvalitetnih" artiklov, nas zanima, kjer je meja in kdo je presojevalec, kaj je kvalitetno in kaj ni. Nekaj kar je za nas ponudnike kvalitetno , za vas naročnike ni.
Kaj je merilo, da lahko ponudimo kvalitetni artikel? Kaj je to za vas kvalitetno? Enakovredno originalu je relativen pojem.ODGOVOR
Skladno z dokumentacijo naročila se kot enakovreden material za tiskanje šteje material za tiskanje, ki je izdelan po enaki proizvodni specifikaciji kot originalen material za tiskanje, kar pomeni, da je enakovreden material za tiskanje visoko kvaliteten in izpolnjuje vse pogoje in zahteve, ki so zahtevani za originalni material. Od originalnega materiala za tiskanje se razlikuje le v tem, da blagovna znamka materiala za tiskanje ni enaka blagovni znamki, ki je navedena na seznamu iz aplikacije e-Dražba.Datum objave: 12.04.2019   14:45
23. VPRAŠANJE
Vezano na odgovor naročnika dne 5.4.2019 ob 12:05, odgovor: Ponudnik lahko za manjšo kapaciteto tonerja ponudi toner z večjo kapaciteto (zmogljivostjo natisnjenih strani), imamo opozorilo oziroma predlagamo spremembo pojasnila. Tonerji z večjimi kapacitetami ne ustrezajo v vseh primerih vsem tiskalnikom, kjer sicer ustrezajo enaki tonerji z manjšimi kapacitetami. To pomeni, da za toner večje kapacitete, ki je fizično ustrezen za tiskalnik A, ne bo deloval v tem tiskalniku, isti toner z manjšo kapaciteto pa bo ustrezal. Nekaj konkretnih primerov: Toner Lexmark - oznaka: 50F2X00 - če ponudnik ponudi večjo kapaciteto tega tonerja, se ta z večjo kapaciteto ne more uporabljati v tiskalniku LEXMARK MS410, za katerega je namenjen ta toner. Podobno je s tonerjem Lexmark - oznaka: E360H11E toner z večjo kapaciteto iste oblike ni primeren oz. ne bo deloval v tiskalniku LEXMARK E360; podobno velja tudi za večjo kapaciteto tonerja Lexmark - oznaka: E260A11E v primeru uporabe v tiskalniku LEXMARK E260. Ker večje kapacitete oblikovno istih tonerjev ne delujejo v vseh tiskalnikih, kamor jih je fizično mogoče vgraditi dobronamerno predlagamo, da naročnik z namenom izogniti se nedelovanju tonerjev večjih kapacitet v določenih tiskalnikih spremeni pojasnilo oziroma poda novo pojasnilo tako, da zahteva toner točno takšne nominalne kapacitete kot ga je navedel v specifikacijah, torej da ponudnikom pri zahtevanih postavkah ne dovoli predložitve tonerjev z večjo kapaciteto, kot je pojasnil v prvem pojasnilu.

ODGOVOR
Ponudnik lahko za manjšo kapaciteto tonerja ponudi toner z večjo kapaciteto (zmogljivostjo natisnjenih strani) vendar samo ob predpostavki, da kljub temu izpolnjuje vse pogoje in zahteve, ki so zahtevani za originalni material, da le-ta deluje na tiskalnikih za katere se uporablja.Datum objave: 15.04.2019   10:38
24. VPRAŠANJE
Ali mora ponudnik v primeru predložitve certifikatov (Custom Test Report) za NOVE enakovredne (Brand New Compatible Toner) tonerje predložiti zahtevana dokazila (Certifikate) za toner, ki je testiran na vseh posameznih modelih tipu tiskalnika (Data Tested/Engine type), za katerega se uporablja oz. ste podali oznako tonerja v predračunu?

ODGOVOR
Toner mora biti testiran na najmanj enem modelu/tipu tiskalnika, za katerega se uporablja. Ponujen toner mora izpolnjevati vse zahteve iz dokumentacije naročila.Datum objave: 15.04.2019   10:46
25. VPRAŠANJE
Ker imajo različni tiskalniki specifične raznolikosti pri tiskanju kljub temu, da uporabljajo pri originalnem tonerju iste oznake, domnevamo, da mora ponudnik novega enakovrednega tonerja (New Brand Compatible Toner) imeti na vseh priloženih certifikatih in ostalih zahtevanih listinah izkazano, da je bil potrošni material za tiskanje testiran na vseh napravah, za katere ste v predračunu podali oznako tonerja oz. morajo te listine izkazovati enakovrednost materiala za tiskanje originalu v vseh postavkah Tehnične specifikacije v razpisni dokumentaciji Dodatne zahteve točka 5. Povedano drugače: poraba tonerja v tiskalniku A je lahko drugačna kot poraba tonerja v tiskalniku B, čeprav je toner združljiv tako s tiskalnikom A kot B ali pravilno domnevamo, da je potrebno priložiti certifikat oziroma ustrezno dokazilo, ki potrjuje kapaciteto in druge zahtevane lastnosti tako za tiskalnik A kot tudi za tiskalnik B?

ODGOVOR
V zvezi z navedenim vprašanjem je bilo odgovorjeno z odgovorom na vprašanje št. 24, objavljenem dne 15. 4. 2019 ob 10.38 uri.Datum objave: 15.04.2019   10:48
26. VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ponudniki lahko ponudijo le popolnoma nov potrošni material, naročnik ne dopušča ponudbe v nobeni fazi ali deležu obnovljenega, recikliranega ali ponovno polnjenega potrošnega materiala. Ali to velja za vse proizvajalce potrošnega materiala?

hvala

ODGOVOR
To velja za vse blagovne znamke, ki so navedene na seznamu v aplikaciji e-Dražba.Datum objave: 15.04.2019   10:50
27. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Ali mora slika iz slikovnega kataloga, ki ga bo predložil izbrani ponudnik natančno odražati opisovati ponujeni potrošni material iz predračuna z vidno oznako, embalažo in proizvajalca materiala?

2. Ali je potrebno navesti kodo ponujenega materiala, če se ta razlikuje od vaše zahtevane oz. navedene v predračunu?

hvala


ODGOVOR

1. Da.

2. Ponudnik v predračun v sistemu e-Dražba v spletni obrazec »Začetne cene«, kjer je stolpec »Ponujeno«, pri artiklih, pri katerih ne ponuja originalnega artikla, vpiše naziv proizvajalca in oznako artikla. Če ponudnik v stolpec »Ponujeno« ne vpiše ničesar, se šteje, da ponuja originalne artikle.
Datum objave: 15.04.2019   10:55
28. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v 7. točki Navodil navajate, da bodo ponudniki, ki bodo oddali dopustno ponudbo in ponudniki, katerih ponudba ne bo dopustna le iz razloga, ker bo njihova ponudba presegala naročnikova zagotovljena sredstva za posamezen sklop, povabljeni k dražbi.
Glede na zgoraj navedeno vas prosimo, da navedete višino zagotovljenih sredstev za posamezne sklope.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Višina zagotovljenih sredstev nima vpliva na način izvedbe e-dražbe.Datum objave: 16.04.2019   13:24
29. VPRAŠANJE
Včasih iz Certifikata oz. ustreznega poročila ni nedvoumno razvidno, da se le ta nanaša na testiranje novega enakovrednega potrošnega materiala za tiskanje (New Brand Compatible), lahko bi se nanašalo tudi na npr. obnovljen potrošni material za tiskanje. Ali v primeru, da bo naročnik lahko preveril da se certifikat oziroma ustrezna dokazila nanašajo na nov enakovreden potrošni material in ne npr. na obnovljen (torej kaj točno je ponujeno), moramo predložiti izjavo neodvisne mednarodne inštitucije, ki je izvedla testiranje, da se konkreten predložen certifikat oziroma ustrezno poročilo nanaša na enakovreden nov potrošni material za tiskanje (New Brand Compatible)?

ODGOVOR
Ko že večkrat odgovorjeno, predmet naročila ni obnovljen material za tiskanje. Ponujen nov enakovreden artikel mora izpolnjevati vse zahteve iz dokumentacije naročila, ponudnik pa mora oddati ponudbo v skladu z zahtevami naročila.Datum objave: 16.04.2019   13:27
30. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Glede na vaš odgovor:
Datum objave: 12.04.2019 14:41
ODGOVOR
Skladno z dokumentacijo naročila se kot enakovreden material za tiskanje šteje material za tiskanje, ki je izdelan po enaki proizvodni specifikaciji kot originalen material za tiskanje, kar pomeni, da je enakovreden material za tiskanje visoko kvaliteten in izpolnjuje vse pogoje in zahteve, ki so zahtevani za originalni material. Od originalnega materiala za tiskanje se razlikuje le v tem, da blagovna znamka materiala za tiskanje ni enaka blagovni znamki, ki je navedena na seznamu iz aplikacije e-Dražba.
vam moram pojasniti DA TO NE OBSTAJA!
Mercedese pač delajo samo v Mercedesu, Kitajci pa delajo približke! Verjemite mi na besedo, da Mercedes ni poslal garažnim delavnicam na Kitajsko "enake proizvodne specifikacije" po kateri bodo sedaj oni naredili visoko kvalitetni nadomestek in ga prodajali pod svojo blagovno znamko Bercedes!
Skoraj prepričan sem, da enako velja tudi v primeru Canon, Samsung, Xerox, OKI, Epson, Lexmark...tonerjev!
Ugibam, da boste kupovali nadomestke zato ker so cenejši. Ali res pričakujete da boste dobili enakovreden izdelek za desetino cene originala?
Sedaj pa vprašanje: kako boste preverjali, da je izdelek, ki ni original, izdelan po enaki proizvodni specifikaciji...in je visoko kvaliteten...Ali vam zadošča že izjava ponudnika? Kako boste odreagirali v primeru, ko vam bo »visoko kvaliteten enakovreden« poškodoval vaše tiskalnike oziroma njihove najbolj občutljive in vitalne dele (bobne, grelne enote)? Kdo bo kril stroške popravil?
Edini nadomestki, ki pogojno ustrezajo omenjenim zahtevam so obnovljeni tonerji. Zato vas še enkrat pozivam, da omogočite oddajo ponudbe za obnovljene tonerje (seveda z zahtevanimi certifikati in standardi).
V veselem pričakovanju vašega odgovora...


ODGOVOR
Naročnik bo opravil pregled ponudb v skladu z dokumentacijo naročila. V primeru, da pride zaradi uporabe materiala za tiskanje do kakršnekoli okvare naprav za tiskanje in fotokopiranje ter naprav, pri katerih se ta material uporablja, je dobavitelj v skladu z drugim odstavkom 22. člena krovne pogodbe dolžan povrniti vse stroške popravila oziroma stroške vzpostavitve naprave v stanje pred okvaro ter za čas odprave napake zagotoviti enak ali boljši nadomestni model naprave.

Ko že večkrat odgovorjeno, predmet naročila ni obnovljen material za tiskanje.Datum objave: 16.04.2019   13:30
31. VPRAŠANJE
Glede na to, da za določen potrošni (predvsem neoriginalen) matrial za tiskanje ni nobenih kontrol glede vsebnosti nevarnih snovi v vsebini, sprašujemo ali moramo za vse ponujene artikle, ne glede na to ali so original ali novi enakovredeni drugega proizvajalca, predložiti IT ECO deklaracijo (v kolikor proizvajalec opreme originalnega potrošnega materiala le to ima) iz katere je razvidno, da IT ECO deklaracija zagotavlja, da vezano na opremo okoljevarstvene informacije potrošnega materiala ustrezajo standardnim formatom, ki so bili razviti s strani IT opreme. Ves potrošni material mara biti v skladu z direktivo EU 76/769/EEC, 2002/61/EC (glede snovi, razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za reproduktivni sistem). Produkt mora vsebovati manj kot 0,01% teže vsote svinca, živega srebra, kadmija in kroma VI, kot določa direktiva EU 94/62/EGS. Embalaža izdelka ne vsebuje snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, kot je določeno v protokolu EC/2037/2000. Potrošni material ne vsebuje snovi, ki so nad dovoljeno mejo naslednjih mejnih koncentracij: kadmij 100ppm, krom VI 1000ppm, svinec 1000ppm, živo srebro 1000ppm. Potrošni material ne vsebuje Azo barvil, ki cepijo aromatske amine, kot je določeno v EU direktivah 2002/61/EC in 2003/3/EC. Plastični deli vsebujejo manj kot 0,1% teže kloriranih ogljikovodikov v skladu z EU direktivama 76/769/EEC in 96/55/EC.

ODGOVOR
V skladu z dokumentacijo naročila predmetna deklaracija ni del ponudbene dokumentacije.Datum objave: 17.04.2019   09:50
32. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V odgovoru z dne: »Datum objave: 15.04.2019 10:50« ste na drugo vprašanje odgovorili:

Vprašanje: Ali je potrebno navesti kodo ponujenega materiala, če se ta razlikuje od vaše zahtevane oz. navedene v predračunu?

Odgovor: Ponudnik v predračun v sistemu e-Dražba v spletni obrazec »Začetne cene«, kjer je stolpec »Ponujeno«, pri artiklih, pri katerih ne ponuja originalnega artikla, vpiše naziv proizvajalca in oznako artikla. Če ponudnik v stolpec »Ponujeno« ne vpiše ničesar, se šteje, da ponuja originalne artikle.

Zanima nas, ali to velja tudi za originale.

hvala


ODGOVOR
Če ponudnik ponudi originalen material za tiskanje se koda praviloma ne sme razlikovati od kode vpisane v aplikaciji e-Dražbe. Če se razlikuje, mora ponudnik kodo vpisati v aplikaciji e-Dražba, artikel pa mora izpolnjevati vse zahteve naročnika iz dokumentacije naročila.