Dosje javnega naročila 001639/2019
Naročnik: OBČINA IVANČNA GORICA, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica
Gradnje: Rekonstrukcija ceste Sobrače - Ježce
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 877.024,89 EUR

JN001639/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.03.2019
JN001639/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.05.2019
JN001639/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.07.2019
JN001639/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001639/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IVANČNA GORICA
Sokolska ulica 8
1295
SI
Ivančna Gorica
Slovenija
Janez Radoš
obc.ivancna.gorica@siol.net
+386 17812100
+386 17812120

Internetni naslovi
http://ivancna-gorica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ivancna-gorica.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7951
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija ceste Sobrače - Ježce
Referenčna številka dokumenta: 430-0003/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet projekta je rekonstrukcija lokalne ceste LC 138251 Sobrače Sela pri Sobračah Ježce. Na celotnem območju rekonstrukcije se obstoječe vozišče utrdi in razširi, poveča prometno varnost z izgradnjo hodnika za pešce, uredi odvodnjavanje meteornih odpadnih vod z izgradnjo cestne kanalizacije, postavi novo prometno signalizacijo in cestno razsvetljavo.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 692.647,64 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Cesta Sobrače Ježce v občini Ivančna Gorica
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet projekta je rekonstrukcija lokalne ceste LC 138251 Sobrače Sela pri Sobračah Ježce. Na celotnem območju rekonstrukcije se obstoječe vozišče utrdi in razširi, poveča prometno varnost z izgradnjo hodnika za pešce, uredi odvodnjavanje meteornih odpadnih vod z izgradnjo cestne kanalizacije, postavi novo prometno signalizacijo in cestno razsvetljavo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 692.647,64 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.04.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
10.04.2019
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.03.2019   17:00

Dodatne informacije:
Navedeno v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Navedeno v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom in v zakonu.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA IVANČNA GORICA
Sokolska ulica 8
1295
Ivančna Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.03.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.03.2019   12:03
VPRAŠANJE
Pri pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo da ni popisa del v excel obliki.

Prosimo da naročnik objavi popis del.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

popis del in PZI dokumentacijo bomo objavili 26. 3. 2019.

Občina Ivančna Gorica

VPRAŠANJE
Kje ste objavili popise del in PZI dokumentacijo?

ODGOVOR

Pozdravljeni,

popis del in PZI dokumentacijo bomo objavili 26. 3. 2019.

Občina Ivančna Gorica


VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji zahtevate, da kot pogoj za sodelovanje ponudnik izpolnjuje referenčni pogoj izgradnje, obnove ali rekonstrukcije cest, pri čemer mora biti vsak posel izveden v najmanj v vrednosti kolikor znaša prijava na to javno naročilo. Kak naj ponudniki vemo koliko znaša naša prijava , če na spletni strani niste objavili popisa del?

ODGOVOR

Pozdravljeni,

popis del in PZI dokumentacijo bomo objavili 26. 3. 2019.

Občina Ivančna GoricaDatum objave: 26.03.2019   09:53
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da umakne zahtevo, da za vodjo del prilagamo pogodbo o zaposlitvi. Namesto tega naj zadostuje priložiti M1 in M3 obrazec, ki na enak način dokazuje delovno razmerje s ponudnikom. Zahteva po pogodbi o zaposlitvi je nesorazmerna in predstavlja prevelik poseg v zaupne podatke med delodajalcem in delojemalcem. Naročnik lahko s priloženim M1 obrazcem povsem enako ugotovi obstoj delovnega razmerja. Prosimo za potrditev, da za vodjo del zadostuje M1/M3 obrazec.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo za priznanje sposobnosti upoštevala oboje, ali pogodbo o zaposlitvi ali obrazec M1 in M3.

Občina Ivančna GoricaDatum objave: 26.03.2019   10:13
VPRAŠANJE
Spoštovani danes isteče rok za vprašanja. Popisi pa še niso dosegljivi. Kako bomo sploh postavili kakšno vprašanje glede popisov, če bo rok za vprašanja že potekel. Rok za vprašanja bi bilo prav podaljšati. Tudi za oddajo ponudbe.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik pri predmetnem javnem naročilu izvaja konkurenčni postopek s pogajanji. V prvi fazi, ki trenutno poteka, se lahko za sodelovanje v konkurenčnem postopku s pogajanji na podlagi objavljenega obvestila prijavi vsak gospodarski subjekt. Prijavi za sodelovanje mora priložiti informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih zahteva naročnik. Naročnik mora v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom opredeliti vsebino javnega naročila z opisom potreb in zahtevanih značilnosti gradnje, ki je predmet naročanja, ter določiti merila za oddajo javnega naročila, kar je tudi storil. Popisi so/bodo objavljeni danes 26.3.2019, kar ni dolžnost naročnika v tej fazi. Objavljeni so kot pomoč zainteresiranim ponudnikom.

Vprašanja in odgovori glede popisov del bodo na vrsti v drugi fazi predmetnega javnega naročila, ko bodo prijavitelji pozvani k oddaji prve ponudbe na podlagi popisov. V prvi fazi ima naročnik dolžnost odgovarjati na vprašanja samo glede pogojev za priznanje sposobnosti, zato roka za vprašanja ne bo podaljšal. Rok za oddajo ponudbe ni postavljen, postavljen je rok za oddajo prijave, za katerega pa naročnik smatra, da je ustrezno dolg.

Občina Ivančna Gorica


Datum objave: 26.03.2019   10:13
VPRAŠANJE
Bo naročnik za dokazilo za neblokado računov upošteval s.bon-1/p in bon 2 od ajpes, ki ni starejši od 30 dni od roka za oddajo?

ODGOVOR

Spoštovani,

Da.

Občina Ivančna Gorica


Datum objave: 26.03.2019   10:15
VPRAŠANJE
Ali je objavljen popis pravilen. Rekapitulacija se ne sklada z vsebino popisa. Oštevilčenje tujih storitev ni pravo. Manjka cestna razsvetljava in tk kanalizacija. Ali to ni del naročila.

ODGOVOR

Spoštovani,

Vprašanja in odgovori glede popisov del bodo na vrsti v drugi fazi predmetnega javnega naročila, ko bodo prijavitelji pozvani k oddaji prve ponudbe na podlagi popisov. V prvi fazi ima naročnik dolžnost odgovarjati na vprašanja samo glede pogojev za priznanje sposobnosti. Popisi so v tej fazi objavljeni zgolj informativno in bodo v drugi fazi popolnoma usklajeni.

Občina Ivančna GoricaDatum objave: 26.03.2019   10:30
VPRAŠANJE
Ali je naročnik prepričan, da želi za resnost ponudbe menico kar v višini 19.000 EUR? Ali na tej podlagi sklepamo pravilno, da je ocenjena vrednost del kar 633.333,33 EUR brez DDV, kar bi upravičilo tako visoko zavarovanje za resnost ponudbe, ki sme znašati največ 3% ocenjene vrednosti naročila brez DDV? Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) v 6. členu določa (posebej opozarjamo na četrti odstavek):

6. člen

(1) Naročnik lahko zahteva finančno zavarovanje za resnost ponudbe, če mora obvestila v zvezi z javnim naročilom blaga ali storitev poslati v objavo v Uradni list Evropske unije ali če je ocenjena vrednost javnega naročila gradenj (brez DDV) na splošnem področju enaka ali višja od 500.000 eurov, na infrastrukturnem področju pa enaka ali višja od 1.000.000 eurov, v drugih primerih pa izjemoma, če zahtevo po tem zavarovanju opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja.

(2) Naročnik praviloma ne zahteva finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, če je predmet naročanja blago, ki je široko dostopno na trgu in se naročniku dobavi enkrat.

(3) Za zavarovanje resnosti ponudbe praviloma ni primerno zahtevati bančne garancije.

(4) Višina finančnega zavarovanja za resnost ponudbe znaša največ 3 % ocenjene vrednosti naročila (brez DDV), če se naročilo oddaja po sklopih, pa največ 3 % ocenjene vrednosti sklopa (brez DDV).

(5) Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ne sme poteči pred rokom za predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če je slednje zahtevano.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je postopal v skladu z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16).

Občina Ivančna Gorica


Datum objave: 26.03.2019   10:31
VPRAŠANJE
Glede na to, da šesti dan po objavi javnega naročila še vedno niso objavljeni popisi del, naročnika prosimo, da podaljša rok za oddajo za toliko dni, kot je trajalo, da objavi popise del.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik pri predmetnem javnem naročilu izvaja konkurenčni postopek s pogajanji. V prvi fazi, ki trenutno poteka, se lahko za sodelovanje v konkurenčnem postopku s pogajanji na podlagi objavljenega obvestila prijavi vsak gospodarski subjekt. Prijavi za sodelovanje mora priložiti informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih zahteva naročnik. Naročnik mora v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom opredeliti vsebino javnega naročila z opisom potreb in zahtevanih značilnosti gradnje, ki je predmet naročanja, ter določiti merila za oddajo javnega naročila, kar je tudi storil. Popisi so/bodo objavljeni danes 26.3.2019, kar ni dolžnost naročnika v tej fazi. Objavljeni so kot pomoč zainteresiranim ponudnikom.

Vprašanja in odgovori glede popisov del bodo na vrsti v drugi fazi predmetnega javnega naročila, ko bodo prijavitelji pozvani k oddaji prve ponudbe na podlagi popisov. V prvi fazi ima naročnik dolžnost odgovarjati na vprašanja samo glede pogojev za priznanje sposobnosti, zato roka za vprašanja ne bo podaljšal. Rok za oddajo ponudbe ni postavljen, postavljen je rok za oddajo prijave, za katerega pa naročnik smatra, da je ustrezno dolg.

Občina Ivančna Gorica


Datum objave: 26.03.2019   10:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede na predviden obseg del smatramo, da imajo razpisana dela izjemen pomen za naročnika. Kljub temu, pa v razpisni dokumentaciji nismo nikjer zasledili zahteve po bonitetni oceni potencialnih ponudnikov. Smatramo, da je za naročnika smotrno, da določi višino bonitetne ocene gospodarskih subjektov, saj si s tem zagotovi izvajalca katerega finančne in poslovne sposobnosti so dobre. S tem si naročnik zmanjša tveganje nastopa neljubih dogodkov kot so neplačila obveznosti ipd
Naročniku predlagamo, da dopolni pogoje za sodelovanje in določi bonitetno oceno vseh potencialnih udeležencev v fazi oddaje ponudbe vsaj na SB5.


ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik ne namerava dopolniti pogoje za sodelovanje.

Občina Ivančna Gorica


Datum objave: 26.03.2019   10:56
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji zahtevate, da kot pogoj za sodelovanje ponudnik izpolnjuje referenčni pogoj izgradnje, obnove ali rekonstrukcije cest, pri čemer mora biti vsak posel izveden v najmanj v vrednosti kolikor znaša prijava na to javno naročilo. Kak naj ponudniki vemo koliko znaša naša prijava , če na spletni strani niste objavili popisa del?ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je kot pogoj za sodelovaje v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom pri referencah prijavitelja in referencah vodje del zapisal: "Prijavitelj je v obdobju zadnjih 5 let pred rokom za oddajo prijave v okviru tega javnega naročila izvedel dva enakovrstna posla, kar pomeni izgradnjo, obnovo ali rekonstrukcijo cest, pri čemer je bil vsak posel izveden v vrednosti najmanj toliko, kot znaša prijava za to javno naročilo." , ter "Vodja del je v obdobju zadnjih 5 let pred rokom za oddajo prijave v okviru tega javnega naročila kot vodja del sodeloval pri izvedbi vsaj dveh enakovrstnih poslov, kar pomeni izgradnjo, obnovo ali rekonstrukcijo cest, pri čemer je bil vsak posel izveden v vrednosti najmanj toliko, kot znaša prijava za to javno naročilo."

Ugotovil je, da je višino zahtevanega referenčnega posla zastavil tako, da jo prijavitelji v tej fazi težko določijo, zato bo spremenil ta pogoj in spremenjeno razpisno dokumentacijo danes objavil na spletni strani.

Občina Ivančna Gorica


Datum objave: 26.03.2019   11:48
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da z odgovorom DA ali NE pove, ali finančno zavarovanje za resnost ponudbe za predmetno javno naročilo znaša NAJVEČ 3% ocenjene vrednosti naročila brez DDV?

Prosimo, da se izognete splošnih odgovorov v stilu: "Naročnik je postopal v skladu z Uredbo...", ampak zelo jasno z DA ali NE odgovorite na zgornje vprašanje. Praksa odločanja DKOM v tozadevnih primerih je jasna, zato prosimo naročnika, da odgovori na zgornje vprašanje: ali finančno zavarovanje za resnost ponudbe za predmetno javno naročilo znaša NAJVEČ 3% ocenjene vrednosti naročila brez DDV? Hvala.

ODGOVOR

Naročnik je določil višino vrednosti zavarovanja za resnost ponudbe do največ 3% ocenjene vrednosti investicije brez DDV, kakor določa predmetna uredba. Torej je odgovor na vaše vprašanje DA.

Občina Ivančna Gorica