Dosje javnega naročila 001568/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za potrebe preureditev prostorov v arhivske prostore z upoštevanjem okoljskih vidikov in izvajanje tehničnega svetovanja, projektantskega in gradbenega nadzora.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001568/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.03.2019
JN001568/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.03.2019
JN001568/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.05.2019
JN001568/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001568/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
gp.mp@gov.si
+386 13695342

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/300944/Povabilo_navodila_priloge_4300_1_2019.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7925
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za potrebe preureditev prostorov v arhivske prostore z upoštevanjem okoljskih vidikov in izvajanje tehničnega svetovanja, projektantskega in gradbenega nadzora.
Referenčna številka dokumenta: 4300-1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo obsega izdelavo projektne dokumentacije za potrebe preureditev prostorov v arhivske prostore z upoštevanjem okoljskih vidikov in izvajanje tehničnega svetovanja, projektantskega in gradbenega nadzora.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije (PZI) za izvedbo GOI del s popisom opreme za preureditev prostorov v arhivske prostore za potrebe pravosodnih organov na naslednjih lokacijah: Okrožno sodišče v Kopru, Okrožno sodišče v Mariboru, Okrožno sodišče v Celju, Arhivski prostor na lokaciji Ljubljanska cesta 1a, Celje, Okrajno sodišče v Žalcu in Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova 1, Velenje. Predmet javnega naročila je tudi izvajanje tehničnega svetovanja, projektantskega in gradbenega nadzora
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.04.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.04.2019   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.03.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.03.2019   08:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanimam se glede vrednosti referenc. Ali se ta vrednost nanaša na vrednost GOI ali na vrednost izdelave projektne dokumentacije?

V primeru slednjega, mora biti ta vrednost samo za PGD in PZI, ali so lahko v to vrednost vključene tudi ostale faze projekta, IDZ, PID, ter nadzor?

Hvala in lep pozdrav,

Robot


ODGOVOR
Vrednost reference se nanaša na vrednost izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI oz. na vse predhodne faze do izdelave PZI.
Datum objave: 22.03.2019   08:48
VPRAŠANJE
Ali se vrednost referenc nanaša na vrednost projektne dokumentacije ali na vrednost investicije?

Hvala.

ODGOVOR
Vrednost reference se nanaša na vrednost izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI oz. na vse predhodne faze do izdelave PZI.Datum objave: 25.03.2019   11:14
1. VPRAŠANJE
V razpisu imate navedeno, da boste v postopek vključili pogajanja, če bo skupna vrednost najugodnejše ponudbe presegala naročnikovo ocenjeno vrednost. Predvidevamo, da kot naročnik že razpolagate z omenjenim podatkom, zato pozivamo za njegovo objavo. Dovolite, da opozorimo, da cene na trgu za inženirsko dejavnost zopet postopno dosegajo skoraj normalen nivo, zato morebitne ocene vrednosti del izpred dveh ali več let niso realne in bi takšna pričakovanja pomenila zgolj obojestransko razočaranje in izgubo časa na pripravi ponudb. Zato v izogib morebiti nepotrebnemu trudu s strani ponudnikov naprošamo za objavo vaše ocenjene vrednosti.

ODGOVOR NAROČNIKA:
Naročnik ocenjene vrednosti javnega naročila ne bo razkril in objavil. Naročnik je ocenjeno vrednost določil ob začetku postopka oddaje javnega naročila, sprejel ustrezne dokumente in v njih ocenjeno vrednost ustrezno dokumentiral. Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila bodo, tako kot določa Zakon o javnem naročanju v poglavju, ki govori o zaupnosti, po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila postali javni in kot zainteresiran ponudnik takrat lahko vložite zahtevo za dostop do informacije javnega značaja ali enostavno zaprosite za posredovanje podatka o ocenjeni vrednosti in vam ga bomo posredovali.


2. VPRAŠANJE
V razpisu je med obsegom del tudi statična presoja tal prostorov (estriha in nosilne plošče), kjer je predvidena namestitev pomičnih arhivskih regalov.
Opozarjamo, da je za presojo potrebno imeti na razpolago projektno dokumentacijo konstrukcije in sestave plošč in estriha izvedenega stanja ali pa izvesti predhodne preiskave o primernosti.
2.1. Ali razpolagate z ustrezno in potrebno obstoječo dokumentacijo?
2.2. Ali je predmet ponudbe obvezna preiskava konstrukcijske sestave in na osnovi preiskav (stavba, laboratorij) izdelava presoje?

ODGOVOR NAROČNIKA:
2.1. Naročnik ne razpolaga s tovrstno dokumentacijo.
2.2. Tehnične dokumentacije v smislu konstrukcijske ocene nimamo, zato mora ponudnik (izvajalec) izvesti preiskave, ki so vključene v postavko statične presoje in so sestavni del ponudbe.

3. VPRAŠANJE
V razpisu niso definirane morebitne posebne zahteve za tovrstne prostore. Predvidevamo, da niso predmet razpisa. Vseeno pa sprašujemo in po potrebi z ozirom na pričakovanja pozivamo za opredelitev projektnih zahtev za inštalacije (npr. tehnična zaščita: vlom, videonadzor, kontrola pristopa), požarno varovanje, pogoji hlajenja in ogrevanja in klimatizacije, možnosti za namestitev potrebnih naprav izven predmetnih prostorov itd.). Če namreč ne boste podali specifikacij po objektih, kot ponudnik smatramo, da so predmet ponudbe zgolj osnovne inštalacije (mala elek. moč, razsvetljava, ogrevanje).

ODGOVOR NAROČNIKA:
Predmet ponudbe so zgolj osnovne inštalacije.

4. VPRAŠANJE
Iz podane vsebine povzemamo, da v objektih v Velenju, v Celju na Prešernovi 22 in v Celju na Ljubljanski cesti 1a NISO predvideni gradbeni ali inštalacijski posegi. Če je kako drugače, pozivamo za specifikacijo projektnih zahtev.

ODGOVOR NAROČNIKA:
V razpisni dokumentaciji je v tehničnih zahtevah naročnika podano za preureditev arhiva v Celju na lokaciji Ljubljanska cesta 1a, Celje in projekt opreme za dobavo arhivske opreme: "Za potrebe celjskega okrožja je potrebno izdelati popis potrebnih del, ki obsega odstranitev starih neuporabnih regalov, odstranitev podstavka za agregat v zadnjem prostoru arhiva in beljenje prostorov ter projekt opreme s popisom del umestitev navadnih arhivskih regalov v tri manjše prostore št. 1,2 in 4 ter drsnih regalov v dva večja prostora št. 3 in 5 (tlorisna shema- priloga št. 7). Pri tem je potrebno predhodno izdelati izmere in posnetek stanja prostorov arhiva." DODATNA OBRAZLOŽITEV : Podstavek za agregat, ki se odstranjuje, je betonske izvedbe, zato je potrebno po njegovi odstranitvi narediti zaključno izravnavo tlaka v prostoru po predlogu projektanta.