Dosje javnega naročila 000841/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.228.524,98 EUR

JN000841/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 14.02.2019
JN000841/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.03.2019
JN000841/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2019
JN000841/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2019
JN000841/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2019
JN000841/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2019
JN000841/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2019
JN000841/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2019
JN000841/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2019
JN000841/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2019
JN000841/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2019
JN000841/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2019

    JN000841/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 061-142266

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
Referenčna številka dokumenta: 2019/P-1; 4300-2/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 1.006.987,69 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 1 Gospodinjska, Fajfarjeva, Ljubljana
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gospodinjska, Fajfarjeva, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 2 Hajdrihova, Glinška, Jesenkova, Ljubljana
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Hajdrihova, Glinška, Jesenkova, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 3 Langusova, Tržaška, Ljubljana
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Langusova, Tržaška, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 4 Titova, Kraigherjeva, Ljubljanska, Mariborska, Maribor in Sl. Bistrica
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Titova, Kraigherjeva, Ljubljanska, Mariborska, Maribor in Sl. Bistrica
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 5 Trubarjeva, Heroja Tomšiča, Maribor in Trstenjakova, Ptuj
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Trubarjeva, Heroja Tomšiča, Maribor in Trstenjakova, Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 6 Krempljeva, Miklošičeva, Ptuj
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Krempljeva, Miklošičeva, Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 7 Kidričeva, Aškerčeva, Celje
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kidričeva, Aškerčeva, Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 8 Mariborska, Ljubljanska, Celje
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mariborska, Ljubljanska, Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 9 Tkalska, Celje
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Tkalska, Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 10 Kopališka, Velenje
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kopališka, Velenje
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 11 Rudarska, Velenje
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Rudarska, Velenje
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 12 Aškerčev trg, Šmarje pri Jelšah
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Aškerčev trg, Šmarje pri Jelšah
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 13 Gregorčičeva, Ajdovščina
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gregorčičeva, Ajdovščina
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 15 Cankarjeva, Gradnikove brigade, Rejčeva, Tolminskih puntarjev, Trg Edvarda Kardelja, Nova Gorica in Mejni prehod Vrtojba, Šempeter pri Gorici
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Cankarjeva, Gradnikove brigade, Rejčeva, Tolminskih puntarjev, Trg Edvarda Kardelja, Nova Gorica in Mejni prehod Vrtojba, Šempeter pri Gorici
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 16 Vojkovo nabrežje, Ferrarska, Pristaniška, Cankarjeva, Koper; Dantejeva, Piran; Tomažičeva, Izola; Aerodrom Portorož, Sečovlje
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vojkovo nabrežje, Ferrarska, Pristaniška, Cankarjeva, Koper; Dantejeva, Piran; Tomažičeva, Izola; Aerodrom Portorož, Sečovlje
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 17 Skladiščna, Partizanska, Kosovelova, Sežana
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladiščna, Partizanska, Kosovelova, Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 19 Šmiheljska, Mozirje
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Šmiheljska, Mozirje
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančnimi pogoji Direktive

Razlaga:
Nujnost, je nastala kot posledica dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti, rokov za odpri ali omejeni postopek ali konkurenčni postopek s pogajanji pa ni mogoče upoštevati, naročnik utemeljuje z dejstvom, da je izvajalec ČIŠČENJE AQUA d.o.o., Malija 112, 6310 Izola, ki mu je bilo naročilo oddano v odprtem postopku z oznako ODČIŠČ-CO-29/2017, v 6 sklopih, brez vnaprejšnje najave ali obvestila, naenkrat prenehal izvajati pogodbene storitve v večini poslovnih prostorov po pogodbi št. C3130-18-338812. S tem naročniku nastaja škoda, prav tako pa je zaradi neizvajanja pogodbenih obveznosti ogroženo življenje in zdravje ljudi. Vse opisane okoliščine, s katerimi naročnik utemeljuje nujnost, so nastale v sferi izvajalca in na podlagi ravnanj oziroma opustitve na strani izvajalca, in niso odvisne ter niso bile povzročene s strani naročnika.IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000841/2019-L01
Številka obvestila v UL: 2019/S 033-075246
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 11.02.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: sklop 1 Gospodinjska, Fajfarjeva, Ljubljana

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.02.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
TOSA INU, trgovina in storitve, d.o.o.
Fajfarjeva ulica 33
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 54.238,33 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 29.592,46 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: sklop 2 Hajdrihova, Glinška, Jesenkova, Ljubljana

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.02.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
CELOVITE STORITVE trgovina in storitve d.o.o.
Kardeljeva cesta 85
2000
SI
Maribor
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 77.157,64 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 65.829,03 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: sklop 3 Langusova, Tržaška, Ljubljana

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
22.02.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
VALINA, družba za vzdrževanje in čiščenje, d.o.o.
Štepanjska cesta 22B
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 424.620,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 330.997,83 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka sklopa: 4
Naslov: sklop 4 Titova, Kraigherjeva, Ljubljanska, Mariborska, Maribor in Sl. Bistrica

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
25.02.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
INDOMA, družba za upravljanje in promet z nepremičninami, d.o.o.
Partizanska cesta 13A
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 144.261,54 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 79.113,84 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 5

Številka sklopa: 5
Naslov: sklop 5 Trubarjeva, Heroja Tomšiča, Maribor in Trstenjakova, Ptuj

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.02.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
CELOVITE STORITVE trgovina in storitve d.o.o.
Kardeljeva cesta 85
2000
SI
Maribor
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 84.407,51 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 55.751,20 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 6

Številka sklopa: 6
Naslov: sklop 6 Krempljeva, Miklošičeva, Ptuj

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.02.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ČISTILNI SERVIS VESNA PLOHL s.p.
Bukovci 71
2281
SI
Markovci
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 20.616,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 14.451,23 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 7

Številka sklopa: 7
Naslov: sklop 7 Kidričeva, Aškerčeva, Celje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
22.02.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
VALINA, družba za vzdrževanje in čiščenje, d.o.o.
Štepanjska cesta 22B
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 125.976,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 115.375,34 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 8

Številka sklopa: 8
Naslov: sklop 8 Mariborska, Ljubljanska, Celje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
24.02.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SIJAJKO, ČISTILNI SERVIS TOMAŽ ŠTORMAN s.p.
Gotovlje 76E
3310
SI
Žalec
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 20.988,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 11.647,39 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 9

Številka sklopa: 9
Naslov: sklop 9 Tkalska, Celje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.02.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
CELOVITE STORITVE trgovina in storitve d.o.o.
Kardeljeva cesta 85
2000
SI
Maribor
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 10.380,98 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 9.513,95 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 10

Številka sklopa: 10
Naslov: sklop 10 Kopališka, Velenje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
22.02.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
VALINA, družba za vzdrževanje in čiščenje, d.o.o.
Štepanjska cesta 22B
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 31.157,31 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 27.296,84 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 11

Številka sklopa: 11
Naslov: sklop 11 Rudarska, Velenje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.02.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ČISTILNI SERVIS ANA POPRASK S.P.
Ljubija 77A
3330
SI
Mozirje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 5.710,33 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 7.466,57 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 12

Številka sklopa: 12
Naslov: sklop 12 Aškerčev trg, Šmarje pri Jelšah

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
26.02.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ČISTILNI SERVIS NA TERENU IGOR IVAKIČ S.P.
Ulica II. bataljona 22
3230
SI
Šentjur
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 6.159,84 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 5.364,49 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 13

Številka sklopa: 13
Naslov: sklop 13 Gregorčičeva, Ajdovščina

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.02.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
CELOVITE STORITVE trgovina in storitve d.o.o.
Kardeljeva cesta 85
2000
SI
Maribor
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 10.836,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 10.737,79 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 14

Številka sklopa: 15
Naslov: sklop 15 Cankarjeva, Gradnikove brigade, Rejčeva, Tolminskih puntarjev, Trg Edvarda Kardelja, Nova Gorica in Mejni prehod Vrtojba, Šempeter pri Gorici

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.02.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
NUKI,GRADBENIŠTVO, ČISTILNI SERVIS NUSRET IMAMOVIĆ S.P.
Cesta IX. korpusa 54
5250
SI
Solkan
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 102.917,90 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 62.545,90 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 15

Številka sklopa: 16
Naslov: sklop 16 Vojkovo nabrežje, Ferrarska, Pristaniška, Cankarjeva, Koper; Dantejeva, Piran; Tomažičeva, Izola; Aerodrom Portorož, Sečovlje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
22.02.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
VALINA, družba za vzdrževanje in čiščenje, d.o.o.
Štepanjska cesta 22B
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 141.342,49 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 146.935,19 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 16

Številka sklopa: 17
Naslov: sklop 17 Skladiščna, Partizanska, Kosovelova, Sežana

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
25.02.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
KAKI storitve čiščenja d.o.o.
Partizanska cesta 95
6210
SI
Sežana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 43.565,61 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 29.401,75 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 17

Številka sklopa: 19
Naslov: sklop 19 Šmiheljska, Mozirje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.02.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ČISTILNI SERVIS ANA POPRASK S.P.
Ljubija 77A
3330
SI
Mozirje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 2.988,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 4.966,89 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
V objavi JN000841/2019-L01 Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL) za predmetno javno naročilo so v točkah II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV) in V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (brez DDV) v razdelku Skupna vrednost naročila/sklopa navedene vrednosti z napako v izračunu DDV. Pravilne vrednosti so vnešene v to obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL).
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.03.2019