Dosje javnega naročila 001477/2019
Naročnik: SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Gradnje: »Ureditev transportnih površin v centralnem skladišču Zalog, Kriva pot 38, Ljubljana«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001477/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.03.2019
JN001477/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.08.2019

    JN001477/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Tomšič
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
+386 12914635
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice
https://www.slo-zeleznice.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/300569/Objava.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/300569/espd/Narocnik_ESPD_(9).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7760
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Ureditev transportnih površin v centralnem skladišču Zalog, Kriva pot 38, Ljubljana«
Referenčna številka dokumenta: 127/2018/08
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
»Ureditev transportnih površin v centralnem skladišču Zalog, Kriva pot 38, Ljubljana«. V ponudbi morajo biti zajeti vsi stroški v zvezi z ureditvijo:
- Tira 261 v dolžini 161,47 m,
- Kretnice 37 in
- Platoja
Tir in kretnica trenutno nimata uporabnega dovoljenja. Ponudnik mora v ponudbo vključiti tudi vse morebitne stroške za pridobitev uporabnega dovoljenja.

V okviru izvedbe del pri ureditvi tira in kretnice se bo uporabil starorabni material, ki je vgrajen v predmetnem tiru in kretnici (leseni pragovi, rebraste podložne plošče, pokončni T vijaki z maticami, pritrdilne ploščice K sistem, tirfoni) v tehnično ustreznem stanju, ta material ni vključen v popis materiala, ki je priloga te razpisne dokumentacije.

Betonske prage mora zagotoviti ponudnik, starorabne vendar v tehnično ustreznem stanju.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kriva pot 38, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
»Ureditev transportnih površin v centralnem skladišču Zalog, Kriva pot 38, Ljubljana«. V ponudbi morajo biti zajeti vsi stroški v zvezi z ureditvijo:
- Tira 261 v dolžini 161,47 m,
- Kretnice 37 in
- Platoja
Tir in kretnica trenutno nimata uporabnega dovoljenja. Ponudnik mora v ponudbo vključiti tudi vse morebitne stroške za pridobitev uporabnega dovoljenja.

V okviru izvedbe del pri ureditvi tira in kretnice se bo uporabil starorabni material, ki je vgrajen v predmetnem tiru in kretnici (leseni pragovi, rebraste podložne plošče, pokončni T vijaki z maticami, pritrdilne ploščice K sistem, tirfoni) v tehnično ustreznem stanju, ta material ni vključen v popis materiala, ki je priloga te razpisne dokumentacije.

Betonske prage mora zagotoviti ponudnik, starorabne vendar v tehnično ustreznem stanju.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.04.2019   10:05
Kraj: Avtomatsko v informacijskem sistemu e JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.04.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.04.2019   15:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Imamo naslednja vprašanja za naročnika:
1. Naročnika sprašujemo, kje se da dobiti starorabne betonske prage za tirnice 49E1?
2. Kje se pridobi uporabno dovoljenje in kakšni so predvideni stroški?
3. Kakšen procent lesenih izgrajenih pragov je predviden za ponovno uporabo v tir?


ODGOVOR

Spoštovani!

Ad1) Ponudnik informacijo pridobi na SŽ Infrastruktura, d.o.o., SGD, Pisarna Ljubljana.

Ad2) Izvajalec mora pridobiti vsa potrebna dovoljena za obratovanje v skladu z veljavnim Zakonom o varnosti v železniškem prometu (Ur. list RS št. 30/18). Višine stroškov ne moremo predvideti.

Ad3) Iz Popisa materiala in del za Ureditev transportnih površin v CS Zalog je razvidno, da se obnavlja tir št. 261 v dolžini 161,47 m. Del tira od kretnice št. 37 do preme je v loku dolžine cca 76 m in se obnovi z obstoječimi lesenimi pragi (popis vsebuje podatek 127 kosov oziroma 47% celotne dolžine). V nadaljevanju prema do tirnega zaključka dolžine cca 86 m se obnovi z betonskimi pragi.

Lep pozdrav!