Dosje javnega naročila 001592/2019
Naročnik: Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih
Gradnje: GOI dela v okviru projekta Utrjevanje zelenega turizma s poudarkom na avtohtonih sortah in naravni danosti Brd
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 84.289,94 EUR

JN001592/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.03.2019
JN001592/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2019
JN001592/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.06.2019
JN001592/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN001592/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.11.2019
JN001592/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 21.11.2019
JN001592/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 21.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001592/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
Trg 25. maja 2
5212
SI
Dobrovo v Brdih
Slovenija
Mateja Drnovšček
mateja.drnovscek@brda.si
+386 082055421

Internetni naslovi
https://www.brda.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/300943/razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/300943/espd/Narocnik_ESPD_(13).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7932
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: GOI dela v okviru projekta Utrjevanje zelenega turizma s poudarkom na avtohtonih sortah in naravni danosti Brd
Referenčna številka dokumenta: JN-1/2019-02
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Zasteklitev nadstreška na Gradu Dobrovo, dobava in instalacija klimatske naprave, dobava in montaža senčil in predelne stene.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
45441000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Grad Dobrovo, Dobrovo v Brdih
II.2.4 Opis javnega naročila
Zasteklitev nadstreška na Gradu Dobrovo, dobava in instalacija klimatske naprave, dobava in montaža senčil in predelne stene po PZI projektu in specifikacijah predračuna, ki je del razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 17.06.2019
Konec: 17.09.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogoji v razpisni dokumentaciji
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija po Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju 2014-2020 (Uredba CLLD)


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
navedeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.04.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.04.2019   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.03.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.03.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.03.2019   15:33
PUMY-P200YKM ali ekvivalentno
grelna moč: 25 kW
hladilna moč: 22,4 kW

PKFY-P50VH ali ekvivalentno
grelna moč: 6,3 kW
hladilna moč: 5,6 kWDatum objave: 28.03.2019   15:34
VPRAŠANJE
Spoštovani
Naročnika prosimo, da opredeli koliko je moč notranje klimatske naprave. Postavka 2.
Hvala

ODGOVOR

PUMY-P200YKM ali ekvivalentno
grelna moč: 25 kW
hladilna moč: 22,4 kW

PKFY-P50VH ali ekvivalentno
grelna moč: 6,3 kW
hladilna moč: 5,6 kW