Dosje javnega naročila 001591/2019
Naročnik: Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava novega kontejnerskega oprijemala za mostno dvigalo na KT Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001591/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.03.2019
JN001591/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2019

    JN001591/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Tomšič
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
+386 12914635
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice
https://www.slo-zeleznice.si/sl/tovorni-promet
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/300768/Objava_kontejnersko_oprijemalo.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/300768/espd/Narocnik_ESPD_(10).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7813
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava novega kontejnerskega oprijemala za mostno dvigalo na KT Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: 32/2019/08
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42414000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
»Nabava novega kontejnerskega oprijemala za mostno dvigalo na KT Ljubljana«. V ponudbi morajo biti zajeti vsi stroški v zvezi z dobavo in montažo (tudi npr. stroški vse tehnične in ostale pripadajoče dokumentacije, prevozni stroški, nakladanje, razkladanje, carine,) predmeta javnega naročila na lokacijo kupca. Novo kontejnersko oprijemalo, ki je predmet javnega naročanja, mora ustrezati vsem zahtevam naročnika.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42414000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
»Nabava novega kontejnerskega oprijemala za mostno dvigalo na KT Ljubljana«. V ponudbi morajo biti zajeti vsi stroški v zvezi z dobavo in montažo (tudi npr. stroški vse tehnične in ostale pripadajoče dokumentacije, prevozni stroški, nakladanje, razkladanje, carine,) predmeta javnega naročila na lokacijo kupca. Novo kontejnersko oprijemalo, ki je predmet javnega naročanja, mora ustrezati vsem zahtevam naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.04.2019   10:05
Kraj: Avtomatsko v informacijskem sistemu e JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.04.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.