Dosje javnega naročila 001743/2019
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA POLJE, Polje 358, 1260 Ljubljana - Polje
Blago: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Polje
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.281.639,87 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001743/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.03.2019
JN001743/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.04.2019
JN001743/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.06.2019
JN001743/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2019
JN001743/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2019
JN001743/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.09.2019
JN001743/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.09.2019
JN001743/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.09.2019
JN001743/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 23.09.2019
JN001743/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 23.09.2019
JN001743/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 23.09.2019
JN001743/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 23.09.2019
JN001743/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 23.09.2019
JN001743/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 23.09.2019
JN001743/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 23.09.2019
JN001743/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 23.09.2019
JN001743/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 23.09.2019
JN001743/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 23.09.2019
JN001743/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 23.09.2019
JN001743/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 23.09.2019
JN001743/2019-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 23.09.2019
JN001743/2019-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 23.09.2019
JN001743/2019-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 23.09.2019
JN001743/2019-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 23.09.2019
JN001743/2019-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 23.09.2019
JN001743/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN001743/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.12.2019
JN001743/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.03.2020
JN001743/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.06.2020
JN001743/2019-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.11.2020
JN001743/2019-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.12.2020
JN001743/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.01.2021
JN001743/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.01.2021
JN001743/2019-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2021
JN001743/2019-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2021
JN001743/2019-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2021
JN001743/2019-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2021
JN001743/2019-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2021
JN001743/2019-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2021
JN001743/2019-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2021
JN001743/2019-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2021
JN001743/2019-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2021
JN001743/2019-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2021
JN001743/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.03.2021
JN001743/2019-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 16.03.2021
JN001743/2019-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 16.03.2021
JN001743/2019-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.03.2021
JN001743/2019-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2021
JN001743/2019-Pog33 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2021
JN001743/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.07.2021
JN001743/2019-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.07.2021
JN001743/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2021
JN001743/2019-Pog34 - Pogodba, objavljeno dne 16.09.2021
JN001743/2019-Pog35 - Pogodba, objavljeno dne 16.09.2021
JN001743/2019-Pog36 - Pogodba, objavljeno dne 16.09.2021
JN001743/2019-C10 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.09.2021
JN001743/2019-C11 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.12.2021
JN001743/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.12.2021
JN001743/2019-Pog37 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2021
JN001743/2019-Pog38 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2021
JN001743/2019-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.03.2022
JN001743/2019-Pog39 - Pogodba, objavljeno dne 11.03.2022
JN001743/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2022
JN001743/2019-Pog40 - Pogodba, objavljeno dne 16.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001743/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 060-138241
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA POLJE
Polje 358
1260
SI
Ljubljana - Polje
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Urška Brglez
urska.brglez@ljubljana.si
+386 13064448
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ospolje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/300996/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_-_JN_živila_OŠ_Polje.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, Urška Brglez
urska.brglez@ljubljana.si
+386 13064448
+386 13061206

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7957
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Polje
Referenčna številka dokumenta: 430-612/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil (konvencionalnih, ekoloških in iz drugih shem kakovosti) po sklopih za obdobje treh let, za potrebe Osnovne šole Polje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Polje, Polje 358, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Polje, Polje 358, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio mleko in mlečni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE MLADO GOVEJE, TELEČJE, SVINJSKO MESO IN MESNI IZDELKI
Številka sklopa: 2.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Polje, Polje 358, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže mlado goveje, telečje, svinjsko meso in mesni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI (npr. izbrana kakovost)
Številka sklopa: 2.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Polje, Polje 358, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Živila iz shem kakovosti (brez eko živil): perutninsko meso in izdelki (npr. izbrana kakovost).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO MESO IN IZDELKI
Številka sklopa: 2.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Polje, Polje 358, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio meso in izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENE IN SVEŽE RIBE
Številka sklopa: 3.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15119600
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Polje, Polje 358, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjene in sveže ribe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANE RIBE
Številka sklopa: 3.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Polje, Polje 358, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirane ribe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: JAJCA
Številka sklopa: 4.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Polje, Polje 358, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Jajca.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: OLJA IN MARGARINA
Številka sklopa: 5.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Polje, Polje 358, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Olja in margarina.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 6.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Polje, Polje 358, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveža zelenjava in sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): JABOLKA (npr. integrirana pridelava)
Številka sklopa: 6.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03222321
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Polje, Polje 358, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Živila iz shem kakovosti (brez eko živil): jabolka (npr. integrirana pridelava).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: SUHO SADJE IN SUHE STROČNICE
Številka sklopa: 6.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Polje, Polje 358, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Suho sadje in suhe stročnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 7.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Polje, Polje 358, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjena zelenjava in sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: PASTERIZIRANA IN STERILIZIRANA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 7.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Polje, Polje 358, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Pasterizirana in sterilizirana zelenjava in sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNI SOKOVI IN VODA
Številka sklopa: 8.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Polje, Polje 358, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadni sokovi in voda.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO SADNI SOK
Številka sklopa: 8.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Polje, Polje 358, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio sadni sok.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 9.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Polje, Polje 358, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Žita in mlevski izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI IN SVEŽI IZDELKI IZ TESTA
Številka sklopa: 10.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Polje, Polje 358, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeni in sveži izdelki iz testa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH, PEKOVSKO PECIVO, SLAŠČIČARSKI IZDELKI, SENDVIČI
Številka sklopa: 11.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
15820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Polje, Polje 358, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki, sendviči
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 11.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Polje, Polje 358, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio kruh in pekovsko pecivo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: ČAJ
Številka sklopa: 12.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15863000
15864000
15865000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Polje, Polje 358, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Čaj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNO ŽITNA REZINA
Številka sklopa: 12.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Polje, Polje 358, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadno žitna rezina.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALA ŽIVILA, DODATKI IN ZAČIMBE
Številka sklopa: 12.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Polje, Polje 358, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostala živila, dodatki in začimbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.04.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.04.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.04.2019   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik, Osnovna šola Polje, je s pooblastilom na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZJN-3 za izvedbo postopka oddaje javnega naročila pooblastil Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA POLJE
Polje 358
1260
Ljubljana - Polje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.03.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.03.2019   14:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za odgovore na spodnja vprašanja:
12.1. sklop: ČAJ
3 Lipov čaj, filter vrečke, gastro pakiranje 1000 do 1500 g- Vam lahko ponudimo škatlico 30g, zavitkov filter 20 kos ?
5 Čaj božični, filter vrečke, gastro pakiranje, od 1000 do 1500 g-Vam lahko ponudimo škatlico 50g, zavitkov filter 20 kos ?

Najlepša vam hvala in lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Ne.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za odgovore na spodnja vprašanja:

10.1. sklop: ZAMRZNJENI IN SVEŽI IZDELKI IZ TESTA
2 svaljki rženi- vam lahko ponudimo Polnozrnate svaljke ?
7 zdrobovi cmoki- vam lahko ponudimo skutine cmoke slane?
11 tortelini mesni- vam lahko ponudimo raviole mesne ?
12 tortelini, sirovi - vam lahko ponudimo raviole sirove ?

Najlepša vam hvala in lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Ne.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri sklopu 3.1. zamrznjene in sveže ribe predlagamo naročniku, da pri lososu spremeni postavko v svež artikel. Zamrznjen atlantski losos je namreč zelo drag in če odštejemo glazuro (led na ribi) je skoraj najbolje naročevati svež losos brez kože, ki je tudi po okusu bistveno boljši. Dobi pa se svež losos file kot cel file (800-1000g) in se potem nareže na poljubno velike kose.

ODGOVOR
Naročnik opisa izdelka pod zaporedno številko 2, sklop 3.1, v tem delu ne bo spreminjal.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sklop RIBE. Ali je lahko losos porcijski brez kože kakšna druga vrsta kot pa atlantski? Obstaja namreč veliko vrst lososa.

Lp

ODGOVOR
Ne.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za odgovore na spodnja vprašanja :
9.1. sklop: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
15 ribana kaša z dodatkom jajc 1kg - ali vam lahko ponudimo gramaturo 500g ali 3 kg Zlato polje ?
16 krpice, blekci 1kg- ali vam lahko ponudimo gramaturo 3kg Zlato polje ?
17 vodni vlivanci za juho 1kg- ali vam lahko ponudimo gramaturo 2kg Pečjak ?
22 peresniki brez jajc 5kg - vam lahko ponudimo gramaturo 500g Zlato polje?
23 svedri brez jajc 5 kg- vam lahko ponudimo gramaturo 500g Zlato polje?

Najlepša vam hvala in lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Odgovori so zapisani poleg vprašanj, objavljen bo popravek Popisov blaga.
9.1. sklop: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
15 ribana kaša z dodatkom jajc 1kg - ali vam lahko ponudimo gramaturo 500g ali 3 kg Zlato polje ? DA.
16 krpice, blekci 1kg- ali vam lahko ponudimo gramaturo 3kg Zlato polje ? DA.
17 vodni vlivanci za juho 1kg- ali vam lahko ponudimo gramaturo 2kg Pečjak ? DA.
22 peresniki brez jajc 5kg - vam lahko ponudimo gramaturo 500g Zlato polje? NE.
23 svedri brez jajc 5 kg- vam lahko ponudimo gramaturo 500g Zlato polje? NE.

Datum objave: 01.04.2019   13:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 2: MESO IN IZDELKI, podsklop 2.3.: BIO MESO IN IZDELKI povprašujete po bio govejem mesu in bio svinjskem mesu.
Zaradi večje konkurenčnosti in izbire med ponudniki, bi bilo smotrno podsklop 2.3. ločiti na bio goveje meso in bio svinjsko meso, da bi se nanj lahko prijavili tudi manjši lokalni ponudniki.

S spoštovanjem,

ODGOVOR
Naročnik Popisov blaga v tem delu ne bo spreminjal.


VPRAŠANJE
Sklop 7.1
artikel 7: želite grah v zrnju ali mlad grah v stroku?

ODGOVOR
Grah v zrnju.


VPRAŠANJE
Sklop 5.1
artikel 2: ali lahko ponudimo pakiranje 5L
artikel 4: ali lahko ponudimo pakiranje 250g?

ODGOVOR
Odgovori za posamezne izdelke v okviru sklopa 5.1 Olja in margarina:
- izdelek pod zaporedno številko 2: da;
- izdelek pod zaporedno številko 4: da.


VPRAŠANJE
Sklop 3.1.
artikel 2: ali lahko ponudimo losos keta file?
artikel 4: prosimo, določite samo eno vrsto lignjev - cena namreč za cele ali rezane na trgu ni enaka. Dejansko gre za dva različna artikla. Hvala.
artikel 6 in 7: prosimo, da artikel izločite iz tega sklopa: gre za sveže artikle, ki imajo drugače režim skladiščenja, prevoza kot zamrznjene ribe. Prav tako tukaj igra ključno vlogo rok uporabe artikla. Prosimo, da naredite ločena sklopa za zamrznjene ribe in za sveže ribe. Hvala.

ODGOVOR
Odgovori za posamezne izdelke v okviru sklopa 3.1 Zamrznjene in sveže ribe:
- izdelek pod zaporedno številko 2: ne;
- izdelek pod zaporedno številko 4: lignji morajo biti rezni;
- izdelka pod zaporednima številkama 6 in 7: naročnik Popisov blaga v tem delu ne bo spreminjal.Datum objave: 05.04.2019   15:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za odgovore in sicer za:

sklop 7.2. sklop: PASTERIZIRANA IN STERILIZIRANA ZELENJAVA IN SADJE
3. dvojni paradižnikov koncentrat, konzerva od 750 do 900 g - ali lahko ponudimo 720g pakiranje?

9.1. sklop: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
9. koruzni zdrob-polenta 3-5 kg - kaj želite, koruzni zdrob ali polento? Ali lahko ponudimo polento pakirano 1kgx4 oz. koruzni zdrob 1kg?
10. kus kus 2 kg - ali lahko ponudimo 5kg pakiranje?
17. vodni vlivanci za juho 1kg - ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
19. rezanci jušni valjani, pakirani po 1-5kg - 1kg oz. 5kg jušne rezance ne najdemo. Ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
20. rezanci, valjani, široki 5kg - ali lahko ponudimo 500g pakiranje ali pa 6kg pakiranje?
21. polžki brez jajc 5kg - Popolnoma brez jajc ne obstajajo tako velika pakiranja. Ali lahko ponudimo polžke 5kg v sledovih jajc?
22. peresniki brez jajc 5kg - Popolnoma brez jajc ne obstajajo tako velika pakiranja. Ali lahko ponudimo peresnike 5kg v sledovih jajc?
23. svedri brez jajc 5 kg - Popolnoma brez jajc ne obstajajo tako velika pakiranja. Ali lahko ponudimo svedre 5kg v sledovih jajc?
24. špageti brez jajc 5kg - Popolnoma brez jajc ne obstajajo tako velika pakiranja. Ali lahko ponudimo špagete 5kg v sledovih jajc?

12.3. sklop: OSTALA ŽIVILA, DODATKI IN ZAČIMBE
12. Kremin, krema v prahu za kremne rezine, pakiranje 0,5 do 1 kg, enakovredno Kremin Dr. Oetker - ali lahko ponudimo 1,2kg pakiranje?
20. Gobova juha, enakovredno Knorr 1kg - ali lahko ponudimo drugo gobovo juho, ali mora biti obvezno knorr?
23. Prava kava, mleta, črna, pakiranje 100 do 250 g, Barcaffe ali enakovredno - ali lahko ponudimo drugo pravo kavo črno mleto, ali mora biti obvezno barcaffe?
28. Paprika mleta - enakovredno Horgoška, sladka 1000g - ali lahko ponudimo drugo sladko papriko mleto, ali mora biti obvezno horgoška?

Prosimo, da za pozicije 12, 20, 23 in 28 odgovorite razumljivo - lahko drugo oz. da vztrajate pri obstoječem opisu artikla.

Hvala za odgovore

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik podaja odgovore za posamezne izdelke, objavljen bo popravek Popisov blaga:
Sklop 7.2, izdelek pod zaporedno številko 3: lahko.

Sklop 9.1:
9: polento, lahko je pakiranje 1kg x 4;
10: lahko;
17: lahko;
19: lahko;
20: lahko od 5 - 6 kg;
21: lahko;
22: lahko;
23: lahko;
24: lahko;

Sklop 12.3:
12: ne;
20: lahko drugo;
23: lahko drugo;
28: lahko drugo.


VPRAŠANJE

Kot mama otroka na vaši šoli me zanima, zakaj ima šola v javnem razpisu objavljeno tolikšno količino sokov. Po pregledu razpisanih pijač z zaskrbljenostjo ugotavljam, da bodo naši otroci spili enormne količine nektarjev, ki imajo dodan sladkor in 100% sokov, ki so kljub temu polni naravno prisotnih sladkorjev ter potemtakem nikakor niso zdravi za otroke, saj bi jih namesto na popivanje sladkih nektarjev in sokov morali navaditi, da pijejo vodo ali nesladkane čaje!

ODGOVOR
Uvodoma pojasnjujemo, da je institut zastavljanja vprašanj preko Portala javnih naročil RS prvenstveno namenjen potencialnim ponudnikom oziroma gospodarskim subjektom, ki nameravajo oddati ponudbo v konkretnem postopku oddaje javnega naročila. Ne glede na navedeno v zvezi z vašim sporočilom dodajamo, da je naročnik ponovno preveril razpisane okvirne količine omenjenih artiklov in v tem delu Popisov blaga ne bo spreminjal.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisnem predračunu moramo ponudniki navesti zgolj blagovno znamko izdelka, ki ga ponujamo, ter ceno, ne pa tudi ponujene gramature izdelka.
Opazili smo, da veliko ponudnikov pri takšnih razpisih, kjer teže ni potrebno navesti, ponudi izdelke, ki ne ustrezajo zahtevani teži izdelka.
Ta praksa je zadnje čase postala pogosta v vseh razpisanih sklopih javnih naročil za živila. Tako opažamo, da ponudniki v razpisih ponujajo izdelke v takšnih gramaturah, ki jih v svojem prodajnem programu nimajo.
Zato vas prosimo oz. pozivamo, da za večjo transparentnost in bolj pošteno konkurenco ponovno uvedete pogoj navajanja teže izdelkov v predračunu.
Zavedamo se, da to za naročnika in pooblaščenca pomeni nekaj več dela, vendar ste v preteklosti obveznost navajanja gramatur v predračunu že imeli.
Menimo tudi, da je to najboljši način, da se izognete kasnejši dobavi neustrezno pakiranih izdelkov in si zagotovite, da boste prejemali prave izdelke.

Hvala,

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal zahtev iz razpisa.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisnem predračunu smo opazili, da je
8.2. sklop: BIO SADNI SOK

razpisan tako, da lahko ponudbo oddajo samo ponudniki, ki sodelujejo s podjetjem Fructal.

S tako razpisanimi pogoji (na svetovnem trgu ima take izdelke le en proizvajalec, gre za prodajni program zgoraj omenjenega podjetja) naročnik od ponudnikov zahteva, da pri izvedbi naročila sodeluje le z določenim proizvajalcem, kar pa je v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki!

Trditev, da izdelke z navedeno sestavo in embalažo ponujajo tudi drugi proizvajalci je s strani naročnikov zavajajoča.

Prosimo, da sklop umaknete iz razpisa ali pa sklop prilagodite tako, da se določijo svetovno znani okusi in ne recepture in embalaža le določenega proizvajalca.

ODGOVOR
Objavljen bo popravek Popisov blaga.


VPRAŠANJE
Spoštovani!

Radi bi preverili pri 2.SKUPINI, kjer povprašujete po govedini oz. mladi govedini ali zahtevate meso slovenskega porekla oz. ali je slovensko poreklo pogoj?

Hvala

ODGOVOR
Zahteve, vezane na predmet javnega naročila, so opredeljene v II. in III. poglavju predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter v Popisih blaga. Naročnik posebnih zahtev glede porekla živil iz sklopa 2.1 Sveže mlado goveje, telečje, svinjsko meso in mesni izdelki ni opredelil. V zvezi s tem dodajamo, da pa lahko ponudniki ponudite izdelke, uvrščene v sheme kakovosti (npr. izbrana kakovost) in s tem pridobite točke po merilu »Shema kakovosti«.


VPRAŠANJE
Sklop 5.1:
ali lahko za margarino ponudimo 1 kg pakiranje?

Lp

ODGOVOR
Da. Objavljen bo popravek Popisov blaga.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas:
SKLOP 2 MESO IN MESNI IZDELKI
Podsklop 2.1.
10.Svinjski kare - file, sveže, narezano po dogovoru - Ali povprašujete po svinjski ribici? Prosimo če lahko natančneje definirate artikel.
18.Klobasa za kuhanje (kot kranjska) - Ali povprašujete po certificirani Kranjski klobasi?
Podsklop 2.3.
Art.št. 1-3: Ali povprašujete po BIO govedini ali mladi govedini?

Hvala

ODGOVOR
Naročnik podaja odgovore za posamezne izdelke v okviru sklopa 2.1 Sveže mlado goveje, telečje, svinjsko meso in mesni izdelki:
10.: file kareja ni ribica, je kare brez kosti;
18.: v kolikor bo ponudnik označil, da ponuja izdelek z zaščiteno geografsko označbo in priložil ustrezen veljaven certifikat, bo prejel točke po merilu »Shema kakovosti«; naročnik sicer certifikata ne postavlja kot pogoj, zahteva pa, da je izdelek primerljiv (glede na lastnosti).

Naročnik pri izdelkih pod zaporednimi številkami od 1 do 3 v okviru sklopa 2.3 Bio meso in izdelki zahteva govedino ekološke kakovosti, ki je mlada.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

8.1. sklop: SADNI SOKOVI IN VODA
3 marelični nektar min. 45 % sd 0,2 L- ali lahko ponudimo marelični nektar z min 43 % sadnim deležem ( od tega min. 30 % marelične kaše ) Slovenskega proizvajalca?

ODGOVOR
Da. Objavljen bo popravek Popisov blaga.Datum objave: 10.04.2019   15:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

5.1. sklop:OLJA IN MARGARINA
4 margarina za peko 500 g - ali lahko ponudimo artikel v 250g pakiranju?

7.2. sklop: PASTERIZIRANA IN STERILIZIRANA ZELENJAVA IN SADJE
7 ketchap, od 800 do 1000g ali lahko ponudimo 1300g pakiranje?
12 marmelada marelična 3 - 5 kg v kakovostnih zahtevah priročnika na str. 124 imate zapisano, da želite marmelade brez konzervansov. Vsa gastro pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse. Ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju in brez konzervansov ali izdelek v 3000g pakiranju s konzervansi. Povejte kaj ponudimo? Hvala
13 marmelada, jagodna 3 - 5 kg - v kakovostnih zahtevah priročnika na str. 124 imate zapisano, da želite marmelade brez konzervansov. Vsa gastro pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse. Ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju in brez konzervansov ali izdelek v 3000g pakiranju s konzervansi. Povejte kaj ponudimo? Hvala

8.1. sklop: SADNI SOKOVI IN VODA
1 breskov nektar min. 50% sd 0,2 L ali lahko namesto nektarja ponudimo 100% sadni sok iz breskev in jabolk, v 250ml pakiranju, ki je bolj zdrav in primeren za otroke ter vsebuje naravno prisoten sladkor?
2 jagodni nektar min. 45% sd 0,2 L - ali lahko namesto nektarja ponudimo 100% sadni sok iz jabolk in višnje, v 250ml pakiranju, ki je bolj zdrav in primeren za otroke ter vsebuje naravno prisoten sladkor?
3 marelični nektar min. 45 % sd 0,2 L - ali lahko namesto nektarja ponudimo 100% sadni sok iz marelic in jabolk, v 250ml pakiranju, ki je bolj zdrav in primeren za otroke ter vsebuje naravno prisoten sladkor?
5 jagodni nektar min. 45% sd 1L ali lahko ponudimo izdelek s 43% sadnim deležem? Odstopanje je minimalno. Hvala.
10 100% jabolčni sok 0,2 L ali lahko ponudimo 250ml pakiranje?
11 100% pomarančni sok 0,2 L - ali lahko ponudimo 250ml pakiranje?

9.1. sklop: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
1 riž beli dolgozrnati prve vrste, pakiran po 5-10 kg ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
6 koruzni kosmiči, corn flakes, pakirano 1kg ali več ali naročnik želi artikel s sladkorjem ali brez dodanega sladkorja, slednji so namreč bolj zdravi in primerni za otroke?
10 kus kus 2 kg ali lahko ponudimo 5kg pakiranje, saj imate razpisano večjo količino tega artikla?
13 polbela pšenična moka tip 850 kg ali ponudimo 1kg ali 5kg pakiranje?
15 ribana kaša z dodatkom jajc 1kg ali lahko ponudimo 500g pakiranje, saj artikla v 1kg pakiranju ne najdemo?
16 krpice, blekci 1kg ali lahko ponudimo jajčne bleki v 3kg pakiranju, saj artikla v 1kg pakiranju ne najdemo?
17 vodni vlivanci za juho 1kg artikel se dobi v 500g ali 2kg pakiranju. Povejte katero pakiranje ponudimo. Hvala.
18 zvezdice - rinčice (jušna zakuha) pakirano 1 do 5kg ali lahko ponudimo 500g zvezdice?
19 rezanci jušni valjani, pakirani po 1-5kg ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
20 rezanci, valjani, široki 5kg - ali lahko ponudimo 6kg pakiranje, saj artikla v 5kg pakiranju ne najdemo?

12.3. sklop: OSTALA ŽIVILA, DODATKI IN ZAČIMBE
1 Jabolčni kis, 4-5 % 1L - Naročnika opozarjamo, da izdelek obstaja s 5% ocetne kisline in ne 4%. V URL- Pravilniku o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline je v 12. členu zapisano, da jabolčni kis ne sme vsebovati manj kot 5% ocetne kisline.
Prosimo še za dodatne informacije: Ali želite kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja iz starih vrst jabolk, kot so na primer krivopecelj, bobovec, mošancelj, carjevič in nima dodanih antioksidantov, kot na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. ali naročniku zadostuje le ena vrsta jabolka za izdelavo kisa, ki se pridela industrijsko in ima dodane antioksidante? Na trgu je več različnih vrst kisov. Razlikujejo se glede na način pridelave in tudi glede same sestavine (ena sorta ali več sort jabolk, dodani antioksidanti ali ne), Cena se temu primerno seveda razlikuje. Hvala za pojasnilo.
2 Vinski kis 4 %, 1 L - prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. ali pa ponudimo industrijski vinski kis, ki ima dodane antioksidante in arome. Hvala za pojasnilo.
9 Kakavov kremni namaz 40g (dvobarvni z lešniki, kvaliteta Viki ali enakovredno) ali lahko ponudimo dvobarvni namaz v 28g pakiranju?
12 Kremin, krema v prahu za kremne rezine, pakiranje 0,5 do 1 kg, enakovredno Kremin Dr. Oetker ali lahko ponudimo 1200g pakiranje?
17 Sladkor mleti, pakiranje 500g ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR
5.1. sklop:OLJA IN MARGARINA
4 margarina za peko 500 g - ali lahko ponudimo artikel v 250g pakiranju? DA.

7.2. sklop: PASTERIZIRANA IN STERILIZIRANA ZELENJAVA IN SADJE
7 ketchap, od 800 do 1000g ali lahko ponudimo 1300g pakiranje? NE, ker z večjo embalažo oziroma težo otroci težko rokujejo.
12 marmelada marelična 3 - 5 kg v kakovostnih zahtevah priročnika na str. 124 imate zapisano, da želite marmelade brez konzervansov. Vsa gastro pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse. Ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju in brez konzervansov ali izdelek v 3000g pakiranju s konzervansi. Povejte kaj ponudimo? Hvala LAHKO 850G PAKIRANJE BREZ KONZERVANSOV.
13 marmelada, jagodna 3 - 5 kg - v kakovostnih zahtevah priročnika na str. 124 imate zapisano, da želite marmelade brez konzervansov. Vsa gastro pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse. Ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju in brez konzervansov ali izdelek v 3000g pakiranju s konzervansi. Povejte kaj ponudimo? Hvala LAHKO 850G PAKIRANJE BREZ KONZERVANSOV.

8.1. sklop: SADNI SOKOVI IN VODA
1 breskov nektar min. 50% sd 0,2 L ali lahko namesto nektarja ponudimo 100% sadni sok iz breskev in jabolk, v 250ml pakiranju, ki je bolj zdrav in primeren za otroke ter vsebuje naravno prisoten sladkor? DA.
2 jagodni nektar min. 45% sd 0,2 L - ali lahko namesto nektarja ponudimo 100% sadni sok iz jabolk in višnje, v 250ml pakiranju, ki je bolj zdrav in primeren za otroke ter vsebuje naravno prisoten sladkor? DA.
3 marelični nektar min. 45 % sd 0,2 L - ali lahko namesto nektarja ponudimo 100% sadni sok iz marelic in jabolk, v 250ml pakiranju, ki je bolj zdrav in primeren za otroke ter vsebuje naravno prisoten sladkor? DA.
5 jagodni nektar min. 45% sd 1L ali lahko ponudimo izdelek s 43% sadnim deležem? Odstopanje je minimalno. Hvala. DA.
10 100% jabolčni sok 0,2 L ali lahko ponudimo 250ml pakiranje? DA.
11 100% pomarančni sok 0,2 L - ali lahko ponudimo 250ml pakiranje? DA.

9.1. sklop: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
1 riž beli dolgozrnati prve vrste, pakiran po 5-10 kg ali lahko ponudimo 1kg pakiranje? DA.
6 koruzni kosmiči, corn flakes, pakirano 1kg ali več ali naročnik želi artikel s sladkorjem ali brez dodanega sladkorja, slednji so namreč bolj zdravi in primerni za otroke? BREZ DODANEGA SLADKORJA.
10 kus kus 2 kg ali lahko ponudimo 5kg pakiranje, saj imate razpisano večjo količino tega artikla? DA.
13 polbela pšenična moka tip 850 kg ali ponudimo 1kg ali 5kg pakiranje? 1 KG.
15 ribana kaša z dodatkom jajc 1kg ali lahko ponudimo 500g pakiranje, saj artikla v 1kg pakiranju ne najdemo? DA.
16 krpice, blekci 1kg ali lahko ponudimo jajčne bleki v 3kg pakiranju, saj artikla v 1kg pakiranju ne najdemo? DA.
17 vodni vlivanci za juho 1kg artikel se dobi v 500g ali 2kg pakiranju. Povejte katero pakiranje ponudimo. Hvala. 2 KG.
18 zvezdice - rinčice (jušna zakuha) pakirano 1 do 5kg ali lahko ponudimo 500g zvezdice? DA.
19 rezanci jušni valjani, pakirani po 1-5kg ali lahko ponudimo 500g pakiranje? DA.
20 rezanci, valjani, široki 5kg - ali lahko ponudimo 6kg pakiranje, saj artikla v 5kg pakiranju ne najdemo? DA.

12.3. sklop: OSTALA ŽIVILA, DODATKI IN ZAČIMBE
1 Jabolčni kis, 4-5 % 1L - Naročnika opozarjamo, da izdelek obstaja s 5% ocetne kisline in ne 4%. V URL- Pravilniku o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline je v 12. členu zapisano, da jabolčni kis ne sme vsebovati manj kot 5% ocetne kisline.
Prosimo še za dodatne informacije: Ali želite kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja iz starih vrst jabolk, kot so na primer krivopecelj, bobovec, mošancelj, carjevič in nima dodanih antioksidantov, kot na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. ali naročniku zadostuje le ena vrsta jabolka za izdelavo kisa, ki se pridela industrijsko in ima dodane antioksidante? Na trgu je več različnih vrst kisov. Razlikujejo se glede na način pridelave in tudi glede same sestavine (ena sorta ali več sort jabolk, dodani antioksidanti ali ne), Cena se temu primerno seveda razlikuje. Hvala za pojasnilo. PONUDITE S 5% OCETNE KISLINE, PRIDELAN PO KLASIČNEM NARAVNEM POSTOPKU.
2 Vinski kis 4 %, 1 L - prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. ali pa ponudimo industrijski vinski kis, ki ima dodane antioksidante in arome. Hvala za pojasnilo. PRIDELAN PO KLASIČNEM NARAVNEM POSTOPKU.
9 Kakavov kremni namaz 40g (dvobarvni z lešniki, kvaliteta Viki ali enakovredno) ali lahko ponudimo dvobarvni namaz v 28g pakiranju? NE.
12 Kremin, krema v prahu za kremne rezine, pakiranje 0,5 do 1 kg, enakovredno Kremin Dr. Oetker ali lahko ponudimo 1200g pakiranje? NE.
17 Sladkor mleti, pakiranje 500g ali lahko ponudimo 1kg pakiranje? DA.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas:
SKLOP 2 MESO IN MESNI IZDELKI
Podsklop 2.1.:
10. Svinjski kare - file, sveže, narezano po dogovoru - Ali povprašujete po svinjskem lax kareju oz. svinjski ribici?
11. Svinjski kare v kosu, sveže, odstranjen del kosti- Ali povprašujete po svinjskem kareju s kostjo (svinjski kotlet)?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Sklop 2.1 mlado goveje, telečje, svinjsko meso in mesni izdelki:
10 Naročnik zahteva kare brez kosti in ne ribico.
11 Naročnik povprašuje po svinskem kareju z odstranjenim delom hrbtenične kosti, torej ostajajo le rebrne kosti, tako, da je pečen kos celega kareja mogoče rezat le z nožem.Datum objave: 12.04.2019   12:48
VPRAŠANJE
12.3. sklop: OSTALA ŽIVILA, DODATKI IN ZAČIMBE
9 Kakavov kremni namaz 40g (dvobarvni z lešniki, kvaliteta Viki ali enakovredno) ali lahko ponudimo dvobarvni namaz, ki vsebuje več lešnikov in sicer kar 6,5%, v 28g pakiranju?

ODGOVOR
Da, objavljen bo popravek Popisov blaga.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Na vprašanje enega od ponudnikov, če boste ponovno uvedli obvezno navajanje gramatur izdelkov, ste odgovorili negativno.
Ker se tudi nas, kot ponudnika, zadeva tiče, vljudno prosimo naročnika naj sporoči kako dejansko bo preveril, če so ponudniki ponudili pravilne gramature izdelkov?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Skladno z določili dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisne dokumentacije) ima naročnik, v primeru dvoma v ustreznost ponujenega artikla, od ponudnika zahtevati deklaracijo oz. proizvodno specifikacijo in/ali vzorec ponujenega artikla. Na podlagi navedenega lahko preveri tudi ustreznost gramature ponujenega artikla glede na zahteve iz razpisa.

Ponudnik pa mora svojo ponudbo pripraviti skrbno, ob upoštevanju vseh zahtev iz razpisa.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vljudno prosimo naročnika in pooblaščenca, da odgovore in popravke predračunov objavita čimprej, saj je oddaja razpisa v času prvomajskih praznikov, ko je čas dopustov.
Hvala za vaše razumevanje.

ODGOVOR
Odgovori na vprašanja potencialnih ponudnikov in popravki popisov blaga bodo objavljeni skladno z roki, določenimi v veljavnem Zakonu o javnem naročanju ter predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 15.04.2019   13:19
Naročnik po dodatni preučitvi spreminja odgovore na vprašanja, prejeta dne 5. 4. ob 14:37 uri in objavljena dne 10. 4. 2019 ob 15:49 uri, kot sledi v nadaljevanju; v preostalem se odgovor, objavljen dne 10. 4. 2019 ob 15:49, ne spreminja.

8.1. sklop: SADNI SOKOVI IN VODA
1 breskov nektar min. 50% sd 0,2 L ali lahko namesto nektarja ponudimo 100% sadni sok iz breskev in jabolk, v 250ml pakiranju, ki je bolj zdrav in primeren za otroke ter vsebuje naravno prisoten sladkor? NE.
2 jagodni nektar min. 45% sd 0,2 L - ali lahko namesto nektarja ponudimo 100% sadni sok iz jabolk in višnje, v 250ml pakiranju, ki je bolj zdrav in primeren za otroke ter vsebuje naravno prisoten sladkor? NE.
3 marelični nektar min. 45 % sd 0,2 L - ali lahko namesto nektarja ponudimo 100% sadni sok iz marelic in jabolk, v 250ml pakiranju, ki je bolj zdrav in primeren za otroke ter vsebuje naravno prisoten sladkor? NE.