Dosje javnega naročila 001561/2019
Naročnik: UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče
Blago: Dobava UNP, UNP v jeklenkah in tehničnega plina
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 58.683,83 EUR

JN001561/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.03.2019
JN001561/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN001561/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.05.2019
JN001561/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001561/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Pivola 10
2311
SI
Hoče
Slovenija
UM FKBV, UKC, Pivola 11, 2311 Hoče, Boris Žnidarič
boris.znidaric@um.si
+386 26130851
+386 26130855

Internetni naslovi
http://fk.uni-mb.si/fkbv/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/300928/UNP-5.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7919
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava UNP, UNP v jeklenkah in tehničnega plina
Referenčna številka dokumenta: 05-JN5-UKC-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava UNP, UNP v jeklenkah in tehničnega plina
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pivola 11, 2311 Hoče, Vrhov dol 14, 2341 Limbuš
II.2.4 Opis javnega naročila
Odzivni čas za dobavo je 12 ur od prejema naročila. Dobavitelj mora imeti organizirano 24 urno dežurno službo. Naročila bo naročnik posredoval izvajalcu po elektronski pošti ali telefonu.
Dobavljen material mora ustrezati obstoječim standardom. Naročnik zahteva od dobavitelja, da ima pridobljena dva standarda SIST EN ISO 9001 in SIST EN ISO 14001. Kot dokazilo jih priloži pod ponudbeno dokumentacijo.
Mešanica plina N2CO2 mora biti v skladu s standardi za živilsko industrijo.
Lokacija dobave:
a) Vrhov dol 14, 2341 Limbuš (1 kom podzemni rezervoar kapacitete 2000 kg)
b) Pivola 11, 2311 Hoče ( 3 kom nadzemni rezervoarji kapacitete 2000 kg, 1 kom nadzemni rezervoar kapacitete 1000 kg, UNP-za pogon, acetilen in kisik.
Izvajalec nudi naročniku 3 kom nadzemne rezervoarje kapacitete po 2000 kg, 1 kom nadzemni rezervoar kapacitete 1000 kg in 1 kom podzemni rezervoar kapacitete 2000 kg v brezplačno uporabo ves čas trajanja pogodbe. Montaža rezervoarjev in napeljave od rezervoarja UNP do glavne požarne pipe na objektu, morebitna potrebna gradbena dela, zemeljska dela in demontaža po preteku veljavnosti pogodbe so strošek ponudnika. Ob vgraditvi tlačne opreme mora dobavitelj zagotoviti uvodni pregled, kot tudi periodične preglede le te, v skladu s Pravilnikom o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom - Uradni list RS, št. 99/04.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.04.2019   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.03.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.