Dosje javnega naročila 001605/2019
Naročnik: OBČINA ŽUŽEMBERK, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk
Blago: Nakup električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje elektrine energije z visokim izkoristkom za obdobje dveh let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001605/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.03.2019
JN001605/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001605/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŽUŽEMBERK
Grajski trg 33
8360
SI037
Žužemberk
Slovenija
Beno Červenka
beno.cervenka@zuzemberk.si
+386 73885191

Internetni naslovi
http://www.zuzemberk.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje elektrine energije z visokim izkoristkom za obdobje dveh let
Referenčna številka dokumenta: JNMV-0001/2019-B-POG
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje elektrine energije z visokim izkoristkom za obdobje dveh let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Žužemberk
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik bo z najugodnejšim gospodarskim subjektom, izbranim v okviru tega postopka na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, sklenil okvirni sporazum za dobavo električne energije za obdobje dveh let.

Naročnik izvaja predmetni postopek oddaje javnega naročila skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.03.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.03.2019   10:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.03.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.03.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.03.2019   07:56
VPRAŠANJE 1
V navodilu določate predvideno število decimalnih mest za oddajo ponudbene cene 2. Cene električne energije /kWh se v večini primerov_praksi oddaja na 5 decimalk;ponudbena vrednost pa na 2 decimalki. prosim da točno definirate decimalke za :cena za/kWh in skupno ponudbeno vrednost v .

ODGOVOR 1
Ponudniki naj v obrazcu ePRO Ponudba-Pogodba podajo cene na enoto na največ 5 decimalnih mest, medtem, ko naj skupno ponudbeno vrednost (postavka SKUPAJ (1+2)), ki se hkrati vpiše tudi v spletni portal www.eponudbe.si pri oddaji ponudbe, zaokrožijo na 2 decimalni mesti. V kolikor ponudniki ne bodo pravilno zaokrožili decimalnih mest pri skupni ponudbeni ceni, bo naročnik, na podlagi ponudnikovega soglasja, danega s podpisom obrazca ePRO Ponudba-Pogodba, na podlagi določil ZJN-3 sam odpravil računsko napako.