Dosje javnega naročila 001537/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper - Capodistria
Blago: Vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju in vzdrževanje za obdobje sedmih let
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.607.811,00 EUR

JN001537/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.03.2019
JN001537/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.04.2019
JN001537/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.05.2019
JN001537/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.05.2019
JN001537/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.06.2019
JN001537/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2019
JN001537/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.10.2019
JN001537/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001537/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 054-124151
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO
Ukmarjev trg 2
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
ursp.box@gov.si
+386 56632100
+386 56632102

Internetni naslovi
http://www.up.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/300679/RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7807
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju in vzdrževanje za obdobje sedmih let
Referenčna številka dokumenta: 430-10/2018/14
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38115100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju in vzdrževanje za obdobje sedmih let
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 2.448.439,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213000
30231000
30236000
48732000
48820000
48951000
50200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koper in drugi kraji v Obalno-kraški regiji
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju in vzdrževanje za obdobje sedmih let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 7 »Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti«, prednostne naložbe 7.3 »Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v TEN-T«, specifičnega cilja »Odpravljena ozka grla v omrežju TEN-T in zagotovljeni standardi TEN-T na celotnem omrežju«
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.04.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 21.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.04.2019   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.04.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO
Ukmarjev trg 2
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.04.2019   11:32
Spoštovani,

Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije. Med drugimi spremembami bo podaljšal tudi rok za prejem ponudb. Prosimo spremljajte objave na na spletni strani naročnika http://www.up.gov.si/si/o_upravi/javne_objave/javna_narocila/javni_razpisi/ in na Portalu javnih naročil.

Uprava RS za pomorstvo


Datum objave: 12.04.2019   08:22
VPRAŠANJE

Dear Sir or Madam,

Our MTM team is currently critically overloaded working on few other tenders and projects simultaneously. We (OEM) and our local partner are doing our best to prepare all required compliance documents for SMA tender on time, but due to complexity of the tender documentation and tight deadline we would kindly ask the Contracting Authority to prolong the submission deadline until May 15th 2019. Additional time would enable us to prepare a complete and competitive bid.

We thank you in advance for your understanding.

Best regards,
Potential bidderODGOVOR:

Spoštovani,

Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije. Med drugimi spremembami bo podaljšal tudi rok za prejem ponudb. Prosimo spremljajte objave na na spletni strani naročnika http://www.up.gov.si/si/o_upravi/javne_objave/javna_narocila/javni_razpisi/ in na Portalu javnih naročil.

Uprava RS za pomorstvoDatum objave: 12.04.2019   15:17
JN001537/2019-B01 - Vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju in vzdrževanje za obdobje sedmih let, datum objave: 15.03.2019 (EU 2 - SL - Obvestilo o naročilu)

PRISPELA VPRAŠANJA

Dear Sir or Madam,
we also want to support the already asked request for an extension at least to the 15th May for reasons already mentioned, but also because we face a number of holidays (Easter and 1st May). On top of that our registration at eJN is not yet finalised due to technical problems of the portal. So, we have lost significant time.

Thanks you.


ODGOVOR:

Spoštovani,

Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije. Med drugimi spremembami bo podaljšal tudi rok za prejem ponudb. Prosimo spremljajte objave na na spletni strani naročnika http://www.up.gov.si/si/o_upravi/javne_objave/javna_narocila/javni_razpisi/ in na Portalu javnih naročil.

Uprava RS za pomorstvo


Datum objave: 16.04.2019   08:28
VPRAŠANJA

1. Tender submission deadline extension

Dear Sir, with the mentioned below reasons we request tender submission deadline extension:
Amount of translation form/to Slovenian language as per item 12.3.4 Bid Language
Registration and other related topic concerning bid submission via E-JN system
Time required for all pages to be duly signed and stamped
Defining local Service provider
Our willingness to prepare for you best technically and economically bid.

2. Technical and Software Questions:

Please clarify what kind of integration is required for laser docking system mentioned on Introduction sheet in article II. Buyers currently owned/used equipment?
2_0096 (6) Visibility (min. 1 pcs) Please clarify if the specified visibility sensor should be an integrated part of the Weather Station? The question arose because there are technical requirements for a standalone visibility sensor specified in the article 2.6.5 Visibility Sensor. Please confirm that besides standalone visibility sensor you need to have a visibility sensor integrated into weather station.
2_0096 (8) Tidal sensor (min. 1 pcs) Please clarify if there any technical requirements for the tidal sensor?
2_0095 There is wave direction and period measurements requirements for weather station, but no technical requirements are specified in the article 2_0096. Please confirm whether you require to have wave direction and wave period sensor. If yes, please provide technical requirements.
2_0119 The system shall automatically switch to channel received by DSC Please provide clarifications on that requirement as this function is common for a vessel on-board station and not for a coastal station.
2_0126 It shall have the possibility of AGC (Automatic Gain Control) which must be switchable (ON/OFF) Please clarify this requirement. A VHF base station is designed with ON mode of AGC, it cannot be switchable.
2_0144 GNSS receiver and antenna: shall receive GPS, GLONASS and GALILEO signals. Operating temperature shall be -40 to 80 celsius. Water resistance shall be min. IP67 - Please confirm that this is not a misprint and required operational temperature range shall be -40 to 80 Celsius, as it is unclear why so wide temperature range is required. Also please confirm that water resistance and temperature requirements refers to the outdoor antenna.
3_0077 After being read, the system shall acknowledge messages that requested read confirmation. Safety related messages have to be confirmed by operator. Please clarify this requirement as Read status is not included into AIS International Standard.
4_0001 The system shall contain four monitors set in a single line and one set on an arm stand. Please confirm that a touchscreen monitor dedicated for radio subsystem is not included in the five monitors mentioned in this article and should be installed as a sixth monitor.
4_0002 The HMI should use a roll down bar that combines a menu bar and a status bar. This roll down bar should automatically hide when the pointing device is not in the topmost part of the screen and there are no active warnings shown in the status bar. - Please note that this requirement put a very specific requirement for HMI implementation. Will it be possible to reconsider that requirement and make it not so specific?
4_0065 The system shall enable the operator to reverse a track symbol with respect to its heading. Please clarify what does reverse mean in that context?
4_0154 A vessel identified through an external interface such as AIS, VDES or IVEF shall be automatically associated based on the following information: MMSI, IMO number, Vessel name, Callsign, Sailing plan. - Please note that VDES is not an international standard yet and it is recommended not be used. Will it be possible to reconsider that requirement?
4_0173 The VTMIS shall support the following configuration information: Geographical features and their coordinates, facilities, tidal information, restrictions. - Please clarify that requirement. It is unclear now.
Please clarify if the existing Network Subsystem can be used for new system implementation or some of the network equipment should be replaced, as it is not clear from the requirements.
4_0198 Upon user request, the route editor shall automatically create a shortest path route based on a start point, an end point and possibly mandatory intermediate waypoints that the user indicates, taking restrictions of the topology into account. Please clarify why automatically creating is required. From our experience route should be based on existing fairways in the port.
4_0199 The route editor shall enable the user to remove a mandatory waypoint, upon which the route shall be adapted to the shortest possible path, taking restrictions into account. - Please clarify why editing function is required. From our experience route should be based on existing fairways in the port.
4_0208 The system shall support the ISRS (International Ship Reporting Standard) Location Code for vessels. - Please clarify that requirement. It is unclear now.
4_0212 The system shall export and import different data related to information systems. - Please clarify that requirement. It is unclear now.
5_0001 12) data from external interfaces - Please specify all interfaces
5_0029 The system shall enable the user to replay the recent traffic situation by selecting the quick replay function for an open traffic window. Does it mean that each user station should include a local storage?
5_0054 The system shall enable the user to create situation analysis reports.- Please clarify the difference between report and replay function
Please clarify if the existing equipment racks can be used for new equipment or all the racks (or part of them) should be replaced with, as it is not clear from the requirements
8_0099 The UPS shall provide power and supply it when network power is not available, for at least 15 minutes for all connected equipment on sites SMA, SBI Izola, Port of Koper - Silos and Mount Slavnik. Adequate capacity and units must be provided. At the same time in the article 8_0007 mentioning the following: The supplier shall provide UPS for all equipment except in SMA head office in Koper. And finally the requirement 11_0040 UPS (Universal Power Supply) specifies the quantity as 2 units. Please clarify this discrepancy.
Sheet 10 Sensors. Please confirm that E/C equipment on every sites should be mounted by the suppliers only if a corresponding comment is added in the brackets? Should the phrases new to be mounted by supplier and to be mounted by supplier be treated as new, to be supplied and mounted by supplier?
11_0005 Radio Direction Finder antennas and 11_0006 Radio Direction Finder receiver Please clarify the difference in functionality between Direction Finder antenna and Radio Direction Finder receiver? Does Radio Direction Finder receiver means a data collector?


ODGOVOR:

Spoštovani,

naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije. Odgovori bodo vsebovani v prilogi spremembe razpisne dokumentacije v dokumentu "2Technical documentation Center for TC and MiESaS rev.1".

Uprava RS za pomorstvoDatum objave: 16.04.2019   08:29
VPRAŠANJE

Dear Sir or Madam,

Following the request for an extension of the submission deadline, we kindly ask you to extend the deadline for submission of questions accordingly. Due to the very specific technical requirements, the preparation of offers from our suppliers/local partners is very time-consuming and leads to many inquiries. Additional time to submit questions would grant us the possibility to clarify all further questions satisfactorily and thus, prepare a comprehensive, competitive and compliant bid.

Many thanks in advance for your kind consideration.

Best regards,
Potential Bidder


ODGOVOR:

Spoštovani,

Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije. Med drugimi spremembami bo podaljšal tudi rok za prejem ponudb. Prosimo spremljajte objave na na spletni strani naročnika http://www.up.gov.si/si/o_upravi/javne_objave/javna_narocila/javni_razpisi/ in na Portalu javnih naročil.

Uprava RS za pomorstvoDatum objave: 16.04.2019   08:57
VPRAŠANJE

Dear Sir or Madam,

Following the request for an extension of the submission deadline, we kindly ask you to extend the deadline for submission of questions accordingly. Due to the very specific technical requirements, the preparation of offers from our suppliers/local partners is very time-consuming and leads to many inquiries. Additional time to submit questions would grant us the possibility to clarify all further questions satisfactorily and thus, prepare a comprehensive, competitive and compliant bid.

Many thanks in advance for your kind consideration.

Best regards,
Potential Bidder


ODGOVOR:

Spoštovani,

Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije. Med drugimi spremembami bo podaljšal tudi rok za prejem ponudb. Prosimo spremljajte objave na spletni strani naročnika http://www.up.gov.si/si/o_upravi/javne_objave/javna_narocila/javni_razpisi/ in na Portalu javnih naročil.

Spremembe datumov so sledeče:
1. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 20.5.2019 do 12.00 ure.
2. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 20.5. 2019 in se bo začelo ob 12.30 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
3. OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil in v dodatku k Uradnemu listu EU zastavljeno najkasneje do vključno 7.5.2019 do 11.00 ure, naročnik bo pripravil in objavil odgovore najkasneje do dne 10.5.2019.

Uprava RS za pomorstvo


Datum objave: 16.04.2019   09:00
VPRAŠANJE:

With regards to the maximum size of Radio Link antennas it is stated in 2_0133 of the technical description that the antenna diameter shall not be larger than 30cm:

Antenna diameter shall be max. 30 cm. The antennas must be of high quality with a hard protective cover. Antenna / radio link must be provided with high quality and massive stainless mounts.

During market evaluation, it has been found that the max. 30 cm are not deemed to be the ideal antenna size to fulfil the other performance parameters in the most performant way. In order to provide SMA with a highly reliable and performant solution, we hereby ask to change the maximum antenna diameter to 60 cm. Please advise accordingly.

ODGOVOR:


Spoštovani,

naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije. Odgovori bodo vsebovani v prilogi spremembe razpisne dokumentacije v dokumentu "2Technical documentation Center for TC and MiESaS rev.1".
Uprava RS za pomorstvo


Datum objave: 16.04.2019   09:13
VPRAŠANJA:

1. In document 2Technical documentation Center for TC and MiESaS, in paragraph 2_0088, the following is described:

Azimuth Velocity: Minimum 0.02 ° / sec, maximum 75 ° / sec
Vertical speed (Elevation Velocity): Minimum 0.02 ° / sec, maximum 75 ° / sec
Repeatability: 0.002 °

Please advise if requirements can be lowered to:

Azimuth Velocity: Minimum 0.02 ° / sec, maximum 60 ° / sec
Vertical speed (Elevation Velocity): Minimum 0.02 ° / sec, maximum 60 ° / sec
Repeatability: 0.05 °

In our opinion, lowering the requirements to above suggested figures will not impede the operational capabilities. It is strongly believed that even with the lower figures, a very performant and highly reliable solution can be offered.

2. In document 2Technical documentation Center for TC and MiESaS, in paragraph 2_0089, the following is described:
Inverted mounting shall be supported (software selectable);

We dont see an operational advantage for SMA if an EO/IR system does fulfil this requirement or not. Could you please elaborate further for what operational reason this requirement is included in the tender document? Since we believe that possible EO/IR solutions without that functionality can meet and even exceed the other operational requirements, we kindly ask you to inform us if this requirement can be disregarded or not.

3. In document 2Technical documentation Center for TC and MiESaS, in paragraph 2_0091, the following is described:
Gyro-stabilized lens;

According to our information, this functionality is not very common at all amongst such required camera systems. Especially the combination of extender + gyro-stabilization. On the other hand, the operational performance of camera systems in general does not depend on this requirement. If this requirement would be disregarded, many different manufacturers can be considered. This, in turn, would allow us to provide SMA with a more comprehensive, competitive and cost-effective solution. Could you therefore please advice if this requirement can be disregarded or not?

4. In document 2Technical documentation Center for TC and MiESaS, in paragraph 2_0006, the following is described:

Each redundant channel of the radar system shall be able to operate at full performance.

Can you please confirm that this statement means that the new radar system needs to be equipped with two redundant transceivers? Or is the provision of a radar with single transceiver possible?

5. In document 2Technical documentation Center for TC and MiESaS, in paragraph 2_0082, the following is described:
VDES and STM;

Since VDES is not standardized yet, it is not integral part of AIS base stations. Could you please provide further information on what precisely is required from AIS base stations by this requirement?

6. In document 2Technical documentation Center for TC and MiESaS, in paragraph 2_0080, the following is described:

Channel management via DSC;

According to our understanding, this is a requirement that relates to mobile AIS stations only. Fixed, land-based AIS base stations are usually not equipped with such a functionality. Could you therefore please elaborate further what is meant by this requirement with regards to land-based AIS base stations?

7. In document 2Technical documentation, chapter 2.6.6 GMDSS VHF & DSC Coast Radio Station, in paragraph 2_0110, the antenna characteristics are described.
Is it allowed to provide a combined antenna solution for VHF instead of a one-to-one antenna-transceiver configuration?
ODGOVOR:


Spoštovani,

naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije. Odgovori bodo vsebovani v prilogi spremembe razpisne dokumentacije v dokumentu "2Technical documentation Center for TC and MiESaS rev.1".
Uprava RS za pomorstvoDatum objave: 19.04.2019   14:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vlogo za bančno garancijo za resnost ponudbe smo oddali in tudi prejeli s strani naše banke pred vašo objavo o podaljšanem roku za oddajo ponudb. Prosim potrdite, da lahko uporabimo to bančno garancijo z datumi veljavnosti garancije, ki so bili navedeni glede na prvotni datum oddaje ponudb.

hvala za razumevanje.ODGOVOR:
Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti veljavno upoštevajoč navedbe v spremembi razpisne dokumentacije (štev. 430-10/2018/23 z dne 15.4.2019).Datum objave: 10.05.2019   13:34
VPRAŠANJE
Dear Sir,
our Company is proceeding to obtain the digital certificate in your Country in order to submit the bid via E-JN system.
This procedure could be finalized after the tender deadline, so we kindly request tender submission deadline extension of another 3 weeks.


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije. Med drugimi spremembami bo podaljšal tudi rok za prejem ponudb. Prosimo spremljajte objave na spletni strani naročnika http://www.up.gov.si/si/o_upravi/javne_objave/javna_narocila/javni_razpisi/ in na Portalu javnih naročil.

Datum objave: 10.05.2019   13:39
VPRAŠANJE
Dear sir or madam,
As a potential bidder and local partner of European MTM provider, we have thoroughly reviewed your initial technical requirements with its rev.1 version and would like to propose below adjustments and/or specs optimizations in order to be able to propose the most optimal, field proven (not prototype) solution that is competitive and within the available budged.

Technical and Software Questions for the Contracting Authority are as follows:
1.
2.2.4 Oil Spill Detection (OSD) module please adjust your requirements so that stand-alone system will also be acceptable as 100% compliant to the specs. Clarification, of why we suggest this optimization:

Oil Spill detection works best with a vertical polarized antenna and with a higher sea state. For vessel detection and coastal application mostly Horizontal or Circular Polarization are used, hence the combination is not optimal. In general Oil spill detection systems are placed on vessels, not shore. This is due to the limited detection range (a few kilometers and at low sea states). So, in this particular case we suggest a standalone system, near coast not integrated.
Integration of 3rd party SW into our VTS SW comes at very high (unnecessary) costs: interfacing, integration and testing. Also, with any future development of 3rd party our SW modifications need to be implemented.

2.
5.9 SAR Module - please adjust your requirements so that stand-alone SAR system that is not integrated into VTS will also be acceptable as 100% compliant to the specs. Clarification, of why we suggest this optimization:

Is this system going to be used for SAR-activities? Normally a SAR module is used to establish search patterns which then are being sent to the SAR Vessel and is not integrated into VTS. No readily available interface from our VTS SW to 3rd party solutions is available. Integration of 3rd party SW into our VTS SW comes at high (unnecessary) costs: interfacing, integration and testing. Also, with any future development of 3rd party our SW modifications need to be implemented.

3.
5.11 Simulator. Amount of working positions is very high, also Simulator requirements are over specified as it is now. What is the goal of this simulator (for operator familiarization training - also replays might be used please confirm if this is acceptable)?
We have the impression 2 different simulators are requested:
1) Simulator for familiarization;
2) Simulator for use of operational V-103 certification training.
Please confirm this assumption as correct, if not please clarify.

The requirements for the simulator should be made depending on the goal of the use of the simulator by the customer. A few replay positions might be enough in case only operators need to be familiarized with the new system. We suggest that simulator is no for certification, just for training. Also, the simulator should be limited to a few training positions, dedicated, not mixed with operational positions. Generally, it is not advised to combine operational and training positions because it can confuse the operator.

We kindly ask the Contracting Authority to confirm that a simulator for familiarization with replay positions only (not for V-103 certification) is acceptable and will be accepted as compliant solution. A simulator setup is generally not combined with operational VTS positions, but in a separate training/simulator room

4.
RDF
Can SMA accept an RDF system that fits within the given budget, e.g. RDF RHOTHETA RT-800 - https://www.rhotheta.com/products/rt_800?

Current requested RDF had a very strict bandwidth (= expensive) and has a lot of used bands (Sea, air) that needs to be detected (= expensive). Is this an operational need?
- 2_0075 Please remove the MIL band requirement.
- 2_0077 Please accept Bearing accuracy of ±2° RMS;

In addition, we kindly ask the Contracting Authority to accept the following specifications as fully compliant which would allow us to offer a tested system that are within SMA budged:

2.6.1 Radio Direction Finder
The radio direction finder shall support the following marine channels:
- 0 - 28;
- 60 88.
The radio direction finder shall support the following receiving frequencies:
- Civil VHF air band from 118.000 MHz to 123.975 MHz;
- Marine VHF from 154.000 MHz to 162.995 MHz;
- Military air band from 240.000 MHz to 245.975 MHz.
The radio direction finder system shall be compliant with the following scanning modes:
- Scan of up to 8 selectable frequencies in less than 2 seconds;
- Scan of entire marine ship band in approximately 3 seconds.
The RDF DF antenna shall be compliant with the following:
- Compact, rugged and light-weight for use in maritime weather conditions;
- External lightning protection;
- Vertical polarization
- Polarization error of < 5° at 60° field vector rotation
- Maintenance free with no moving parts
The radio direction finder system shall be compliant with following specifications:
- Doppler-principle method of bearing, using 3kHz rotational frequency, right/left rotation;
- Bearing accuracy of ±2° RMS;
- Internal resolution of 1°;
- Sensitivity for VHF, UHF at < 100nV;
- Response time 50 ms.

2.6.2 AIS Base Station
Min. two AIS base stations system shall be provided and compliant with the requirements of
IALA 1111 (like the SAAB AIS base stations R60 with DGPS module)
The AIS base station system shall be compliant with the following features:
- Supports fully redundant configurations by advanced embedded Hot Standby functionality;
- Full remote configuration and monitoring;
- Advanced web-based configuration and monitoring tool software;
- Transmission of AIS messages;
- Integrated > channel GNSS receiver, supporting GPS, BeiDou, Galileo and GLONASS;
- Sending of GPS corrections and weather information;
- Advanced evaluation of the AIS Data Link status such as SNR, RSSI, link load etc.;
- Channel management via DSC;
- Reception of all applicable AIS messages including Class B reports;
- Embedded Base Station Controller, enhancing functionality and flexibility.
- Built in NTP-server support.
- Built in touch display for local configuration and monitoring.
- Rack mount max 2U height.

The AIS base station system shall be compliant with the following standards:
- Type approved according to IEC 62320-1, IEC 61162-1, IEC 61162-2, IEC 61993-2 and
ITU M-1371-4 for AIS Base Stations;
- Version compliant to IALA Recommendation A-124;

The AIS base station system shall support the following:
- Several external interfaces available for monitoring and control of the AIS Base Station,
such as RS232, RS422 and Ethernet (at least 3);
- VDES channels ASM1 and ASM2;
- Autonomous channel management capability for different geographical areas;
- Repeater functionality including repeat filtering;
- Receive only mode;
- Built in support for automatic transmission of AtoN reports;
- Special periodic repeat functionality of received AtoN reports.

5.
Weather station
Weather station requirements, especially interfaces to 3rd parties are not clearly specified and make meteo system expensive. Can SMA please specify precisely the required interfaces. What are the operational requirements for the different specified sensors?

We kindly ask SMA to accept standalone weather sensors that are used for display only on VTS system.
We kindly ask SMA to remove requirement for buoys, wave and tidal sensors.

In addition, we kindly ask the Contracting Authority to accept the following specifications as fully compliant:

2.6.4 Weather Station
The meteorological data system shall provide the following data: Wind Speed & Direction,
Air Temperature & Relative Humidity, Precipitation and Barometric Pressure;
The meteorological data system shall support the following:
- meteorological data configuration software;
- meteorological data logging/visualisation software;
The meteorological data system shall have a temperature observation range between -50 and +60 °C,
with an output resolution of 0.1 °C;
The meteorological data system shall be maintenance-free and not contain any moving parts.

6.
CCTV Cameras
CCTV cameras are specified according to military standards and significantly drive the costs. Is it acceptable for SMA to accept commercially available CCTV cameras? We kindly ask SMA to confirm and accept e.g. following commercially available cameras as fully compliant and acceptable:
- Long range camera CoHu 8800HD, with 1920x1080 resolution, 16.7-2000mm (120X) gyro-stabilized lens.
- Mid-end, medium range dual camera: CohuHD 4290 Daylight camera with 1080p resolution and 30X (4.4-132 mm) lens,
- Thermal camera with 640x480 resolution and 6X (25-150 mm) lens PoE++, PTZ?

In addition, we kindly ask the Contracting Authority to accept the following specifications as fully compliant:

Min. four CCTV cameras shall be provided. At least one Long-range daytime and one Medium-range daytime CCTV camera and two medium range CCTV cameras with combined daytime and thermal capabilities
The CCTV cameras shall be connected to the radar and AIS systems (autofocus/autotracking).
The CCTV cameras shall be suitable for coastal weather conditions.
The CCTV cameras shall have a combined day/night color video imagery capability and be pan/tilt controllable.
The Medium-range daytime CCTV camera shall be compliant with the following minimum requirements:
- Sensor: CMOS;
- Resolution 1920x1080;
- 4.4mm to 132 mm zoom lens;
- Optical zoom: 30X;
- Pan range: 360° continuous rotation;
- Tilt range: 360°;
- Power supply: PoE++;
- Protection rating (camera): IP68;
- Inverted mounting shall be supported (software selectable);
- Electronic image stabilization;
- Temperature range: from -40°C to 75°C;
- Corrosion resistance: MIL-STD-810G, method 509.5-§4.5.2, and ANSI NCSL Z540-1.

The dual Medium-range daytime and thermal CCTV camera shall be compliant with the following minimum requirements:
Daylight camera
- Sensor: CMOS;
- Resolution 1920x1080;
- 4.4mm to 132 mm zoom lens;
- Optical zoom: 30X;
- Pan range: 360° continuous rotation;
- Tilt range: 360°;
- Power supply: PoE++;
- Protection rating (camera): IP68;
- Inverted mounting shall be supported;
- Electronic image stabilization;
- NEMA TS2 Temperature range: from -40°C to 75°C;

Thermal (night vision) camera
- Sensor: CMOS;
- Resolution 640x480;
- 25mm to 150 mm zoom lens;
- Optical zoom: 6X;
- Pan range: 360° continuous rotation;
- Tilt range: 360°;
- Power supply: PoE++;
- Protection rating (camera): IP68;
- Inverted mounting shall be supported;
- Electronic image stabilization;
- NEMA TS2 Temperature range: from -40°C to 75°C;

The Long-range daytime CCTV cameras shall be compliant with the following minimum requirements:
- Sensor: CMOS;
- Resolution 1920x1080;
- 16.7mm to 1000mm zoom lens;
- 2X extender (33.4-2000 mm);
- Optical zoom: 60X (120X with extender inserted);
- Pan range: 360° continuous rotation;
- Tilt range: -20° to +30°;
- Protection rating (camera): IP67;
- Gyro-stabilized lens;
- Temperature range: from -32°C to 60°C;
- Salt Fog resistance: MIL-STD-810F, method 509.4, Procedure I;C281

7.
VHF system
What are the operational requirements for the VHF system (please specify number of used channels, number of operators, number of simultaneous calls to be made, etc.)?

9.
DGNSS correction
What is the operational use of the DGNSS correction system? Normally only used for dredging purposes. In VTS it is not used (no added value) therefore we kindly ask the Contracting Authority to remove DGNSS requirement and stay only with GNSS requirement.

10.
Please confirm that standard ENC's are sufficient for this VTS-system.

11.
External interfaces
4.17 Very open requirement. Many interfaces can be defined under this chapter. Standard interfaces are supported (IVEF, NMEA), others need to be developed. No smart definition of interfaces is a serious implementation and integration risk at high cost.
Please reconsider this chapter and confirm that only known standard interfaces are requested (IVEF, NMEA).

12.
VTS system monitoring specifies rather high demands. We cannot meet all requirements. We consider us able to provide a suitable standard system used in many countries that is within budget. We would like to refer to the requirement of 10.000 targets. These number do not occur in this area, its commons for very high-density areas (North Sea, Hongkong, Singapore area) therefore we kindly ask SMA as the Contracting Authority to drop the requirement to 2000 targets as seems more realistic number.
Please confirm a standard monitoring and control system is sufficient and compliant for this tender.

13.
For radar requirements please state the target type and detection range required (e.g. IALA reference) to determine the required radar performance.

14.
In order to be able to offer a field proven system that are in standard portfolio (in use in very many countries) and to be within SMA budged we kindly ask the Contracting Authority to accept the following specifications as fully compliant:

2.2.2 Radar sensor
The radar system shall be compliant with the requirements of IALA [3], Standard Capability.
The radar outdoor equipment shall be capable of operating under maximum wind speeds of 45 m/s.
The radar system shall operate in the X-band, between 9.0 GHz and 9.5 GHz.
The radar system shall have a facility to have at least 16 configurable reduced power sectors.

2.2.2.1 Coverage
The minimum range shall be at most 50 m between radar antenna and target.

2.2.2.2 Target detection
For each scan of the radar antenna, all targets of interest, shall be detected and displayed in accordance with
this specification (Title 4.).

2.2.2.3 Radar resolution
The radar shall be able to resolve targets in accordance with IALA Guideline 1111.

2.2.2.4 Radar transceiver
The radar shall take measures to prevent interference from transmissions by other radars in the same frequency band.

2.2.2.4.1 Pulse compression radar (solid state)
To maintain nearby echo signals within the dynamic range of the receiver, the RADAR Subsystem shall be equipped
with a digitally programmable Sensitivity Time Control (STC) capability which will vary the receiver's sensitivity
with time.
The STC shall prevent saturation, attendant pulse stretching, and loss of targets.
The STC initial value and decrease rate shall be adjustable to accommodate different tower heights
and clutter environments.
The receiver bandwidth shall be adequate to meet the radar subsystem performance requirements.
The radar video output interface shall be Ethernet
Radar data out protocol shall be Asterix
The receiver dynamic range shall be at least 100 dB including STC and pulse compression for radars that
require a detection range of 2 nm or more.
The receiver noise figure shall not exceed:
Nominal (LNFE): 2.5 dB nominal

2.2.2.5 Radar antenna
The radar antenna shall be matched to the characteristics of the radar transceiver and be at least 18 feet.
The antenna shall provide the specified performance over the entire range of specified environmental
conditions specified herein.
All components associated with the antenna shall be sealed to prevent the entrance of moisture.
Drain holes and means of eliminating moisture shall be incorporated as appropriate.
Horizontal antenna beam width shall not exceed 0.42 °.
Antenna gain shall be at least 35 dBi
Protection shall be provided for components that are subject to physical damage or to damage from RF
energy or lightning.
Safety circuits shall be incorporated to automatically shut down the radar antenna unit under abnormal
operating conditions such as may cause serious damage, e.g. bearing failure, low oil level, and overloading
of the drive motor.

2.2.2.6 Radar antenna turning unit
The radar antenna turning unit shall have the following characteristics:
Encoders: at least 8192 pulses
Waveguide drying or pressuring should be applied.
The antenna shall be able to handle the maximum RF power levels emitted by the radar
The antenna shall use a single channel rotary joint

2.2.2.7 Radar environmental conditions
Radar equipment that is to be installed outdoors shall be designed to operate from
-25°C to +55°C, and relative humidity up to 95% non-condensing.

2.2.2.8 Radar service monitoring
The radar shall monitor essential radar operation parameters. This includes:
a) Antenna turning status
b) Transmitter power
c) Receiver noise figure
d) Transmitter/receiver failure

2.2.2.9 Radar locations
Where possible, radars should look perpendicular to waterways. Radar siting will be performed
such that full operational coverage is maintained.
Note: Planed location of radar(s) system is SBI Izola, or a location designated by the buyer.

2.2.2.10 Radar pedestals and towers
Provisions shall be made for fully supporting the rotating portions of the antenna to allow disassembly
of components from the pedestal.
The antenna assembly and its components shall be designed and constructed for in-place maintenance and repair.

2.2.3 Radar video extraction
The system shall enable the maintenance engineer to configure clutter suppression behavior of the video extractions
The radar video extraction shall automatically adapt clutter suppression parameters to changes in the
environment such as passing rain showers. The Tenderer shall describe how this is achieved.
The system shall enable the maintenance engineer to define areas where radar video is disabled

15.
8.3.5.1.; 8.3.5.2. & 8.3.5.3 We suggest to USE VM WARE to be Maritime control Compliant
8.3.5.4. CCTV server is not a MC item. We propose to use Video management solution. Please confirm this is acceptable.
8.3.5.6 NUC is not supported by MC

16.
10. Sensor sites. Please check the last tab sheet which sums the amount of new sensors. The numbers are not equal to what is stated in the text - at least according to our count it states 2 RDF where on tab surveillance only 1 is mentioned.

Please confirm the required quantity of RDFs and check the required quantities for the res of the sensors.

17.
As the specs have been revised and many changes have been requested by potential bidders we kindly ask the Contracting Authority to prolong the submission deadline once more to for example June 7th as we're still waiting for feedback on our latest questions and would like to have enough time to prepare a complete proposal.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije. Odgovori bodo vsebovani v prilogi spremembe razpisne dokumentacije v dokumentu "2Technical documentation Center for TC and MiESaS rev.2". Med drugimi spremembami bo podaljšal tudi rok za prejem ponudb. Prosimo spremljajte objave na spletni strani naročnika http://www.up.gov.si/si/o_upravi/javne_objave/javna_narocila/javni_razpisi/ in na Portalu javnih naročil.Datum objave: 10.05.2019   13:41
VPRAŠANJE
Dear Sir or Madam,

Chapter 8.3.5 Computer equipment describes a very large amount of server and computer hardware for the entire VTMIS. It is strongly believed that such large amount of dedicated hardware is not necessary in order to provide a modern VTMIS solution which still fulfills all the operational and performance requirements stated by SMA. Furthermore, the deployment of less hardware will lead to a significantly more cost-effective yet still highly performant and reliable solution. In addition, service efforts required for the maintenance of the entire system can also be reduced significantly.

Please clarify if it possible to offer an alternative computer hardware and server hardware architecture provided the fact that all operational and performance requirements are still met for the overall VTMIS.

We thank you in advance for your clarification.

Best regards,
Potential Bidder


ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije. Odgovori bodo vsebovani v prilogi spremembe razpisne dokumentacije v dokumentu "2Technical documentation Center for TC and MiESaS rev.2".


Datum objave: 10.05.2019   13:42
VPRAŠANJE
Dear Sirs,

considering that we are still waiting some clarifications (technical and administrative) and that most probably we will not receive these needed clarifications before the 10th of May, we would like to kindly ask you to postopone the deadline for offer submission considering that required information are necessary to properly prepare our offer and needed administrative documents and from the 10th of May we will have a very limited number of working days for preparing all this documentation.ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije. Med drugimi spremembami bo podaljšal tudi rok za prejem ponudb. Prosimo spremljajte objave na spletni strani naročnika http://www.up.gov.si/si/o_upravi/javne_objave/javna_narocila/javni_razpisi/ in na Portalu javnih naročil.Datum objave: 10.05.2019   13:43
VPRAŠANJE
Dear Sir or Madam,

Please clarify if it possible to deploy only 1 radar for target tracking and oil spill detection as long as this single radar fulfills all requirements stated in the technical documentation. Or it is mandatory to deliver 2 separate radars for vessel tracking and OSD purposes? In case 2 radars are mandatory, must the OSD dedicated radar also be solid-state or might it be based on magnetron technology?

We thank you in advance for your clarification.

Best regards,
Potential Bidder

ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije. Odgovori bodo vsebovani v prilogi spremembe razpisne dokumentacije v dokumentu "2Technical documentation Center for TC and MiESaS rev.2".Datum objave: 10.05.2019   13:43
VPRAŠANJE
In order to provide SMA with a comprehensive and clear system design in accordance with IDs 1_0016, 1_0017, 1_0018 and 1_0019, more information on the precise location of each work station and server hardware is requested. In particular, please provide a brief summary about the distribution of operators work space hardware (see: IDs 11_0022 to 11_0029) and Computers/Servers HW (see: IDs 11_0032 to 11_0039) in relation to the three locations mentioned in chapter I of the introduction:

a) Traffic Control Center (SMA)
b) Emergency/Crisis/Coordination/Meeting Room (SMA)
c) Redundancy Center (FPP)

Many thanks in advance!


ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije. Odgovori bodo vsebovani v prilogi spremembe razpisne dokumentacije v dokumentu "2Technical documentation Center for TC and MiESaS rev.2".Datum objave: 10.05.2019   13:45
VPRAŠANJE
Since our company is registered in the Republic of Ireland and Ireland does not issue certificates confirming absence of criminal convictions with regard to companies, we are prepared to issue an affidavit confirming our compliance with the section 10 of the Tender Documentation. Would you be so kind as to provide us with the preferred format of such affidavit which the tendering authority would find to be sufficient and compliant with Slovenian legislation?

ODGOVOR


Spoštovani,

vzorca zaprisežene izjave, ki bi jo lahko podali v skladu s 4. odst. 77. čl. Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), nimamo.
Ponudnik mora v ponudbi priložiti izpolnjen ESPD obrazec. V fazi preverjanja in ocenjevanja ponudb pa bo naročnik lahko ponudnika v primerih določenih v 77. čl. ZJN-3 pozval k predložitvi zaprisežene izjave. Izjava v skladu s 4. odst. 77. čl. ZJN-3 namesto potrdila o nekaznovanosti mora obsegati zahteve iz 1. odst. 75. čl. ZJN-3.
V pomoč vam posredujemo neuraden prevod Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in spremembe v angleščini, ki je dostopen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in sicer:
http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Predpisi/ZJN-3_ang_prevod.pdf
http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Sistem_javnega_narocanja/ZJN-3A_anj_nov2018.pdf


Datum objave: 10.05.2019   13:49
VPRAŠANJE
- Section: BIDDER TECHNICAL CAPACITY
In reference to the paragraph 10.3.2 of the tender document, concerning the technical capacity and experience of the bidder, it would be important to understand if equivalent systems in terms of size of the project and complexity, and more specifically River Information Service systems that extend the area of coverage and monitoring also to sea waters are relevant and acceptable as a reference. Kindly confirm if the system described above can be considered a valid reference.

- Section: INTRODUCTION
Subsection - VII. Connectivity with the other systems:
Requirement: The system shall have VMS data integration.
Question: Could you please clarify the type of interface from which the system will receive VMS data? How many targets will the system manage?

- Subsection - VII. Connectivity with the other systems:
Requirement: The system shall export data to users that are using "Transas NH Remote terminal".
Question: Could you please clarify which data is to be exported? Could you kindly provide a document (eg. ICD) and if possible a brief description of the Transas NH Remote terminal .

- Section: SYSTEM
ID:. 1_0004
Requirement: The system shall be self-restartable.
Question: Is it acceptable for the system to begin the self-restart process after a human input?

- Section: SURVEILLANCE
ID:. 2_0051
Requirement: A track shall have one of the following tracking status values: Tentative, Confirmed, Dead-reckoned, Lost, Unreliable
Question: Could you please clarify which is the meaning of the tracking status unreliable ?

ID:. 2_0082
Requirement: The AIS base station system shall support the following: VDES and STM
Question: Considering the status of the definition of VDES standards, which are still draft and subject to change, and in addition considering also that there is at the moment no IMO carriage requirement for VDES equioment and by consequence no ship with VDES capable hardware onboard, is it acceptable to provide an AIS Base Station compliant with standards specified in the Requirement 2_0081 and guarantee an update as soon as the ITU standards and IEC Test Procedures are available and in force ?

ID:. 2_0105
Requirement: - Operating temperature level: -10 to +60 deg C.;
Question: This requirement is in contrast with requirement 8_0001 for Indoor equipment where it is specified that the temperature range is from +5 to +35ºC. Could you please clarify?

- Section: Operator HMI
ID:. 4_0026
Requirement: The system shall allow an operator to select one or more operator roles. Each operator role shall have a corresponding Area of Responsibility (AoR).
Question: This requirement is not typical in a common VTS system. In addition a Role is a collection of system functions/authorizations, so it is very strange the request to link role with AoR. Could you please evaluate the possibility to delete this requirement or please clarify better which are your needs.?

ID:. 4_0087
Requirement: The system shall support the following beacon devices:
1)EPIRB (Emergency Position Indicator Radio Beacon)
2)MOB (Man Overboard)
3)SART (Search and Rescue Transponder)
4)ELT (Emergency Locator Transmitters)
5)PLB (Personal Locator Beacon)
Question: We always receive EPIRB, MOB and SART data from AIS messages, as specified in ITU-R M.1371-5 standard. Nothing is specified about ELT and PLB devices. Could you clarify how can we obtain data from these devices?

- Section: SUPPORT FUNCTIONS
ID:. 5_0002
Requirement: AIS traffic must be archived locally and in an SQL database, which must be linked to the program plug-in for reviewing the archive and generating traffic statistics in the region,
Question: While it is clear how to archive in a SQL database, could you please clarify what do you mean by AIS traffic must be archived locally? In addition could you please clarify what is the program plug-in referred in the 5_0002 requirement?

ID:. 5_0008
Requirement: The system shall periodically add a cryptographically secure digital fingerprint of the recorded information to the recordings.
QuestionThe requirement doesnt specify a period for the secure digital fingerprint. Can this period be decided by system integrator?

ID:. 5_0022
Requirement: The system shall enable the user to select in which mode the replayed data is displayed: traffic mode (the user is free to change the display settings during replay) and working position mode (the user selects a working position that must be replayed).
Question: As well as for requirement 4_0018, each user is identified by login credentials so that it is not possible to assign statically an user to a specific workstation. This implies that in order to enable a replay in working position mode it is necessary to record the operators video display screen capture. Could you confirm it?

ID:. 5_0044 5_0045
Requirement: The system shall enable the user to create, edit, or delete traffic overview report definitions through the systems built-in report designer.
The system shall enable the user to create new reports from scratch or to derive new reports from an existing report definition.
Question: This requirement is very generic. Kindly provide more details about your specific needs regarding the reports.

ID:. 5_0125 5_0126
Requirement: The system shall be capable to display the real time traffic situation to users on vessels using standard tablets (i.e. Android devices).
No dedicated software shall need to be installed on the desktop/laptop computers and tablets, the remote display shall work with standard web browsers.
Question: Could you please consider the possibility to accept a dedicated App (ie. An App for Android devices) as remote terminal application? In this case the installation is not an issue because is just a one-click download and install from a repository.
Section: PERFORMANCE

ID:. 6_0004
Requirement: With a typical product deployment and configuration the system shall have a spare storage capacity of storing data for 7 years.
Question: Is it acceptable to manage the spare storage capacity on a dedicated NAS or LTO tape library?

ID:. 6_0033
Requirement: The VTMIS shall provide a continuous service, the MTBF (total loss) of the automated part is 10,000 operational hours.
Question: Could you please clarify what do you mean by automated parts?

- Section: EQUIPMENT
ID:. 8_0051
Requirement: -Rugged iPad (pro model 12.9´´), WiFi, SIM, 1TB, 6 GB RAM (GNSS - GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS)
Question: Is it possible to propose a fully featured PPU using dedicated hardware (not commercial Apple iPad)?

ID:. 8_0084 -8_0085 8_0086
Requirement: -SSD; 1xINTEL 750series 400GB (RAID1) or Samsung M2 Pro
Question: Single disk Intel is required but also Raid1 configuration is required. Please clarify if a single disk without RAID configuration is compliant.

ID:. 8_0082 8_0083 - 8_0084 -8_0085
Requirement: -Virtualisation platform shall be Microsoft Hyper-V Server:
Question: Could you please confirm if alternative Virtual Environment (e.g. VMWare) is acceptable and if a physical failover solution (e.g. MSCS Microsoft Cluster Service, RHCS RedHat Cluster Suite) is acceptable instead of virtual environment?

- Section: SERVICES
ID:. 10_0006
Requirement: -1x LDS - Laser Docking System
Question: Could you please clarify how LDS Laser Docking System shall be integrated in the System?

ID:. 10_0012
Requirement: -3x VHF Radio stations MOTOTRBO DM4400 (shall be moved from location: SBI Izola and Slavnik),
Question: Could you please provide ICD of the radio in order to evaluate possible integration in the system?

- Section: TENDER SUBMISSION DATE
In reference to the paragraph 5 of the tender document, and in consideration of the above mentioned clarifications, We would like to officially request a postponement of 4 weeks for the submission of the tender.


Best Regards

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije. Odgovori bodo vsebovani v prilogi spremembe razpisne dokumentacije v dokumentu "2Technical documentation Center for TC and MiESaS rev.2". Med drugimi spremembami bo podaljšal tudi rok za prejem ponudb. Prosimo spremljajte objave na spletni strani naročnika http://www.up.gov.si/si/o_upravi/javne_objave/javna_narocila/javni_razpisi/ in na Portalu javnih naročil.

Odgovori, ki niso vsebovani v spremembi razpisne dokumentacije so navedeni v nadaljevanju:

vprašanje:
"Section: BIDDER TECHNICAL CAPACITY
In reference to the paragraph 10.3.2 of the tender document, concerning the technical capacity and experience of the bidder, it would be important to understand if equivalent systems in terms of size of the project and complexity, and more specifically River Information Service systems that extend the area of coverage and monitoring also to sea waters are relevant and acceptable as a reference. Kindly confirm if the system described above can be considered a valid reference. "

Naročnik odgovarja, da je izkazovanje reference na predlagani način za naročnika sprejemljivo.Datum objave: 10.05.2019   13:52
VPRAŠANJE
On the 2_0095 requirement the following clarification was provided on 10.04.2019: The tenderer has to offer an appropriate wave direction and period sensor. We kindly ask you to give us additional explanation on the way of wave direction and period sensor installation. What is the preferable way of the sensor installation: on the buoy or on a metal construction fixed to the pier or sea bottom? (As you might know, there is huge price difference between these two options). Is the exact location of the sensor installation defined already or the contractor should propose that?

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije. Odgovori bodo vsebovani v prilogi spremembe razpisne dokumentacije v dokumentu "2Technical documentation Center for TC and MiESaS rev.2".Datum objave: 10.05.2019   13:56
VPRAŠANJE
Dear Sirs,

The section 12.3.4 Language of the offer states:
QUOTE
All documents related to the offer they must be in the Slovene language. Documents to prove technical skills and technical documentation can be in English.
UNQUOTE
Could you please clarify which particular documents you are referring to mentioning Documents to prove technical skills?
Does it relate to the all documents requested in sections 10.3, 10.4, 10.5?


ODGOVOR
V angleškem jeziku so lahko
a) dokazila zahtevana v točki 10.3.:
- podtočka 1 in sicer: kopija veljavne pogodbe med ponudnikom in proizvajalcem originalne programske opreme oziroma principalom,
- podtočka 3 (Druga dokazila v zvezi s tehnično dokumentacijo) in sicer: tehnična dokumentacija za ponujeno strojno in programsko opremo, izpolnjena priloga 2Technical documentation Center for TC and MiESaS rev.2, seznam priloženih dokazil ter kopije potrdil o izpolnjevanju zahtevanih standardov,
b) dokazilo zahtevano v točki 10.5 in sicer potrdilo od združenja IALA in
c) dokazila zahtevana v točki 10.6 (Zahteve v zvezi z zelenim javnim naročanjem).
Datum objave: 10.05.2019   14:02
VPRAŠANJE
Dear Sirs,

we kindly request to "open" the below requirements to make them more generic:

Guidance: 3_0023, 3_0024, 3_0032, 3_0048, 3_0049, 3_0052, 3_0053, 3_0057, 3_0058, 3_0077, 3_0080.

Operator HMI: 4_0002, 4_0018, 4_0026, 4_0028, 4_0034, 4_0046, 4_0065, 4_0070, 4_0072, 4_0076, 4_0088, 4_0089, 4_0096, 4_0110, 4_0115, 4_0145, 4_0146, 4_0147, 4_0152, 4_0154, 4_0191, 4_0192, 4_0193, 4_0194, 4_0195, 4_0198, 4_0199, 4_0208, 4_0212.

Support functions: 5_0054, 5_0055, 5_0056, 5_0057, 5_0067, 5_0119, 5_0120, 5_0121, 5_0122, 5_0123, 5_0125, 5_0136, 5_0147, 5_0152, 5_0153, 5_0154, 5_0156, 5_0159.


In additional, we want to highlight some observations found in requirements that looks to be doubtful and that have to be re-confirmed or clarified/justified.

Observations:
3_0077 Read status doesn't included into AIS standard,
3_0080/b Read status doesn't included into AIS standard,
4_0072 This can cause significant confusion in integrated radar and AIS data!
4_0076 Please clarify what does it mean "AIS transponder assigned mode"
4_0115 That means you have to have subscription for this data and pay for this
4_0154 VDES is not a international standard yet and should not be used
4_0198 This sounds strange as route should be based on existing fairways in the port
4_0199 This sounds strange as route should be based on existing fairways in the port


- Please advise if the bidder shall submit a local criminal certificate for their directors? Please note that no authority in the country of our company registration issues certificate of criminal records for companies, so only self-certification is possible.

- Please advise if there any list of suggested Slovenian banks that can issue tender guarantee. If yes, please advise if we can use any of the following banks: Nova Ljubljanska Banka (NLB) (LJBASI2X), Nova Kreditna Banka Maribor (KBMASI2X), SKB Banka (SKBASI2X).

- One of the tender requirement states:
QUOTE
2. Provider Rating Or At least one Of the partners in a joint bid issued at AJPES, at the date of issue of the proof must meet at least the rating class SB5 Or better. If the candidate is unable to obtain a credit rating of AJPES, it proves the day of issue of the proof rating BAA1 Of Moody's agency, the credit rating BBB+ Agency S&P, or the credit rating of the BBB agency, Fitch, Or better. An Economic operator may also submit a credit assessment of the other credit rating house, indicating that a credit rating is at least equal to one of the abovementioned credit ratings. The operator shall have sufficient time to do business so that the credit rating house can produce a credit rating which may be drawn up by the above estimates. Proof shall not be issued more than 30 days before the time limit for the submission of tenders.

Proof:
- ESPD form for provider, Soponudnika
- Rating for the provider, the Sulsoner
UNQUOTE

Please clarify why such credit rating is requested from a bidding company? This is very uncommon requirement, as usually credit rating are assigned to financial institutions like banks. Or does this requirement relates to the banks which is issued the tender guarantee?ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije. Odgovori bodo vsebovani v prilogi spremembe razpisne dokumentacije v dokumentu "2Technical documentation Center for TC and MiESaS rev.2".

Odgovori, ki niso vsebovani v spremembi razpisne dokumentacije so navedeni v nadaljevanju:

vprašanje:
" Please advise if the bidder shall submit a local criminal certificate for their directors? Please note that no authority in the country of our company registration issues certificate of criminal records for companies, so only self-certification is possible."

V 4. odst. 78. čl. Zakona o javnem naročanju je določeno, da če država članica ali tretja država takih dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena tega zakona, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

vprašanje:
" Please advise if there any list of suggested Slovenian banks that can issue tender guarantee. If yes, please advise if we can use any of the following banks: Nova Ljubljanska Banka (NLB) (LJBASI2X), Nova Kreditna Banka Maribor (KBMASI2X), SKB Banka (SKBASI2X)."

Seznam bank v RS je na voljo na naslednji povezav na spletni strani Banke Slovenije:
v slovenščini:
https://www.bsi.si/financna-stabilnost/subjekti-nadzora/banke-v-sloveniji
v angleščini:
https://www.bsi.si/en/financial-stability/institutions-under-supervision/banks-in-slovenia

vprašanje:
"One of the tender requirement states:
QUOTE
2. Provider Rating Or At least one Of the partners in a joint bid issued at AJPES, at the date of issue of the proof must meet at least the rating class SB5 Or better. If the candidate is unable to obtain a credit rating of AJPES, it proves the day of issue of the proof rating BAA1 Of Moody's agency, the credit rating BBB+ Agency S&P, or the credit rating of the BBB agency, Fitch, Or better. An Economic operator may also submit a credit assessment of the other credit rating house, indicating that a credit rating is at least equal to one of the abovementioned credit ratings. The operator shall have sufficient time to do business so that the credit rating house can produce a credit rating which may be drawn up by the above estimates. Proof shall not be issued more than 30 days before the time limit for the submission of tenders.

Proof:
- ESPD form for provider, Soponudnika
- Rating for the provider, the Sulsoner
UNQUOTE

Please clarify why such credit rating is requested from a bidding company? This is very uncommon requirement, as usually credit rating are assigned to financial institutions like banks. Or does this requirement relates to the banks which is issued the tender guarantee?"

Zahteva se nanaša na ponudnika kot izhaja iz točke 10.2, podtočka 2 Navodil ponudnikom in ne na banke, ki izdajajo zavarovanja za ponudnike.

Bonitetna ocena na podlagi analize preteklih podatkov izkazuje verjetnost nastanka bodočih insolventnih dogodkov. Predmet izvedbe javnega naročila je dobava visokotehnološke opreme, ki jo mora do prevzema financirati izbrani ponudnik. V okviru navedenega je potrebno dodatno poudariti pomen finančne stabilnosti ponudnika z vidika kvalitetne in pravočasne izvedbe, ob predpostavki vključenosti drugih dobaviteljev, ki imajo potencialno drugačno plačilno dinamiko od tiste, ki jo ima naročnik do glavnega izvajalca, s čimer se vzpostavlja tveganje, da izvajalec del, v kolikor ni finančno stabilen glede plačevanja, ne bo mogel izvesti naročila, kar pa se preverja z bonitetno oceno. Ta ocena je za naročnika pomembna zlasti glede na dejstvo, da se pogodba sklepa tudi za čas vzdrževanja za 7 let. Glede na daljše trajanje poslovnega odnosa je za naročnika ekonomska stabilnost izbranega ponudnika ključnega pomena.

Več informacij je na voljo na spletni strani AJPES:
v slovenščini:
https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Bonitetna_lestvica
v angleščini:
https://www.ajpes.si/Credit_Rating_Services/SBON_Credit_Rating/Credit_rating_scale
Datum objave: 21.05.2019   22:52
VPRAŠANJE
Dear Sirs,

can you kidly specify brand/type of the displays 85 and 42 that are compliant to technical requirements and same time classified as an energy efficiency class A + or higher as required by Tender DOSSIER FOR THE AWARD OF THE CONTRACT

Unfortunately we haven't found on the market display that is satisfy this requirement

Best regards


ODGOVOR

Spoštovani,
Vaša vprašanje bomo upoštevali v spremembi razpisne dokumentacije. Prosimo spremljajte naše objave na Portalu javnih naročil.
The contracting authority changes the requirement to be more open ended to Energy Efficiency class B, so a wider range (brand/type) of 24/7 display solutions can be offered by the tenderers.


Datum objave: 21.05.2019   22:54
VPRAŠANJE
To whom it may concern!

In the Requirements docuement, under Sensors Sites Pos. 10_0005, 10_0012 and 10_0014, the customer wants to use old VHF Mototrbo DM4400 in the new System. However, these VHF Radios do not fulfil the requirements of the ETSI EN301929 for VHF Transmitter and Receiver for Coast Stations. Due to the International regulations this is not allowed; please confirm that SMA will install the Mototrbo DM4400?

Thank you in advance.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije. Prosimo spremljajte naše objave na Portalu javnih naročil.

The requirement about the integration of the MOTOTRBO DM4400 is withdrawn.


Datum objave: 03.06.2019   16:04
VPRAŠANJE
Section IV clause 8 of the Contract draft includes a requirement for the Contractor to provide the Customer with source code for adaptation of software with description of built-in functions and scripts for installation.

We believe that this requirement should not apply to commercial proprietary software as it nullifies the purpose of COTS software development. We kindly suggest for you to reconsider the wording of Section IV clause 8 and make the source code requirement only applicable to the software which is developed specifically for the Customer.

ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije, v kateri bo upoštevana vaša pripomba. Prosimo spremljajte objave naročnika na Portalu javnih naročil.

Datum objave: 03.06.2019   16:06
VPRAŠANJE
Dear Sirs,

According to Clause 2_0144 and clarifications provided on 10.04.2019 and 06.052019 Operating temperature of receiver and antenna shall be -30 to 70 Celsius.

DGNSS correction transmission equipment that we plan to deliver will contain the Reference station equipment that will be rack mounted inside the equipment room under normal Indoor environment conditions. Also there will be outdoor antennas installed outside. According to Marine standard IEC-60945 that demands very special environmental requirements for the equipment installed on the vessels
- Indoor equipment (Protected category ECDIS, VDRS, Radar processors, etc) should be capable to operates within 15 °C to +55 °C for Operating temperatures range and
- Outdoor equipment (Exposed category Radars, Antennas, etc installed outside) 25 to +55 for Operating and within -25 to +70 storage for temps.

We request to review the temperatures requirements for Indoor equipment forming the DGNSS correction transmission equipment (Reference station) and confirm that Operating temperature for this part within 15 °C to +55 °C is acceptable. and Outdoor antennas shall be -30 to 70 Celsius.


ODGOVOR

The contacting authority accepts the proposal regarding the "indoor DGNSS temperature" and adds the following text: "If indoor GNSS receiver is offered its temperature range shall be 15 to 55 Celsius."
Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije. Prosimo spremljajte objave naročnika na Portalu javnih naročil.

Datum objave: 03.06.2019   16:08
VPRAŠANJE
Dear Sirs,

in consideration of what is specified in the instructions to tenderers (doc 1Razpisna dokumentacija_VTS) and the Matrix (2Technical documentation Center for TC and MiESaS) for what concerns the verification of the compliance of the bidder, it is stated that this verification will take place in 3 separate steps, RTO, VRC, TOS.
In particular, for what concerns the Verification at a Reference Control Center(VRC), it is stated that the contracting Authority will perform a visit at one or more already installed and operative control centers in order to evaluate the full compliance of the software proposed. It is therefore implied that the bidder participating to the tender must necessarily have all the Software functionalities(VRC) already implemented in its delivered systems, which in most of the cases do not have the latest software installed and / or not all the modules installed.
It is worth mentioning that many of the requirements specified in the Matrix (2Technical documentation Center for TC and MiESaS) with the label VRC, requirements to be checked at a reference control center, are arbitrary implementation choices, often aesthetic, which differ from supplier to supplier. Therefore, it is perfectly normal for any manufacture to adjust part of its software in order to be fully compliant with a specific customer.
A fair assessment of the situation leads us to think that the Contracting Authority has already based many requirements on particular system (especially the part related to VTMIS core software). Other providers are already at a big disadvantage as development effort (time and cost) will be needed to provide the required functionality in time for acceptance phase of the project which is only 6 months from contract signature. While it is not an issue to make adjustments to the software to reflect these particular requirements it is unfair that that these have to be implemented and installed in an operative control centre in time for the visit.

For this reason, we kindly request to postpone all the Verification at the Reference Control Center (VRC) to the time of takeover of the System (TOS), in order to avoid the exclusion of all but one Company from participating to the tender.


ODGOVOR

The requirements for the VRC (Visit Reference Center) have been lowered. The contracting authority still needs to see and asses in person if the proposed system, bidder and contractor are able to create and deliver such a complex system as the tender requires. Yet, to accommodate a wider range of bidders, the following points shall be treated as TOS (Take Over System) upon visit to reference center:

2 Surveillance:
2_0049, 2_0066

3 Guidance:
3_0006, 3_0007, 3_0009, 3_0010, 3_0018, 3_0020, 3_0027, 3_0054, 3_0055, 3_0080, 3_0083

4 Operator HMI:
4_0002, 4_0003, 4_0008, 4_0011, 4_0016, 4_0017, 4_0028, 4_0029, 4_0036, 4_0040, 4_0041, 4_0047, 4_0048, 4_0061, 4_0062, 4_0079, 4_0080, 4_0083, 4_0134, 4_0136, 4_0150, 4_0177, 4_0178, 4_0179

5 Support functions:
5_0013, 5_0014, 5_0023, 5_0032, 5_0069, 5_0070, 5_0071, 5_0094, 5_0095, 5_0111, 5_0115, 5_0162, 5_0163, 5_0165, 5_0166

Naročnik bo objavil spremembe razpisne dokumentacije. Prosimo spremljajte naše objave na Portalu javnih naročil.Datum objave: 03.06.2019   16:18
VPRAŠANJE
Dear Sir!

Following the Tender Specification requirements to deliver Solid State based Radar (Clause 2.2.2.4.1.) we want to inform that standard manufacturer delivery time on Ex-works conditions for this Radar type takes 6 months IRRESPECTIVE to the Radar manufacturer.

Further time required for delivery, Radar Up-mast and Down-mast units installations, installation of Dome for the Radar Aerial, cables pulling, terminations, connectorizations, commissioning, Integration tests and will take 2-3 months more.

Considering scope of above mentioned installation activities that shall be provided after Radar consignee delivery to the Site we request for time extension required for <establishment of the Center of the Republic of Slovenia on traffic control and management on the sea> to 8-9 months (contract Clause 7) without maintenance from the date of agreement.

Solid State Radar delivery will be the Critical path in this Project.


ODGOVOR

Spoštovani!
Naročnik bo objavil spremembe razpisne dokumentacije, v kateri bo upoštevana vaša pripomba. Prosimo spremljajte objave naročnika na Portalu javnih naročil.


Datum objave: 03.06.2019   16:32
VPRAŠANJE
Dear Sirs and Madams,
following you will find a list of requests for clarifications to whom I hope you can kindly give answers:

Section: INTRODUCTION
Subsection -II. Buyers currently owned/used equipment:
Requirement: 2 x SAAB AIS base stations R40 with DGSP module
Question: In 10_0004 it is stated that in site Mount Slavnik there is an existing SAAB AIS Station. Could you please specify where the second SAAB AIS Station is currently located?

Subsection -II. Buyers currently owned/used equipment:
Requirement: 3 x Oculus TI (320x240, 60mm fixed thermal lens) / with optional VJT-X20-E BOSCH encoder
Question: In 10_0005 it is stated that 1 Oculus shall be moved from Silos to Piran - Cape Madona/Light house. In 10_0011 it is stated that one of the two Oculus shall be moved from Izola to SMA branch office Piran. In 10_0012 it is stated that one Oculus shall be moved from Silos to FPP. In particular 10_0005 and 10_0012 are in conflict, because the same Oculus from Silos cannot be moved in two different locations. Could you please clarify from/to the current 3 Oculus shall be moved?

Section 2: SURVEILLANCE
ID:. 2_0143
Requirement: UHF antenna frequency range shall be 360 to 470 MHz, vertical polarization. Max. power shall be 100W. Max. length max. 1,5m
Question: Regarding the transmission of DGNSS corrections, we noted that the required frequency range for the UHF antenna to be supplied shall be from 360 to 470 MHz. However, DGNSS and RTK signals are normally transmitted in the frequency range from 403 to 470 MHz; moreover the frequency range below 400 MHz is typically reserved for military use. That said, is the 360 to 470 MHz a strict requirement or is it adequate to offer an antenna with the required performance in the bandwidth of interest (e.g. 400 to 470 MHz)?

Section 4: OPERATOR HMI
1. ID:. 4_0026
Requirement: The system shall allow an operator to select one or more operator roles.
Question: As requirement 4_0017 states that The role of a user shall be determined through the login name we kindly ask to consider to remove the requirement 4_0026, because when an operator access the system, its role is automatically determined through the login name.

Section 5: SUPPORT FUNCTIONS
2. ID:. 5_0166
Requirement: The system shall include a simulator module with the following characteristics:
c) advanced full-scale simulator
Question: Could you please clarify what do you mean by advanced full-scale simulator?

Section 8: EQUIPMENT
ID:.From 8_0082 to 8_0086, From 8_0090 to 8_0096
Question: The general approach of the Tender is to have an high-availability system based on physical nodes, hypervisors and virtual machines (Hyper-V or VMWare).
Standard failover architecture based on virtual environments (Hyper-V or VMWare) are based on at least two server nodes, a shared storage (e.g. SAN, NAS) and redundant network paths.
Taking in considerations the above introduction, is it acceptable to propose a modern enterprise failover architecture based on two or more nodes with shared storage and redundant network instead of 8 separated servers?
If this proposed solution is acceptable, each physical node's specifications will meet the tender performance requirements as requested in 8_0083, apart from the storage requirements (HDD; SAS 12 x 8 TB, RAID 10, 7200, 3.5", Enterp. ed. Transfer rate 230 MB/s) that will be moved to the shared storage equipment. In this case the minimum number of physical servers and storage equipment will be defined by the contractor in order to grant the requested performances.
As regards the Redundancy Center, the proposed solution foresees the same architecture also in the redundancy sites but with a limited storage capacity (without the need to maintain 7 years of data)

Section 9: SERVICES
Question: While the location of the new 3 weather stations are specified, as well as the location of the new tidal sensor, it is not specified the location of the new Visibility Sensor to be installed. Could you please clarify?

Question: Requirement 11_0006 specifies that the minimum quantity of Radio Direction Finder Receiver is 1. This is in contrast with requirements 10_0005, 10_0010, 10_0011 where the locations of 3 new Radio Direction Finders are listed. Could you please clarify which is the required number of new RDF Receiver to be installed? Could you also confirm that the 3 RDF Antennas requested in 11_0005 shall be considered one for each new RDF Receivers of 11_0006 for a total of 3?

Section 10: SENSORS
ID:. 10_0002, 10_0003
Requirement: Intranet Network
Question: Could you please specify what is meant by Intranet availability for these sites? Shall we consider that there is LAN connectivity between the sites Slovenian Maritime Administration main office (SMA) and Marina Koper - the old pier?

ID:. 10_0002, 10_0003, 10_0010, 10_0011, 10_0012, 10_0013, 10_0014
Requirement: Internet Network
Question: Could you please specify what is meant by Internet availability for these sites? It means that there is an existing Internet connection that can be used by the supplier in order to create connections among sites? If this is the case, could you clarify if at least for SMA and FPP sites there is the availability of a Public and Static and IP address to be used for establishing a VPN with remote sites?

ID:. 10_0009, 10_0010
Requirement: Cellular/Mobile Connection
Question: Could you please clarify if an existing Modem/Router with a 3G/4G sim card is available on these 2 sites and can be used by the supplier? If not, what does it means cellular/mobile connection availability?

ID:. 10_0006, 10_0007, 10_0008
Question: For these 3 sites it is not specified any kind of networking availability. Can we consider that at least 3G/4G coverage is available on these sites in order to propose a possible solution for connecting these sites with the SMA control center? If not, could you please give us indication on how to connect these sites to the SMA control center?

Section 11: EQ TALLY
Question As regards the minimum number of servers, nothing is mentioned about servers that shall be located in the Redundancy Center. Could you clarify minimum servers equipment for redundancy center?

Section: TENDER SUBMISSION DATE
In consideration of the above mentioned clarifications, We would like to officially request a postponement of 2 weeks for the submission of the tender.

Section: TIME OF COMPLETION OF THE PROJECT
Taking in consideration typical manufacturing lead time for sensors like RADAR and CCTV, we kindly ask to consider the possibility to change the time of completion for all the project activities to 10 months (instead of the 6 months currently required)


ODGOVOR
Spoštovani,

podajamo vam odgovore na vaša vprašanja.

- Section: INTRODUCTION
The second SAAB AIS station is located at General Hospital Izola (SBI Izola).

- Subsection -II. Buyers currently owned/used equipment:
Requirement: 3 x Oculus TI (320x240, 60mm fixed thermal lens) / with optional VJT-X20-E BOSCH encoder
The old contracting authority owned cameras shall be moved: "Port of Koper Silos" to "Piran - Cape Madona/Light house", "General Hospital Izola (SBI Izola)" to "SMA branch office Piran", "General Hospital Izola (SBI Izola)" to "Faculty for Maritime studies Portoroz (FPP) / Student dormitory Portoroz".

- Section 2: SURVEILLANCE
ID:. 2_0143
UHF antenna frequency range shall be 400 to 470 MHz, vertical polarisation. Max. power shall be 100W. Max. lenght max. 1,5m

- Section 4: OPERATOR HMI
1. ID:. 4_0026
Requirement: The system shall allow an operator to select one or more operator roles.
The requirement is withdrawn.

- Section 5: SUPPORT FUNCTIONS
2. ID:. 5_0166
Requirement: The system shall include a simulator module with the following characteristics:
c) advanced full-scale simulator
The requirement is withdrawn.

- Section 8: EQUIPMENT
ID:.From 8_0082 to 8_0086, From 8_0090 to 8_0096
The Contracting authority retains its requirement about the number of servers and solution it requests.

- Section 9: SERVICES
New Visibility Sensor shall be mounted on the " Slovenian Maritime Administration main office (SMA)", on the mast on the roof.
An RDF receiver shall be mounted in the "Slovenian Maritime Administration main office (SMA)", the RDF Antennas shall be located at "General Hospital Izola (SBI Izola)", "Piran - Cape Madona/Light house" and "Port of Koper Silos".

- Section 10: SENSORS
ID:. 10_0002, 10_0003
LAN is concluded and it reaches the coast line, but it has to be extended for approximately 150 m to reach the farthest possible point of the "old pier".

- ID:. 10_0002, 10_0003, 10_0010, 10_0011, 10_0012, 10_0013, 10_0014
Requirement: Internet Network
Wired LAN is available on all sites except: 10_0009 and 10_0010 - on this sites it is up to the tenderer to mount 3G/4G modems/routers. On site "Port of Koper Silos" there is LAN over data radio link and radio over IP radio link. On sites "10_0002, 10_0011, 10_0012, 10_0013, 10_0014" there is availability of public and static IP addresses.

- ID:. 10_0009, 10_0010
Requirement: Cellular/Mobile Connection
There are no existing Modem/Routers with a 3G/4G sim card on the sites. Modem/Routers to be supplied by tenderer. There should be cellular coverage along the entire Slovenian coast.

- ID:. 10_0006, 10_0007, 10_0008
Sensor data from the sites 10_0006, 10_0007, 10_0008 are available on internet as data streams.

- Section 11: EQ TALLY
Servers that are doubled are meant for the SMA main office and Redundancy center - one piece for each center.

- Section: TENDER SUBMISSION DATE
Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije in bo podaljšal rok za prejem ponudb. Prosimo spremljajte objave naročnika na Portalu javnih naročil.

- Section: TIME OF COMPLETION OF THE PROJECT
Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije v kateri bo upoštevana vaša pripomba. Prosimo spremljajte objave naročnika na Portalu javnih naročil.Datum objave: 11.06.2019   15:53
VPRAŠANJE
Dear All

With reference to the following requirement, we have obtained the credit assessment from Dun & Bradstreet. As they do not share their algorithms with other agencies, they are unable to definitely state their equivalent of Moodys rating BAA1, S & P rating of BBB+, Fitch rating of BBB.

If possible, please provide the rating required from Dun & Bradstreet to be compliant with the Provider Rating requirement.
As part of a multinational group of companies, is it also acceptable to submit, along with the rating for the bidding company, the rating for the parent company within the group.

Provider Rating Or At least one Of the partners in a joint bid issued at AJPES, at the date of issue of the proof must meet at least the rating class SB5 Or better. If the candidate is unable to obtain a rating of AJPES, it proves the day of issue of the BAA1 of Moody's rating rating, the BBB + Agency S & P rating, or the rating of the BBB agency, Fitch, or better. An Economic operator may also submit a credit assessment of another credit rating house, indicating that a credit rating is at least equal to one of the above mentioned credit ratings. The operator shall have sufficient time to do business so that the credit rating house can produce a credit rating that may be drawn up by the above estimates. Proof shall not be issued more than 30 days before the time limit for the submission of tenders.ODGOVOR
Naročnik dopolnjuje točko 10.2.2. razpisne dokumentacije (Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja), tako da šteje kot skladno z zahtevo iz te točke tudi bonitetno oceno, ki jo izda Dun & Bradstreet, ki izkazuje oceno tveganja (Risk indicator) 2 (nizko tveganje) ali nižje.

Pojasnjujemo, da mora bonitetno oceno skladno z zahtevami razpisne dokumentacije podati vsaj eden izmed partnerjev, ki nastopajo v skupni ponudbi. Bonitetna ocena matične družbe ni relevantna, če ta družba ne nastopa kot partner v ponudbi.

The contracting authority supplements the tender requirement point 10.2.2. (Conditions for participating relating to economic and financial status), so that rating issued by Dun & Bradstreet is considered in compliance with the requirement of the point 10.2.2, provided that the Risk Indicator is 2 (low risk) or lower.

Please note that in accordance with the tender docoumentation requirements the rating must be submitted by at least one of the partners in a joint tender. Rating of the parent company is not relevant, unless that company is one of the partners in the joint tender.Datum objave: 11.06.2019   15:55
VPRAŠANJE
Dear Sirs and Madams,
following you will find a list of requests for clarifications to whom I hope you can kindly give
answers:

Section 2: SURVEILLANCE

ID:. 2_0047
Requirement: The system shall do Oil spill, surface currents, wave an small target detection (HW + SW)

Question 1: As far as we understand from the tender requirements, the "small target detection" capability is part of the "Oil Spill Detection" paragraph and therefore the small targets shall be extrapolated and magnified from the video processed by the OSD module itself.
Is it possible to propose an alternative solution in which the ability to detect small targets is instead done by radar extractor/tracker and therefore unrelated to the Oil Spill Detection module?

Question 2: As far as we understand from the tender requirements, the "surface currents" and "wave" detection is part of the "Oil Spill Detection" paragraph and therefore their values and directions shall be extrapolated from the video processed by the OSD module itself and presented to the operator.
Is it possible to propose an alternative solution consisting in the installation of a sensor at the entrance of the Port of Koper and able to provide the data of "surface currents" and "wave", and therefore unrelated to the Oil Spill Detection module?


ODGOVOR
The term " The system shall do Oil spill, surface currents, wave and small target detection (HW + SW)" is indeed listed in the section "2.2.4 Oil Spill Detection (OSD) Module", but the requirement is meant for the whole system and not on a single subsystem. The contracting authority wishes that the system performs in accordance with the requirements and is not interested in how the requirement is technically implemented.Datum objave: 11.06.2019   16:03
VPRAŠANJE
Dear Sirs and Madams,

In consideration of the several queries that have been submitted to the SMA, and considering also that these questions can have an impact and revise the tender documentation, We would like to point out the fact that it is necessary in order to fully understand the changes and reflect them in the technical proposal of a period of time during which the requirements are fixed.
For this reason we feel necessary to give to the potential bidders at least 10 days after the publication of the last revision of the tender documentation or after the communication that the tender documentation remains unchanged. We believe this to be a sufficient time to make the revision of the tender proposal and finalize it.
Thanks for your collaboration.

ODGOVOR
Tretji odstavek 74. člena ZJN-3 predvideva podaljšanje roka za prejem ponudb, če dodatne informacije niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb. Ker je naročnik to omogočil , ne bo podaljšal roka za prejem ponudb.
Article 74(3) of the Public procurement act stipulates that contracting authority shall extend the time limits for the receipt of tenders where significant changes have been made to the procurement documents after six days before the expiry of the time limit fixed for the receipt of tenders. Since the contracting autority acted in compliance with that requirement the time limits for the receipt of tenders shall not be extended.
Datum objave: 11.06.2019   16:12
Spoštovani ponudniki,

Bodite pozorni, da pri pripravi in predložitvi ponudbe upoštevate vse objavljene spremembe razpisne dokumentacije. Posebej pozorno upoštevajte spremembe razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na obrazce, ki morajo biti predloženi ponudbi. V kolikor je naročnik objavil prečiščeno besedilo, bodite pozorni, da uporabite zadnjo verzijo, ki jo je pripravil naročnik in objavil kot prilogo sprememb razpisne dokumentacije.