Dosje javnega naročila 001581/2019
Naročnik: OBČINA DOBRNA, Dobrna 19, 3204 Dobrna
Gradnje: IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH IN OBNOVITVENIH DEL TER ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE PO NARAVNIH NESREČAH NA JAVNIH CESTAH V OBČINI DOBRNA ZA LETO 2019
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001581/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.03.2019
JN001581/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001581/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DOBRNA
Dobrna 19
3204
SI
Dobrna
Slovenija
Urška Vedenik
urska.vedenik@dobrna.si
+386 37801052
+386 37801060

Internetni naslovi
http://www.dobrna.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.dobrna.si/web/index.php/javni-razpisi-in-objave
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7937
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH IN OBNOVITVENIH DEL TER ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE PO NARAVNIH NESREČAH NA JAVNIH CESTAH V OBČINI DOBRNA ZA LETO 2019
Referenčna številka dokumenta: 844-0001/2019-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila so vzdrževalna in obnovitvena dela na cca. 80 km javnih občinskih cestah v Občini Dobrna ter odprava posledic škode po naravnih nesrečah na občinski cestni infrastrukturi, skladno s popisi del in storitev.
Vezano na Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 27/2010, z vsemi nadaljnjimi spremembami) je skupna dolžina kategoriziranih cest 72,316 km, od tega je približno 40 % makadamskih cest. Dolžina lokalnih cest je 30,053, dolžina javnih poti pa 42,263 km.
Javno naročilo se oddaja od datuma podpisa pogodbe do 31. 12. 2019. Pogodbena vrednost je odvisna od planiranih sredstev v Proračunu Občine Dobrna (vključno z Rebalansi) in na osnovi dejanskih potreb na terenu. Obseg in vrsta del bosta določena sprotno, na osnovi dejanskih potreb na terenu.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje Občine Dobrna
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so vzdrževalna in obnovitvena dela na cca. 80 km javnih občinskih cestah v Občini Dobrna ter odprava posledic škode po naravnih nesrečah na občinski cestni infrastrukturi, skladno s popisi del in storitev.
Vezano na Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 27/2010, z vsemi nadaljnjimi spremembami) je skupna dolžina kategoriziranih cest 72,316 km, od tega je približno 40 % makadamskih cest. Dolžina lokalnih cest je 30,053, dolžina javnih poti pa 42,263 km.
Javno naročilo se oddaja od datuma podpisa pogodbe do 31. 12. 2019. Pogodbena vrednost je odvisna od planiranih sredstev v Proračunu Občine Dobrna (vključno z Rebalansi) in na osnovi dejanskih potreb na terenu. Obseg in vrsta del bosta določena sprotno, na osnovi dejanskih potreb na terenu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.05.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno s pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.03.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 26.05.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.03.2019   09:15
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.03.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.03.2019