Dosje javnega naročila 001589/2019
Naročnik: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
Gradnje: KOMUNALNA OPREMA NOVE POSELITVE V ZAGONU
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 108.658,54 EUR

JN001589/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.03.2019
JN001589/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.03.2019
JN001589/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2019
JN001589/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.04.2019
JN001589/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001589/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA POSTOJNA
Ljubljanska cesta 4
6230
SI038
Postojna
Slovenija
Martina Magajna Gerželj
obcina@postojna.si
+386 57280700
+386 57280780

Internetni naslovi
http://www.postojna.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.postojna.si/objave/58
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7940
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: KOMUNALNA OPREMA NOVE POSELITVE V ZAGONU
Referenčna številka dokumenta: 430-21/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba komunalne infrastrukture zajema izgradnjo komunalne opreme za osem zazidalnih parcel za stanovanjsko gradnjo, ki zajema izgradnjo ceste dolžine cca 120 metrov, komunalne kanalizacije s priključki do posameznih parcel v dolžini cca 160 metrov, padavinske kanalizacije s priključki do posameznih parcel v dolžini cca 160 metrov, vodovodnega omrežja s priključki do posameznih parcel v dolžini cca 160 metrov in urejanje cestne razsvetljave z elektro omrežjem, ki zajema le izvedbo kabelske kanalizacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI038 - Primorsko-notranjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Postojna, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba komunalne infrastrukture zajema izgradnjo komunalne opreme za osem zazidalnih parcel za stanovanjsko gradnjo, ki zajema izgradnjo ceste dolžine cca 120 metrov, komunalne kanalizacije s priključki do posameznih parcel v dolžini cca 160 metrov, padavinske kanalizacije s priključki do posameznih parcel v dolžini cca 160 metrov, vodovodnega omrežja s priključki do posameznih parcel v dolžini cca 160 metrov in urejanje cestne razsvetljave z elektro omrežjem, ki zajema le izvedbo kabelske kanalizacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.04.2019
Konec: 30.04.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.04.2019   10:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.03.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.03.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.03.2019   09:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo naročnika za objavo projektne dokumentacije, saj zahtevate zajeti določene stroške v enotnih cenah, kar brez znane točne lokacije ni možno niti približno oceniti.

lep pozdrav

ODGOVOR
Grafike so objavljene na spletni strani https://www.postojna.si/administracija/posts/58
_____________Datum objave: 26.03.2019   15:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V sklopu komunalne kanalizacije, popis del predvideva izvedbo poliestrskih revizijskih jaškov togosti SN 10000, na katere se priključujejo PVC cevi. Ali lahko ponudimo PEHD revizijske jaške v kombinaciji s PVC cevmi kot se to običajno izvaja?

ODGOVOR
Ne.
_____________Datum objave: 26.03.2019   15:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V postavki 10. v zavihku JRELEKTRO
"Nadvišanje temelja elektro razdelilne omarice tlorisne dimenzije 35 cm x 100 cm za cca 50 cm s prestavitvijo elektro razdelilne omarice na novo višino, vsemi potrebnimi GOI deli in materiali ".

Za vsaj približno oceno obrtniških del morate opis postavke razširiti v toliko, da so znani podatki o kablih (preseki, število kablov), če so obstoječi kabli zadosti dolgi ali je potrebno izvesti menjavo kablov (če; v kakšni dolžini, tipi kablov, število spojk).
Iz skope projektne dokumentacije ni razvidno nič glede te omarice.
Potreben je tudi podatek o upravljalcu te omarice, ki imama običajno edini pravico posegati v omarico.

lep pozdrav

ODGOVOR
Upravljavec je Elektro Primorska d.d., Distribucijska enota Sežana, Partizanska c. 47, 6210 Sežana.
Kabli so dovolj dolgi za predviden dvig elektro razdelilne omarice. Ni potrebna zamenjava kablov.
Imamo dovodni kabel NAYY - J 4x95 mm2+2,5 mm2 in dva kabla NAYY - J 4x35 mm2+2,5 mm2.
_______________Datum objave: 27.03.2019   14:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

6. in 7. postavka sklopa JR Elektro predvideva izgradnjo tipskih manipulativnih jaškov fi 80. ALi je to mišljeno iz BC ter kolikšna je globina omenjenih jaškov?

ODGOVOR
Predvideni so jaški iz betonskih cevi fi 80 cm globine 1,00 m.
________________