Dosje javnega naročila 002144/2019
Naročnik: VRTEC PEDENJPED, Cerutova ulica 6, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje 37 mesecev za potrebe VRTCA PEDENJPED
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 278.789,22 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002144/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.04.2019
JN002144/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002144/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.07.2019
JN002144/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.07.2019
JN002144/2019-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.08.2019
JN002144/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.09.2019
JN002144/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2019
JN002144/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.10.2019
JN002144/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 09.10.2019
JN002144/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 09.10.2019
JN002144/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 09.10.2019
JN002144/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 10.10.2019
JN002144/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 10.10.2019
JN002144/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 11.10.2019
JN002144/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2019
JN002144/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.10.2019
JN002144/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.01.2020
JN002144/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.02.2020
JN002144/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.04.2020
JN002144/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2020
JN002144/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.08.2020
JN002144/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.09.2020
JN002144/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.09.2020
JN002144/2019-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002144/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 071-167413
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRTEC PEDENJPED
Cerutova ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana. Služba za javna naročila, Viktorija Strajnar
viktorija.strajnar@ljubljana.si
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.vrtec-pedenjped.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/301057/OBJAVA_-_VRTEC_PEDENJPED_ŽIVILA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana. Služba za javna naročila, Viktorija Strajnar
viktorija.strajnar@ljubljana.si
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8425
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje 37 mesecev za potrebe VRTCA PEDENJPED
Referenčna številka dokumenta: 430-669/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz drugih shem kakovosti po sklopih za obdobje 37 mesecev za potrebe Vrtca Pedenjped
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko, jogurti, skuta, smetana, maslo in pudingi
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko, jogurti, skuta, smetana, maslo in pudingi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Siri
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15540000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Siri
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sladoledi
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sladoledi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Živila iz sheme kakovosti (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI (npr.:izbrana kakovost)
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Živila iz sheme kakovosti (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI (npr.:izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko mleko
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Kunčje meso
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kunčje meso
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Žrebičkovo meso
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Žrebičkovo meso
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Mesni izdelki
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Živila iz sheme kakovosti (brez eko živil): GOVEJE MESO (npr.:izbrana kakovost)
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Živila iz sheme kakovosti (brez eko živil): GOVEJE MESO (npr.:izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko goveje meso
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko goveje meso
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Svinjsko meso
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Svinjsko meso
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutninsko meso
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutninsko meso
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutninski izdelki
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutninski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Živila iz sheme kakovosti (brez eko živil): PERUTNINSKO MESO (npr.:izbrana kakovost, višja kakovost)
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Živila iz sheme kakovosti (brez eko živil): PERUTNINSKO MESO (npr.:izbrana kakovost, višja kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko piščančje meso
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko piščančje meso
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Ribe zamrznjene
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15221000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ribe zamrznjene
II.2.4 Opis javnega naročila
Ribe zamrznjene
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Ribe sveže
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ribe sveže
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajca
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko jajca
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveža zelenjava in sadje
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveža zelenjava in sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: Živila iz sheme kakovosti (brez eko živil): SVEŽA ZELENJAVA (npr.:izbrana kakovost)
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Živila iz sheme kakovosti (brez eko živil): SVEŽA ZELENJAVA (npr.:izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko sveža zelenjava in sadje
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko sveža zelenjava in sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: Stročnice in suho sadje
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Stročnice in suho sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirana in vložena zelenjava in sadje
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirana in vložena zelenjava in sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjena zelenjava in sadje
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjena zelenjava in sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: Kislo zelje in repa
Številka sklopa: 26
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kislo zelje in repa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadni sokovi in nektarji
Številka sklopa: 27
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadni sokovi in nektarji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko sadni sok
Številka sklopa: 28
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko sadni sok
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz krompirjevega testa
Številka sklopa: 29
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15312000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeni izdelki iz krompirjevega testa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelki iz ostalega testa
Številka sklopa: 30
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelki iz ostalega testa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni zrezki in polpeti
Številka sklopa: 31
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15130000
15800000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeni zrezki in polpeti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: Moke, mlevski izdelki, riž, kaše in kosmiči
Številka sklopa: 32
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Moke, mlevski izdelki, riž, kaše in kosmiči
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 33

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko žita, kaše in kosmiči
Številka sklopa: 33
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko žita, kaše in kosmiči
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 34

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko testenine
Številka sklopa: 34
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko testenine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 35

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh in pekovsko pecivo
Številka sklopa: 35
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh in pekovsko pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 36

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostalo pekovsko pecivo
Številka sklopa: 36
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostalo pekovsko pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 37

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko kruh in pekovsko pecivo
Številka sklopa: 37
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko kruh in pekovsko pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 38

II.2.1 Naslov
Naslov: Keksi in slaščičarski izdelki
Številka sklopa: 38
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Keksi in slaščičarski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 39

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko keksi
Številka sklopa: 39
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko keksi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 40

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambeno blago in olja
Številka sklopa: 40
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Splošno prehrambeno blago in olja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 41

II.2.1 Naslov
Naslov: Dietna živila
Številka sklopa: 41
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dietna živila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.05.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.05.2019   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.04.2019   12:00

Dodatne informacije:
Mestna občina Ljubljana postopek oddaje javnega naročila izvaja na podlagi pooblastila naročnika Vrtca Pedenjped, izdanega na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZJN-3.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRTEC PEDENJPED
Cerutova ulica 6
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.04.2019   10:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisnem predračunu moramo ponudniki navesti zgolj blagovno znamko izdelka, ki ga ponujamo, ter ceno, ne pa tudi ponujene gramature izdelka.
Opazili smo, da veliko ponudnikov pri takšnih razpisih, kjer teže ni potrebno navesti, ponudi izdelke, ki ne ustrezajo zahtevani teži izdelka.
Ta praksa je zadnje čase postala pogosta v vseh razpisanih sklopih javnih naročil za živila. Tako opažamo, da ponudniki v razpisih ponujajo izdelke v takšnih gramaturah, ki jih v svojem prodajnem programu nimajo.
Zato vas prosimo oz. pozivamo, da za večjo transparentnost in bolj pošteno konkurenco ponovno uvedete pogoj navajanja teže izdelkov v predračunu.
Zavedamo se, da to za naročnika in pooblaščenca pomeni nekaj več dela, vendar ste v preteklosti obveznost navajanja gramatur v predračunu že imeli.
Menimo tudi, da je to najboljši način, da se izognete kasnejši dobavi neustrezno pakiranih izdelkov in si zagotovite, da boste prejemali prave izdelke.

Hvala,
Lep pozdrav,


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal zahtev iz razpisa.Datum objave: 15.04.2019   10:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za odgovore na spodnja vprašanja:

SKLOP 35: KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
9 Sončnični kruh, štruca, rezan, 1 kg
Vam lahko ponudimo kruh z različnimi semeni, ne smo sončnična ?

SKLOP 36: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
1 Mlinci, brez konz., do 5kg
Vam lahko ponudimo 7,5 kg pakiranje?
4 Grisini porcijski, 25-30 g
Vam lahko ponudimo 13g pakiranje x20kos=260g ?
5 Grisini polnozrnati, 100-400g
Vam lahko ponudimo Grissine s sezamom ali okusom pizze ?

Najlepša vam hvala in lepo pozdravljeni

ODGOVOR
SKLOP 35: KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
9 Sončnični kruh, štruca, rezan, 1 kg
Vam lahko ponudimo kruh z različnimi semeni, ne smo sončnična ?
Odgovor: Ne.

SKLOP 36: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
1 Mlinci, brez konz., do 5kg
Vam lahko ponudimo 7,5 kg pakiranje?
Odgovor: Ne.

4 Grisini porcijski, 25-30 g
Vam lahko ponudimo 13g pakiranje x20kos=260g ?
Odgovor: Da. Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek popisa blaga.

5 Grisini polnozrnati, 100-400g
Vam lahko ponudimo Grissine s sezamom ali okusom pizze ?
Odgovor: Ne.

Datum objave: 15.04.2019   10:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SADNI SOKOVI IN NEKTARJI
Ali lahko ponudimo izdelke pod zaporednimi št.: 2., 4. in 6. v embalaži z navojnim pokrovčkom Slovenskega proizvajalca?

ODGOVOR
Da. Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek popisa blaga.Datum objave: 15.04.2019   10:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pregledu ponudbenega predračuna smo opazili, da ne povprašujete po mladem zelju ? Ali to pomeni, da boste omenjeni artikel jemali izven razpisa? V kolikor temu ni tako, Vas pozivamo, da ga vključite v ponudbeni predračun.

Prav tako nas zanima ali boste naročali le integrirani krompir mladi ali tudi konvencionalnega?

Prav tako Vas prosimo, v kolikor bi tekom javnega razpisa želeli naročiti paradižnik okrasni (češnjevec), da artikel dodate v ponudbeni predračun.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal in dopolnjeval razpisanih zahtev. Konvencionalen krompir ima naročnik razpisan v sklopu 20.Datum objave: 18.04.2019   13:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v predračunih manjka sklop SVEŽE RIBE. Očitno so narobe označeni, ker bi moral biti 17. sklop SVEŽE RIBE, pa je v excel tabeli pod zamrznjene ribe.

ODGOVOR
Tako kot izhaja iz popisa blaga, so v sklopu 17 razpisane zamrznjene ribe.Datum objave: 18.04.2019   13:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sklop 17:

1. losos: je lahko keta losos brez kože?
2. oslič file: je lahko še kakšna druga vrsta osliča naprimer hubbsi?
5. paniran oslič: mora biti iz argentinskega osliča ali iz aljaškega polaka?

Lp

ODGOVOR
1. Ne
2. Ne
5. Argentinski
Datum objave: 18.04.2019   13:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas kaj zajema termin "paradižnik", kakšne vrste?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Paradižnik, ki ga režemo na koščke pri zelenjavnem krožniku in ki ga uporabljamo za solato.Datum objave: 18.04.2019   13:06
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

Sklop 24: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE
25 Džem višnja, min 45% sadni delež, brez konz., sladil in barvil, do 700 g ali lahko ponudimo izdelek džem češnja, namesto višnja, pod ostalimi pogoji, ki so zapisani?

Sklop 27: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI
4 Jabolčni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil,barvil in konzervansov, 0,2 L (priložena slamica v pvc foliji) - ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
6 Pomarančni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, barvil in konzervansov, 0,2 L (priložena slamica v pvc foliji) ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
11 Nektar jagoda, min. 45% sadni delež, brez umetnih sladil, barvil in konzervansov, 1 L ali lahko ponudimo izdelek s 43% sadnim deležem, kakor je to določeno v pravilniku o nektarjih in sokovih?

SKLOP 32: ŽITA, MOKE, MLEVSKI IZDELKI, RIŽ, KAŠE, TESTENINE IN KOSMIČI
23 Kodrasti široki rezanci-pšenični z jajci, do 10 kg izdelek, ki bi ustrezal vaši zahtevi (jajčne valvice) se dobijo samo v 500g pakiranju. Glede na to, da je tako postavka tega artikla precej visoka, vas sprašujemo ali lahko ponudimo izdelek v 8000g pakiranju, ki pa ne vsebuje jajc?
27 Školjke ali metuljčki - pšenične z jajci, do 10 kg ali lahko ponudimo izdelek brez jajc?
29 Graham testenine (peresniki, svedri, polžki), do 1 kg naročnika prosimo, da loči postavke artiklov, saj se cene med njimi razlikujejo. Ali pa lahko ponudimo katerokoli obliko od zahtevanih peresnike, svedre, polžke,?

SKLOP 36: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
4 Grisini porcijski, 25-30 g izdelek v danem razponu na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 20g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

SKLOP 38: KEKSI IN SLAŠČIČARKI IZDELKI
1 Otroški keksi 1-3kg naročnika prosimo, da natančneje opiše zahtevan artikel, saj bo tako dobil preveč različne ponudbe. Vsi keksi so lahko otroški keksi. Ali želite izdelek v obliki različnih živali kot otroško veselje, ali želite izdelek z dodatkom medu kot čebelica Maja?
2 Navadni keksi, 1 - 3kg naročnika prosimo, da natančneje opiše zahtevan artikel, saj bo tako dobil preveč različne ponudbe. Ali lahko ponudimo izdelek kot Albrecht piškoti v 700g pakiranju?
3 Masleni keksi, Petit Beurre in enakovredno - ali naročnik želi izdelek, ki kot maščobo vsebuje izključno maslo?
5 Francoski polnozrnati rogljič 40 g naročnika prosimo, da za naveden izdelek oblikuje svoj sklop, saj ne gre za trajni izdelek. Ponudniki trajnega blaga ga ne morejo ponuditi. Izdelek mogoče dosti bolj pašte v sklop 35. Kruh in pekovsko pecivo.
6 Francoski polnozrnati rogljič 60 g naročnika prosimo, da za naveden izdelek oblikuje svoj sklop, saj ne gre za trajni izdelek. Ponudniki trajnega blaga ga ne morejo ponuditi. Izdelek mogoče dosti bolj paše v sklop 35. Kruh in pekovsko pecivo.
7 Francoski rogljič z marmelado 40 g naročnika prosimo, da za naveden izdelek oblikuje svoj sklop, saj ne gre za trajni izdelek. Ponudniki trajnega blaga ga ne morejo ponuditi. Izdelek mogoče dosti bolj paše v sklop 35. Kruh in pekovsko pecivo.
8 Francoski rogljič z marmelado 60 g naročnika prosimo, da za naveden izdelek oblikuje svoj sklop, saj ne gre za trajni izdelek. Ponudniki trajnega blaga ga ne morejo ponuditi. Izdelek mogoče dosti bolj paše v sklop 35. Kruh in pekovsko pecivo.

SKLOP 40: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO IN OLJA
1 Šipkov čaj, filter vrečke, gastro do 1 kg ali lahko ponudimo izdelek šipek-hibiskus?
44 Kremin do 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1200g pakiranju?
50 Sladkor - kristal, od 1 do 25 kg postavka artikla je izjemo visoka. Ali naročnik resnično želi skupno skoraj 6 ton sladkorja? Postavka tega artikla preseže 3000EUR.
70 Majoneza, 620 -750 g ali lahko ponudimo izdelek v 1100g pakiranju?
73 Hladno stiskano bučno olje, 100%, 1 L hladno stiskano bučno olje se dobi samo v 250ml pakiranju. Razen če naročnik želi izdelek, ki ni hladno stiskano bučno olje, temveč samo 100% čisto bučno olje. Naročnika prosimo, da se odloči, kateri izdelek je želel, saj je hladno stiskano bučno olje zelo neobičajna zahteva, cenovno pa se izdelka razlikujeta 1:3.

SKLOP 41: DIETNA ŽIVILA
20 Jušna zakuha brez jajc, različne oblike do 500 g ali naročnik želi izdelek, ki je sicer narejen brez jajc, ampak lahko vsebuje jajca v sledovih, ali izdelek, ki je deklariran kot brez jajc in je tako primeren za diete?
26 Marmelada slivova brez umetnih sladil, barvil, konzervansov in citronske kisline, do 1 kg ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje limonin sok in ne citronske kisline? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih, saj izdelka na trgu ne najdemo.
47 Kus kus rižev ali koruzni, brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali podobno) - izdelek nima določene zahtevane količine. Prosimo za popravek.
50 Grisini brez glutena, pakiranje do 250 g izdelek imate že razpisan pod postavko 29.
51 Namazi različnih okusov (bučke, por, bazilika) brez mleka, jajc, soje in glutena izdelek imate že razpisan pod zaporedno številko 18.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Sklop 24: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE
25 Džem višnja, min 45% sadni delež, brez konz., sladil in barvil, do 700 g ali lahko ponudimo izdelek džem češnja, namesto višnja, pod ostalimi pogoji, ki so zapisani?
Odgovor: NE.

Sklop 27: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI
4 Jabolčni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil,barvil in konzervansov, 0,2 L (priložena slamica v pvc foliji) - ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
Odgovor: NE

6 Pomarančni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, barvil in konzervansov, 0,2 L (priložena slamica v pvc foliji) ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
Odgovor: NE

11 Nektar jagoda, min. 45% sadni delež, brez umetnih sladil, barvil in konzervansov, 1 L ali lahko ponudimo izdelek s 43% sadnim deležem, kakor je to določeno v pravilniku o nektarjih in sokovih?
Odgovor: DA

SKLOP 32: ŽITA, MOKE, MLEVSKI IZDELKI, RIŽ, KAŠE, TESTENINE IN KOSMIČI
23 Kodrasti široki rezanci-pšenični z jajci, do 10 kg izdelek, ki bi ustrezal vaši zahtevi (jajčne valvice) se dobijo samo v 500g pakiranju. Glede na to, da je tako postavka tega artikla precej visoka, vas sprašujemo ali lahko ponudimo izdelek v 8000g pakiranju, ki pa ne vsebuje jajc?
Odgovor: NE

27 Školjke ali metuljčki - pšenične z jajci, do 10 kg ali lahko ponudimo izdelek brez jajc?
Odgovor: NE

29 Graham testenine (peresniki, svedri, polžki), do 1 kg naročnika prosimo, da loči postavke artiklov, saj se cene med njimi razlikujejo. Ali pa lahko ponudimo katerokoli obliko od zahtevanih peresnike, svedre, polžke,?
Odgovor: Lahko ponudite katerokoli obliko.

SKLOP 36: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
4 Grisini porcijski, 25-30 g izdelek v danem razponu na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 20g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odgovor: Lahko ponudite 20 g.

SKLOP 38: KEKSI IN SLAŠČIČARKI IZDELKI
1 Otroški keksi 1-3kg naročnika prosimo, da natančneje opiše zahtevan artikel, saj bo tako dobil preveč različne ponudbe. Vsi keksi so lahko otroški keksi. Ali želite izdelek v obliki različnih živali kot otroško veselje, ali želite izdelek z dodatkom medu kot čebelica Maja?
Odgovor: Ponudite navadne kekse čajno pecivo izdelane iz: pšenična moka, margarina brez hidrogeniranih maščob ali surovega masla , sladkor, smetana, mleko, jajca, pecilni prašek, vanilij sladkor

2 Navadni keksi, 1 - 3kg naročnika prosimo, da natančneje opiše zahtevan artikel, saj bo tako dobil preveč različne ponudbe. Ali lahko ponudimo izdelek kot Albrecht piškoti v 700g pakiranju?
Odgovor: Naročnik bo črtal artikel iz popisov.

3 Masleni keksi, Petit Beurre in enakovredno - ali naročnik želi izdelek, ki kot maščobo vsebuje izključno maslo?
Odgovor: DA, naročnik bo naveden artikle premeknil v sklop 40 Splošno prehrambeno blago.

5 Francoski polnozrnati rogljič 40 g naročnika prosimo, da za naveden izdelek oblikuje svoj sklop, saj ne gre za trajni izdelek. Ponudniki trajnega blaga ga ne morejo ponuditi. Izdelek mogoče dosti bolj pašte v sklop 35. Kruh in pekovsko pecivo.
Odgovor: Naročnik bo izločil piškote. Rogljički ostajajo v sklopu 38.

6 Francoski polnozrnati rogljič 60 g naročnika prosimo, da za naveden izdelek oblikuje svoj sklop, saj ne gre za trajni izdelek. Ponudniki trajnega blaga ga ne morejo ponuditi. Izdelek mogoče dosti bolj paše v sklop 35. Kruh in pekovsko pecivo.
Odgovor: Naročnik bo izločil piškote. Rogljički ostajajo v sklopu 38.

7 Francoski rogljič z marmelado 40 g naročnika prosimo, da za naveden izdelek oblikuje svoj sklop, saj ne gre za trajni izdelek. Ponudniki trajnega blaga ga ne morejo ponuditi. Izdelek mogoče dosti bolj paše v sklop 35. Kruh in pekovsko pecivo.
Odgovor: Naročnik bo izločil piškote. Rogljički ostajajo v sklopu 38.

8 Francoski rogljič z marmelado 60 g naročnika prosimo, da za naveden izdelek oblikuje svoj sklop, saj ne gre za trajni izdelek. Ponudniki trajnega blaga ga ne morejo ponuditi. Izdelek mogoče dosti bolj paše v sklop 35. Kruh in pekovsko pecivo.
Odgovor: Naročnik bo izločil piškote. Rogljički ostajajo v sklopu 38.

SKLOP 40: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO IN OLJA
1 Šipkov čaj, filter vrečke, gastro do 1 kg ali lahko ponudimo izdelek šipek-hibiskus?
Odgovor: Da.

44 Kremin do 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1200g pakiranju?
Odgovor: Da

50 Sladkor - kristal, od 1 do 25 kg postavka artikla je izjemo visoka. Ali naročnik resnično želi skupno skoraj 6 ton sladkorja? Postavka tega artikla preseže 3000EUR.
Odgovor: Da.

70 Majoneza, 620 -750 g ali lahko ponudimo izdelek v 1100g pakiranju?
Odgovor: DA.

73 Hladno stiskano bučno olje, 100%, 1 L hladno stiskano bučno olje se dobi samo v 250ml pakiranju. Razen če naročnik želi izdelek, ki ni hladno stiskano bučno olje, temveč samo 100% čisto bučno olje. Naročnika prosimo, da se odloči, kateri izdelek je želel, saj je hladno stiskano bučno olje zelo neobičajna zahteva, cenovno pa se izdelka razlikujeta 1:3.
Odgovor: Želimo hladno stiskano bučno olje lahko tudi v 250 ml cena je na L.

SKLOP 41: DIETNA ŽIVILA
20 Jušna zakuha brez jajc, različne oblike do 500 g ali naročnik želi izdelek, ki je sicer narejen brez jajc, ampak lahko vsebuje jajca v sledovih, ali izdelek, ki je deklariran kot brez jajc in je tako primeren za diete?
Odgovor: Brez sledov jajc uporabljamo za diete.

26 Marmelada slivova brez umetnih sladil, barvil, konzervansov in citronske kisline, do 1 kg ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje limonin sok in ne citronske kisline? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih, saj izdelka na trgu ne najdemo.
Odgovor: Lahko vsebuje limonin sok, namesto citronske kisline

47 Kus kus rižev ali koruzni, brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali podobno) - izdelek nima določene zahtevane količine. Prosimo za popravek.
Odgovor: 50 kg

50 Grisini brez glutena, pakiranje do 250 g izdelek imate že razpisan pod postavko 29.
Odgovor: Naročnik bo odstranil postavko 29.

51 Namazi različnih okusov (bučke, por, bazilika) brez mleka, jajc, soje in glutena izdelek imate že razpisan pod zaporedno številko 18.
Odgovor: Naročnik bo odstranil postavko 18.

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazcaDatum objave: 18.04.2019   13:06
VPRAŠANJE
Sklop 17
artikel 1: ali lahko ponudimo losos keta file?
artikel 4: ali lahko ponudimo osliče z gramaturo 150g?

ODGOVOR
artikel 1: Ne.
artikel 4: Ne.
Datum objave: 18.04.2019   13:07
VPRAŠANJE
Sklop 25
artikel 4: želite rumen ali zelen fižol?
artikel 22: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg?

ODGOVOR
artikel 4: rumen
artikel 22: Lahko pakiranje 2,5,kg

Poblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskih obrazcev.Datum objave: 24.04.2019   11:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v excel tabeli ni nikjer svežih rib, samo zamrznjene. Je prišlo do napake ali pri tem razpisu ne želite svežih rib?

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Ni napake. Naročnik ima v razpisu razpisane zamrznjene ribe v sklopu 17.Datum objave: 24.04.2019   11:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim za odgovor:
Sklop 24: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE
6 Paradižnik pelati, pasteriziran, brez.konz., 2,5 - 4,5 kg - ali lahko ponudimo gramaturo 2,490kg?
18 Marmelada marelična, min 30% sadne kaše, brez konz. in sladil, 0,85 kg - 5 kg - ali lahko ponudimo marmelado 840g ali džem 540g brez konzervansov?
20 Marmelada mešana, min 45% sadne kaše, brez sladil, 0,85 kg - 5 kg - ali lahko ponudimo marmelado 700g ali džem 540g brez konzervansov?

Sklop 27: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI
2 Ananasov sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, barvil in konzervansov, 0,2 L (priložena slamica v pvc foliji)-ali ponudimo pakiranje na ponovno zaprtje embalaže - npr. pokrovček z navojem ali na slamico?
4 Jabolčni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, barvil in konzervansov, 0,2 L (priložena slamica v pvc foliji) -)-ali ponudimo pakiranje na ponovno zaprtje embalaže - npr. pokrovček z navojem ali na slamico?
6 Pomarančni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, barvil in konzervansov, 0,2 L (priložena slamica v pvc foliji)-)-ali ponudimo pakiranje na ponovno zaprtje embalaže - npr. pokrovček z navojem ali na slamico?

SKLOP 32: ŽITA, MOKE, MLEVSKI IZDELKI, RIŽ, KAŠE, TESTENINE IN KOSMIČI
20 Polžki, pšenični brez jajc, do 1 kg-ali lahko ponudimo artikel s sledovi jajc, drugače je potrebno ponuditi artikel za diabetično prehrano, kar pa je pakirano samo do gramature 500G?

SKLOP 40: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO IN OLJA
14 Šipkov čaj, filter vrečke - do 3 g, pakiranje do 60 g-ali lahko ponudimo pakiranje 120g?
66 Konzervirane sardine v rastlinskem olju, 750 - 1000 g-ali lahko ponudimo pakiranje 697g, kar je majhno odstopanje od želenega?

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.
ODGOVOR
Sklop 24: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE
6 Paradižnik pelati, pasteriziran, brez.konz., 2,5 - 4,5 kg - ali lahko ponudimo gramaturo 2,490kg?
Odgovor: DA.

18 Marmelada marelična, min 30% sadne kaše, brez konz. in sladil, 0,85 kg - 5 kg - ali lahko ponudimo marmelado 840g ali džem 540g brez konzervansov?
Odgovor: Neto količina 850 g.

20 Marmelada mešana, min 45% sadne kaše, brez sladil, 0,85 kg - 5 kg - ali lahko ponudimo marmelado 700g ali džem 540g brez konzervansov?
Odgovor: Neto količina 850 g.

Sklop 27: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI
2 Ananasov sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, barvil in konzervansov, 0,2 L (priložena slamica v pvc foliji)-ali ponudimo pakiranje na ponovno zaprtje embalaže - npr. pokrovček z navojem ali na slamico?
Odgovor: Lahko tudi pokrovček.

4 Jabolčni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, barvil in konzervansov, 0,2 L (priložena slamica v pvc foliji) -)-ali ponudimo pakiranje na ponovno zaprtje embalaže - npr. pokrovček z navojem ali na slamico?
Odgovor: Lahko tudi pokrovček.

6 Pomarančni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, barvil in konzervansov, 0,2 L (priložena slamica v pvc foliji)-)-ali ponudimo pakiranje na ponovno zaprtje embalaže - npr. pokrovček z navojem ali na slamico?
Odgovor: Lahko tudi pokrovček.

SKLOP 32: ŽITA, MOKE, MLEVSKI IZDELKI, RIŽ, KAŠE, TESTENINE IN KOSMIČI
20 Polžki, pšenični brez jajc, do 1 kg-ali lahko ponudimo artikel s sledovi jajc, drugače je potrebno ponuditi artikel za diabetično prehrano, kar pa je pakirano samo do gramature 500G?
Odgovor: NE.

SKLOP 40: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO IN OLJA
14 Šipkov čaj, filter vrečke - do 3 g, pakiranje do 60 g-ali lahko ponudimo pakiranje 120g?
Odgovor: NE.

66 Konzervirane sardine v rastlinskem olju, 750 - 1000 g-ali lahko ponudimo pakiranje 697g, kar je majhno odstopanje od želenega?
Odgovor: NE.


Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskih obrazcev.