Dosje javnega naročila 001583/2019
Naročnik: JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN REŠEVALNO DEJAVNOST -Gasilska enota Nova Gorica, Sedejeva ulica 9, 5000 Nova Gorica
Blago: GASILSKO TOVORNO VOZILO S KOTALNIM PREKUCNIKOM TER HIDRAVLIČNIM DVIGALOM
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 271.590,30 EUR

JN001583/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.03.2019
JN001583/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2019
JN001583/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.05.2019
JN001583/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001583/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 055-126406
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN REŠEVALNO DEJAVNOST -Gasilska enota Nova Gorica
Sedejeva ulica 9
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Simon Vendramin
simon.vendramin@geng.si
+386 53023249
+386 53331163

Internetni naslovi
http://www.geng.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/300790/razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7881
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: GASILSKO TOVORNO VOZILO S KOTALNIM PREKUCNIKOM TER HIDRAVLIČNIM DVIGALOM
Referenčna številka dokumenta: 64-2/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
GASILSKO TOVORNO VOZILO S KOTALNIM PREKUCNIKOM TER HIDRAVLIČNIM DVIGALOM po tehničnih specifikacijah, ki so sestavni del razpisne dokumentacije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
GASILSKO TOVORNO VOZILO S KOTALNIM PREKUCNIKOM TER HIDRAVLIČNIM DVIGALOM po tehničnih specifikacijah, ki so sestavni del razpisne dokumentacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 07.05.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v primerih navedenih v razpisni dokumentaciji
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
navedeni v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
navedeni v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.04.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.04.2019   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb se izvede avtomatično v informacijskem sistemu eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.04.2019   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN REŠEVALNO DEJAVNOST -Gasilska enota Nova Gorica
Sedejeva ulica 9
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.03.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.03.2019   16:08
VPRAŠANJE
Ali naročnik dopušča spremembo dokumenta » REFERENČNO POTRDILO« opisa tovornega vozila skladno z točko 8.1.4 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe, kjer se za sklop pod ZAHTEVO B, zahtevata najmanj dve večji tovorni vozili končnim uporabnikom v državah EU ?

ODGOVOR
Da, naročnik dopušča spremembo dokumenta "Referenčno potrdilo", tako da bo skladno s točko 8.1.4 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe.