Dosje javnega naročila 001627/2019
Naročnik: OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje
Storitve: Okvirni sporazum za izvajanje cenitev nepremičnin
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 97.600,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001627/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.03.2019
JN001627/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2019
JN001627/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.05.2019
JN001627/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.05.2019
JN001627/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 24.05.2019
JN001627/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.06.2019
JN001627/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.06.2019
JN001627/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2019
JN001627/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN001627/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.06.2019
JN001627/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.07.2019
JN001627/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.07.2019
JN001627/2019-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2019
JN001627/2019-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.08.2019
JN001627/2019-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2019
JN001627/2019-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2019
JN001627/2019-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2019
JN001627/2019-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2019
JN001627/2019-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.09.2019
JN001627/2019-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2019
JN001627/2019-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.09.2019
JN001627/2019-ODL16 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.09.2019
JN001627/2019-ODL17 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.09.2019
JN001627/2019-ODL18 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.09.2019
JN001627/2019-ODL19 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.09.2019
JN001627/2019-ODL20 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN001627/2019-ODL21 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN001627/2019-ODL22 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN001627/2019-ODL23 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2019
JN001627/2019-ODL24 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2019
JN001627/2019-ODL25 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.11.2019
JN001627/2019-ODL26 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.11.2019
JN001627/2019-ODL27 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.12.2019
JN001627/2019-ODL28 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2019
JN001627/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.12.2019
JN001627/2019-ODL29 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.01.2020
JN001627/2019-ODL30 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.01.2020
JN001627/2019-ODL31 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.01.2020
JN001627/2019-ODL32 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2020
JN001627/2019-ODL33 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.02.2020
JN001627/2019-ODL34 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.02.2020
JN001627/2019-ODL35 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.02.2020
JN001627/2019-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.04.2020
JN001627/2019-ODL36 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.04.2020
JN001627/2019-ODL37 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2020
JN001627/2019-ODL38 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.04.2020
JN001627/2019-ODL39 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2020
JN001627/2019-ODL40 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2020
JN001627/2019-ODL41 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2020
JN001627/2019-ODL42 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2020
JN001627/2019-ODL43 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.05.2020
JN001627/2019-ODL44 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2020
JN001627/2019-ODL45 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2020
JN001627/2019-ODL46 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2020
JN001627/2019-ODL47 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2020
JN001627/2019-ODL48 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2020
JN001627/2019-ODL49 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2020
JN001627/2019-ODL50 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2020
JN001627/2019-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.07.2020
JN001627/2019-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001627/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOČEVJE
Ljubljanska cesta 26
1330
SI
Kočevje
Slovenija
Irena Kalčič
obcina@kocevje.si
+386 18938239
+386 18938230

Internetni naslovi
http://www.kocevje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kocevje.si/razpisi-javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7924
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okvirni sporazum za izvajanje cenitev nepremičnin
Referenčna številka dokumenta: 430-33/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je sklenitev okvirnih sporazumov za izvajanje cenitev nepremičnin:
1. cenitev vrednosti nepremičnin (kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, stavbna zemljišča, poslovni prostori,.),
2. cenitev višine najemnine nepremičnin,
3. cenitev nadomestila za služnost,
4. cenitev stavbne pravice,
5. izdelava točkovalnih zapisnikov za določitev vrednosti nepremičnine,
6. določitev solastniškega deleža v okviru cenitve in
7. novelacije cenitev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je sklenitev okvirnih sporazumov za izvajanje cenitev nepremičnin:
1. cenitev vrednosti nepremičnin (kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, stavbna zemljišča, poslovni prostori,.),
2. cenitev višine najemnine nepremičnin,
3. cenitev nadomestila za služnost,
4. cenitev stavbne pravice,
5. izdelava točkovalnih zapisnikov za določitev vrednosti nepremičnine,
6. določitev solastniškega deleža v okviru cenitve in
7. novelacije cenitev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Podrobno opredeljeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.04.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.04.2019   09:01
Kraj: e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.03.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.