Dosje javnega naročila 001577/2019
Naročnik: OBČINA MENGEŠ, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš
Gradnje: IZGRADNJA SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE MENGEŠ
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 9.113.874,84 EUR

JN001577/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.03.2019
JN001577/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.03.2019
JN001577/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.05.2019
JN001577/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.05.2019
JN001577/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.06.2019
JN001577/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.06.2019
JN001577/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 20.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001577/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA MENGEŠ
Slovenska cesta 30
1234
SI
Mengeš
Slovenija
Drobež Uroš
uros.drobez@menges.si
+386 17237081
+386 17238981

Internetni naslovi
http://www.menges.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.menges.si/obcina-menges/objave/javna-narocila/aktualna-javna-narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7941
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZGRADNJA SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE MENGEŠ
Referenčna številka dokumenta: 430-9/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
IZGRADNJA SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE MENGEŠ
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mengeš
II.2.4 Opis javnega naročila
IZGRADNJA SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE MENGEŠ
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 365
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.04.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.04.2019   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.04.2019   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA MENGEŠ
Slovenska cesta 30
1234
Mengeš
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.03.2019   07:14
Hvala za poslano
Smo opazili, da je naš računalničar dal objavo pod JAVNI RAZPISI. Napaka bo tekom današnjega dne popravljenaDatum objave: 19.03.2019   07:17
VPRAŠANJE
Na spletni strani občine nismo uspeli priti do razpisne dokumentacije. Prosim, če objavite celoten link do dokumentacije.

ODGOVOR
Hvala za poslano
Smo opazili, da je naš računalničar dal objavo pod JAVNI RAZPISI. Napaka bo tekom današnjega dne popravljena
Datum objave: 19.03.2019   08:26

Razpis najdete na naši spletni strani pod
http://www.menges.si/obcina-menges/objave/javna-narocila/javna-narocila-2019/Datum objave: 26.03.2019   08:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Vljudno naprošamo za okvirni predviden pričetek del. Vsaj mesec.
2. Prosimo, da določite tip keramike, oziroma vsaj določite nabavno vrednost le te.
3. Naprošamo za podatke o predvidenem dvigalu v objektu.
4. Prav tako naprošamo, da v sklopu "steklarska dela" popise dodelate z dimenzijami in oznakami shem.
5. Kje v popisu se nahaja športni parket "NEO SHOK CONNOR"?
6. Prosimo za detajl lesenih sedalnih površin na tribunah!
7. Kje se v popisu nahaja "mehka naletna stenska obloga"?

Hvala za odgovore!

Lep pozdrav!

ODGOVOR
1. Predviden je pričetek del v juniju 2019.
2. Talna keramika: format 60 x 60 (R9-R10). Mora imeti razred protizdrsnosti R10!
Stenska keramika: format 60 x 30.
Kot npr. https://tile.expert/en-si/tile/marazzi/plaster (Plaster Grey)
3. Specifikacija dvigala je priložena v sklopu dodatnega gradiva na spletni strani Občine: http://www.menges.si/obcina-menges/objave/javna-narocila/javna-narocila-2019/
4. V sklopu gradiva na spletni strani je objavljen dopolnjen popis del, v sklopu steklarskih del je ob posamezni postavki navedena tudi oznaka posamezne zasteklitve. Sheme so dodane v sklopu dodatnih gradiv:
http://www.menges.si/obcina-menges/objave/javna-narocila/javna-narocila-2019/
5. Oprema športne dvorane ni zajeta v predmetnem javnem naročilu.
6. Oprema športne dvorane ni zajeta v predmetnem javnem naročilu.
7. Oprema športne dvorane ni zajeta v predmetnem javnem naročilu.

Datum objave: 26.03.2019   09:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za objavo še vsaj načrtov gradbenih konstrukcij.

Hvala.

Marko

ODGOVOR

Načrti gradbenih konstrukcij so objavljeni v sklopu dodatnega gradiva na spletni strani Občine:
http://www.menges.si/obcina-menges/objave/javna-narocila/javna-narocila-2019/
Datum objave: 26.03.2019   09:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vljudno vas naprošam za dimenzije screen rolojev. Prav tako za detajle tribun. V projektih so narisane električne izvlečne tribune, ki jih ne najdemo v popisih.
Naročnika pozivamo, da objavi vso projektno dokumentacijo, saj se, kar je v naročnikovem interesu, le tako lahko sestavi kvalitetna ponudba.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Dimenzije screen rolojev: 240 cm x 340 cm 8 kom
Glede tribun: Oprema športne dvorane ni zajeta v predmetnem javnem naročilu.
Datum objave: 26.03.2019   09:02
VPRAŠANJE
Zdravo,

Naročnika naprošamo za objavo projektov kanalizacije kompletno z ponikvalnim poljem.

Hvala!

ODGOVOR
Dodatna projektna dokumentacija je objavljena v sklopu dodatnega gradiva na spletni strani Občine:
http://www.menges.si/obcina-menges/objave/javna-narocila/javna-narocila-2019/
Datum objave: 28.03.2019   08:44
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V predmetnem javnem naročilu ste zapisali, da mora imeti vodja del izobrazbo druge bolonjske stopnje oz. izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje iz področja gradbeništva. Na podlagi novega gradbenega zakona so naši inženirji gradbeništva, ki so bili vpisani v IZS kot odgovorni vodje del, sedaj vpisani v imenik vodij del kot tudi imenik pooblaščenih inženirjev in lahko opravljajo oz. vodijo celotno gradnjo tudi zahtevnih objektov.
Zato vas pozivamo, da ustrezno spremenite vaše zahteve glede izobrazbe vodje del (2.3. Kadrovska in tehnična sposobnost, 10. pogoj, točka 2), saj zakon dopušča, da je lahko inženir gradbeništva tudi vodja del.

S spoštovanjem!

ODGOVOR
Naročnik bo priznal tudi nižjo izobrazbeno stopnjo, vodja del mora biti vpisan v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije - v imenik vodij del za vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta (oznaka Vz).Datum objave: 28.03.2019   08:46
VPRAŠANJE
Veza: 2.3. KADROVSKA IN TEHNIČNA SPOSOBNOST: /10. POGOJ

Spoštovani,

Zahtevamo, da naročnik nemudoma popravi NEZAKONIT, NESORAZMEREN in IZKLJUČUJOČE postavljen pogoja:

Ad. 10.1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ponudnik ali vsak partner v skupni ponudbi mora imeti REDNO ZAPOSLENIH vsaj 40 (štirideset)
delavcev, od tega vsaj 30 (trideset) delavcev s kvalifikacijo, ki je potrebna pri izvedbi
načrtovanih del (zidar, tesar, železokrivec), z opravljenim izpitom iz varstva pri delu, ne
starejšim od dveh let".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad. 10.2
Poleg navedenih delavcev mora imeti gospodarski subjekt, ki je hkrati vodilni pogodbenik,
sklenjeno REDNO DELOVNO RAZMERJE z osebo, ki bo opravljala funkcijo vodje del za gradbeno
obrtniška dela, ki je hkrati tudi vodja gradnje in ki mora izpolnjevati sledeče kriterije ....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Naročnik popolnoma napačno interpretira "kadrovsko" sposobnost ponudnika, saj REDNA ZAPOSLITEV virov za neposredno opravljanje posamezne vrste del ( v konkretnem primeru »ročnih« del na zidarskih- tesarskih in železokrivskih delih in opravljanje del vodenja osebe, katera opravlja funkcijo vodje del) ni in ne more biti v nikakršni NEPOSREDNI povezavi z izkazovanjem kadrovske ali tehnične sposobnosti ponudnika za konkretno javno naročila.
Enako in analogno kot velja to tudi za izkazovanje tehnične sposobnosti ostalega ( delovnih sredstev, strojev, vozil in naprave) katere so neposredno vključene v izvedbo neposrednega vodenja del in/-ali izvedbo -železokrivskih-., tesarskih in zidarskih del, kot npr. betonarna, avto-mešalniki za prevoz in vgradnjo betona, črpalke za vgradnjo beton , opaži, železokrivnica, avtodvigala ipd, itd..

Ponudnik mora v okviru veljavne zakonodaje naročniku izkazati DOSTOP in RAZPOLOŽLJIVOST do omenjenih kadrovskih in tehničnih virov. Pogoj "REDNA ZAPOSLITEV " pa je v tem primeru povsem neupravičena, nesorazmerna in izrazit primer neenakopravne obravnave ponudnikov. Pogoje je NEZAKONIT.

Popravek razpisne dokumentacije pričakujem v GRAJANEM delu in brez odloga , sicer bomo pravočasno in v roku določenem v ZPVPJN-B / 25.člen (1) - citiramo spodaj - vložili zahtevek - ugovor na razpisno dokumentacijo.

lep pozdrav.

==================================================================================
(1) Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.
==================================================================================


ODGOVOR
Naročnik spreminja kadrovski pogoj (1. Točka pogoja 10): "Ponudnik ali vsak partner v skupni ponudbi mora imeti redno zaposlenih vsaj 40 (štirideset) delavcev, od tega vsaj 30 (trideset) delavcev s kvalifikacijo, ki je potrebna pri izvedbi načrtovanih del (zidar, tesar, železokrivec), z opravljenim izpitom iz varstva pri delu, ne starejšim od dveh let", ki se po novem glasi: "Ponudnik ali vsak partner v skupni ponudbi mora imeti izkazano že ob predložitvi ponudbe, da razpolaga z vsaj 40 (štirideset) delavcev, od tega vsaj 30 (trideset) delavcev s kvalifikacijo, ki je potrebna pri izvedbi načrtovanih del (zidar, tesar, železokrivec), z opravljenim izpitom iz varstva pri delu, ne starejšim od dveh let".

Naročnik spreminja tudi kadrovski pogoj (2. Točka pogoja 10): »Poleg navedenih delavcev mora imeti gospodarski subjekt, ki je hkrati vodilni pogodbenik, sklenjeno redno delovno razmerje z osebo, ki bo opravljala funkcijo vodje del za gradbeno obrtniška dela, ki je hkrati tudi vodja gradnje in ki mora izpolnjevati sledeče kriterije: «, ki se po novem glasi: »Poleg navedenih delavcev mora imeti gospodarski subjekt, ki je hkrati vodilni pogodbenik, sklenjeno redno ali pogodbeno delovno razmerje z osebo, ki bo opravljala funkcijo vodje del za gradbeno obrtniška dela, ki je hkrati tudi vodja gradnje in ki mora izpolnjevati sledeče kriterije (kar mora izkazati že ob predložitvi ponudbe): «

Ponudnik se lahko za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, vendar mora imeti glavni/vodilni ponudnik redno zaposlenih vsaj dvajset (20) delavcev s kvalifikacijo, ki je potrebna pri izvedbi načrtovanih del (zidar, tesar, železokrivec), z opravljenim izpitom iz varstva pri delu, ne starejšim od dveh let. V kolikor zahtevanih kadrov nima zaposlenih, mora imeti izkazano že ob predložitvi ponudbe, da razpolaga z vsaj 20 (dvajset) delavci.
Datum objave: 28.03.2019   08:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo zasledili, da je naročnik postavi ponudnikom pogoj za bonitetno oceno SB5 po vrednotenju izdajatelja AJPES in v nadaljevanju določil, da bo izločil vse ponudnike z bonitetno oceno SB6 in slabše.) Naročnik je v nadaljevanju tega pogoja razširil dokazovanje na 3 dodatne bonitetni hiše MOODY`s STANDARD & POORS in FITCH.

Naročnika opozarjamo, da je bonitetna ocena SB6 v dejavnosti "gradbeništvo" in v javnem naročanju pri ostalih javnih naročnikih gradbenih storitev ( Ministrstva, Občine.. ) popolnoma sprejemljiva in primerna ocena tveganja iz naslova "boniteta ponudnika".

Poizkus to-zadevnega omejevanje ponudnikov z pre- normirano oceno SB5 bi lahko razpisovalcu pripisali kot ne-informiranost in/ -ali pa nameren ( prikrit) namen "zožitve" kroga ponudnikov iz naslova - sicer zelo subjektivno določenih- bonitetnih ocen za preteklo obdobje 2 let.

Naročnik bi se mora zavedati, da se bonitetna ocena za leto 2018 ( potrdilo) dejansko nanaša na aktivnosti in dejavnosti gospodarskega subjekta v letu 2017 in je že iz tega naslova ta "številka" ali "oznaka" v konkretnem in danem časovnem obdobju povsem ne-aktualna in ne odraža dejanskega stanja "bonitete" zato jo številni naročniki v javnem naročanju - predvsem zaradi zagotavljanja lastne integritete vodenja postopka in razširitve nabora ponudnikov - v zadnjem času povsem opuščajo. Obstaja veliko bolj primernih in za naročnike v javnem naročanju dopustnih kriterijev, meril in pogojev za izbiro najustreznejšega in primernega izvajalca, kot pa je ta ki se nanaša na bonitetno oceno.

Zahtevamo, da naročnik ravna glede na ustaljeno prakso ostalih javnih naročnikov,l kot ustrezno in sprejemljivo določi bonitetno oceno SB6 ( bonitetna ocena AJPES) .

Glede na to, da je naročnik v pogoju navedel kot ustrezne in »primerjalne« samo bonitetne ocene treh točno navedenih- bonitetnih hiš v pogoju navedenih bonitetnih hiš (hiše MOODY STANDARD & POORS in Fitch) pa dodatno zahtevamo , da se pogoj v tem delu zaradi načela enakopravne obravnave in sorazmernosti - razširi na vse ustrezne »licenčne« bonitetne hiše, tako da lahko ponudniki v nadaljevanju naročniku dokažejo primerljivost posamezne ocene konkretne bonitetne hiše z navedeno SB6 .

V slučaju neupoštevanja- in ali zavrnitve predloga popravka, bomo v nadaljevanju presojo prepustili ustreznemu organu v pravnem varstvu ponudnika.

Lep pozdravODGOVOR
Naročnik pogoja glede bonitete ne spreminja, saj gre za zahtevno gradnjo s kratkim izvedenim rokom, katere izvedbo pogojuje tudi pridobitev že odobrenih nepovratnih sredstev in tudi nepovratnih sredstev, za pridobitev katerih lahko naročnik v primeru pravočasne realizacije projekta kandidira. Pogoj glede bonitet oz. glede ekonomske in finančne sposobnosti ostaja enak, in sicer izkazana bonitetna ocena: SB1, SB2, SB3, SB4 ali vsaj SB5. Stališče naročnika je, da je zahtevani ekonomski in finančni pogoj, ki izkazuje stabilnost poslovanja ponudnika, sorazmeren s tveganjem investitorja za uspešno realizacijo investicije, pogoj sledi današnjim razmeram na trgu.

V razpisni dokumentaciji so navedene bonitetne hiše, za katere je mogoče zagotavljati enakopravno primerjavo: https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Bonitetna_lestvica#b460, zato naročnik ne more razširiti pogoja na druge bonitetne hiše.
Datum objave: 28.03.2019   08:48
VPRAŠANJE
V osnutku pogodbe je naveden rok izvedbe 31.3.2018.
Prosimo za korekcijo.ODGOVOR
Pravilen rok izvedbe bo vnesen ob sklenitvi pogodbe. Rok izvedbe je nedvoumno razviden iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 28.03.2019   08:49
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Zahtevanih referenčnih projektov je bilo v zadnjih letih bolj malo, zato pozivamo naročnika, da razširi obdobje za referenčne objekte na 10 let, saj se s takimi zahtevami močno omejuje konkurenca. Prosimo za proučitev naše prošnje in popravek referenčnih pogojev.
Lep pozdrav!


ODGOVOR:
Naročnik vztraja pri postavljenem pogoju. Glede na opravljeno preverbo trga naročnik ugotavlja, da je že samo na slovenskem trgu izvajalcev, ki ta pogoj izpolnjujejo, dovolj.Datum objave: 28.03.2019   08:50
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnika pozivamo k podaljšanju roka za postavitev vprašanj na portal, saj je rok nesorazmerno kratek, glede na postavljen rok za oddajo ponudb.

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za postavljanje vprašanj do 5.4.2019, do 13:00. Odgovori bodo podani najkasneje do 12.4.2019, do 13:00.Datum objave: 28.03.2019   08:51
VPRAŠANJE
Ponudnik naročnika poziva k spremembi razpisne dokumentacije glede pogoja za izkazovanje Ekonomsko-finančne sposobnosti (2.2. EKONOMSKO FINANČNA SPOSOBNOST, 9.pogoj), in sicer v delu »Ponudnik po bonitetni lestvici nima bonitetne ocene slabše od SB5 «, in sicer na način, da bo moč izkazovati ustrezno ekonomsko in finančno sposobnost (bonitetno oceno) tudi z bonitetno oceno SB6, saj je sporen pogoj diskriminatoren, kot bomo pojasnili v nadaljevanju.

ZJN-3 v 76.členu, pogoji za sodelovanje, govori o tem, da lahko naročnik od ponudnikov med drugim zahteva dokaze o njegovem finančnem položaju, pri čemer pa se mora upoštevati drugi odstavek tega člena, ki govori, da morajo biti pogoji v zvezi s tem, v povezavi in sorazmerju s predmetnim javnim naročilom. Zakonodajalec v Zakonu ne predvideva, da lahko naročnik uporabi bonitetno oceno kot minimalen pogoj, predvideva, da se uporabijo drugi kazalniki, kot so promet, razmerje med sredstvi, itd. Pri postavitvi takih pogojev, pa mora upoštevati tudi temeljno načelo javnih naročil, to je enakopravne obravnave med ponudniki. Natančneje 7. člen ZJN-3 v drugem odstavku določa: »Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin ki pomenijo krajevno, stvarno ali osebno diskriminacijo med ponudniki, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik, ali drugo diskriminacijo.«
Kljub temu, da ZJN-3 ne predvideva uporabe bonitetne ocene kot pogoja, pa naj pojasnimo, da je namen bonitetne ocene ugotavljanje finančne stabilnosti poslovanja ponudnika in s tem njegove finančne zmožnosti za izvedbo naročila, vendar pa mora biti zahtevana bonitetna ocena še vedno sorazmerna oziroma takšna, da se z njo zasleduje njen osnovni namen ugotavljanja finančne stabilnosti ponudnika, ne pa omejevanje konkurence.

Po vpogledu v dokument Metodologija za določanje bonitetnih ocen poslovnih subjektov (gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov), Kratek opis metodologije, Ljubljana, maj 2014 (vir: http://www.ajpes.si/) in glede na odgovor, ki smo ga kot ponudnik prejeli s strani agencije AJPES (št. Dokumenta 408-168/2015-2, z dne 28.09.2015), ugotavljamo, da na bonitetno oceno vpliva več različnih dejavnikov, ki jih lahko razdelimo v tri skupine:
- podatki iz letnega poročila za leto 2015;
- relativni položaj podjetja v sektorski podskupini, kamor je uvrščeno glede na glavno dejavnost. Poleg računovodskih izkazov na ocenjeno verjetnost neplačila vpliva tudi sektorska podskupina v katero je glede na registrirano glavno dejavnost uvrščeno podjetje ter relativni položaj podjetja v okviru sektorske podskupine. Ker se tveganja oziroma pojavnost dogodka neplačila po posameznih sektorskih podskupinah razlikujejo, se tudi te razlike upoštevajo pri oceni verjetnosti neplačila in posledično pri pripisu bonitetne ocene za posamezni ocenjevani poslovni subjekt;
- relativni položaj posamezne sektorske podskupine v primerjavi z drugimi sektorskimi podskupinami.
V dokumentu št.408-168/2015-2 je med drugim tudi zapisano: »Hipotetično je sicer mogoče da bi podjetje, ki bi na dan 31.12. imelo registrirano drugo glavno dejavnost imelo drugačno bonitetno oceno, saj je uspešnost poslovanja odvisna od okolja, v katerem podjetje deluje. Pojavnost insolventnega dogodka je zaradi narave poslovanja podjetij po gospodarskih panogah bistveno različna. V letih gospodarske krize so se te razlike med panogami še povečale, zato njihovo upoštevanje prispeva k bolj natančni oceni verjetnosti za nastop insolventnega postopka.«

Po pregledu Razpisne dokumentacije ugotavljamo tudi, da se lahko na predmetno javno naročilo prijavijo podjetja z različnimi registriranimi glavnimi dejavnostmi, kar pomeni, da je sporen pogoj diskriminatoren, saj je lahko podjetje z registrirano glavno dejavnostjo F 41.200 - Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb v slabšem položaju kot na primer podjetje z registrirano glavno dejavnostjo M71.129 Druge in inženirske dejavnosti. To dejstvo pa ZJN-3 izrecno prepoveduje v 7. členu. Kršenje tega člena pa ne predstavlja prednosti za naročnika, saj je kot bomo pojasnili v nadaljevanju bonitetna ocena SB6, popolnoma sprejemljiva.

Povzeto po »Metodologija za določanje bonitetnih ocen poslovnih subjektov (gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov), Kratek opis metodologije, Ljubljana, maj 2014 (vir: http://www.ajpes.si/): Povprečna napovedana verjetnost neplačila za gospodarske družbe oziroma samostojne podjetnike v sedmem bonitetnem razredu (bonitetna ocena SB7) je približno enaka povprečni napovedani verjetnosti neplačila kot velja za vse slovenske gospodarske družbe oziroma vse slovenske samostojne podjetnike. Družba z bonitetno oceno SB7 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila ne odstopa bistveno od povprečja za vse slovenske družbe. Skladno z navedenim je tako bonitetna ocena SB7, ki jo predlagamo, povprečna, sprejemljiva in sorazmerna s predmetom javnega naročanja, saj, upoštevaje predmet, načelo sorazmernosti in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, povprečna bonitetna ocena (SB7) v polnosti zadostuje zahtevam za izkazovanje ustrezne ekonomske sposobnosti ponudnika. Specifike predmetnega javnega naročila namreč niso take, ki bi zahtevale drugačno, boljšo ekonomsko sposobnost ponudnikov. To toliko bolj velja za predmetno javno naročilo, ki bi lahko glede na registracijo glavne dejavnosti spadalo pod tip vrste dejavnosti F 41.200 - Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb. Ta pa glede na metodologijo AJPES imajo ponderirano slabšo bonitetno oceno.

Izračunana bonitetna ocena upošteva sektorsko specifiko, zato so podjetja, ki imajo primarno dejavnost Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, št. F42.200, so v slabšem položaju kot podjetja z drugačno registrirano glavno dejavnostjo, ki tudi lahko konkurirajo na predmetnem javnem razpisu. V prid naši trditvi govori tudi pojasnilo Ajpes št. 408-125/2014 z dne 04.07.2014, ki je bilo poslano proračunskim uporabnikom. Iz pojasnila izhaja, da podjetja, ki imajo gradbeništvo kot osnovno dejavnost so bolj tvegana, vendar ne po krivdi samega podjetja, ampak celotne panoge, kar pa je v luči javnega naročanja, diskriminatorno.

Naj pojasnimo tudi, da je predvidena bonitetna ocena nesorazmerna z predmetom javnega naročila tudi zato, ker AJPES-ova bonitetna ocena uporablja zastarele podatke; bilance iz leta 2017, Javno naročilo pa se izvaja v letu 2019-2020. Nove bonitetne ocene bodo objavljene maja 2019, na podlagi podatkov iz bilančnega leta 2018.

Kakor navaja Državna revizijska komisija v njenih odločitvah (glej prakso 018-228/2015), mora imeti naročnik utemeljen razlog, da postavi strožji pogoj od povprečja, ki je po navedbah AJPES-a SB6 oz. SB7. Naročnik v predmetnem javnem naročilu ni izkazal posebnih razlogov za tako odločitev. Predmetno javno naročilo, ni financirano s strani EU sredstev, niti ne predstavlja izven običajnih vrednosti oz. nima neobičajne časovnice (gradnja bo trajala 1 leto). Ob normalnem poteku javnega naročila, bo gradnja končana prej kot bodo objavljene nove bonitetne ocene na podlagi tega bilančnega leta.

Naročnika zato pozivamo, da spremeni sporni pogoj in popravi razpisno dokumentacijo.


ODGOVOR
Naročnik pogoja glede bonitete ne spreminja, saj gre za zahtevno gradnjo s kratkim izvedenim rokom, katere izvedbo pogojuje tudi pridobitev že odobrenih nepovratnih sredstev in tudi nepovratnih sredstev, za pridobitev katerih lahko naročnik v primeru pravočasne realizacije projekta kandidira. Pogoj glede bonitet oz. glede ekonomske in finančne sposobnosti ostaja enak, in sicer izkazana bonitetna ocena: SB1, SB2, SB3, SB4 ali vsaj SB5. Stališče naročnika je, da je zahtevani ekonomski in finančni pogoj, ki izkazuje stabilnost poslovanja ponudnika, sorazmeren s tveganjem investitorja za uspešno realizacijo investicije, pogoj sledi današnjim razmeram na trgu.Datum objave: 28.03.2019   08:52
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji od ponudnikov zahtevate, da ima ponudnik po bonitetni lestvici bonitetno oceno najmanj SB5. Ponudnik naročnika poziva k spremembi razpisne dokumentacije glede pogoja za izkazovanje Ekonomsko-finančne sposobnosti v 9. pogoju na strani 28 razpisne dokumentacije, in sicer na način, da bo moč izkazovati ustrezno ekonomsko in finančno sposobnost (bonitetno oceno) tudi z bonitetno oceno SB7, saj je sporen pogoj diskriminatoren in določen prestrogo, kot bomo pojasnili v nadaljevanju.

Zakon o javnem naročanju, govori o tem, da lahko naročnik od ponudnikov med drugim zahteva, kot dokaz o njegovem finančni sposobnosti tudi bonitetno oceno, pri čemer pa se mora upoštevati, da morajo biti pogoji v zvezi s tem, v povezavi in sorazmerju s predmetnim javnim naročilom. Pri postavitvi takih pogojev, pa mora upoštevati tudi temeljno načelo javnih naročil, to je enakopravne obravnave med ponudniki, kot določa 7. člen ZJN-3 v drugem odstavku. Namen bonitetne ocene je torej ugotavljanje finančne stabilnosti poslovanja ponudnika in s tem njegove finančne zmožnosti za izvedbo naročila, vendar pa mora biti zahtevana bonitetna ocena še vedno sorazmerna oziroma takšna, da se z njo zasleduje njen osnovni namen ugotavljanja finančne stabilnosti ponudnika.

Po vpogledu v dokument Metodologija za določanje bonitetnih ocen poslovnih subjektov (gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov) (vir: http://www.ajpes.si/), je bonitetna ocena SB7, ki jo predlagamo, povprečna, sprejemljiva in sorazmerna s predmetom javnega naročanja, saj, upoštevaje predmet, načelo sorazmernosti in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, povprečna bonitetna ocena (SB7) v polnosti zadostuje zahtevam za izkazovanje ustrezne ekonomske sposobnosti ponudnika.

Bonitetna ocena kot pogoj zgolj statistično predvideva finančno in ekonomsko sposobnost izvedbe javnega naročila. Bonitetna ocena zgolj kaže verjetnost, da na strani ponudnika ne bo nastopil dogodek insolventnosti v naslednjem letu. Bistven kriterij v tem primeru je gotovo povprečna ekonomska poslovna sposobnost, medtem ko je zahteva po nadpovprečni sposobnosti diskriminatorna in po prepričanju ponudnika favorizira ponudnike, ki nimajo osnovne dejavnosti gradbeništvo, saj je sektorski vpliv na izračun velik. Poleg tega je pogoj nesorazmeren s časovno komponento predmetnega javnega naročila. Naročnik je z določitvijo zahteve po bonitetni oceni v sodelovanje za predmetni javni razpis vključil le tista podjetja, ki so dosegla nadpovprečno oceno v zvezi z določenimi finančnimi oziroma poslovnimi kazalniki in je s takšno zahtevo iz kroga potencialnih ponudnikov izločil vse tiste gospodarske subjekte, ki spadajo v razred plačnikov in npr. dosegajo povprečno bonitetno oceno. Pri tem pa naročnik ni izkazal, kako naj bi takšna bonitetna ocena predstavljalo zagotovilo, da bo izvajalec dejansko tudi sposoben naročilo (bolj kvalitetno) izvesti. Z bonitetno oceno se nedvomno izkazuje poslovno in finančno uspešnost podjetja, zato je razumljivo (in legitimno), da si želi naročnik pridobiti ponudnika, ki je pozitivno ocenjen, vendar pa glede na konkretni predmet javnega naročila ni mogoče najti razloga, ki bi opravičeval izključitev vseh tistih ponudnikov, ki so dosegli nižjo oceno (in bili še vedno pozitivno ocenjeni), torej tistih ponudnikov, ki so imeli v zadnjem bilančnem obdobju povprečno dober položaj na relevantnem tržišču.

Naročnik bi z znižanjem zahtevane bonitetne ocene sledil tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja porabo javnih sredstev. Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje. V sled navedenemu naročnika pozivamo k upoštevanju predloga.

Spornost pogoja bonitetne ocene glede na metodologijo AJPES je tudi v tem, da ponudniki še vedno ne poznamo točne metodologije izračuna bonitetne ocene, na kar nimamo vpliva in posledično ne moremo vplivati na izboljšanje konkurenčnega položaja na trgu. Poleg tega je model statističen in je vezan zgolj na zadnji dan v finančnem obdobju, t.j. 31. 12. vsakega leta, kar pomeni, da ponudniki ne moremo izboljšati bonitetne ocene za potrebe določenega javnega naročila, četudi bi to želeli in imamo za to razpoložljiva sredstva na dan oddaje ponudbe. DKOM je sicer že v več primerih obravnavala problematiko izkazovanja ekonomske in finančne sposobnosti z bonitetno oceno, vendar je v teh primerih obravnavala zgolj primernost, ne pa diskriminatornost, saj se ni nikoli spuščala v metodologijo ocene in tudi ne v vpliv le-te na različne ponudnike.

Glede na zgornje navedbe predlagamo, da naročnik spremeni pogoj iz razpisne dokumentacije. V kolikor naročnik ne bo sledil zgornjim navedbam in spremenil sporni pogoj, bomo vložili zahtevek za revizijo.

Hvala za razumevanje.


ODGOVOR
Naročnik pogoja glede bonitete ne spreminja, saj gre za zahtevno gradnjo s kratkim izvedenim rokom, katere izvedbo pogojuje tudi pridobitev že odobrenih nepovratnih sredstev in tudi nepovratnih sredstev, za pridobitev katerih lahko naročnik v primeru pravočasne realizacije projekta kandidira. Pogoj glede bonitet oz. glede ekonomske in finančne sposobnosti ostaja enak, in sicer izkazana bonitetna ocena: SB1, SB2, SB3, SB4 ali vsaj SB5. Stališče naročnika je, da je zahtevani ekonomski in finančni pogoj, ki izkazuje stabilnost poslovanja ponudnika, sorazmeren s tveganjem investitorja za uspešno realizacijo investicije, pogoj sledi današnjim razmeram na trgu.Datum objave: 28.03.2019   08:53
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik na strani 30 razpisne dokumentacije navaja zahtevo, da mora imeti ponudnik ali vsak partner v skupni ponudbi redno zaposlenih vsaj 40 delavcev, od tega vsaj 30 delavcev s kvalifikacijo, ki je potrebna pri izvedbi načrtovanih del. Ponudnik naročnika poziva k umaknitvi tega pogoja.
Ponudnik meni, da je bolj kot število zaposlenih pri ponudniku, pomembno število kapacitet oziroma kadra, ki ga bo ponudnik angažiral oziroma zagotovil za izvedbo predmetnega javnega naročila, saj je to tisto, kar bo zagotavljalo uspešno izvedbo javnega naročila. Zgolj to, da ima ponudnik večje število zaposlenih, še ne zagotavlja, da bo tudi za izvedbo javnega naročila angažiral tolikšno število svojega kadra. Kot je utemeljila DKOM v svojih odločitvah, naročniku res da ni mogoče prepovedati, da od ponudnikov zahteva zagotovitev tolikšnega števila delavcev, kot sam ocenjuje, da bodo kvalitetno izvedli neko storitev, vendar pod pogojem, da so vsi ponudniki postavljeni v enak položaj oziroma da z zahtevanim številom delavcev ne privilegira večjih ponudnikov (ponudnikov z večjim številom zaposlenih) oziroma diskriminira manjših ponudnikov (ponudnikov z manjšim številom zaposlenih). S tovrstno postavljenim pogojem, kot ga je postavil naročnik, bi prišlo do diskriminacije ponudnikov z manjšim številom zaposlenih, kar pa je nedopustno.

Skladno z zgoraj navedenim pozivamo naročnika k spremembi razpisne dokumentacije v tem delu.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik spreminja kadrovski pogoj (1. Točka pogoja 10): "Ponudnik ali vsak partner v skupni ponudbi mora imeti redno zaposlenih vsaj 40 (štirideset) delavcev, od tega vsaj 30 (trideset) delavcev s kvalifikacijo, ki je potrebna pri izvedbi načrtovanih del (zidar, tesar, železokrivec), z opravljenim izpitom iz varstva pri delu, ne starejšim od dveh let", ki se po novem glasi: "Ponudnik ali vsak partner v skupni ponudbi mora imeti izkazano že ob predložitvi ponudbe, da razpolaga z vsaj 40 (štirideset) delavcev, od tega vsaj 30 (trideset) delavcev s kvalifikacijo, ki je potrebna pri izvedbi načrtovanih del (zidar, tesar, železokrivec), z opravljenim izpitom iz varstva pri delu, ne starejšim od dveh let".

Naročnik spreminja tudi kadrovski pogoj (2. Točka pogoja 10): »Poleg navedenih delavcev mora imeti gospodarski subjekt, ki je hkrati vodilni pogodbenik, sklenjeno redno delovno razmerje z osebo, ki bo opravljala funkcijo vodje del za gradbeno obrtniška dela, ki je hkrati tudi vodja gradnje in ki mora izpolnjevati sledeče kriterije: «, ki se po novem glasi: »Poleg navedenih delavcev mora imeti gospodarski subjekt, ki je hkrati vodilni pogodbenik, sklenjeno redno ali pogodbeno delovno razmerje z osebo, ki bo opravljala funkcijo vodje del za gradbeno obrtniška dela, ki je hkrati tudi vodja gradnje in ki mora izpolnjevati sledeče kriterije (kar mora izkazati že ob predložitvi ponudbe): «

Ponudnik se lahko za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, vendar mora imeti glavni/vodilni ponudnik redno zaposlenih vsaj dvajset (20) delavcev s kvalifikacijo, ki je potrebna pri izvedbi načrtovanih del (zidar, tesar, železokrivec), z opravljenim izpitom iz varstva pri delu, ne starejšim od dveh let. V kolikor zahtevanih kadrov nima zaposlenih, mora imeti izkazano že ob predložitvi ponudbe, da razpolaga z vsaj 20 (dvajset) delavci.

Datum objave: 28.03.2019   08:54
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ponudnika zanima ali pravilno razume 10. pogoj na strani 30 razpisne dokumentacije (število zaposlenih) na način, da lahko ponudnik ta pogoj izpolni kumulativno s podizvajalci?

Hvala.ODGOVOR
Ponudnik se lahko za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, vendar mora imeti glavni/vodilni ponudnik redno zaposlenih vsaj dvajset (20) delavcev s kvalifikacijo, ki je potrebna pri izvedbi načrtovanih del (zidar, tesar, železokrivec), z opravljenim izpitom iz varstva pri delu, ne starejšim od dveh let. V kolikor zahtevanih kadrov nima zaposlenih, mora imeti izkazano že ob predložitvi ponudbe, da razpolaga z vsaj 20 (dvajset) delavci.Datum objave: 28.03.2019   08:54
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji od ponudnika zahtevate, da izkazuje tehnično sposobnost s tem, da je v zadnjih petih letih izvedel najmanj dve izgradnji, rekonstrukciji ali obnovi istovrstnih objektov po enotni klasifikaciji CC-SI 1 (stavbe), vsak v vrednosti minimalno 3.000.000,00 EUR brez DDV, pri čemer mora biti vsaj en objekt iz CC-SI 12630, ki ima v svojem sklopu telovadnico ali športno dvorano z minimalno 500 m2 vadbene površine. Enaka zahteva je postavljena tudi za reference vodje del.

Ponudnik naročnika poziva k spremembi razpisne dokumentacije glede pogoja za izkazovanje tehnične sposobnosti v 12. pogoju na strani 32 razpisne dokumentacije (reference) in v 2. točki 10. pogoja na strani 30 razpisne dokumentacije (reference vodje del kadrovska in tehnična sposobnost), in sicer na način, da se klasifikacija CC-SI 12630 razširi še na objekte s klasifikacijsko oznako CC-SI 12650.

Po določbah ZJN-3 mora naročnik pri navedbi pogojev za sodelovanje in dokazovanje, le te pogoje izbrati z največjo skrbnostjo, nediskriminatorno, v povezavi in sorazmerno s predmetom javnega naročila. Merila za nastopanje pri javnih razpisih morajo biti določena tako, da zagotavljajo možnost učinkovite konkurence. ZJN-3 v 7. členu navaja kot temeljno načelo javnega naročanja tudi načelo enakopravnega obravnavanja ponudnikov, iz katerega izhaja, da mora naročnik zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik ali druge diskriminacije.

Pojasnjujemo, da gre pri predmetnem javnem razpisu za izgradnjo večnamenske športne dvorane, ki sodi pod klasifikacijsko oznako CC-SI 12650. Namen zahteve po predložitvi referenčnih potrdil za objekte, ki jih je ponudnik uspešno izvedel, je v tem, da naročnik preveri usposobljenost ponudnika za izvedbo razpisanega javnega naročila. Skladno s tem mora naročnik zahtevati reference za istovrstne posle, pri čemer pomembno vlogo igra tudi klasifikacijska oznaka objekta. Glede na to, da je oznaka objekta, ki se bo izvajal v okviru predmetnega javnega naročila, CC-SI 12650, je edino smiselno, da naročnik dovoli predložitev referenčnih potrdil za izgradnjo, rekonstrukcijo ali obnovo istovrstnih objektov, pri čemer mora biti vsaj en objekt iz CC-SI 12630 ali CC-SI 12650, ki ima v svojem sklopu telovadnico ali športno dvorano z minimalno 500 m2 vadbene površine.

Naročnik bi s spremembo zahtevanih referenc glede klasifikacijske oznake sledil tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja porabo javnih sredstev. Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje. V sled navedenemu naročnika pozivamo k upoštevanju predloga.

Glede na zgornje navedbe predlagamo, da naročnik spremeni pogoj iz razpisne dokumentacije. V kolikor naročnik ne bo sledil zgornjim navedbam in spremenil sporni pogoj, bomo vložili zahtevek za revizijo.

Hvala za razumevanje.


ODGOVOR
Naročnik bo priznal tudi reference za izgradnjo, rekonstrukcijo ali obnovo istovrstnih objektov, pri čemer mora biti vsaj en objekt iz CC-SI 12630 ali CC-SI 12650, ki ima v svojem sklopu telovadnico ali športno dvorano z minimalno 500 m2 vadbene površine.Datum objave: 28.03.2019   08:55
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik na strani 28 pod 9. pogojem (ekonomska in tehnična sposobnost) zahteva, da znašajo povprečni letni čisti prihodki v dejavnosti v zadnjih treh letih (2016, 2017, 2018) v višini vsaj 10.000.000 EUR, pri čemer mora imeti vodilni ponudnik v primeru seštevanja prihodkov partnerjev povprečne letne prihodke večje od 7.000.000,00 EUR, vsak partner pa najmanj 3.000.000,00 EUR.

Naročnika opozarjamo, da je postavljen pogoj glede višine letnih prihodkov povsem previsoka in nesorazmerna predmetu javnega naročila. Naročnika pozivamo, da spremeni dokumentacijo v zvezi z javnim razpisom na način, da umakne zahtevo po tem, da mora vodilni partner v primeru seštevanja letnih prihodkov imeti povprečne letne čiste prihodke iz dejavnosti večje od 7.000.000,00 EUR, vsak partner v skupini pa najmanj v vrednosti 3.000.000,00 EUR. Na ta način naročnik omejuje ponudnika, da morata že dva subjekta skupaj izpolniti ta pogoj, medtem ko ni nobenega razloga, da bi tak pogoj izpolnilo več partnerjev skupaj, povprečni letni prihodki posameznega partnerja pa bi bili nižji kot jih zahteva naročnik. Višina letnega prometa subjekta ne odraža kvalitete dela izvajalca, zaradi česar je zahteva postavljena neprimerno visoko.

Naročnik bi z znižanjem zahtevane bonitetne ocene sledil tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja porabo javnih sredstev. Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje. V sled navedenemu naročnika pozivamo k upoštevanju predloga.

Po določbah ZJN-3 mora naročnik pri navedbi pogojev za sodelovanje in dokazovanje, le te pogoje izbrati z največjo skrbnostjo, nediskriminatorno, v povezavi in sorazmerno s predmetom javnega naročila. Merila za nastopanje pri javnih razpisih morajo biti določena tako, da zagotavljajo možnost učinkovite konkurence.

Naročnika vljudno prosimo za postavitev primernih in razumnih pogojev.

ODGOVOR
Naročnik spreminja pogoj glede ekonomske in finančne sposobnosti:
»1) Ponudnik v zadnjem poslovnem letu (2018) ni posloval s čisto izgubo ter, da znašajo povprečni letni čisti prihodki iz dejavnosti v zadnjih treh letih (2016, 2017, 2018) oziroma v kolikor podjetje posluje krajši čas, povprečni letni čisti prihodki iz dejavnosti v času od ustanovitve, v višini vsaj 10.000.000,00 EUR.

V primeru skupne ponudbe se povprečni letni čisti prihodki iz dejavnosti v zadnjih treh letih ugotavljajo kumulativno (seštevajo), od tega mora imeti vodilni partner v skupini povprečne letne čiste prihodke iz dejavnosti večje od 7.000.000,00 EUR, vsak partner v skupini pa najmanj v vrednosti 3.000.000,00 EUR.«,

Ki se po novem glasi

»1) Ponudnik v zadnjem poslovnem letu (2018) ni posloval s čisto izgubo ter, da znašajo povprečni letni čisti prihodki iz dejavnosti v zadnjih treh letih (2016, 2017, 2018) oziroma v kolikor podjetje posluje krajši čas, povprečni letni čisti prihodki iz dejavnosti v času od ustanovitve, v višini vsaj 8.000.000,00 EUR.

V primeru skupne ponudbe se povprečni letni čisti prihodki iz dejavnosti v zadnjih treh letih ugotavljajo kumulativno (seštevajo), od tega mora imeti vodilni partner v skupini povprečne letne čiste prihodke iz dejavnosti večje od 5.000.000,00 EUR, vsak partner v skupini pa najmanj v vrednosti 3.000.000,00 EUR.«
Datum objave: 28.03.2019   08:55
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali ponudnik pravilno razume, da lahko pogoj glede ekonomsko-finančne sposobnosti ponudnik izpolnjuje tudi kumulativno s podizvajalci?ODGOVOR

Pogoja glede ekonomsko-finančne sposobnosti ni mogoče izpolnjevati kumulativno s podizvajalci. Pogoj za skupno izpolnjevanje pogoja s partnerji je razviden iz predhodnega vprašanja.


Datum objave: 28.03.2019   08:56
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika pozivamo k zmanjšanju zahteve po tem, da mora vodilni partner najmanj 50% del izvesti samostojno, brez udeležbe ostalih partnerjev v ponudbi oziroma podizvajalcev. V razpisni dokumentaciji v točki 6 na strani 12 razpisne dokumentacije namreč od ponudnika zahtevate, da ponudnik najmanj 50% vrednosti vseh pogodbenih del izvede samostojno, brez udeležbe ostalih partnejev v ponudbi oziroma podizvajalcev.

Ponudnik naročnika poziva k spremembi razpisne dokumentacije glede višine deleža, ki ga ponudnik opravi sam in glede deleža, ki ga odda v podizvajanje.
Po določbah ZJN-3 mora naročnik pri navedbi pogojev za sodelovanje in dokazovanje, le te pogoje izbrati z največjo skrbnostjo, nediskriminatorno, v povezavi in sorazmerno s predmetom javnega naročila. Merila za nastopanje pri javnih razpisih morajo biti določena tako, da zagotavljajo možnost učinkovite konkurence. Z razpisanim pogojem, da mora ponudnik izvesti vsaj 50% vrednosti pogodbenih del, brez podizvajalcev, pa naročnik izrazito omejuje prosto konkurenco na trgu ponudnikov, saj s takšnim merilom namerno izključuje iz nabora morebitnih ponudnikov inženiring podjetja.
ZJN-3 v 7. členu navaja, kot temeljno načelo javnega naročanja, načelo enakopravnega obravnavanja ponudnikov, iz katerega izhaja, da mora naročnik zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik ali druge diskriminacije. Skladno z razlago zakona, naročnik z vzpostavljenim pogojem deleža izvajanja gradbenih in obrtniških del, ustvarja diskriminatorne okoliščine pri izbiri ponudnikov za javni razpis.

Naročnik bi s spremembo razpisne dokumentacije glede deleža izvajanja gradbenih in obrtniških del sledil tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja porabo javnih sredstev. Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje. V sled navedenemu naročnika pozivamo k upoštevanju predloga.

Ponudnik poziva naročnika, da spremeni razpisno dokumentacijo tudi v točki, kjer določa, da glavni izvajalec po podpisu pogodbe ne sme vključiti novih podizvajalcev za izvajanje gradbenih in obrtniških del, katere že v ponudbi niso bila oddana v podizvajanje. ZJN-3 med izvajanjem javnega naročila omogoča nominacijo novih ali zamenjavo starih podizvajalcev. To izhaja iz tretjega odstavka 94. člena ZJN-3, v skladu s katerim mora glavni izvajalec naročnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij, ki jih je vezano na sodelovanje podizvajalcev pri javnem naročanju ta navedel že v trenutku predložitve ponudbe oziroma v okviru dopustnih sprememb ponudbe in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Državna revizijska komisija je v odločitvi št. 018-069/2016-5 z dne 1.6.2016, pojasnila, da ima pri oddaji javnega naročila temeljno vlogo načelo enakega obravnavanja ponudnikov, ko posamezni ponudniki med seboj konkurirajo za pridobitev naročila, ko je naročilo oddano, pa se poudarek prenese na izvajanje pogodbe. Ravnanje naročnika in ponudnikov je torej v fazi podelitve naročila treba presojati z vidika zagotavljanja enakopravnega obravnavanja ponudnikov, v fazi izvajanja pogodbe pa se pri njeni morebitni spremembi zastavljajo zlasti vprašanja glede morebitne spremembe bistvenih pogojev naročila ali glede ogrožanja njegovega dobrega izvajanja. S tem, ko bi ponudnik oddal del predmeta javnega razpisa v izvajanju naknadno nominiranim podizvajalcem, ponudnik ne ogroža dobre izvedbe javnega naročila.

Glede na zgornje navedbe predlagamo, da naročnik spremeni pogoj iz razpisne dokumentacije.

Hvala za razumevanje.


ODGOVOR
Naročnik vztraja pri omenjenih pogojih.
Podizvajalec je izpolnitveni pomočnik izvajalca. Glede na to, da naročnik dopušča pri izpolnjevanju določenih pogojev tudi sklicevanje na kapacitete podizvajalcev, šteje določbo kot ustrezno. Naročnik bo po sklenitvi pogodbe dopuščal zamenjavo podizvajalcev samo v pogojih, ki jih določa zakon.
Datum objave: 28.03.2019   08:57
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali ponudnik pravilno razume, da je kot vodja del mišljen tudi odgovorni vodja del po ZGO-1 (torej, da izpolnjuje takšne pogoje, kot je bilo to zahtevano po ZGO-1)?

Vljudno vas prosim za natančen odgovor, saj se želimo izogniti morebitnim nesporazumom.

Že vnaprej se vam prijazno zahvaljujemo.

ODGOVOR
Ponudnik in tehnično osebje mora izpolnjevati pogoje kot jih določa Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.). Sklicevanje na ZGO-1 je navedeno zgolj za potrebe potrjevanja referenc iz preteklih let, pred uveljavitvijo GZ.Datum objave: 28.03.2019   08:57
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik v 16. točki razpisne dokumentacije na strani 41 zahteva, da ponudnik kot garancijo za resnost ponudbe predloži original bančno garancijo v višini 50.000 EUR. Naročnika pozivamo k spremembi dokumentacije na način, da omogoči tudi predložitev kavcijskega zavarovanja, sklenjenega pri zavarovalnici.
Bančna garancija na prvi poziv je nepreklicno bančno jamstvo, neodvisno od osnovnega posla in zagotavlja upravičencu plačilo na prvi poziv. Banka pri presoji suretznosti zahteve za plačilo po garanciji upošteva le pogoje, ki so navedeni v sami garanciji.

Kavcijsko zavarovanje pa je z zavarovalno pogodbo urejen poslovni odnos med zavarovalnico in zavarovancem (naročnikom garancije), na podlagi katerega se izdajajo garancije. Na podlagi zahteve naročnika garancije in veljavne zavarovalne pogodbe se izdajajo posamezne garancije, ki jih naročnik predloži upravičencu investitorju v dogovorjeni obliki in vsebini. S kavcijskim zavarovanjem zavarovalnica upravičencu iz garantnega pisma jamči za izpolnitev obveznosti zavarovanca iz osnovnega posla.

Kavcijska zavarovanja so postala enakovredna bančnim garancijam s sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih naročilih (30.1.2004), Podlaga za ugotovljeno enakovrednost pa je bil Pravilnik o vrstah finančnih zavarovanj (2004), ki ga danes nadomešča Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju. Pravilnik, ki je bil sprejet na podlagi četrtega odstavka 23.člena ZJN-1, torej kvalitativno izenačuje finančno zavarovanje z bančno garancijo ter kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah.

Tretji odstavek 2. člena Pravilnika določa, da določbe v Pravilniku, ki se nanašajo na bančne garancije, veljajo tudi za instrumente kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici. Iz navedenih določb je mogoče razumeti, da sta bančna garancija in kavcijsko zavarovanje enakovredna instrumenta zaščite oziroma, da navedeni zavarovanji naročnikom v postopkih oddaje javnih naročil nudita enakovredno zavarovanje ponudnikovih obveznosti.

Enakovrednosti bančne garancije in kavcijskega zavarovanja je že večkrat pritrdila tudi Državna revizijska komisija (v nadaljevanju: DKOM) v svoji odločitvi št. 018-062/2013-4 z dne 18.3.2013. »Državna revizijska komisija je v referenčnem primeru ugotovila, da je funkcija obeh zavarovanj (bančne garancije in kavcijskega zavarovanja) pokrivanje določenih tveganj v primeru, če se posel ne odvije na dogovorjen način ter da je njuna skupna značilnost tudi hitra in nezapletena operativnost, s čimer je zagotovljena večja varnost upnika v poslu. Ugotovila je tudi, da iz določb Pravilnika izhaja, da sta bančna garancija in kavcijsko zavarovanje enakovredna instrumenta zaščite, oziroma da navedeni zavarovanji naročnikom v postopkih oddaje javnih naročil nudita enakovredno zavarovanje ponudnikovih obveznosti, zato ju naročnik ne sme obravnavati različno.«

Tudi v primeru alternativnih zahtev po predložitvi finančnega zavarovanja je DKOM pritrdila stališču, da gre pri predložitvi kavcijskega zavarovanja za enako vrsto in kvaliteto finančnega zavarovanja, kot ga predstavlja bančna garancija. DKOM je v svoji odločitvi zapisala še: »V drugem odstavku 2. člena Pravilnika je namreč določeno: "Naročnik ne sme dovoliti predložitve različnih vrst finančnih zavarovanj v istem postopku oddaje javnega naročila, razen če ponudnik predloži kvalitetnejše zavarovanje od zahtevanega. Iz citirane določbe izhaja, da naročnik ne sme dovoliti predložitve različnih finančnih zavarovanj, ki se razlikujejo po vrstah, torej ne sme v istem postopku oddaje javnega naročila dovoliti izbire med finančnimi zavarovanji, ki se uvrščajo pod različne alinee v prvem odstavku 2. člena Pravilnika in se glede na vrsto razlikujejo po kvaliteti (na primer med bančno garancijo in poroštvom), medtem ko je izbira med različnimi finančnimi zavarovanji iste vrste dovoljena (na primer med bančno garancijo in kavcijskim zavarovanjem pri zavarovalnicah ali pa med zastavo nepremičnin in vrednostnih papirjev), saj je naročnik z isto vrsto finančnega zavarovanja, ob morebitni neizpolnitvi obveznosti s strani ponudnika finančno zavarovan na kvalitetno enakem nivoju.«

Skladno z zgoraj navedenim prosimo naročnika za spremembo dokumentacije na način, da lahko ponudnik kot garancijo za resnost predloži tudi kavcijsko zavarovanje, ki ga predloži v elektronski obliki v kolikor je možna preverba verodostojnosti preko verifikacijske kode.

Hvala.


ODGOVOR

Naročnik bo priznal tudi kavcijsko zavarovanje, ki bo izpolnjevalo iste pogoje kot so navedeni pri bančni garanciji.


Datum objave: 28.03.2019   08:58
VPRAŠANJE
SPOŠTOVANI!
Opcija ponudbe je 180 dni. Kolikšna mora biti veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe: 30 dni ali 60 dni (kot ste napisali na 41. strani razpisne dokumentacije) ali 180 dni?
ODGOVOR
Bančna garancija mora imeti veljavnost 180 dni.Datum objave: 28.03.2019   08:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Če prav razumemo vašo zahtevo pod 11. POGOJ: SPREJEM OBVEZNOSTI ZA TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA STAVBE "Uredba o zelenem javnem naročanju", da kot dokazilo za zagotovitev pogoja predložimo samo "Izjavo o izpolnjevanju zahtev o zelenem naročanju" - tako kot je bila že običajna praksa na ostalih javnih naročilih v fazi postopka razpisa.


ODGOVOR
Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije kot dokazilo za zagotovitev pogoja št. 11 je potrebno priložiti Izjavo ponudnika o izpolnjevanju zahtev o zelenem javnem naročanju.Datum objave: 28.03.2019   08:59
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Kam lahko ponudniki vpišemo popust na končno ponudbeno ceno?

ODGOVOR
Nova verzija popisov z dodano rubriko »POPUST« je dodana v sklopu razpisne dokumentacije na spletni strani.Datum objave: 29.03.2019   08:12
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!
Na spletni strani Občine http://www.menges.si/obcina-menges/objave/javna-narocila/javna-narocila-2019/ je objavljena Dodatna projektna dokumentacija, v kateri sta objavljena dva popisa del in ne vemo katerega uporabiti za sestavo ponudbe:
1) POPIS DEL - SPREMEMBA 26.3.2019
ali
2) Predračun objavljen v sklopu DODATNEGA GRADIVA z imenom datoteke: "DvoranaMegeš_146_Model 10.01.2019_PopisDel 22.3.2019 ?

ODGOVOR
Vsebinsko sta (bila) dokumenta enaka. Zaradi popravkov glede opcije dodatnega popusta na vsa GOI dela je objavljena nova verzija »Popis del - sprememba 27.3.2019«.Datum objave: 29.03.2019   08:13
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da na spletni strani objavi:
- gradbeno dovoljenje
- geološko in geomehansko poročilo
- sheme stavbnega pohištva

ODGOVOR

Dokumenti - gradbeno dovoljenje, geomehansko poročilo, črpalni preizkus vrtina - so dodani v mapi "Dodatno gradivo - dopolnitev 28.3.2019" v sklopu razpisne dokumentacije na spletni strani. Sheme stavbnega pohištva so v celoti prikazane v načrtih arhitekture: risbe A511 A543. Sheme stavbnega pohištva so v celoti prikazane v načrtih arhitekture: risbe A511 A543.


Datum objave: 29.03.2019   08:14
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo za objavo načrtov ab montažnih stopnic.

ODGOVOR

Načrti montažnih stopnic se nahajajo v: Načrtu arhitekture - risba A611 in Načrtu gradbenih konstrukcij armaturni načrti.


Datum objave: 29.03.2019   08:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnik je objavil:
"Datum objave: 28.03.2019 08:54
ODGOVOR
Naročnik bo priznal tudi reference za izgradnjo, rekonstrukcijo ali obnovo istovrstnih objektov, pri čemer mora biti vsaj en objekt iz CC-SI 12630 ali CC-SI 12650, ki ima v svojem sklopu telovadnico ali športno dvorano z minimalno 500 m2 vadbene površine. "

Ali pravilno razumemo, da se takšna referenca upošteva kot ustrezna tudi za vodjo del?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Da, naročnik bo priznal reference s področij iz CC-SI 12630 ali CC-SI 12650 tudi vodji del.


Datum objave: 02.04.2019   14:55
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pri pregledu popisa smo zasledili, da so v zavihku: 2.OD, poglavje: 02.14. STEKLARSKA DELA v vrsticah 212, 214, 216, postavke 06.01, 06.02, 06.03 podane količine z velikim številom decimalnih mest.

Naročnika prosimo, da preveri zgoraj omenjene količine in jih ustrezno popravi na največ dve decimalni mesti.

Hvala!

ODGOVOR
Hvala za opozorilo pri verziji popisa na dan 1.4.2019 so količine korigirane na dve decimalni mesti.Datum objave: 02.04.2019   14:56
VPRAŠANJE
Spoštovani!

1. V popisu elektro inštalacij zavihek 3.EI, poglavje: 03.01.04. STIKALA, VTIČNICE, PARAPETI, vrstica: 246, postavka: 01.03. niso podane količine ter niso vpisane enačbe za izračun ''Zneska''.

Ali je pri postavkah, pri katerih v ponudbenem predračunu niso navedene količine ter tudi niso vpisane enačbe za izračun, za te postavke potrebno podati ceno po enoti mere? Naročnika pozivamo, da popravi popis, ga ponovno objavi oziroma poda nedvoumen odgovor, da vpis cen po enoti mere pri teh postavkah ni potreben.

2. V popisu elektro inštalacij zavihek 3.EI, poglavje: 03.05.02. MONTAŽNA DELA IN DOKUMENTACIJA, vrstica: 848 in 850, postavki: 9. in 10. niso vnesene enote mere.

Pozivamo naročnika, da vnese enoto mere pri omenjenih postavkah, ter pri vseh morebitnih ostalih postavkah brez navedbe enote mere. Na podlagi tako pripravljenega ponudbenega predračuna ponudnik ne more podati ponudbene cene.

Hvala!

ODGOVOR
Hvala za opozorilo.
1. Vnesena je količina za križno stikalo.
2. Pri TK priključku je prišlo do pomote, vrednosti za količino in ceno sta bili obrnjeni. Sedaj je urejeno. Vpisani sta tudi enoti mere.
Popravki so upoštevani v verziji popisa na dan 1.4.2019.
Datum objave: 03.04.2019   10:32
VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika, da podaljša rok za oddajo vprašanj na portal. Glede na dejstvo, da je oddaja ponudbe 24.4. menimo, da bi morala biti vprašanja odprta vsaj do 15.4.

ODGOVOR
Naročnik ne spreminja postavljenih rokov.Datum objave: 03.04.2019   10:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ponudnik opozarja naročnika, da diskriminatorno obravnava postavljena vprašanja in prilagajanje razpisne dokumentacije. Naročnik je namreč na vprašanje o znižanju pogoja prihodkov, ugodil in znižal kriterije, medtem ko pa je v primeru poziva, da zniža pogoje bonitetne ocene, le-tega zavrnil. Naročnika opozarjamo, da v kolikor postavi pogoj bonitetne ocene mora postaviti tudi pogoj katero glavno dejavnost ima registrirano ponudnik. Namreč AJPES določa, da so bonitetne ocene določene na podlagi sektorskega vpliva. Torej primerjava bonitetnih ocen med podjetji z različnimi dejavnostmi je diskriminatorna. V Metodologiji izračuna piše: " Vzorčno pogojene verjetnosti so kalibrirane po posameznih sektorjih in/ali sektorskih podskupinah pri čemer so upoštevani trendi pri pojavnosti dogodka neplačila po sektorjih in/ali sektorskih podskupinah v zadnjih letih in ugotovljena nestanovitnost pojavnosti dogodka neplačila."

Naročnik tudi ne razume vzporednosti bonitetnih ocen. Bonitetne ocene Moodys, Fich,...so za institucionalne vlagatelje. Če bo naročnik denimo sprejel bančno garancijo od banke NLB d.d., ki ima bonitetno oceno po Fitchu BB+, kar ustreza po Ajpesovi lestvici SB6, pomeni, da je za njega ustrezna tudi taka ocena stabilnosti banke, ki garantira z bančno garancijo. Analogno bi za naročnika morala biti zadostna bonitetna ocena SB6.

Vir. https://www.ajpes.si/doc/Bonitete/S.BON/AJPES_S.BON-opis_metodologije-2014.pdf

Bonitetna ocena SB6 je več kot zadostna za zagotavljanje stabilnosti partnerja za izvedbo vaše dvorane.

ODGOVOR
Naročnik vztraja pri postavljenem pogoju.Datum objave: 03.04.2019   10:36
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zahtevane reference za ponudnika in vodjo gradnje so nesorazmerne s predmetom javnega naročila - previsoke. Prosimo, da jih uskladite s svojim javnim naročilom in jih zmanjšate na 2.5mio EUR brez DDV ali manj.
Prav tako vas prosimo, da iz RD umaknete pogoj o realizaciji ponudnika v zadnjih 3 letih (2016,2017,2018), saj ponudnik, ki je imel realizacijo v letu 2016 10mio evrov nikakor ni bolj usposobljen od ponudnika, ki je imel v letu 2018 realizacijo 20mio evrov, v letu 2016 pa 1mio evrov. Realizacijo lahko zahtevate zgolj za zadnje leto ali povprečno realizacijo zadnjih 3 let.

Hvala.

ODGOVOR
Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije pogoj je POVPREČNA LETNA REALIZACIJA ob izpolnjenemu dodatnemu pogoju, da ponudnik v letu 2018 ni posloval s čisto izgubo:

»1) Ponudnik v zadnjem poslovnem letu (2018) ni posloval s čisto izgubo ter, da znašajo povprečni letni čisti prihodki iz dejavnosti v zadnjih treh letih (2016, 2017, 2018) oziroma v kolikor podjetje posluje krajši čas, povprečni letni čisti prihodki iz dejavnosti v času od ustanovitve, v višini vsaj 8.000.000,00 EUR.

V primeru skupne ponudbe se povprečni letni čisti prihodki iz dejavnosti v zadnjih treh letih ugotavljajo kumulativno (seštevajo), od tega mora imeti vodilni partner v skupini povprečne letne čiste prihodke iz dejavnosti večje od 5.000.000,00 EUR, vsak partner v skupini pa najmanj v vrednosti 3.000.000,00 EUR.«
Datum objave: 03.04.2019   10:40
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika naprošamo da spremeni razpisni pogoj v poglavju »2.4 REFERENCE« kateri se glasi: »Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila na portalu javnih naročil (pridobljeno uporabno dovoljenje po 1.1.2014 v kolikor je le-to potrebno) uspešno izvedel najmanj«;
sestavek se spremeni tako da se glasi:
»Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih pred oddajo ponudbe (pridobljeno uporabno dovoljenje po 1.1.2014 v kolikor je le-to potrebno) uspešno izvedel najmanj«

Menimo da bo naročnik s spremembo razpisanega pogoja dobil izvajalce kateri so usposobljeni za izvedbo del.

Hvala in lepo pozdravljeni.


ODGOVOR
Naročnik spreminja pogoj v poglavju »2.4 REFERENCE«:
»Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila na portalu javnih naročil (pridobljeno uporabno dovoljenje po 1.1.2014 v kolikor je le-to potrebno) uspešno izvedel najmanj:
- dve (2) referenčni deli, ki zajemata izgradnjo, rekonstrukcijo ali obnovo istovrstnih objektov po enotni klasifikaciji vrst objektov CC-SI 1 (stavbe), vsak v vrednosti minimalno 3.000.000,00 EUR (brez DDV), od tega vsaj enega iz CC-SI 12630 (stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo), ki ima v svojem sklopu telovadnico ali športno dvorano z minimalno 500 m2 vadbene površine.«

ki se po novem glasi:

»Ponudnik je v obdobju od 1.1.2014 do oddaje ponudbe (pridobljeno uporabno dovoljenje po 1.1.2014 v kolikor je le-to potrebno) uspešno izvedel najmanj:
- dve (2) referenčni deli, ki zajemata izgradnjo, rekonstrukcijo ali obnovo istovrstnih objektov po enotni klasifikaciji vrst objektov CC-SI 1 (stavbe), vsak v vrednosti minimalno 3.000.000,00 EUR (brez DDV), od tega vsaj enega iz CC-SI 12630 (stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo) ali CC-SI 12650 (Stavbe za šport), ki ima v svojem sklopu telovadnico ali športno dvorano z minimalno 500 m2 vadbene površine.«
Datum objave: 03.04.2019   10:42
VPRAŠANJE
Za katero poslovno leto mora ponudnik izkazati bonitetno oceno?

ODGOVOR
Ponudniki izkazujejo bonitetno oceno za leto 2017. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni pred dnevom oddaje ponudbe za predmetno javno naročilo in morajo biti original.Datum objave: 03.04.2019   10:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko priložimo bonitetno oceno izdelano na podlagi zadnjih poslovnih izkazov za leto 2018?

Hvala.

ODGOVOR
Ponudniki izkazujejo bonitetno oceno za leto 2017. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni pred dnevom oddaje ponudbe za predmetno javno naročilo in morajo biti original.Datum objave: 03.04.2019   10:46
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom zahtevate, da ima ponudnik v zadnjih treh letih povprečne čiste prihodke iz dejavnosti v višini vsaj 8.000.000 EUR, v primeru seštevanja povprečnih letnih prihodkov pa mora imeti vodilni partner povprečne prihodke v višini vsaj 5.000.000 EUR in vsak partner v ponudbi vsaj 3.000.000 EUR.

Naročnika pozivamo k znižanju predmetne zahteve, saj je postavljena nesorazmerno glede na predmet javnega naročila, s čimer naročnik krši eno temeljnih načel javnega naročanja. Naročnika pozivamo k spremembi zahteve na način, da se bo le-ta glasila: »Ponudnik v zadnjem poslovnem letu (2018) ni posloval s čisto izgubo ter, da znašajo povprečni letni čisti prihodki iz dejavnosti v zadnjih treh letih (2016, 2017, 2018) oziroma v kolikor podjetje posluje krajši čas, povprečni letni čisti prihodki iz dejavnosti v času od ustanovitve, v višini vsaj 6.000.000,00 EUR. V primeru skupne ponudbe se povprečni letni čisti prihodki iz dejavnosti v zadnjih treh letih ugotavljajo kumulativno (seštevajo), od tega mora imeti vodilni partner v skupini povprečne letne čiste prihodke iz dejavnosti večje od 3.000.000,00 EUR, vsak partner v skupini pa najmanj v vrednosti 2.000.000,00 EUR.«

Na takšen način bi naročnik postavil pogoj, sorazmeren predmetu javnega naročila, pridobil finančno sposobne izvajalce, hkrati pa z omogočanjem širšega kroga konkurence omogočil več konkurenčnih ponudb in pridobil ekonomsko najugodnejšo, pa vendar kvalitetno ponudbo.

Naročnika prosimo za postavitev razumnih zahtev, kot je predlagano zgoraj.

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Naročnik vztraja pri navedenem finančnem pogoju. Zahteva ni nesorazmerna s predmetom javnega naročila in je skladna z določili ZJN-3 in priporočili oz. aktualnimi smernicami za javno naročanje gradenj.Datum objave: 03.04.2019   10:50
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika pozivamo k spremembi razpisne dokumentacije v delu, kjer zahteva, da ima ponudnik bonitetno oceno vsaj SB5 ali več, enako pa bo naročnik preverjal tudi za partnerja v skupni ponudbi. Naročnika pozivamo k spremembi dokumentacije na način, da velja pogoj bonitetne ocene izključno za vodilnega partnerja, (ne pa tudi za ostale partnerje v skupni ponudbi), vsak partner v ponudbi pa mora imeti bonitetno oceno najmanj SB7.

Glede na to, da vsi partnerji v skupni ponudbi naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno, ni razloga, da morata oba ponudnika izkazovati nadpovprečno zmožnost za poravnavanje obveznosti. Po bonitetni lestvici po AJPES-u namreč pomeni ocena SB7, da je zmožnost subjekta za poravnavanje obveznosti še vedno povprečna, ocena SB5 pa pomeni nadpovprečno zmožnost za poravnavanje obveznosti.

Naročnik naj upošteva dejstvo, da situacija, v kateri ima eden izmed partnerjev oceno SB7, vodilni ponudnik pa SB5, ni nič drugačna od tiste, kjer bi nastopal le en ponudnik in imel bonitetno oceno SB5 - namreč v obeh primerih ponudnik z oceno SB5 odgovarja naročniku neomejeno. Četudi naročnik ''ne zaupa'' gospodarskemu subjektu z bonitetno oceno SB7, je v ponudbi udeležen vodilni partner z nadpovprečno bonitetno oceno, ki naročniku odgovarja neomejeno in solidarno, kar pomeni, da lahko zahteva plačilo v celoti od tega subjekta in tako naročnik v nobenem primeru ne more biti oškodovan.

Prosimo za razmislek glede zgoraj navedenega in spremembo dokumentacije tako, da bo omogočen širši krog ponudnikov, s čimer se zagotavlja načelo gospodarnosti in ekonomičnosti v postopkih javnega naročanja.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik pogoja glede bonitete ne spreminja, saj gre za zahtevno gradnjo s kratkim izvedenim rokom, katere izvedbo pogojuje tudi pridobitev že odobrenih nepovratnih sredstev in tudi nepovratnih sredstev, za pridobitev katerih lahko naročnik v primeru pravočasne realizacije projekta kandidira. Pogoj glede bonitet oz. glede ekonomske in finančne sposobnosti ostaja enak, in sicer izkazana bonitetna ocena: SB1, SB2, SB3, SB4 ali vsaj SB5 za vse partnerje v ponudbi. Stališče naročnika je, da je zahtevani ekonomski in finančni pogoj, ki izkazuje stabilnost poslovanja ponudnika, sorazmeren s tveganjem investitorja za uspešno realizacijo investicije, pogoj sledi današnjim razmeram na trgu.Datum objave: 03.04.2019   10:52
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik na strani 30 razpisne dokumentacije navaja zahtevo, da mora imeti ponudnik ali vsak partner v skupni ponudbi redno zaposlenih vsaj 40 delavcev, od tega vsaj 30 delavcev s kvalifikacijo, ki je potrebna pri izvedbi načrtovanih del. Ponudnik naročnika poziva k umaknitvi tega pogoja. Med vprašanji na portal javnega naročanja je naročnik zahtevo spremenil na način, da se sedaj glasi: Ponudnik ali vsak partner v skupni ponudbi mora imeti izkazano že ob predložitvi ponudbe, da razpolaga z vsaj 40 (štirideset) delavcev, od tega vsaj 30 (trideset) delavcev s kvalifikacijo, ki je potrebna pri izvedbi načrtovanih del (zidar, tesar, železokrivec), z opravljenim izpitom iz varstva pri delu, ne starejšim od dveh let.'' Ponudnik se lahko za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, vendar mora imeti glavni/vodilni ponudnik redno zaposlenih vsaj dvajset (20) delavcev s kvalifikacijo, ki je potrebna pri izvedbi načrtovanih del (zidar, tesar, železokrivec), z opravljenim izpitom iz varstva pri delu, ne starejšim od dveh let. V kolikor zahtevanih kadrov nima zaposlenih, mora imeti izkazano že ob predložitvi ponudbe, da razpolaga z vsaj 20 (dvajset) delavci.

Naročnika pozivamo k spremembi na način, da se skupno število tovrstnih delavcev zmanjša na 20, od česar je 10 delavcev s potrebno kvalifikacijo. Naročnik naj ne omejuje števila delavcev, ki jih mora zagotavljati ponudnik.

Kot je utemeljila DKOM v svojih odločitvah, naročniku res da ni mogoče prepovedati, da od ponudnikov zahteva zagotovitev tolikšnega števila delavcev, kot sam ocenjuje, da bodo kvalitetno izvedli neko storitev, vendar pod pogojem, da so vsi ponudniki postavljeni v enak položaj oziroma da z zahtevanim številom delavcev ne privilegira večjih ponudnikov (ponudnikov z večjim številom zaposlenih) oziroma diskriminira manjših ponudnikov (ponudnikov z manjšim številom zaposlenih). S tovrstno postavljenim pogojem, kot ga je postavil naročnik, bi prišlo do diskriminacije ponudnikov z manjšim številom zaposlenih, kar pa je nedopustno.

Poleg tega naročnik s postavljanjem takšne zahteve izpodriva inženiring podjetja, kar je v nasprotju z načelom enakopravnosti enakega obravnavanja in nediskriminacije, ki so temeljne vrednote, katerim sledi celotna EU. Naročnik mora pri javnih naročilih zasledovati načela gospodarnosti, učinkovitosti in transparentnosti porabe sredstev. S prevzemom javnega naročila v izvedbo in podpisom pogodbe ponudnik jamči, da bo zagotavljal vse potrebne kapacitete za izvedbo javnega naročila, ki ga mora izvesti ne glede na število delavcev, s katerimi razpolaga. Inženiring podjetje, ki je že izvedlo več uspešnih projektov, je več kot očitno usposobljeno za izvedbo tovrstnega predmeta javnega naročila, zatorej ni razloga po postavljanju takšnih zahtev in omejevanju ponudnikov pri oddaji ponudb.

Skladno z zgoraj navedenim pozivamo naročnika k spremembi razpisne dokumentacije v tem delu.

ODGOVOR
Naročnik vztraja pri kadrovskem pogoju. S tem se ne omejuje sodelovanje inženiring podjetij in ustvarja diskriminacije, želi pa se zagotoviti, da ponudniki že v fazi oddajanja ponudbe zagotovijo sodelovanje ustreznih kadrov. Ponovno poudarjamo, da gre za zahtevno gradnjo s kratkim rokom izvedbe, katere izvedbo pogojuje tudi pridobitev že odobrenih nepovratnih sredstev in tudi nepovratnih sredstev, za pridobitev katerih lahko naročnik v primeru pravočasne realizacije projekta kandidira.Datum objave: 05.04.2019   09:42
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ponudnika zanima ali lahko ponudnik pogoj kadrovske sposobnosti (10. pogoj) izkazuje tudi z osebo, ki je po ZGO-1 opravljala funkcijo odgovornega vodje del?

Hvala za pojasnilo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudnik in tehnično osebje mora izpolnjevati pogoje kot jih določa Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.). Sklicevanje na ZGO-1 je navedeno zgolj za potrebe potrjevanja referenc iz preteklih let, pred uveljavitvijo GZ.Datum objave: 05.04.2019   09:43
VPRAŠANJE
Naročnik je spremenil 2. točko 10. pogoja razpisne dokumentacije in sicer, da ni potrebno, da je vodja del za gradbeno obrtniška dela, ki je obenem tudi vodja gradnje in ki mora izpolnjevati referenčne zahteve, pri ponudniku redno zaposlen, pač da ima z njim lahko sklenjeno pogodbeno delovno razmerje.
Spremenjenega referenčnega pogoja kadrovske sposobnosti na ta način ob upoštevanju še vse druge relevantne regulative ni mogoče izpolniti.
V nadaljevanju 2. točke 10. pogoja je določilo, da mora kadrovski pogoj izpolniti ponudnik ali tisti partner v skupni ponudbi, ki v finančnem smislu prevzema v konzorciju največji obseg del. Vodja gradnje, ki ni zaposlen pri ponudniku, bi torej v ponudbi lahko nastopil le kot ponudnik ali večinski partner.
Skladno s 3. točko 120. člena Gradbenega zakona mora biti vodja del oziroma vodja gradnje vpisan v imenik pri IZS in imeti urejeno zavarovanje odgovornosti za škodo. Vsi vpisani v imenik vodij del pri IZS so ob zahtevi za vpis morali podati izjave, kje so zaposleni. Zavarovanje je po določbi iste točke možno le za zaposlene osebe. Zato je sklenitev pogodbe o vodenju del lahko le med ponudnikom in pravno osebo, pri kateri je vodja gradnje zaposlen.
Sprememba 2. točke 10. pogoja naj se ukine in naj ostane pri prvotnemu tekstu.


ODGOVOR
Hvala za popravek.
Naročnik umika spremembo 2. Točke 10. pogoja »Poleg navedenih delavcev mora imeti gospodarski subjekt, ki je hkrati vodilni pogodbenik, sklenjeno redno ali pogodbeno delovno razmerje z osebo, ki bo opravljala funkcijo vodje del za gradbeno obrtniška dela, ki je hkrati tudi vodja gradnje in ki mora izpolnjevati sledeče kriterije (kar mora izkazati že ob predložitvi ponudbe): «,
ki se po novem (kot v razpisni dokumentaciji) glasi:
»Poleg navedenih delavcev mora imeti gospodarski subjekt, ki je hkrati vodilni pogodbenik, sklenjeno redno delovno razmerje z osebo, ki bo opravljala funkcijo vodje del za gradbeno obrtniška dela, ki je hkrati tudi vodja gradnje in ki mora izpolnjevati sledeče kriterije:«
Datum objave: 05.04.2019   09:44
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika prosimo za objavo preostalih PZI načrtov iz vodilne mape PZI (trenutno je objavljen samo načrt arhitekture):

3.1 Načrt gradbenih konstrukcij št. IS-005/2017
3.2 Drugi gradbeni načrti Komunalna in zunanja ureditev št. 146/2017
4.1 Načrt električnih inštalacij in električne opreme št. 8/17
4.2
Načrt električnih inštalacij in električne opreme NN priključek in
prestavitev NN voda št. 8/17
5 Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme št. 04/17
6 Načrt telekomunikacij TK priključek št. 8/17
Elaborat Varnostni načrt št. 2018/26-VN

Hvala!

ODGOVOR
Ad 3.1 Je bilo že posredovano v sklopu dodatnega gradiva.
Ad 3.2 Je bilo že posredovano v sklopu dodatnega gradiva.
Ad 4.1, 4.2, 5, 6 Dodano v sklopu dodatnega gradiva na spletni strani - nova verzija »Dodatno gradivo - dopolnitev 4.4.2019«.
Tudi Elaborat Varnostni načrt št. 2018/26-VN je dodan v sklopu dodatnega gradiva na spletni strani - nova verzija »Dodatno gradivo - dopolnitev 4.4.2019«.
Datum objave: 05.04.2019   09:44
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Kot je navedeno v popisih elektro inštalacij, zavihek 3.EI, poglavje 03.06.02 ELEKTRO MONTAŽNA DELA za postavke merilne omarice in odvodnega polja TP:

05. Dobava in montaža kabelske priključne merilne omarice ožičene in opremljene po opisu v načrtu kos 1,00

06. Dobava in montaža odvodnega polja v TP opremljenega po opisu v načrtu kos 1,00

potrebujemo načrte elektro inštalacij.

Naročnika prosimo, da objavi PZI načrte elektro inštalacij ter enopolne sheme razdelilnih omar, merilnih omar in odvodnega polja TP.

Hvala!

ODGOVOR
Dodano v sklopu dodatnega gradiva na spletni strani - nova verzija »Dodatno gradivo - dopolnitev 4.4.2019«.Datum objave: 05.04.2019   09:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za podatek o barvi kompakt plošč v sanitarijah.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Barva kompaktnih plošč v sanitarijah naj bo TEMNO SIVA kot npr. Anthracite grey RAL 7016 oz. Black grey RAL 7021.Datum objave: 05.04.2019   09:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo vas za potrditev, da gre pri spodaj navedeni postavki za pomoto v enoti na količino in se namesto m3 upošteva m2.

06. Dobava in polaganje ločilnega geotekstila (npr. Polyfeld TS70) - filc mora zagotavljati zadostno vodopropustnost in mehansko odpornost - potrdi odgovorni geolog (upoštevan 20% pribitek zaradi prekrivanja trakov).
06.01. - sever m3 4.284,00
06.02. - jug m3 4.346,40

lp


ODGOVOR
Naročnik potrjuje, da gre v popisu del pri postavkah 6 zunanja ureditev, 06.04 Ustroj povoznih in pohodnih površin, točki 06.01, 06.02 za napačno navedbo, pravilno je:

06.01. - sever m2 4.284,00
06.02. - jug m2 4.346,40
Objavljena nova verzija »Popis del - sprememba 4.4.2019«.
Datum objave: 05.04.2019   09:46
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da utemelji, zakaj vztraja na bonitetni oceni SB5. Prosimo, da pridobi strokovno mnenje od pristojne inštitucije utemeljitev postavljenega pogoja. Namreč iz Ajpes piše za oceno SB6: "Zmožnost gospodarske družbe za poravnavanje obveznosti je še vedno nadpovprečna, a je zaradi eksponentnega naraščanja verjetnosti neplačila po bonitetnih razredih približno 60-im odstotkom vseh slovenskih družb pripisana višja bonitetna ocena. Družba je ob normalnih tržnih razmerah še vedno sposobna poravnavati svoje obveznosti, a je močno občutljiva na razmere v poslovnem okolju. Poslabšanje splošnega makroekonomskega okolja ali razmer v panogi lahko pripelje družbo v položaj, ko ne bo sposobna poravnavati svojih obveznosti. Družba z bonitetno oceno SB6 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da je modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila še vedno nižja kot v povprečju za vse slovenske družbe, a zaradi eksponentnega naraščanja pomembno višja kot v petem bonitetnem razredu." Če primerjamo z zahtevano oceno SB5: "Zmožnost gospodarske družbe za poravnavanje obveznosti je nadpovprečna, a nižja kot v četrtem bonitetnem razredu. Zaostritev razmer v poslovnem okolju ali nastop drugih nepredvidljivih dogodkov (šokov) lahko družbo pripelje v položaj, ko ne bo sposobna poravnavati svojih obveznosti. Družba z bonitetno oceno SB5 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da je modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila nižja kot v povprečju za vse slovenske družbe.", ugotovimo, da naročnik ni utemeljeno obrazložil zakaj zagovarja tako zahtevo. Potencialni ponudnik meni, da naročnik ne razume razlike med ocenama in za to nima konkretnega razloga, da bi omejil konkurenco z zahtevo po višji bonitetni oceni. Ajpes še piše: Kljub temu bi zaradi dejstva, da povprečne verjetnosti neplačila po bonitetnih ocenah eksponentno (in ne linearno) naraščajo s premikom od najboljše bonitetne ocene SB1 proti najslabši bonitetno oceni SB10, povprečno verjetnost neplačila kot velja za vse slovenske gospodarske družbe oziroma vse slovenske samostojne podjetnike približno dosegle gospodarske družbe oziroma samostojni podjetniki v 7 bonitetnem razredu s pripisano bonitetno oceno SB7. Tudi Ministrstvo za javno upravo svetuje v Smernicah za javno naročanje, da je ocena SB6 ali boljša (http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Priporocila/Smernice%20G%20%201.0.pdf ).

ODGOVOR
Naročnik je vztrajanje pri zahtevi pojasnil že v predhodnih vprašanjih.Datum objave: 05.04.2019   09:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Naročnika naprošamo, da umakne spodaj navedeno postavko iz popisa del, ker nadzor ni predmet izvajalca oziroma ponudnika.
Hvala.
Lp
37. Projektantski nadzor ura 60,00


ODGOVOR
Korekcije so upoštevane v na Zunanji ureditvi (zavihek 6.ZU), in sicer:
- V 06.09. RAZNA DELA
Odstranjeni postavki »37. Projektantski nadzor«, »38. Izdelava PID«.

Objavljena nova verzija »Popis del - sprememba 4.4.2019«.

Datum objave: 05.04.2019   09:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo vas za podrobnejši opis spodaj navedene postavke, kakšna je obstoječa fasada ?
08. "Obnovitev fasadnega sloja na obstoječem objektu Osnovne šole
- izdelava fasade (po možnosti) v sestavi obstoječega sloja" m2 20,60
lp

ODGOVOR
Po podatkih iz načrtov projektanta, ki je pripravljal projekte za prizidek je sestava sledeča:

SESTAVA F2: BETONSKA STENA - KONTAKTNA FASADA

- omet iz podaljšane apnene malte 2,5 cm
- AB stena 25,0 cm
- plošče iz kamene volne 16,0 cm
- srednjeslojni osnovni omet, armiran 0,5 cm
- silikonsko-silikatni zaključni omet 0,2 cm

Datum objave: 05.04.2019   09:48
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Zanimajo nas tip screen rolojev oz. kateri sistem upoštevamo ponudniki ZIP zapiranje ali plastični čepi v vodila ali jeklenice? Za odgovor vnaprej hvala.

ODGOVOR
Zunanji screen roloji bodo v alu okroglih omaricah, pletenice kot vodila, ekstrudirana spodnja letev, upošteva naj se tudi ostali pribor, kompletno z montažo. Shema screen roloja je priložena v novi verziji »Dodatno gradivo - dopolnitev 4.4.2019«.Datum objave: 05.04.2019   09:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Zanima nas kaj pomeni lesena pod konstrukcija v oklepaju pri spodaj navedenih postavkah.

02.09. FASADERSKA DELA

01. "Dobava in izvedba mineralne kontaktne fasade (lesena podkonstrukcija)
- mineralna kontaktna fasada, kot npr. StoTherm Mineral z zaključnim organskim slojem Stolit, granulacije 1,5 mm ali enakovredno - 0,5 cm
- toplotnoizolacijske plošče iz mineralne kamene volne, kot npr. Knaufinsulation, FKD-S Thermal, =0,035 W/mK ali enakovredno - 8,0 cm
Oznaka ST02.2" m2 1.372,05

02. "Dobava in izvedba mineralne kontaktne fasade (lesena podkonstrukcija)
- mineralna kontaktna fasada, kot npr. StoTherm Mineral z zaključnim organskim slojem Stolit, granulacije 1,5 mm ali enakovredno - 0,5 cm
- toplotnoizolacijske plošče iz mineralne kamene volne, kot npr. Knaufinsulation, FKD-S Thermal, =0,035 W/mK ali enakovredno - 12,0 cm
Oznaka ST02.5" m2 213,59


ODGOVOR
Opis je v Načrtu arhitekture, sestave konstrukcij, oznaka ST02.2. V sklopu dodatnega gradiva »Dodatno gradivo - dopolnitev 4.4.2019« je dodan tudi dodaten opis lesena podkonstrukcija je dejansko odveč.Datum objave: 05.04.2019   11:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Zanima nas kakšno debelino estriha estriha upoštevamo v spodaj navedeni postavki saj športnega poda nismo zasledili v popisih del. Zanima nas tudi ali moramo v tej postavki upoštevati tudi izolacijske plošče za talno ogrevanje in kakšna je njihova debelina ?
Hvala za hiter odgovor.

02.13. CEMENTNI ESTRIHI

01. "Izdelava cementnega estriha v športni dvorani pod parketom
- mikroarmirani beton C16/20, z vgrajenim sistemom talnega gretja
(višino estriha in eventualne odprtine (opore za mreže, ...) je potrebno prilagoditi finalno izbranemu tipu parketa in postavitvi fiksne opreme v športni dvorani)
- ALU folija z mrežo za povečan efekt talnega gretja
- toplotno izolacijske plošče iz mineralne kamene volne, kot npr. Knaufinsulation Natur Board TPS ali enakovredno (debelino zvočne izolacije prilagoditi finalno izbranemu tipu parketa). Predvidena stisljivost toplotne izolacije je 23 mm. - debelina 4,0 cm
Oznaka TL01.1" m2 1.380,67
lp

ODGOVOR

V sestavah konstrukcij je z oznako TL01.1 navedena predvidena sestava glede na parket NeoShok Connor (Elan Inventa). V kolikor se bo naročnik slučajno odločil za drug tip parketa (v sklopu razpisa za opremo), bo potrebno debelino estriha prilagoditi izbranemu parketu.

Sistemske plošče niso predvidene. Na zvočni izolaciji je predvidena položitev ALU folije preko katere se izvede razvod talnega gretja, nato se vse skupaj zalije z estrihom (kot je navedeno v sestavah).Datum objave: 05.04.2019   11:17
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali lahko za razdelilnike, komunikacijske omare ipd. vpišemo samo ceno na enoto za komplet in ne za vsak element posebej?
Saj so v ponudbenem predračunu enačbe vpisane samo v vrstici za komplet.

Hvala!

ODGOVOR

Vpiše se cena za komplet.


Datum objave: 05.04.2019   11:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Prosimo vas za podrobnejši opis spodaj navedenih postavk, kakšna je debelina, širina in sistem polaganja, pritrjevanja ...

21. "Dobava in montaža lesenih sedalnih površin na tribunah
- les hrast obdelan po predlogi projektanta
- zahodna tribuna" m1 98,40

22. "Dobava in montaža lesenih sedalnih površin na tribunah
- les hrast obdelan po predlogi projektanta
- vzhodna tribuna" m1 98,40

lp

ODGOVOR
Oprema športne dvorane ni zajeta v predmetnem javnem naročilu.Datum objave: 05.04.2019   11:20
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika naprošamo da zaradi obsežne dokumentacije ter zahtevnosti projekta, katerega moramo za oddajo kvalitetne in konkurenčne ponudbe dobro preučiti, podaljša rok za oddajo ponudbe najmanj za en teden.

Hvala vam za razumevanje. Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.Datum objave: 05.04.2019   12:59
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V odgovorih na vprašanja potencialnih ponudnikov (datum objave 28.3.2019, 8.53) navajate, da mora imeti vodilni ponudnik redno zaposlenih vsaj 20 delavcev s kvalifikacijo, ki je potrebna pri izvedbi načrtovanih del. V kolikor zahtevanih kadrov nima zaposlenih, mora imeti izkazano že ob predložitvi ponudbe, da razpolaga z vsaj 20 delavci.
Zanima nas, ali torej vodilni ponudnik izpolnjuje zahtevani kadrovski pogoj, če v ponudbi navede soponudnika oz. partnerja, ki pa razpolaga z 20 delavci ustreznih kvalifikacij.
Prosimo za potrditev.
Lep pozdrav!

ODGOVOR
Ponudnik se lahko sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, pri čemer mora imeti izkazano, da ob oddaji ponudbe razpolaga z vsaj 40 (štiridesetimi) delavci, od tega vsaj 30 (tridesetimi) delavci s kvalifikacijo, ki je potrebna pri izvedbi načrtovanih del (zidar, tesar, železokrivec), z opravljenim izpitom iz varstva pri delu, ne starejšim od dveh let.

Ponudniki, ki delavcev nimajo redno zaposlenih, morajo ob oddaji ponudbe za vsakega iz seznama navedenega osebja predložiti fotokopije obrazca M-1 (prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti), ter fotokopijo izpita iz varstva pri delu. Najugodnejši ponudnik, ki se bo skliceval na redno zaposlene delavce, bo pozvan, da predloži fotokopije obrazca M-1 (prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti), ter fotokopijo izpita iz varstva pri delu. V kolikor zahtevanih dokumentov v zahtevanem roku ne bo predložil, bo naročnik takšno ponudbo izločil.
Datum objave: 05.04.2019   13:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Na podlagi vaših odgovorov na portalu javnih naročil glede izpolnjevanja kadrovskega pogoja (citiramo: "V kolikor zahtevanih kadrov nima zaposlenih, mora imeti izkazano že ob predložitvi ponudbe, da razpolaga z vsaj 20 delavci") nas zanima, ali je ta pogoj izpolnjen, če ima ponudnik sklenjene letne kooperantske pogodbe s partnerji, ki v vsakem trenutku zagotavljajo potrebno število delavcev na gradbišču. Katere dokumente je v tem primeru potrebno priložiti v ponudbi?
Prosimo za čim hitrejši odgovor.

ODGOVOR
Ponudnik se lahko sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, pri čemer mora imeti izkazano, da ob oddaji ponudbe razpolaga z vsaj 40 (štiridesetimi) delavci, od tega vsaj 30 (tridesetimi) delavci s kvalifikacijo, ki je potrebna pri izvedbi načrtovanih del (zidar, tesar, železokrivec), z opravljenim izpitom iz varstva pri delu, ne starejšim od dveh let.

Ponudniki, ki delavcev nimajo redno zaposlenih, morajo ob oddaji ponudbe za vsakega iz seznama navedenega osebja predložiti fotokopije obrazca M-1 (prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti), ter fotokopijo izpita iz varstva pri delu. Najugodnejši ponudnik, ki se bo skliceval na redno zaposlene delavce, bo pozvan, da predloži fotokopije obrazca M-1 (prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti), ter fotokopijo izpita iz varstva pri delu. V kolikor zahtevanih dokumentov v zahtevanem roku ne bo predložil, bo naročnik takšno ponudbo izločil.
Datum objave: 05.04.2019   13:02
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika pozivamo k spremembi razpisne dokumentacije v delu, kjer zahteva, da mora imeti vodilni pogodbenik sklenjeno redno delovno razmerje z osebo, ki bo opravljala funkcijo vodje del za gradbeno obrtniška dela, in sicer na način, da lahko ponudnik ta pogoj izpolnjuje tudi s podizvajalcem.

Tovrstna zahteva je povsem nesorazmerna s predmetom javnega naročila in je vsekakor prestroga. V kolikor ponudnik večletno sodeluje z nekim podizvajalcem, ki razpolaga z ustrezno vodjo del, ki izpolnjuje vse pogoje, prav tako pa ima številne reference za istovrstne posle, ponudnik ne vidi razloga v tem, da ne bi moral vodilni pogodbenik vodje del zagotavljati preko podizvajalca. Glede na to, da podizvajalec, ki razpolaga z ustreznim kadrom in ima vodjo del, ki je uspešno vodila več zahtevnih, istovrstnih objektov (kot pri predmetnem javnem naročilu) visoke vrednosti, želi sodelovati pri javnem naročilu na način, da zagotovi svojo vodjo del, hkrati pa ne more in ne želi naročila oddajati sam (ter posledično odgovarjati solidarno), bi bilo smiselno in edino logično dopustiti tovrsten način sodelovanja. Dejstvo, da bo ponudnik res zagotavljal ustrezen kader oziroma vodjo del, se lahko izkazuje tudi preko pogodbe o dolgoročnem sodelovanju, ki jo imata sklenjeno ponudnik in podizvajalec.

Zahteva je povsem sorazmerna in v ničemer ne vpliva na to, kako bo ponudnik izvedel javno naročilo. Dejstvo, da je vodja del zaposlen pri vodilnem pogodbeniku, nikakor ne zagotavlja in jamči, da bodo dela dejansko kvalitetno izvedena bolj kvalitetno, kot če vodjo del zagotovi podizvajalec, ki je pri mnogih objektih že uspešno sodeloval s ponudnikom, prav tako pa ima številne reference, s katerimi izkazuje svojo usposobljenost. Reference so na koncu tisto, s čimer ponudnik izkaže, da je usposobljen uspešno in kvalitetno izvesti javno naročilo, pri čemer nikakor ni bistvenega pomena, če ta pogoj izpolni ponudnik s podizvajalcem. Ponudnik jamči neomejeno in solidarno za izvedbo javnega naročila, torej tudi za dela svojih podizvajalcev.

Naročnika pozivamo k spremembi povsem nerazumno postavljene zahtev na zgoraj opisan način.

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Naročnik spreminja kadrovski pogoj glede pogojev za vodjo (2. točka 10. pogoja). Navedba "(Pogoj mora izpolniti ponudnik ali tisti partner v skupni ponudbi, ki v finančnem smislu prevzema v konzorciju največji obseg del. Tega pogoja ni mogoče izpolniti s podizvajalcem)" se po novem glasi: »(Pogoj se lahko izpolni kumulativno s partnerjem oz. podizvajalcem, če je izkazano, da le-ta prevzema pretežni del gradnje)«.Datum objave: 05.04.2019   13:02
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ponudnik opozarja, da so nekatere naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije povsem nesorazmerne predmetu javnega naročila in naročnik za postavitev takšnih zahtev nikakor nima podlage. Sem sodijo tako zahteva po bonitetni oceni vsaj SB5, pogoji glede vodje del in predvsem pogoji glede števila delavcev, s katerimi razpolaga ponudnik.

Število redno zaposlenih delavcev pri ponudniku ne zagotavlja, da bo sama izvedba gradnje dejansko kvalitetna, vendar usposobljenost za gradnjo istovrstnih objektov izkazujemo s predložitivijo referenčnih potrdil, s čimer izkazujemo, da smo v preteklosti že uspešno dokončali zahtevne gradnje v visokih vrednosti za številne naročnike. S predložitvijo reference ponudnik pokaže, da je naročnik potrdil uspešno izvedbo izvajalca, kar nedvomno pomeni, da je takšen ponudnik več kot očitno usposobljen in zmožen uspešno in kvalitetno izvesti predmet javnega naročila. Reference so tiste, ki so ključne pri presojanju usposobljenosti naročnika, nikakor pa ne število delavcev. To je edino, kar mora naročnika dejansko zanimati v zvezi s presojanjem usposobljenosti ponudnika.

Ponudniki, ki smo že uspešno izvedli številne istovrstne objekte, smo lahko tudi preko najemanja delovne sile enako kakovostno zagotavljali izvedbo naročila skladno z dokumentacijo in podpisano pogodbo. Na takšen način ponudnik bolj ekonomično izkorišča svoja sredstva, saj ne pride do situacije, ko bi imel veliko število zaposlenih, ki pa ne bi imeli kaj delati (v času krize), vendar pa jih ima na razpolago in jih lahko kot podizvajalce najame ter zagotovi njihovo prisotnost na gradbišču.

Na takšen način naročnik šikanira usposobljena podjetja na način, da postavlja nerazumne zahteve. V kolikor naročnik ne bo spremenil zahtev, bomo primorani vložiti revizijski zahtevek.

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Naročnik vztraja pri navedenih pogojih. Na trgu je dovolj ponudnikov, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje. Prav tako je omogočeno, da se ponudniki sklicujejo na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte.Datum objave: 05.04.2019   13:03
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik je v svojem odgovoru na zastavljeno vprašanje dne 28.3.2019 odgovoril, da mora ponudnik in tehnično osebje izpolnjevati pogoje po Gradbene zakonu (GZ), sklicevanje na ZGO-1 pa je navedeno zgolj za potrebe potrjevanja referenc iz preteklih let, pred uveljavitvijo GZ.

Naročnika opozarjamo na 120. člen GZ, ki govori o pridobljenih pravicah izvajalcev, vodij del in gradbenih inšpektorjev. Omenjeni člen predvideva dveletno prehodno obdobje, v katerem se morajo izvajalci uskladiti s 14. členom GZ. Enako prehodno velja za odgovorne vodje del ali odgovorne vodje posameznih del.

Glede na to, da je že zakonodajalec ugotovil, da je potrebno prehodno obdobje, saj se posega v že pridobljene pravice posameznikov, bi bilo smiselno in pošteno, da bi tovrstno stališče zavzel tudi javni naročnik ob postavljanju pogojev za sodelovanje na javnem razpisu.

Kot ponudnik, ki že vrsto let sodelujemo na javnih razpisih, razpolagamo z odgovorno vodjo del, ki ima številne reference za zahtevne gradnje v visokih vrednosti, prav tako pa ta oseba že opravlja potrebna dodatna izobraževanja za uskladitev s 14. členom GZ za pridobitev naziva pooblaščeni inženir stroke, menimo, da naročnik na takšen način izključuje zelo usposobljene ponudnike, ki so v preteklosti že izkazali uspešnost dela vodje del ter se skladno z rokom, ki ga je postavil zakonodajalec, usklajujejo s 14. členom GZ.

Pri vodji del je bistvenega pomena, da ponudnik, ki s takšno osebo razpolaga, izkaže, da je oseba usposobljena za vodenje tovrstnih del, kar pa nedvomno izkazuje s predložitvijo referenc, ki jih zahteva naročnik. V kolikor ima ta oseba številne reference za tako visoke vrednosti, kot se zahtevajo pri predmetnem razpisu, prav tako pa ima za seboj ogromno let delovnih izkušenj točno s takšnimi deli, ponudnik ne razume, zakaj bi tovrstne ponudnike naročnik želel izključevati.

Kot omenjeno, že sam zakonodajalec priznava neizenačen položaj vodij del, ki so opravljale vodenje na podlagi ZGO-1, saj gre za poseg v njihove že pridobljene pravice. V sled zgoraj navedenemu pozivamo naročnika, da upošteva prehodno obdobje, ki ga je zakonodajalec predvidel v Gradbenem zakonu.
V nasprotnem primeru namreč ponudnik izloča iz postopka izkušene, usposobljene ponudnike s kvalitetnim kadrom, kar izkazujejo s predložitvijo referenc. Glede na to, da je cilj naročnika ne le pridobiti ekonomsko najugodnejšo ponudbo, temveč tudi ponudnika, ki bo dela kvalitetno izvedel, je smiselno, da pusti možnost ponudnikom, ki so se pri tovrstnih delih že izkazali in so to potrdili tudi naročniki s potrditvijo referenčnih potrdil.

Naročnika tako prosimo, da sledi zakonodajalcu in upošteva prehodno obdobje iz 14 .člena GZ, tako da lahko ponudnik pogoj izpolnjuje tudi z odgovorno vodjo del po ZGO-1. Menimo, da v kolikor ima naročnik interes po kvalitetni izvedbi in ne preferira točno določenih izvajalcev, bo upošteval zgoraj navedena pojasnila.

S spoštovanjem.


ODGOVOR
Glede na to, da bo gradnja trajala dlje od prehodnega obdobja, naročnik vztraja pri navedenih pogojih.Datum objave: 05.04.2019   13:04
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali ponudnik pravilno razume, da lahko ponudnik 10. pogoj na strani 2.3. ponudnik izpolni na način, da ima podizvajalec v ponudbi sklenjeno redno delovno razmerje z osebo, ki izpolnjuje pogoje, in sicer tako, da ima takšna oseba zaposleno osebo z opravljenim strokovnim izpitom, kot je to veljalo za odgovorne vodje del po ZGO-1?


ODGOVOR
Ponudnik se lahko sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, pri čemer mora imeti izkazano, da ob oddaji ponudbe razpolaga z vsaj 40 (štiridesetimi) delavci, od tega vsaj 30 (tridesetimi) delavci s kvalifikacijo, ki je potrebna pri izvedbi načrtovanih del (zidar, tesar, železokrivec), z opravljenim izpitom iz varstva pri delu, ne starejšim od dveh let.

Ponudniki, ki delavcev nimajo redno zaposlenih, morajo ob oddaji ponudbe za vsakega iz seznama navedenega osebja predložiti fotokopije obrazca M-1 (prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti), ter fotokopijo izpita iz varstva pri delu. Najugodnejši ponudnik, ki se bo skliceval na redno zaposlene delavce, bo pozvan, da predloži fotokopije obrazca M-1 (prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti), ter fotokopijo izpita iz varstva pri delu. V kolikor zahtevanih dokumentov v zahtevanem roku ne bo predložil, bo naročnik takšno ponudbo izločil.
Datum objave: 05.04.2019   13:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali ponudnik pravilno razume, da ponudnik 10. pogoj izpolnjuje, v kolikor je takšna oseba vpisana v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom?

V izogib morebitnim nesporazumom vljudno prosimo za odgovor z DA ali NE, saj danes poteče rok za postavljanje vprašanj.

Že vnaprej najlepša hvala.

S spoštovanjem.

ODGOVOR
DaDatum objave: 05.04.2019   13:04
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik na strani 30 razpisne dokumentacije navaja zahtevo, da mora imeti ponudnik ali vsak partner v skupni ponudbi razpolagati z vsaj 40 delavci, od tega z vsaj 30 delavci s kvalifikacijo, ki je potrebna pri izvedbi načrtovanih del. Ponudnik naročnika poziva k spremembi tega pogoja.

Naročnika pozivamo k spremembi na način, da se glasi: "Ponudnik ali vsak partner v skupni ponudbi mora imeti izkazano že ob predložitvi ponudbe, da razpolaga z vsaj 35 delavci, od tega vsaj 20 delavcev s kvalifikacijo, ki je potrebna pri izvedbi načrtovanih del, z opravljenim izpitom iz varstva pri delu, ne starejšim od dveh let" in ''Ponudnik se lahko za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, vendar mora imeti glavni/vodilni ponudnik redno zaposlenih vsaj 15 delavcev s kvalifikacijo, ki je potrebna pri izvedbi načrtovanih del (zidar, tesar, železokrivec), z opravljenim izpitom iz varstva pri delu, ne starejšim od dveh let. V kolikor zahtevanih kadrov nima zaposlenih, mora imeti izkazano že ob predložitvi ponudbe, da razpolaga z vsaj 15 delavci.

Kot je utemeljila DKOM v svojih odločitvah, naročniku res da ni mogoče prepovedati, da od ponudnikov zahteva zagotovitev tolikšnega števila delavcev, kot sam ocenjuje, da bodo kvalitetno izvedli neko storitev, vendar pod pogojem, da so vsi ponudniki postavljeni v enak položaj oziroma da z zahtevanim številom delavcev ne privilegira večjih ponudnikov (ponudnikov z večjim številom zaposlenih) oziroma diskriminira manjših ponudnikov (ponudnikov z manjšim številom zaposlenih). S tovrstno postavljenim pogojem, kot ga je postavil naročnik, bi prišlo do diskriminacije ponudnikov z manjšim številom zaposlenih, kar pa je nedopustno.

Hvala za razumevanje.

s spoštovanjem.


ODGOVOR
Ponudnik se lahko sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, pri čemer mora imeti izkazano, da ob oddaji ponudbe razpolaga z vsaj 40 (štiridesetimi) delavci, od tega vsaj 30 (tridesetimi) delavci s kvalifikacijo, ki je potrebna pri izvedbi načrtovanih del (zidar, tesar, železokrivec), z opravljenim izpitom iz varstva pri delu, ne starejšim od dveh let.

Ponudniki, ki delavcev nimajo redno zaposlenih, morajo ob oddaji ponudbe za vsakega iz seznama navedenega osebja predložiti fotokopije obrazca M-1 (prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti), ter fotokopijo izpita iz varstva pri delu. Najugodnejši ponudnik, ki se bo skliceval na redno zaposlene delavce, bo pozvan, da predloži fotokopije obrazca M-1 (prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti), ter fotokopijo izpita iz varstva pri delu. V kolikor zahtevanih dokumentov v zahtevanem roku ne bo predložil, bo naročnik takšno ponudbo izločil.
Datum objave: 05.04.2019   13:06
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik zahteva, da ponudnik predloži originalni izvod S.BONA. Takšne prakse ponudnik ni zasledil še nikjer, zato vztrajamo, da zadostuje elektronska verzija, ki jo ponudnik naloži na portal. Naročnik še vedno lahko preveri izpolnjevanje pogoja z elektronsko verzijo.

ODGOVOR
Naročnik bo priznal tudi elektronsko verzijo