Dosje javnega naročila 001688/2019
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA, Adamičeva ulica 16, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe OŠ Valentina Vodnika
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 760.645,91 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001688/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.03.2019
JN001688/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.04.2019
JN001688/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.06.2019
JN001688/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.08.2019
JN001688/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.09.2019
JN001688/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.09.2019
JN001688/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 11.09.2019
JN001688/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2019
JN001688/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2019
JN001688/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2019
JN001688/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2019
JN001688/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2019
JN001688/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2019
JN001688/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2019
JN001688/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2019
JN001688/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2019
JN001688/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2019
JN001688/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2019
JN001688/2019-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2019
JN001688/2019-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2019
JN001688/2019-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2019
JN001688/2019-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2019
JN001688/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001688/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 058-133487
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA
Adamičeva ulica 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ravnateljica/ otg. prehrane
tajnistvo@os-vv.si
+386 15007150

Internetni naslovi
http://www.os-vv.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/300839/Objava_OŠ_V_Vodnik.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, David Boršič
david.borsic@ljubjlana.si
+386 13064402

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si/

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7975
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe OŠ Valentina Vodnika
Referenčna številka dokumenta: 430-621/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila so sukcesivne dobave konvencionalnih živil, ekoloških živil in živil iz shem kakovosti za obdobje treh let za potrebe
OŠ Valentina Vodnika.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI (npr.: izbrana kakovost)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI (npr.: izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE GOVEJE (MLADO), SVINJSKO, TELEČJE, KONJSKO MESO IN OSTALI MESNI IZDELKI
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže mlado goveje, svinjsko, telečje, konjsko meso in ostali mesni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): GOVEJE IN SVINJSKO MESO MESO IN MESNI IZDELEK (npr. IZBRANA KAKOVOST)
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): GOVEJE IN SVINJSKO MESO MESO IN MESNI IZDELEK (npr. IZBRANA KAKOVOST)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO GOVEJE MESO
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO GOVEJE MESO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENE RIBE
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03310000
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENE RIBE.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE RIBE
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE RIBE.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANI RIBIJI IZDELKI
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03310000
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
KONZERVIRANI RIBIJI IZDELKI.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentciji.

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: KOKOŠJA JAJCA IZ TALNE REJE
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
KOKOŠJA JAJCA IZ TALNE REJE.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO KOKOŠJA JAJCA
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO KOKOŠJA JAJCA.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE SADJE IN SVEŽA ZELENJAVA
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE SADJE IN SVEŽA ZELENJAVA.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOST (brez eko živil): KROMPIR (npr. integrirana pridelava)
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOST (brez eko živil): KROMPIR (npr. integrirana pridelava).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): JABOLKA (npr. integrirana pridelava, izbrana kakovost)
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): JABOLKA (npr. integrirana pridelava, izbrana kakovost).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: SUHO SADJE IN STROČNICE
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15332000
15332100
15332300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SUHO SADJE IN STROČNICE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO JUŽNO SADJE IN ZELENJAVA
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO JUŽNO SADJE IN ZELENJAVA.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA, SADNI KOMPOTI, MARMELADE IN DŽEMI
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA, SADNI KOMPOTI, MARMELADE IN DŽEMI.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: SOK IN SIRUPI
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SOK IN SIRUPI.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO SOK
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO SOK.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE IN KOSMIČI
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE IN KOSMIČI.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
KRUH IN PEKOVSKO PECIVO.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: SLAŠČIČARSKI IZDELKI
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15812200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SLAŠČIČARSKI IZDELKI.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
Številka sklopa: 26
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: DIETNA ŽIVILA
Številka sklopa: 27
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15880000
15882000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
DIETNA ŽIVILA.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.04.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.04.2019   10:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.04.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA
Adamičeva ulica 16
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.03.2019   12:01
VPRAŠANJE
1. skupina mleko in mlečni izdelki
- zaporedna številk 26 mlečna rezina ne spada v ta sklop, prosimo za umik
- zaporedna številka 32 sir brie, ne proizvaja ga nobena slovenska mlekarna, prosimo za umik
Izdelke uvrstite med splošno prehrambno blago

ODGOVOR
1. skupina mleko in mlečni izdelki
- zaporedna številk 26 mlečna rezina ne spada v ta sklop, prosimo za umik

Odg.: Naročnik bo artikel umaknil iz skopa št. 1 in ga uvrstil v sklop št. 26 (Splošno prehrambeno blago).

- zaporedna številka 32 sir brie, ne proizvaja ga nobena slovenska mlekarna, prosimo za umik
Izdelke uvrstite med splošno prehrambno blago

Odg.: Naročnik bo artikel umaknil iz skopa št. 1 in ga uvrstil v sklop št. 26 (Splošno prehrambeno blago).

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.
Datum objave: 25.03.2019   12:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim za odgovore na spodnja vprašanja :

21. sklop: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE IN KOSMIČI
5 musli hrustljavi, s sadjem ali oreščki (različni okusi), minimalno 60 % vsebnost žitnih (polnovrdnih) kosmičev, maksimalno 20 g sladkoraj/100 g živila, pakiranje 0,35-1 kg- Ker smo artikel Hrustljavi musli v tej gramaturi ukinili nas zanima ali vam lahko ponudimo Sadni sport musli ali Polnozrnati sport musli 1 kg Zlato polje ali pa Hrustljavi sport musli 50g čokolada lešnik ali okus jagoda bela čokolada 50g.
19 testenine durum peresniki 3 do 5 kg - vam lahko ponudimo 500g pakiranje ZP?
20 testenine durum svedri 3 do 5 kg- vam lahko ponudimo 500g pariranje ZP?
21 testenine durum, špageti, tanki 3 do 5 kg- vam lahko ponudimo 500g pakiranje ZP?
22 testenine durum, valoviti široki rezanci, pakirano 3 do 5 kg - vam lahko ponudimo pakiranje 500g ali 8kg ?
23 valvice, pakirane po 8-20 kg - vam lahko ponudimo pakiranje 500g ?


23. sklop: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1 tortelini, sirovi, pakirano 1-5 kg - vam lahko ponudimo raviole sirove ?
10 listnato testo, pakirano 2 do 5 kg - vam lahko ponudimo pakiranje 1kg ?
11 zamrznjeni francoski rogljički, z marmelado, velikost 60 do 80 g, pakirano 0,5-2 kg - vam lahko ponudimo velikost rogljička 85g ?Najlepša vam hvala in lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Spoštovani,

Prosim za odgovore na spodnja vprašanja :

21. sklop: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE IN KOSMIČI
5 musli hrustljavi, s sadjem ali oreščki (različni okusi), minimalno 60 % vsebnost žitnih (polnovrdnih) kosmičev, maksimalno 20 g sladkoraj/100 g živila, pakiranje 0,35-1 kg- Ker smo artikel Hrustljavi musli v tej gramaturi ukinili nas zanima ali vam lahko ponudimo Sadni sport musli ali Polnozrnati sport musli 1 kg Zlato polje ali pa Hrustljavi sport musli 50g čokolada lešnik ali okus jagoda bela čokolada 50g.
Odg.: Ne, naročnik želi in potrebuje hrustljave mueslije v predpisani gramaturi. Pakiranje po 50 g za naročnika ni ustrezno.

19 testenine durum peresniki 3 do 5 kg - vam lahko ponudimo 500g pakiranje ZP?
Odg.: Ne, naročnik potrebuje večje pakiranje kot izhaja iz opisa izdelka.

20 testenine durum svedri 3 do 5 kg- vam lahko ponudimo 500g pariranje ZP?
Odg.: Ne, naročnik potrebuje večje pakiranje kot izhaja iz opisa izdelka.

21 testenine durum, špageti, tanki 3 do 5 kg- vam lahko ponudimo 500g pakiranje ZP?
Odg.: Ne, naročnik potrebuje večje pakiranje kot izhaja iz opisa izdelka.

22 testenine durum, valoviti široki rezanci, pakirano 3 do 5 kg - vam lahko ponudimo pakiranje 500g ali 8kg ?
Odg.: Lahko ponudite; testenine durum, valoviti široki rezanci, pakirano 3 do 8 kg.

23 valvice, pakirane po 8-20 kg - vam lahko ponudimo pakiranje 500g ?
Odg.: Ne, naročnik potrebuje večje pakiranje kot izhaja iz opisa izdelka.


23. sklop: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1 tortelini, sirovi, pakirano 1-5 kg - vam lahko ponudimo raviole sirove ?
Odg.: Da, ponudite: tortelini ali ravioli, sirovi, pakirano 1-5 kg.

10 listnato testo, pakirano 2 do 5 kg - vam lahko ponudimo pakiranje 1kg ?
Odg.: Da, ponudite; listnato testo, pakirano 1 do 5 kg.

11 zamrznjeni francoski rogljički, z marmelado, velikost 60 do 80 g, pakirano 0,5-2 kg - vam lahko ponudimo velikost rogljička 85g ?
Odg.: Da, ponudite; zamrznjeni francoski rogljički, z marmelado, velikost 60 do 85 g, pakirano 0,5-2 kg.Najlepša vam hvala in lepo pozdravljeni

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.
Datum objave: 25.03.2019   12:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Radi bi preverili pri 2.SKUPINI, kjer povprašujete po govedini oz. mladi govedini ali zahtevate meso slovenskega porekla oz. ali je slovensko poreklo pogoj?

Hvala


ODGOVOR
Meso slovenskega porekla, z različnimi certifikati, je zaželeno, ni pa pogoj na razpisu.Datum objave: 25.03.2019   12:03
VPRAŠANJE
19. sklop: SOK IN SIRUPI

artikel 5. 100 % sadni sirup pomaranča 5-6 L (brez dodanega sladkorja in konzervansov) artikel ne obstaja.

Lahko vam ponudimo navadni sirup pomaranča, z dodanim sladkorjem, ki ni 100%, je pa brez konzervansov.

Obstajajo pa tudi 100% sirupi brez dodanega sladkorja, brez konzervansov, ki zadostujejo naročnikovim zahtevam, vendar ne okus pomaranča, na voljo so sledeči okusi:
- borovnice
- jagode
- gozdnih sadežev
- bezeg

Prosimo za odgovor, kaj naj ponudimo. Hvala.


ODGOVOR
Prosim ponudite; 100 % sadni sirup gozdni sadeži, 5-6 L (brez dodanega sladkorja in konzervansov).

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.
Datum objave: 25.03.2019   12:04
VPRAŠANJE
20. sklop: BIO SOK

2 pomarančni sok, sadni delež 100 %, tetra brik embalaža ali podobno, pakirano po 0,2 L - V kolikor vas bo kateri od ponudnikov želel prepričati, da ta artikel na trgu ne obstaja, vas obveščamo, da artikel na trgu obstaja.


ODGOVOR
Hvala za informacijo.Datum objave: 27.03.2019   10:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri sklopu zamrznjene ribe, me zanima za škarpeno file (1. postavka). A je lahko gramatura med 150 in 220 g - tako lahko fileje narežete na pol in ustreza normativom razpisov ... Ni možno namreč pri vseh filejih, da so že v osnovi 80-120g.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

ODGOVOR
Da, ponudite; file škarpene (Scorpaena spp.), brez kože, brez kosti, fileji približno enake velikosti 150-220 g (max 10 % odstopanje od naročene teže posameznega fileja)

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.
Datum objave: 28.03.2019   14:17
VPRAŠANJE
6.skupina
17.sklop
artikel 1: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (4x2,5kg)?
artikel 2: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (4x2,5kg)?
artikel 3: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (4x2,5kg)?
artikel 4: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (4x2,5kg)?
artikel 5: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (4x2,5kg)?
artikel 6: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (4x2,5kg)? Ali želite grah zrnje ali mladi grah v stroku?
artikel 7: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (4x2,5kg)?
artikel 8: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (4x2,5kg)?
artikel 10: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (4x2,5kg)?
artikel 11: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (4x2,5kg)?
artikel 12: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (4x2,5kg)?
artikel 15: prosimo, da določite samo eno vrsto jurčkov - ali kocke ali pa rezine. Gre namreč za dva različna artikla. Rezine so tudi občutno dražje od kock. Ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?

Hvala za vaše odgovore.

ODGOVOR
6.skupina
17.sklop
artikel 1: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (4x2,5kg)?
Odg.: Da, lahko, ponudite: zamrznjene jagode, pakirano 2,5 do 10 kg.

artikel 2: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (4x2,5kg)?
Odg.: Da, lahko, ponudite: zamrznjene borovnice, pakirano 2,5 do 10 kg.

artikel 3: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (4x2,5kg)?
Odg.: Da, lahko, ponudite: gozdni sadeži, pakirano 2,5 do 10 kg.

artikel 4: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (4x2,5kg)?
Odg.: Da, lahko, ponudite: zamrznjene maline 2,5 do 10 kg.

artikel 5: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (4x2,5kg)?
Odg.: Da, lahko, ponudite: mlado zamrznjeno korenje, pakirano 2,5 do 10 kg (baby korenje in podobno).

artikel 6: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (4x2,5kg)? Ali želite grah zrnje ali mladi grah v stroku?
Odg.: Da, lahko, ponudite: mlad zamrznjen grah (zrnje), pakirano 2,5 do 10 kg.

artikel 7: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (4x2,5kg)?
Odg.: Da, lahko, ponudite: zamrznjena cvetača, pakirano 2,5 do 10 kg.

artikel 8: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (4x2,5kg)?
Odg.: Da, lahko, ponudite: mešana zamrznjena zelenjava (kakovosti kaiser mix), pakirano 2,5 do 10 kg.

artikel 10: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (4x2,5kg)?
Odg.: Da, lahko, ponudite: brokoli, pakiran 2,5 do 10 kg.

artikel 11: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (4x2,5kg)?
Odg.: Da, lahko, ponudite: stročji rumen fižol (rezan), pakiran 2,5 do 10 kg.

artikel 12: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (4x2,5kg)?
Odg.: Da, lahko, ponudite: špinača, pasirana v briketih, pakirano 2,5 do 10 kg.

artikel 15: prosimo, da določite samo eno vrsto jurčkov - ali kocke ali pa rezine. Gre namreč za dva različna artikla. Rezine so tudi občutno dražje od kock. Ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?
Odg.: Prosim ponudite: jurčki zamrznjeni, kocke , pakirano 1 do 5 kg.

Hvala za vaše odgovore

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.
Datum objave: 28.03.2019   14:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

7. SKUPINA: SADNI SOKOVI, SIRUPI IN BIO SOKOVI
19. sklop: SOK IN SIRUPI
4 100 % sadni sirup jabolko 5-6 L (brez dodanega sladkorja in konzervansov)- ali želite izdelek, ki ne vsebuje barvil in citronske kisline in spada v tako imenovano linijo clean label?

5 100 % sadni sirup gozdni sadeži 5-6 L (brez dodanega sladkorja in konzervansov)- )- ali želite izdelek, ki ne vsebuje barvil in citronske kisline in spada v tako imenovano linijo clean label?

20. sklop: BIO SOK
2 pomarančni sok, sadni delež 100 %, tetra brik embalaža ali podobno, pakirano po 0,2 L- izdelek ponuja en sam ponudnik, ostali pa se ne moremo javiti na javni razpis. Ali lahko ponudimo kakšen drug okus npr. BIO sok iz jabolk, breskev in korenja ali pa BIO sok iz jabolk, grozdja in robid 0,2 L?
ODGOVOR
Spoštovani,

7. SKUPINA: SADNI SOKOVI, SIRUPI IN BIO SOKOVI
19. sklop: SOK IN SIRUPI
4 100 % sadni sirup jabolko 5-6 L (brez dodanega sladkorja in konzervansov)- ali želite izdelek, ki ne vsebuje barvil in citronske kisline in spada v tako imenovano linijo clean label?

Odg.: Sadni sirup lahko vsebuje citronsko kislino. Barvila ne spadajo med sladkorje niti med konzervanse. Želimo sadni sirup brez dodanega sladkorja in konzervansov. Prosim ponudite: 100 % sadni sirup jabolko 5-6 L (brez dodanega sladkorja in konzervansov).

5 100 % sadni sirup gozdni sadeži 5-6 L (brez dodanega sladkorja in konzervansov)- )- ali želite izdelek, ki ne vsebuje barvil in citronske kisline in spada v tako imenovano linijo clean label?

Odg.: Sadni sirup lahko vsebuje citronsko kislino. Barvila ne spadajo med sladkorje niti med konzervanse. Želimo sadni sirup brez dodanega sladkorja in konzervansov. Prosim ponudite: 100 % sadni sirup gozdni sadeži, 5-6 L (brez dodanega sladkorja in konzervansov.

20. sklop: BIO SOK
2 pomarančni sok, sadni delež 100 %, tetra brik embalaža ali podobno, pakirano po 0,2 L- izdelek ponuja en sam ponudnik, ostali pa se ne moremo javiti na javni razpis. Ali lahko ponudimo kakšen drug okus npr. BIO sok iz jabolk, breskev in korenja ali pa BIO sok iz jabolk, grozdja in robid 0,2 L?

Odg.: Lahko ponudite bio sok z drugimi okusi, npr. jabolko, breskev in korenje. Prosi, ponudite: pomarančni sok (lahko tudi jabolko, breskev in korenje), sadni delež 100 %, tetra brik embalaža ali podobno, pakirano po 0,2 L.

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.
Datum objave: 01.04.2019   14:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

3. skupina RIBE. Ali je lahko file škarpene tudi s kožo?

Lp

ODGOVOR
NE, file želimo brez kože. Prosim ponudite: file škarpene (Scorpaena spp.), brez kože, brez kosti, fileji približno enake velikosti 150-220 g (max 10 % odstopanje od naročene teže posameznega fileja)Datum objave: 02.04.2019   12:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

9. SKLOP: KONZERVIRANI RIBIJI IZDELKI
3 pašteta iz tune, z min 32 % tune, 400-600 g pakiranje artikel je bil ukinjen. Lahko vam ponudimo tunino pašteto, ki vsebuje 30% tune v 80g pakiranju ali artikel s 50% tune v 80g pakiranju. Povejte kaj ponudimo.
4 pašteta iz tune, z min 32 % tune, 27-50 g pakiranje ali lahko ponudimo artikel, ki vsebuje 30% tune?

18. sklop: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA, SADNI KOMPOTI, MARMELADE IN DŽEMI
7 koruzni storžki v kisu, 100 do 1000g izdelka v kisu se ne dobi. Ali lahko ponudimo izdelek v slanici?
12 olive, brez koščic, v kisu 100 do 400 g izdelek ne obstaja. Ali lahko ponudimo olive v slanici, v 880g ali 900g pakiranju?
22 marmelada marelična, 1000-3000 g v kakovostnih zahtevah priročnika na str. 124 imate zapisano, da želite marmelade brez konzervansov. Vsa gastro pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse. Ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju in brez konzervansov ali izdelek v 3000g pakiranju s konzervansi. Povejte kaj ponudimo? Hvala
24 marmelada porcijska 15-25 g, različne vrste - v kakovostnih zahtevah priročnika na str. 124 imate zapisano, da želite marmelade brez konzervansov. Vsa porcijska pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse. Ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju in brez konzervansov ali izdelek v porcijskem pakiranju s konzervansi. Povejte kaj ponudimo? Hvala
26 džem marelica brez barvil konzervansov in umetnih sladil, minimalno 45 % sadja, 300-700 g ali lahko ponudimo artikel, ki vsebuje 43% sadja?

21. sklop: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE IN KOSMIČI
1 riž beli dolgozrnati prve vrste, parboiled, pakiran po 10-15 kg (Bali in podobno) ali lahko ponudimo 5kg pakiranje?
4 koruzni kosmiči (več kot 90 % koruze), corn flakes, večje pakiranje 1-5 kg ali lahko ponudimo artikel, ki vsebuje 87% koruze?
15 drobna jušna zakuha, 1-5 kg (zvezdice) ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
16 rezanci jušni valjani, pakirani po 2 kg ali lahko ponudimo 500g ali 1kg pakiranje?
22 testenine durum, valoviti široki rezanci, pakirano 3 do 5 kg artikel v zahtevani gramaturi ne obstaja. Ali lahko ponudimo 500g pakiranje, saj imate pri naslednji postavki že zahtevo za večje pakiranje, ki pa obstaja, vendar ne v razponu od 3-5kg?
24 testenine za lazanjo, 1-10 kg ali lahko ponudimo 500g pakiranje?

22. sklop: BIO ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
7 bio pirine testenine, različnih oblik, pakiranje 0,5-2 kg - ker se cene testenin občutno razlikujejo med seboj, vas prosimo, da postavko ločite na več postavk oz. vrste testenin in sicer na svedre in peresnike.

26. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
14 grisini, pakirani, od 20-50 g (različni okusi) artika v različnih okusih vam ne moremo ponuditi, ker ne obstaja. Lahko vam ponudimo le navadne grisine v zahtevanem razponu. V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
16 utrjevalec smetane, krema v prahu za kremne rezine, pakiranje 0,5 do 1 kg (enakovredno kot Kremin Dr. Oetker) prosimo za dodatno razlago ali naročnik potrebuje utrjevalec smetane ali kremo za kremne rezine, saj sta to čisto drugačna izdelka in se uporabljata v različne namene. Ali ponudimo utrjevalec smetane kot Kremin Dr. Oetker ali pa kremo za kremne rezine?
17 prepečenec, pakirano 30-50 g/kom tukaj imate razpisano količino 12.000kg. Samo ta postavka bi znašala okoli 50.000 eur. Ali se je naročnik zmotil v količini ali pa je mislil 12.000 kos, čeprav je znesek tudi potem kar visok cca. 1.600 eur. Prosimo za razlago in popravek. Hvala.
18 drobtine, 1-5 kg ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
21 medenjaki, 20-30g/medenjak, pakiranje 0,2-0,5 kg ali lahko ponudimo medenjak, ki tehta cca. 14g, v 500g pakiranju?
27 čokoladni zajček, 30-50 g ali lahko ponudimo 12g ali 60g pakiranje?
35 žitni kosmiči s čokolado, 1,8 do 2,5 kg (enakovredno kot Čokolino) ali lahko ponudimo 1000g pakiranje?
44 čaj planinski,filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg ali lahko ponudimo čaj, ki je predhodno pakiran v posamezne vrečke in ni vezan v verige?
45 čaj jagoda-vanilija,filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 750g do 1,3 kg - ali lahko ponudimo čaj, ki je predhodno pakiran v posamezne vrečke in ni vezan v verige?
46 čaj zeliščni, meta, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 1 kg - ali lahko ponudimo čaj, ki je predhodno pakiran v posamezne vrečke in ni vezan v verige?
47 čaj bezgov, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 1 kg - ali lahko ponudimo čaj, ki je predhodno pakiran v posamezne vrečke in ni vezan v verige?
48 čaj šipek, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 1 kg - ali lahko ponudimo čaj, ki je predhodno pakiran v posamezne vrečke in ni vezan v verige?
49 čaj božični, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 1kg - ali lahko ponudimo čaj, ki je predhodno pakiran v posamezne vrečke in ni vezan v verige?
50 čaj gozdni sadeži, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 500-1000 g - ali lahko ponudimo čaj, ki je predhodno pakiran v posamezne vrečke in ni vezan v verige?
51 čaj kamilica,filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 1 kg - ali lahko ponudimo čaj, ki je predhodno pakiran v posamezne vrečke in ni vezan v verige?
52 čaj jabolko-cimet, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 1 kg (podbno kot božični čaj) - ali lahko ponudimo čaj, ki je predhodno pakiran v posamezne vrečke in ni vezan v verige?
53 čaj divja češnja, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 1 kg - ali lahko ponudimo čaj, ki je predhodno pakiran v posamezne vrečke in ni vezan v verige?
54 čaj šipek-hibiskus,filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg - ali lahko ponudimo čaj, ki je predhodno pakiran v posamezne vrečke in ni vezan v verige?
63 rjavi sladkor, 1 kg ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
65 luštrek, pakirano od 50-120 g artikel v zahtevani gramaturi ne obstaja. Lahko vam ponudimo v 12g kozarčku ali pa 166g dozi. Povejte kaj ponudimo. Hvala.
70 kis jabolčni, 5 L - naročnika prosimo za dodatne informacije: Ali želite kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja iz starih vrst jabolk, kot so na primer krivopecelj, bobovec, mošancelj, carjevič in nima dodanih antioksidantov, kot na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. ali naročniku zadostuje le ena vrsta jabolka za izdelavo kisa, ki se pridela industrijsko in ima dodane antioksidante? Na trgu je več različnih vrst kisov. Razlikujejo se glede na način pridelave in tudi glede same sestavine (ena sorta ali več sort jabolk, dodani antioksidanti ali ne). Cena se temu primerno seveda razlikuje. Hvala za pojasnilo.
72 origano, 140-340 g ali lahko ponudimo 100g pakiranje?
81 suhi jurčki, 50-100 g artikel se dobi v 30g pakiranju. Ali lahko ponudimo 30g pakiranje?
82 šetraj, pakirano od 15-100 g ali lahko ponudimo 185g ali 290g pakiranje?

11. SKUPINA: DIETINA ŽIVILA
18 krekerji brez glutena, od 100 do 200 g ali lahko ponudimo artikel v 210g pakiranju? Odstopanje je minimalno. Hvala.
19 krekerji brez glutena in brez mleka, od 100 do 200 g - ali lahko ponudimo artikel v 210g pakiranju? Odstopanje je minimalno. Hvala.
22 prepečenec brez glutena, od 250 do 500 g ali lahko ponudimo 2x83g pakiranje? Artikla v zahtevani gramaturi ne najdemo.
27 koruzne ploščice brez glutena, od 120 do 130 g prosimo za dodatno razlago ali naročnik želi koruzne kruhke ali koruzne vaflje. Hvala.
28 bio rižev napitek z različnimi okusi, 1 L prosimo, da postavko ločite na različne okuse (navaden, mandelj, vanilija), saj se cena med njimi občutno razlikuje. Hvala.
29 bio rižev napitek z različnimi okusi, od 200 do 500 ml - prosimo, da postavko ločite na različne okuse (navaden, lešnik mandelj, čokolada), saj se cena med njimi občutno razlikuje. Hvala.
30 bio ovseni napitek z različnimi okusi, od 200 do 500 ml ovseni napitek se na trgu dobi le v 1l pakiranju in obstaja samo navaden okus. Ali lahko ponudimo navaden ovseni bio napitek v 1l pakiranju? V izogib neizdobavi tega artikla, vas prosimo, da umaknete zahtevo po različnih okusih in dovolite pakiranje, ki pa obstaja na trgu. Hvala.
32 bio rižev desert z različnimi okusi, od 110 do 125 g ali lahko ponudimo 100g pakiranje? Odstopanje je minimalno. Hvala.
39 vegeterijanske hrenovke, od 200 do 400 g ali lahko ponudimo 180g pakiranje?
40 bio puding brez glutena (in brez mleka), različni okusi, od 30 do 50 g naročnika prosimo, da loči okuse na vanilijo in čokolado, saj se cena artiklov občutno razlikuje. Hvala.
49 temna čokolada brez jajc, mleka in glutena, pakirano od 0,5-1 kg naročnika prosimo za dodatno razlago, kaj točno želi. Lahko vam ponudimo temno čokolado brez jajc, mleka in glutena v 80g pakiranju ali pa temni namaz brez jajc, mleka in glutena v 275g pakiranju. Povejte kaj ponudimo. Hvala.
50 riž brez glutena, pakiranje od 0,5-1 kg izdelek se podvaja. Artikel imate še razpisan po postavko št. 41. Prosimo za umik. Hvala.
54 temna čokolada brez jajc, mleka in glutena, brez oreščkov,, pakirano od 0,2-1 kg - izdelek se podvaja. Artikel imate še razpisan po postavko št. 49. Prosimo za umik. Hvala.

Hvala za odgovore.


ODGOVOR
Pozdravljeni,
Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

9. SKLOP: KONZERVIRANI RIBIJI IZDELKI
3 pašteta iz tune, z min 32 % tune, 400-600 g pakiranje artikel je bil ukinjen. Lahko vam ponudimo tunino pašteto, ki vsebuje 30% tune v 80g pakiranju ali artikel s 50% tune v 80g pakiranju. Povejte kaj ponudimo.
Odg.: Prosim ponudite; pašteta iz tune, z min 50 % tune, 80-600 g pakiranje.

4 pašteta iz tune, z min 32 % tune, 27-50 g pakiranje ali lahko ponudimo artikel, ki vsebuje 30% tune?
Odg.: Ne, prosim ponudite: pašteta iz tune, z min 32 % tune, 27-50 g pakiranje.


18. sklop: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA, SADNI KOMPOTI, MARMELADE IN DŽEMI
7 koruzni storžki v kisu, 100 do 1000g izdelka v kisu se ne dobi. Ali lahko ponudimo izdelek v slanici?
Odg.: Da, lahko. Prosim ponudite: koruzni storžki v kisu ali slanici, 100 do 1000g.


12 olive, brez koščic, v kisu 100 do 400 g izdelek ne obstaja. Ali lahko ponudimo olive v slanici, v 880g ali 900g pakiranju?
Odg.: Da, lahko. Prosim ponudite: olive, brez koščic, v kisu ali slanici 100 do 900 g.


22 marmelada marelična, 1000-3000 g v kakovostnih zahtevah priročnika na str. 124 imate zapisano, da želite marmelade brez konzervansov. Vsa gastro pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse. Ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju in brez konzervansov ali izdelek v 3000g pakiranju s konzervansi. Povejte kaj ponudimo? Hvala
Odg.: Da, ponudite prosim izdelek brez konzervansov; marmelada marelična, 850-3000 g.


24 marmelada porcijska 15-25 g, različne vrste - v kakovostnih zahtevah priročnika na str. 124 imate zapisano, da želite marmelade brez konzervansov. Vsa porcijska pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse. Ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju in brez konzervansov ali izdelek v porcijskem pakiranju s konzervansi. Povejte kaj ponudimo? Hvala
Odg.: Da, lahko ponudite porcijsko marmelado s konzervansi.


26 džem marelica brez barvil konzervansov in umetnih sladil, minimalno 45 % sadja, 300-700 g ali lahko ponudimo artikel, ki vsebuje 43% sadja?
Odg.: Da, lahko; džem marelica brez barvil konzervansov in umetnih sladil, minimalno 43 % sadja, 300-700 g.21. sklop: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE IN KOSMIČI
1 riž beli dolgozrnati prve vrste, parboiled, pakiran po 10-15 kg (Bali in podobno) ali lahko ponudimo 5kg pakiranje?
Odg.: Da, lahko: riž beli dolgozrnati prve vrste, parboiled, pakiran po 5-15 kg (enakovredno kot Bali).


4 koruzni kosmiči (več kot 90 % koruze), corn flakes, večje pakiranje 1-5 kg ali lahko ponudimo artikel, ki vsebuje 87% koruze?
Odg.: Ne, prosim ponudite: koruzni kosmiči (več kot 90 % koruze), corn flakes, večje pakiranje 1-5 kg.


15 drobna jušna zakuha, 1-5 kg (zvezdice) ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
Odg.: Da, prosim ponudite: drobna jušna zakuha, 0,5-5 kg (zvezdice).


16 rezanci jušni valjani, pakirani po 2 kg ali lahko ponudimo 500g ali 1kg pakiranje?
Odg.: Da, prosim ponudite: rezanci jušni valjani, pakirani po 1-2 kg.


22 testenine durum, valoviti široki rezanci, pakirano 3 do 5 kg artikel v zahtevani gramaturi ne obstaja. Ali lahko ponudimo 500g pakiranje, saj imate pri naslednji postavki že zahtevo za večje pakiranje, ki pa obstaja, vendar ne v razponu od 3-5kg?
Odg.: Da, prosim ponudite: testenine durum, valoviti široki rezanci, pakirano 0,5 do 8 kg.


24 testenine za lazanjo, 1-10 kg ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
Odg.: Ne. Prosim ponudite: testenine za lazanjo, 1-10 kg.22. sklop: BIO ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
7 bio pirine testenine, različnih oblik, pakiranje 0,5-2 kg - ker se cene testenin občutno razlikujejo med seboj, vas prosimo, da postavko ločite na več postavk oz. vrste testenin in sicer na svedre in peresnike.
Odg.: Naročnik bo navedeno postavko razdelil oz. ločil na dve, in sicer na svedre (bio pirine testenine, svedri, pakiranje 0,5-2 kg) in na peresnike (bio pirine testenine, peresniki, pakiranje 0,5-2 kg).26. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
14 grisini, pakirani, od 20-50 g (različni okusi) artika v različnih okusih vam ne moremo ponuditi, ker ne obstaja. Lahko vam ponudimo le navadne grisine v zahtevanem razponu. V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
Odg.: Ponudite navadne grisine: grisini, pakirani, od 20-50 g.


16 utrjevalec smetane, krema v prahu za kremne rezine, pakiranje 0,5 do 1 kg (enakovredno kot Kremin Dr. Oetker) prosimo za dodatno razlago ali naročnik potrebuje utrjevalec smetane ali kremo za kremne rezine, saj sta to čisto drugačna izdelka in se uporabljata v različne namene. Ali ponudimo utrjevalec smetane kot Kremin Dr. Oetker ali pa kremo za kremne rezine?
Odg.: Potrebujemo utrjevalec smetane: utrjevalec smetane,, pakiranje 0,5 do 1 kg (enakovredno kot Kremin Dr. Oetker).


17 prepečenec, pakirano 30-50 g/kom tukaj imate razpisano količino 12.000kg. Samo ta postavka bi znašala okoli 50.000 eur. Ali se je naročnik zmotil v količini ali pa je mislil 12.000 kos, čeprav je znesek tudi potem kar visok cca. 1.600 eur. Prosimo za razlago in popravek. Hvala.
Odg.: Hvala za opozorilo. Količina je 12.000 kosov oziroma 250 kg.


18 drobtine, 1-5 kg ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
Odg.: Ne, naročnik potrebuje večje pakiranje. Prosim ponudite: drobtine, 1-5 kg


21 medenjaki, 20-30g/medenjak, pakiranje 0,2-0,5 kg ali lahko ponudimo medenjak, ki tehta cca. 14g, v 500g pakiranju?
Odg.: Da, prosim ponudite: medenjaki, 14-30g/medenjak, pakiranje 0,2-0,5 kg.


27 čokoladni zajček, 30-50 g ali lahko ponudimo 12g ali 60g pakiranje?
Odg.: Da, prosim ponudite: čokoladni zajček, 30-60 g.


35 žitni kosmiči s čokolado, 1,8 do 2,5 kg (enakovredno kot Čokolino) ali lahko ponudimo 1000g pakiranje?
Odg.: Da, prosim ponudite: žitni kosmiči s čokolado, 1 do 2,5 kg (enakovredno kot Čokolino).


44 čaj planinski,filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg ali lahko ponudimo čaj, ki je predhodno pakiran v posamezne vrečke in ni vezan v verige?
Odg.: Da, lahko: čaj planinski,filter veriga vrečk (ali posamezno pakirana vrečka), gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg.


45 čaj jagoda-vanilija,filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 750g do 1,3 kg - ali lahko ponudimo čaj, ki je predhodno pakiran v posamezne vrečke in ni vezan v verige?
Odg.: Da, lahko: čaj jagoda-vanilija,filter veriga vrečk (ali posamezno pakirana vrečka ), gastro pakiranje, 750g do 1,3 kg.


46 čaj zeliščni, meta, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 1 kg - ali lahko ponudimo čaj, ki je predhodno pakiran v posamezne vrečke in ni vezan v verige?
Odg.: Da, lahko: čaj zeliščni, meta, filter veriga vrečk (ali posamezno pakirana vrečka), gastro pakiranje, 1 kg.


47 čaj bezgov, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 1 kg - ali lahko ponudimo čaj, ki je predhodno pakiran v posamezne vrečke in ni vezan v verige?
Odg.: Da, lahko: čaj bezgov, filter veriga vrečk (ali posamezno pakirana vrečka), gastro pakiranje, 1 kg.


48 čaj šipek, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 1 kg - ali lahko ponudimo čaj, ki je predhodno pakiran v posamezne vrečke in ni vezan v verige?
Odg.: Da, lahko: čaj šipek, filter veriga vrečk (ali posamezno pakirana vrečka), gastro pakiranje, 1 kg.


49 čaj božični, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 1kg - ali lahko ponudimo čaj, ki je predhodno pakiran v posamezne vrečke in ni vezan v verige?
Odg.: Da, lahko: čaj božični, filter veriga vrečk(ali posamezno pakirana vrečka), gastro pakiranje, 1kg.


50 čaj gozdni sadeži, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 500-1000 g - ali lahko ponudimo čaj, ki je predhodno pakiran v posamezne vrečke in ni vezan v verige?
Odg.: Da, lahko: čaj gozdni sadeži, filter veriga vrečk (ali posamezno pakirana vrečka), gastro pakiranje, 500-1000 g.


51 čaj kamilica,filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 1 kg - ali lahko ponudimo čaj, ki je predhodno pakiran v posamezne vrečke in ni vezan v verige?
Odg.: Da, lahko: čaj kamilica,filter veriga vrečk (ali posamezno pakirana vrečka), gastro pakiranje, 1 kg.


52 čaj jabolko-cimet, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 1 kg (podbno kot božični čaj) - ali lahko ponudimo čaj, ki je predhodno pakiran v posamezne vrečke in ni vezan v verige?
Odg.: Da, lahko: čaj jabolko-cimet, filter veriga vrečk (ali posamezno pakirana vrečka, gastro pakiranje, 1 kg (podbno kot božični čaj).


53 čaj divja češnja, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 1 kg - ali lahko ponudimo čaj, ki je predhodno pakiran v posamezne vrečke in ni vezan v verige?
Odg.: Da, lahko: čaj divja češnja, filter veriga vrečk (ali posamezno pakirana vrečka), gastro pakiranje, 1 kg.


54 čaj šipek-hibiskus,filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg - ali lahko ponudimo čaj, ki je predhodno pakiran v posamezne vrečke in ni vezan v verige?
Odg.: Da, lahko: čaj šipek-hibiskus,filter veriga vrečk (ali posamezno pakirana vrečka), gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg.


63 rjavi sladkor, 1 kg ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
Odg.: Da, prosim ponudite: rjavi sladkor, 0,5 - 1 kg.


65 luštrek, pakirano od 50-120 g artikel v zahtevani gramaturi ne obstaja. Lahko vam ponudimo v 12g kozarčku ali pa 166g dozi. Povejte kaj ponudimo. Hvala.
Odg.: Prosim ponudite: luštrek, pakirano od 12-120 g.


70 kis jabolčni, 5 L - naročnika prosimo za dodatne informacije: Ali želite kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja iz starih vrst jabolk, kot so na primer krivopecelj, bobovec, mošancelj, carjevič in nima dodanih antioksidantov, kot na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. ali naročniku zadostuje le ena vrsta jabolka za izdelavo kisa, ki se pridela industrijsko in ima dodane antioksidante? Na trgu je več različnih vrst kisov. Razlikujejo se glede na način pridelave in tudi glede same sestavine (ena sorta ali več sort jabolk, dodani antioksidanti ali ne). Cena se temu primerno seveda razlikuje. Hvala za pojasnilo.
Odg.: Naročnik želi jabolčni kis brez dodatka K-metabisulfita oz. brez dodatka žveplovega dioksida.


72 origano, 140-340 g ali lahko ponudimo 100g pakiranje?
Odg.: Da, prosim ponudite: origano, 100-340 g.


81 suhi jurčki, 50-100 g artikel se dobi v 30g pakiranju. Ali lahko ponudimo 30g pakiranje?
Odg.: Da, prosim ponudite: suhi jurčki, 30-100 g.


82 šetraj, pakirano od 15-100 g ali lahko ponudimo 185g ali 290g pakiranje?
Odg.: Ne, prosim ponudite: šetraj, pakirano od 15-100 g.11. SKUPINA: DIETINA ŽIVILA
18 krekerji brez glutena, od 100 do 200 g ali lahko ponudimo artikel v 210g pakiranju? Odstopanje je minimalno. Hvala.
Odg.: Da, prosim ponudite: krekerji brez glutena, od 100 do 210 g.


19 krekerji brez glutena in brez mleka, od 100 do 200 g - ali lahko ponudimo artikel v 210g pakiranju? Odstopanje je minimalno. Hvala.
Odg.: Da, lahko: krekerji brez glutena in brez mleka, od 100 do 210 g.


22 prepečenec brez glutena, od 250 do 500 g ali lahko ponudimo 2x83g pakiranje? Artikla v zahtevani gramaturi ne najdemo.
Odg.: Da, prosim ponudite: prepečenec brez glutena, od 83 do 500 g.


27 koruzne ploščice brez glutena, od 120 do 130 g prosimo za dodatno razlago ali naročnik želi koruzne kruhke ali koruzne vaflje. Hvala.
Odg.: Naročnik želi koruzne vaflje. Prosim ponudite: koruzne ploščice (vaflji) brez glutena, od 120 do 130 g.


28 bio rižev napitek z različnimi okusi, 1 L prosimo, da postavko ločite na različne okuse (navaden, mandelj, vanilija), saj se cena med njimi občutno razlikuje. Hvala.
Odg.: Naročnik želi okus vanilijo. Prosim ponudite: bio rižev napitek z (vanilija) , 1 L.


29 bio rižev napitek z različnimi okusi, od 200 do 500 ml - prosimo, da postavko ločite na različne okuse (navaden, lešnik mandelj, čokolada), saj se cena med njimi občutno razlikuje. Hvala.
Odg.: Naročnik želi okus čokolada. Prosim ponudite: bio rižev napitek (čokolada) , od 200 do 500 ml.


30 bio ovseni napitek z različnimi okusi, od 200 do 500 ml ovseni napitek se na trgu dobi le v 1l pakiranju in obstaja samo navaden okus. Ali lahko ponudimo navaden ovseni bio napitek v 1l pakiranju? V izogib neizdobavi tega artikla, vas prosimo, da umaknete zahtevo po različnih okusih in dovolite pakiranje, ki pa obstaja na trgu. Hvala.
Odg.: Da, prosim ponudite: bio ovseni napitek, od 200 do 1000 ml.


32 bio rižev desert z različnimi okusi, od 110 do 125 g ali lahko ponudimo 100g pakiranje? Odstopanje je minimalno. Hvala.
Odg.: Da, prosim ponudite: bio rižev desert z različnimi okusi, od 100 do 125 g.


39 vegeterijanske hrenovke, od 200 do 400 g ali lahko ponudimo 180g pakiranje?
Odg.: Da, prosim ponudite: vegetarijanske hrenovke, od 180 do 400 g.


40 bio puding brez glutena (in brez mleka), različni okusi, od 30 do 50 g naročnika prosimo, da loči okuse na vanilijo in čokolado, saj se cena artiklov občutno razlikuje. Hvala.
Odg.: Naročnik bo postavko razdelil na dve ločeni, in sicer na »bio puding brez glutena (in brez mleka), čokolada, od 30 do 50 g« in »bio puding brez glutena (in brez mleka),vanilija, od 30 do 50 g«.


49 temna čokolada brez jajc, mleka in glutena, pakirano od 0,5-1 kg naročnika prosimo za dodatno razlago, kaj točno želi. Lahko vam ponudimo temno čokolado brez jajc, mleka in glutena v 80g pakiranju ali pa temni namaz brez jajc, mleka in glutena v 275g pakiranju. Povejte kaj ponudimo. Hvala.
Odg.: Naročnik želi »temna čokolada brez jajc, mleka in glutena, pakirano od 0,08-1 kg« in ne namaza, ki ga je razpisal v posebni vrstici.


50 riž brez glutena, pakiranje od 0,5-1 kg izdelek se podvaja. Artikel imate še razpisan po postavko št. 41. Prosimo za umik. Hvala.
Odg.: Naročnik bo izdelek pod zapredno št. 50 zaradi podvajanja umaknil.


54 temna čokolada brez jajc, mleka in glutena, brez oreščkov,, pakirano od 0,2-1 kg - izdelek se podvaja. Artikel imate še razpisan po postavko št. 49. Prosimo za umik. Hvala.
Odg.: Artikel pod zaporedno št. 54 ima glede na artikel poda zaporedno številko 49 postavljen še dodaten kriterij, in sicer »brez oreščkov«, ki je artikel pod št. 49 nima.Hvala za odgovore.


Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca glede na podane odgovore.
Datum objave: 03.04.2019   14:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisnem predračunu moramo ponudniki navesti zgolj blagovno znamko izdelka, ki ga ponujamo, ter ceno, ne pa tudi ponujene gramature izdelka.
Opazili smo, da veliko ponudnikov pri takšnih razpisih, kjer teže ni potrebno navesti, ponudi izdelke, ki ne ustrezajo zahtevani teži izdelka.
Ta praksa je zadnje čase postala pogosta v vseh razpisanih sklopih javnih naročil za živila. Tako opažamo, da ponudniki v razpisih ponujajo izdelke v takšnih gramaturah, ki jih v svojem prodajnem programu nimajo.
Zato vas prosimo oz. pozivamo, da za večjo transparentnost in bolj pošteno konkurenco ponovno uvedete pogoj navajanja teže izdelkov v predračunu.
Zavedamo se, da to za naročnika in pooblaščenca pomeni nekaj več dela, vendar ste v preteklosti obveznost navajanja gramatur v predračunu že imeli.
Menimo tudi, da je to najboljši način, da se izognete kasnejši dobavi neustrezno pakiranih izdelkov in si zagotovite, da boste prejemali prave izdelke.

Hvala,
Lep pozdrav,


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal zahtev iz razpisa.Datum objave: 09.04.2019   13:12
VPRAŠANJE
11. SKUPINA: DIETINA ŽIVILA

27 koruzne ploščice brez glutena, od 120 do 130 g ali lahko ponudimo koruzne vaflje v 105g pakiranju?

Hvala.

ODGOVOR
Da, prosim ponudite: koruzne ploščice (vaflji) brez glutena, od 105 do 130 g.Datum objave: 09.04.2019   13:13
VPRAŠANJE

27. SKLOP: DIETNA ŽIVILA
54 temna čokolada brez jajc, mleka in glutena, brez oreščkov,, pakirano od 0,2-1 kg - ali lahko ponudimo izdelek v 80g pakiranju, ki ne vsebuje jajc, glutena, mleka ter oreščkov?

Hvala.

ODGOVOR
Da, prosim ponudite: temna čokolada brez jajc, mleka in glutena, pakirano od 0,08-1 kg.Datum objave: 09.04.2019   13:14
VPRAŠANJE
27. SKLOP: DIETNA ŽIVILA

54 temna čokolada brez jajc, mleka in glutena, brez oreščkov,, pakirano od 0,2-1 kg - artikel na trgu ne obstaja. Ali lahko ponudimo 80g pakiranje, ki ustreza naročnikovim zahtevam?ODGOVOR
Da, prosim ponudite: temna čokolada brez jajc, mleka in glutena, pakirano od 0,08-1 kg.