Dosje javnega naročila 001579/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
Storitve: Kartiranje nezgodnih habitatnih tipov Slovenije 2019-2021
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001579/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.03.2019
JN001579/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2019
JN001579/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001579/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za pravne zadeve in javna naročila
gp.mop@gov.si
+386 14787400
+386 14787400

Internetni naslovi
http://www.mop.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7942
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Kartiranje nezgodnih habitatnih tipov Slovenije 2019-2021
Referenčna številka dokumenta: 430-38/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90700000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Kartiranje nezgodnih habitatnih tipov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Namen projekta Kartiranje negozdnih habitatnih tipov Slovenije je zagotoviti primerno kakovostno informacijo o negozdnih habitatnih tipih za potrebe ohranjanja narave v Sloveniji. Na območjih Natura 2000 in EPO to pomeni terensko kartiranje. Informacija o habitatnih tipih je potrebna predvsem za:
- monitoring kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst Nature 2000
- poročanje EU o izvajanju Direktive o habitatih in Direktive o pticah
- pripravo naravovarstvenih smernic
- pripravo dokumentov v okviru presoje vplivov izvedbe planov in posegov
- pripravo drugih poročil (npr. KOP)
- določitev varstvenih ukrepov, izvedbo conacije Natura območij
- strokovne podlage za upravljanje
- monitoring biotske raznovrstnosti
- kalibriranje satelitske slike.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 31
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.04.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.04.2019   12:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.03.2019   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.03.2019