Dosje javnega naročila 000839/2019
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Blago: Dobava osebne varovalne opreme
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 497.516,00 EUR

JN000839/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 14.02.2019
JN000839/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.03.2019
JN000839/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.03.2019
JN000839/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 22.03.2019
JN000839/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.07.2019
JN000839/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.10.2019

    JN000839/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 058-133613

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Špela Hribar
spela.hribar@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
https://www.sidg.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Druga oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
GOZDARSTVO


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava osebne varovalne opreme
Referenčna številka dokumenta: OVO_1 2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava osebne varovalne opreme
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 373.228,15 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Delovna oprema
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava osebne varovalne opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Osebna varovalna oprema-protivrezna
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava osebne varovalne opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na: Odprti postopek

Razlaga:
Naročnik je izvedel konkurenčni postopek s pogajanji brez objave. Na podlagi 1. odstavka b) točke 44. člena po ZJN-3, lahko naročnik prične s konkurenčnim postopkom s pogajanji, na podlagi predhodnega odprtega postopka, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave JN007843/2018-B01 z dne 13.11.2018, za katerega je prispela ena ponudba ponudnika Recinko d.o.o., ki v celoti ni bila skladna z dokumentacijo v vezi z oddajo javnega naročila. In sicer ponudba ni bila v celoti skladna z zahtevami naročnika v tehničnih specifikacijah.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000839/2019-L01
Številka obvestila v UL: 2019/S 033-074272
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 11.02.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: OVO_1 2019
Številka sklopa: 1
Naslov: Delovna oprema

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
14.03.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
RECINKO, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Kočevje
Roška cesta 41
1330
SI
Kočevje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 316.900,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 284.973,90 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka naročila: OVO_1 2019
Številka sklopa: 2
Naslov: Osebna varovalna oprema-protivrezna

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
14.03.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
RECINKO, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Kočevje
Roška cesta 41
1330
SI
Kočevje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 90.900,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 88.254,25 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.