Dosje javnega naročila 001650/2019
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Blago: Material in oprema za igradnjo elektrodistribucijskega omrežja
ZJN-3: Omejeni postopek

JN001650/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 20.03.2019
JN001650/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.04.2019
JN001650/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.06.2019
JN001650/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN001650/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN001650/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 30.01.2020
JN001650/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.08.2020
JN001650/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001650/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 057-132536
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Miran Žnideršič, komisija za javna naročila
javna.narocila@elektro-primorska.si
+386 53396600
+386 53396705

Internetni naslovi
http://www.elektro-primorska.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://dns.eponudbe.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://dns.eponudbe.si
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Material in oprema za igradnjo elektrodistribucijskega omrežja
Referenčna številka dokumenta: 2-B/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za dobavo materiala in opreme za izgradnjo elektrodistribucijskega omrežja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 1: Al Fe vodnik
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Sežana, Koper, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 2: SN zemeljski kabli
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Sežana, Koper, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 3: Samonosilni kabelski snop 1 kV
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Sežana, Koper, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 4: NN kabli
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Sežana, Koper, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 5: Podporna kompozitna izolacija
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Sežana, Koper, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 6: Izolatorji
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Sežana, Koper, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 7: NN betonski drogovi
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44212226
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Sežana, Koper, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 8: SN betonski drogovi
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44212226
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Sežana, Koper, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 9: Ločilniki za zunanjo montažo 20 kV
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Sežana, Koper, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 10: SN unevrzalni kabli in obesna oprema
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Sežana, Koper, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 11: SN stikalni zračno pregrajeni bloki (RMU)
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Sežana, Koper, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 12: SN stikalni bloki (RMU) SF6
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Sežana, Koper, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 13: Ohišje montažne betonske TP
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Sežana, Koper, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 14: Kompaktne TP
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Sežana, Koper, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 102
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 15: NN stikalni bloki
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Sežana, Koper, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 16: Spojni in obesni material za NN in SN vode
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Sežana, Koper, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 17: Transformatorji
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31170000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Sežana, Koper, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 18: NN varovalke
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Sežana, Koper, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 19: SN kabelske glave in spojke
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Sežana, Koper, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 20: SN kabelski konektorji
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Sežana, Koper, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 21: Enožilni NN kabli
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Sežana, Koper, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 22: Kostanjevi drogovi
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44212226
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Sežana, Koper, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 23: Varovalčne letve
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Sežana, Koper, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 24: NN odvodniki prenapetosti
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Sežana, Koper, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 25: SN odvodniki prenapetosti
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Sežana, Koper, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 26: SN 3P podnožja varovalk
Številka sklopa: 26
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Sežana, Koper, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 27: SN trižilni zemeljski kabli
Številka sklopa: 27
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Sežana, Koper, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 28: Žica PF
Številka sklopa: 28
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Sežana, Koper, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 29: Cu zbiralke
Številka sklopa: 29
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Sežana, Koper, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 30: NN kabelske glave in spojke
Številka sklopa: 30
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Sežana, Koper, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
V fazi prijave finančno zavarovanje ni zahtevano. Naročnik morebitna finančna zavarovanja določi ob posameznem povpraševanju.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.04.2019   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
01.07.2019
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.04.2019   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.03.2019   14:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Povezava na dokumentacijo je napačna. Prosimo za popravek.

Lep pozdrav

ODGOVOR št.1
Spoštovani! Ker razpisna dokumentacija ne sme biti objavljena pred samo objavo javnega naročilana portalu e-naročanje, jo naročnik objavi v nekaj urah po sami objavi na portalu e-naročanje. Razpisna dokumentacija je tako že objavljena na dns.eponudbe.si (na dan objave na portalu e-naročanje, z nekajurnim zamikom glede na objavo na portalu e-naročanje). Zahvaljujemo se vam za razumevanje.Datum objave: 25.03.2019   10:26
VPRAŠANJE
spoštovani,

v pogodbi ste v 10. členu navedli:

10. člen
(Pogodbena kazen)

1) Dobavitelj je v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku za vsak zamujeni dan pogodbeno kazen v višini 1 % (en odstotek) od naročila do skupno največ 10 % (deset odstotkov) pogodbene cene.

ker gre v tem primeru za sukcesivno dobavo blaga, vas prosimo, da besedilo spremenite in sicer:

1) Dobavitelj je v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku za vsak zamujeni dan pogodbeno kazen v višini 1 % (en odstotek) od posameznega naročila do skupno največ 10 % (deset odstotkov) posameznega naročila.

Lep pozdrav

ODGOVOR št. 2
Naročnik se strinja s predlogom. Naročnik v zvezi s tem ne bo objavljal popravka vzorca pogodbe, temveč bo ob posameznem povpraševanju, v kolikor bo šlo za sukcesivne dobave, kot vzorec pogodbe upošteval spremenjeno vsebino člena, po kateri se bo zamuda nanašala na posamezno naročilo. V kolikor se bo povpraševanje nanašalo na točno določeno količino pa je besedilo, kot je zdaj v vzorcu, tako ali tako že ustrezno.


Datum objave: 25.03.2019   10:26
VPRAŠANJE
PROSIMO za podaljšanje roka za oddajo prijav, saj je do 18.04 nerealno pridobiti vse reference potrjene s strani naročnika.

ODGOVOR št. 3
Predlog odgovora:
Kot izhaja iz obrazca ePRO Navodila ponudnikom morajo ponudniki reference navesti v obrazcu ESPD, zaželeno pa je, da sama potrdila za priznanje sposobnosti predložijo že v prijavi (ni pa to pogoj), zaradi naročnikove hitrejše obravnave prijav. V kolikor jih ne bodo predložili v prijavi, je naročnik dolžan reference ponudnika preveriti naknadno in naknadno kandidata pozvati k predložitvi le-teh, pri čemer rok za dopolnitev praviloma ne bo daljši od 8. delovnih dni.
V kolikor torej kandidat referenc ponudnika v posamezni kategoriji ne bo predložil že v prijavi, ga bo naročnik k temu pozval naknadno. V kolikor kandidat referenčnega potrdila svojega kupca ne more pridobiti (npr. ne obstaja več ali podobno), lahko uspešno dobavo dokaže z drugimi dokazili, npr. pogodbo, fakturo in potrdilom o realiziranem plačilu (pri čemer mora iz predložene dokumentacije izhajati izpolnjevanje referenčnih zahtev, torej mora biti razviden predmet, vrednost posla, datum dobave, dobavitelj (kandidat) in uspešnost posla kar potrjuje realizirano plačilo).
Naročnik pojasnjuje še, da reference opreme v tej fazi ni potrebno prilagati in pridobivati, saj jih bo naročnik zahteval šele ob posameznem povpraševanju pri posamezni kategoriji.


Datum objave: 25.03.2019   10:27
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo da ponovno preverite obrazec za reference in jasno definirate katera polje v obrazcu naj izpolnimo v prvi fazi, saj jih moramo poslati naročnikom v podpis. V razpisni dokumentaciji enkrat zahtevate znesek dobave v zadnjih petih letih, enkrat pa količine, ki pa se morajo definirati šele v drugi fazi. Kdaj kaj priložimo in kaj moramo vpisati sedaj v prvi fazi ?

ODGOVOR št. 4
Naročnik pojasnjuje, da se obrazec ePRO Reference vedno izpolni v celoti. V nadaljevanju naročnik podrobneje pojasnjuje njegove zahteve glede referenc v posamezni fazi, ter njihovega namena.
Za potrebe prijave v prvi fazi mora ponudnik dokazati pogoje iz obrazca ePRO Navodila ponudnikom, točka 7 Preverjane sposobnosti, poglavje POGOJI ZA SODELOVANJA, podtočka C: Tehnična in strokovna sposobnost. Obrazce ePRO Reference ponudnik izpolni tako, da dokaže, da je sam (ali s partnerji oz. podizvajalci kakor je zahtevano v pogoju) dobavljal tisto vrsto blaga, za katero se prijavlja (glede na sklope), ne glede na proizvajalca oz. blagovno znamko. Primer: če se želi prijaviti za kategorijo 1: Al Fe vodnik, potem mora izkazati, da je v zadnjih petih letih od dneva oddaje prijave že uspešno dobavil za 70.000 EUR brez DDV Al Fe vodnikov kateregakoli proizvajalca katerikoli stranki. Ob izpolnjevanju tega pogoja (poleg ostalih iz Navodil ponudnikom) ga bo naročnik uvrstil na listo, in ga bo ob povpraševanjih vabil k oddaji ponudb za to kategorijo. Na ta način torej kandidat dokaže svojo sposobnost v tej kategoriji v tej fazi se torej preverja sposobnost ponudnika za dobavo, ne samega blaga.
Ob prvem povpraševanju za vsako kategorijo blaga pa bo vsak v posamezni kategoriji vabljen kandidat ponudil blago določenega proizvajalca (npr. proizvajalca A za kategorijo 1 Al Fe vodnik). Takrat bo ob prvi oddaji konkretne ponudbe moral izkazati, da je bilo to konkretno ponujeno blago proizvajalca A, ki ustreza zahtevam naročnika, v zadnjih petih letih do dneva oddaje ponudbe dobavljeno končnim kupcem v EU v zahtevani višini oz. količini, to je za kategorijo 1 v dolžini 40km (v tej fazi se preverja da je konkretno ponujeno blago na trgu uveljavljeno, ne glede na to ali ga je dobavil kandidat ali tretja oseba naročnik ne želi biti preizkusni kupec, zato zahteva določen obseg prodaje konkretnega ponujenega blaga, vendar s strani kogarkoli tu se preverja ustreznost blaga na trgu, ne pa kandidata). Tudi v tem primeru bo ponudnik izpolnil ISTI obrazec ePRO Reference v celoti, vendar bo kot izvajalec referenčnega posla v tem primeru lahko naveden kdorkoli (ne nujno kandidat, kot je to zahtevano v prvi fazi).
Naročnik pojasnjuje še, da ob nadaljnjih povpraševanjih v kategoriji 1 Al Fe vodnik temu kandidatu ne bo potrebno ponovno prilagati referenčnih potrdil, v kolikor bo ponujal blago proizvajalca A, ki ga je v prejšnjem povpraševanju že ponudil. V kolikor se bo odločil ponuditi blago proizvajalca B (ker bodo naročnikove tehnične zahteve ob povpraševanju drugačne, ker ne bo imel zaloge ali ker bo enostavno želel tržiti blago proizvajalca B), bo moral ob prvi ponudbi konkretnega blaga proizvajalca B za ponujeno blago izkazati enako zahtevo kot jo je prej za proizvajalca A (torej 40km dolžine prodanega ponujenega blaga proizvajalca B na relevantnem trgu, spet ne glede na to ali ga je dobavil sam kandidat ali kdorkoli tretji).

Datum objave: 29.03.2019   13:05
VPRAŠANJE
Sklop 21. V opombi ste dodali, da se bodo kot ustrezne upoštevale kakršnekoli dobave na področju NN kablov? Nekateri naročniki so mnenja, da ne morejo potrditi reference Enožilni NN kabli, če je ponudnik dobavil npr. večžilni kabel npr. 4 x 150 mm? Ali lahko sklop nekako preimenujete?

ODGOVOR št. 5
Naročnik bo kot ustrezno štel tudi dobavo večžilnih NN kablov referenca, ki bo vsebovala dobavo eno- ali večžilnih NN kablov, bo štela za ustrezno. Sklopa ne bomo preimenovali.

Datum objave: 29.03.2019   13:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V ESPD obrazec je možno vnesti samo 5 referenc za dobave blaga določene vrste, razpisanih pa je 30 sklopov.
Prosimo vas za podrobna navodila, kako zadostiti zahtevo po vnosu vseh referenc v ESPD obrazec.
Hvala za hiter odgovor.
Lep pozdrav

ODGOVOR št. 6
To je omejitev obrazca. Predlagamo, da ponudnik naredi seznam referenc in v ESPD v tem delu navede npr. Glej priložena referenčna potrdila ali Glej priložen seznam referenc, odvisno od tega ali bo priložil reference že v prijavi ali bo priložil zgolj seznam, pa bo k predložitvi potrjenih referenc pozvan naknadno. Seznam ali reference pa potem predloži pod ostalo dokumentacijo.

Datum objave: 29.03.2019   13:28
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V dokumentu ePRO - NAVODILA PONUDNIKOM, v točki 7.C: Tehnična in strokovna sposobnost je zapisana naslednja zahteva:
Ponudnik je v zadnjih petih letih od dneva oddaje prijave uspešno dobavil istovrstno blago enemu ali več različnim kupcem, pri čemur je skupna vrednost dobav brez DDV znašala :
-za kategorijo (sklop) 11 SN stikalni zračno pregrajeni bloki (RMU) najmanj 60.000,00EUR


Prosimo vas, da zahtevo za sklop 11 spremenite na način:

Ponudnik je v zadnjih petih letih od dneva oddaje prijave uspešno dobavil SN stikalne celice brez SF6 plina enemu ali več različnim kupcem, pri čemur je skupna vrednost dobav brez DDV znašala najmanj 60.000,00EUR.
Prosim za potrditev.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR št. 7
Ponudnik je v zadnjih petih letih od dneva oddaje prijave uspešno dobavil SN stikalne celice oz. stikalne bloke brez SF6 plina enemu ali več različnim kupcem, pri čemur je skupna vrednost dobav brez DDV znašala najmanj 60.000,00EUR.

Datum objave: 29.03.2019   13:29
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

po temeljitem pregledu pravil dinamičnega nabavnega sistema ugotavljamo, da naročnik v sklopih 7 (NN betonski drogovi) in 8 (SN betonski drogovi) ni postavil nobenega pogoja v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo, kot to določa 76. člen ZJN-3.

Tovrstno ravnanje je izjemno neobičajno, saj je referenčni pogoj edini, s katerim si naročnik lahko zagotovi, da bo drogove dobavljal ponudnik, ki ima s tem kakršnekoli izkušnje. Naročnik bo torej moral sprejeti vsak gospodarski subjekt, ne glede na to, kdaj je bil ustanovljen in s čim se ukvarja, saj je pogoj glede registracije dejavnosti enostavno izpolniti z registracijo dodatnih dejavnosti, ki se v praski izvede v nekaj dneh.

To bo imelo za posledico, da bo naročnik v okviru dinamičnega nabavnega sistema prejemal prijave kandidatov, ki se s tovrstnimi dobavami šele spoznavajo in naročnik ne bo imel niti ene potrditve, da bodo dobavo tudi izvedli v roku in v skladu s pogodbenimi določili. Predvidevamo, da to ni bil namen naročnika.

Prav tako bo posledica tudi, da bodo prijave oddajali kandidati, katerih sodelovanje bo zgolj špekulativno, z namenom izsiljevanja usposobljenih ponudnikov na trgu. Menimo, da si naročnik ne bi smel zatiskati oči prej dejstvom, da obstaja segment gospodarskih subjektov, katerih primarni namen sodelovanja ne bo dobava betonskih drogov naročniku. Menimo, da tudi naročniku ni v interesu, da s takšnimi ponudniki kakorkoli sodeluje.

Še posebej je odsotnost referenčnega pogoja problematično iz vidika, ker naročnik sklepa dinamični nabavni sistem za obdobje osmih (8) let, kar pomeni, da bodo pravila vključevanja do leta 2027 ostala enaka. V vsem tem času se bodo lahko v sklopa 7 in 8 vključevali novi in novi gospodarski subjekt brez vsakršnih referenc. Glede na napoved nižje gospodarske rasti v prihodnjih letih je pričakovati, da bodo gospodarski subjekti nove priložnosti za zaslužek (ali preživetje) iskali tudi v tem poslu, četudi brez vsakršnih izkušenj. V vsem tem času naročnik posamičnemu gospodarskemu subjektu ne bo mogel odvzeti sposobnosti, saj bo gospodarski subjekt izpolnjeval edini pogoj tj. registracija.

Navsezadnje pa je naročnikova odločitev, da ne oblikuje referenčnih pogojev, nenavadna tudi iz razloga, ker je za kostanjeve drogove (sklop 22) na drugi strani oblikoval referenčni pogoj in torej dejansko meni, da drogov ne morejo dobavljati neusposobljeni ponudniki. Zakaj razlikovanje glede na vrsto drogov, ni jasno. Menimo, da je izdelava betonskega droga precej bolj zahtevna, kot pa izdelava kostanjevega droga.

Naročniku predlagamo, da celovito prouči vpliv obstoječe ureditve in za sklopa 7 in 8 oblikuje referenčne pogoje ter s tem zagotovi normalno delovanje tega trga, sebi pa dejansko usposobljenost subjektov, s katerimi bo posloval.

V upanju na uredite nastale situacije vas lepo pozdravljamo!

ODGOVOR št.8
Naročnik je pri postavitvi tehničnih pogojev avtonomen. Za omenjena sklopa je odločil, da referenčnih pogojev ponudnikov ne bo postavil, saj je presodil, da je tveganje neuspešne dobave v teh sklopih nizko. Naročniku tako zadoščajo zahteve oz. reference za ustreznost ponujenega blaga v drugi fazi v teh dveh sklopih (glej dokument Specifikacije), zato zahtev za reference ponudnikov v prvi fazi postopka v teh sklopih ne bo postavil. Morebitne neustrezne dobave lahko naročnik sankcionira pogodbeno.
Datum objave: 01.04.2019   13:54
Opozorjeni smo bili na tipkarsko napako v dokumentu ''Specifikacije''. Za sklop 11: SN stikalni zračno pregrajeni bloki (RMU) je navedena količina referenc 15 km, kar je napačno. Pravilno je 15 kosov. Za nastalo napako se opravičujemo.

Datum objave: 03.04.2019   11:29
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji v obrazcu ePRO Vzorec pogodbe navajate:
10. člen
(Pogodbena kazen)

1) Dobavitelj je v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku za vsak zamujeni dan pogodbeno kazen v višini 1 % (en odstotek) od naročila do skupno največ 10 % (deset odstotkov) pogodbene cene.
2) Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti dobavitelju, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem, ko je dobavitelj z njeno dobavo zamujal. V primeru, da dobavitelj zamuja pri dobavi blaga in je zato naročniku nastala škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko od dobavitelja poleg pogodbene kazni zahteva tudi razliko do popolne odškodnine vendar največ do največjega pogodbenega zneska (z DDV). Ta omejitev ne velja za naklepno ali iz hude malomarnosti povzročeno škodo.

Pogodbene kazni so izjemno visoke. Predlagamo, da znižate pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan na 0,1 %.

V tem členu ste omejili samo odškodnino v primeru zamude do največjega pogodbenega zneska. Predlagamo, da omejite odgovornosti in odškodnine na celotno izvajanje pogodbe.


Prosimo, da 10. člen pogodbe spremenite na način, da se glasi:

1) Dobavitelj je v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku za vsak zamujeni dan pogodbeno kazen v višini 0,1 % (desetinka odstotka) od naročila do skupno največ 10 % (deset odstotkov) pogodbene cene.
2) Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti dobavitelju, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem, ko je dobavitelj z njeno dobavo zamujal.
3) Celotna odgovornost dobavitelja (vključno z vsemi odškodninami), ki izhaja iz ali v povezavi z izvajanjem ali neizpolnjevanjem(/neizvršitvijo) te pogodbe in ne glede na to, ali se pogodba prekine ali ne, je omejena na 100 % pogodbene cene.

Ne glede na to, kar je vsebovano v tej pogodbi, velja nasprotno, da dobavitelj v nobenem primeru ne odgovarja zaradi izgube proizvodnje, izgube uporabe, izgube podatkov, izpada in izgube dobička ali druge gospodarske ali finančne izgube, ali zahtevki naročnikovih poslovnih partnerjev, ali za naključno, posredno ali posledično izgubo ali škodo.

Ta omejitev ne velja za naklepno ali iz hude malomarnosti povzročeno škodo.

Zahtevki naročnika, ki izhajajo iz ali v zvezi s to pogodbo ali kršitvijo le-te, so izrecno in izčrpno urejeni s temi pogoji. Drugi in nadaljnji zahtevki so izključeni.


Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR št.9
Pogodbena kazen ostaja enaka, kot je navedeno v odgovoru št. 2.

Člen se po novem glasi:

10. člen
(Pogodbena kazen in odškodninska odgovornost)

1) Dobavitelj je v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku za vsak zamujeni dan pogodbeno kazen v višini 1 % (en odstotek) od posameznega naročila do skupno največ 10 % (deset odstotkov) posameznega naročila.
2) Dobavitelj je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči med izvrševanjem pogodbenih obveznosti, v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti, vendar največ do višine skupne pogodbene cene z DDV. Ta omejitev ne velja za naklepno ali iz hude malomarnosti povzročeno škodo.
3) Dobavitelj in naročnik se dogovorita, da dobavitelj krije posredno škodo, ki bi naročniku nastala zaradi kršitve pogodbe, napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta pogodbe največ do višine skupne pogodbene cene z DDV samo v primeru, če je posredna škoda nastala zaradi naklepa ali hude malomarnosti dobavitelja. Za posredno škodo se šteje škoda, ki nastane naročniku na drugih dobrinah in ni v neposredni povezavi z obveznostmi iz te pogodbe (npr. izguba dohodka in dobička naročnika, motnje in povečani stroški proizvodnje in poslovanja naročnika, zahtevki naročnikovih poslovnih partnerjev zaradi zamude ali nepravilnosti pri izpolnjevanju te pogodbe ali iz drugih pravnih naslovov ipd.) in se v pogodbi ne upošteva.

Naročnik bo v zvezi s tem in odgovorom št. 2 objavil popravek vzorca pogodbe.
Datum objave: 10.04.2019   12:36
Naročnik spreminja pogoj iz točke 7 Navodil ponudnikom (obrazec ePRO_navodila_ponudnikom.docx.), poglavje C: Tehnična in strokovna sposobnost, tako, da za kategoriji (sklopa) 7 in 8, alinji referenčnega pogoja namesto:

- za kategorijo (sklop) 7 NN betonski drogovi reference niso zahtevane
- za kategorijo (sklop) 8 SN betonski drogovi reference niso zahtevane

po novem glasita:
- za kategorijo (sklop) 7 NN betonski drogovi najmanj 30.000,00 EUR
- za kategorijo (sklop) 8 SN betonski drogovi najmanj 35.000,00 EUR

Naročnik bo popraek objave naredil tudi v Uradnem glasilu ter objavil čistopis obrazca ePRO_navodila_ponudnikom.docx.
Naročnik ne bo podaljševal roka za oddajo prvih prijav, saj se kandidati lahko prijavijo tudi kasneje v primeru, če takšnih referenc v tem trenutku še niso pridobili. Naročnik hkrati pojasnjuje, da prvega odpiranja konkurence za ta dva sklopa ne bo izvedel pred koncem maja 2019, kar pomeni, da imajo kandidati dovolj dolg rok, da se lahko na ta dva sklopa (upoštevaje, da gre za dinamični nabavni sistem, kjer so možne tudi kasnejše prijave kadrakoli v času veljavnosti dinamičnega nabavnega sistema) prijavijo tudi naknadno, pa bodo še vedno vabljeni k prvi oddaji ponudb v teh sklopih.Datum objave: 11.04.2019   08:55
Za kategoriji (sklopa) 7 NN betonski drogovi in 8 SN betonski drogovi bo naročnik kot ustrezne štel tudi dobave vertikalnih AB predfabriciranih izdelkov, ki se izdelujejo skladno s certificiranim sistemom tovarniške kontrole proizvodnje 2+ ali strožjim, v jeklenih opažih.
Skladno z navedenim bo dopolnjena tudi razpisna dokumentacija.