Dosje javnega naročila 001680/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za nabavo balonskih svetil z agregati, št. 430-353/2019
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 31.476,00 EUR

JN001680/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.03.2019
JN001680/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.04.2019
JN001680/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2019
JN001680/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.06.2019
JN001680/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001680/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javna naročila in nabave
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434
+386 14285791

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.mnz.gov.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za nabavo balonskih svetil z agregati, št. 430-353/2019
Referenčna številka dokumenta: 430-353/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34990000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava balonskih svetil z agregati.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34990000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta 93a, 1000 Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava balonskih svetil z agregati.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Uporabljena bo e-Dražba.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Opis poteka elektronske dražbe je podrobneje opisan v razpisni dokumentaciji.
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 08.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.04.2019   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb po potekalo na spletnem naslovu http://edrazbe.gov.si/edrazba/.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb po potekalo v sistemu e-Dražba, na spletnem naslovu http://edrazbe.gov.si/edrazba/. Podrobnejše informacije so navedene v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.04.2019   15:00

Dodatne informacije:
Opombe pod točko I.3: Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni "O ministrstvu", levi meni "Naročila male vrednosti". Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na zgoraj navedenem spletnem naslovu naročnika
ter preko Portala javnih naročil.

Opombe pod točko II.2.4: Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.

Opombe pod točko II.2.7: Rok dobave blaga je 30 dni od obojestranskega podpisa pogodbe. Praktični prikaz uporabe blaga na 4 lokacijah je 15 dni po dobavi blaga.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.03.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.04.2019   14:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
1. Ali lahko ponudimo novo obliko balonskih svetil, ki imajo namesto zahtevanega napihljivega balona, kot obod trdni polikarbonatni valj?
Povezava: https://elc-france.com/en/product/lumaphore-led-1000-xl/
Omenjena oblika je odporna na vse vremenske vplive (močan veter, dež,..), medtem ko zahtevana oblika ni odporna na nobenega.
2. Ali lahko namesto tristopenjske nastavitve jakosti svetilnosti ponudimo linearno/zvezno (dimmable), od 0 do 130.000 lumnov?

ODGOVOR
Obveščamo vas, da je skladno s točko 5, I. dela razpisne dokumentacije, za predmetno javno naročilo na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni "O ministrstvu", levi meni "Naročila male vrednosti", naročnik objavil dokument "Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in sprememba razpisne dokumentacije, z dne 1. 4. 2019".