Dosje javnega naročila 001531/2019
Naročnik: Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Storitve: STORITVE SODELOVANJA PRI UPRAVLJANJU IN VZDRŽEVANJU ŽIČNIŠKE NAPRAVE TER TEPTALNEGA STROJA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 198.006,00 EUR

JN001531/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.03.2019
JN001531/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.04.2019
JN001531/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.05.2019
JN001531/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2019

    JN001531/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
bostjan.vintar@sport.si
+386 14342396
+386 14342392

Internetni naslovi
http://www.zsrs-planica.si/#
http://www.zsrs-planica.si/#
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/300787/Razpis_žičnice_2019-2020.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7882
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
šport


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: STORITVE SODELOVANJA PRI UPRAVLJANJU IN VZDRŽEVANJU ŽIČNIŠKE NAPRAVE TER TEPTALNEGA STROJA
Referenčna številka dokumenta: 190006
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79993000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je storitev sodelovanja pri upravljanju in vzdrževanju žičniške naprave v NC Planica, teptalnega stroja in traktorja ter pomoč pri vzdrževanju žičnice ter teptalnih strojev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79993000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Planica-Rateče
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je storitev sodelovanja pri upravljanju in vzdrževanju žičniške naprave v NC Planica, teptalnega stroja in traktorja ter pomoč pri vzdrževanju žičnice ter teptalnih strojev.

Ponudnik mora imeti za izvajanje predmeta javnega naročila ustrezno usposobljeno osebje, v skladu z določbami zakona in predpisi, ki urejajo to področje.

Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!

Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v 5.točki razpisne dokumentacije.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.03.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 27.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.03.2019   09:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.03.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.