Dosje javnega naročila 001624/2019
Naročnik: OBČINA ROGAŠKA SLATINA, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina
Gradnje: ENERGETSKA SANACIJA ŠPORTNE DVORANE BALINČEK
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 104.200,94 EUR

JN001624/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.03.2019
JN001624/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2019
JN001624/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.04.2019
JN001624/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.04.2019
JN001624/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001624/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2
3250
SI
Rogaška Slatina
Slovenija
ales.otorepec@rogaska-slatina.si, Aleš Otorepec
obcina@rogaska-slatina.si
+386 38181700
+386 38181724

Internetni naslovi
http://www.rogaska-slatina.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/301094/RD_BALINČEK.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7959
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ENERGETSKA SANACIJA ŠPORTNE DVORANE BALINČEK
Referenčna številka dokumenta: 430-0020/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo se nanaša na izvedbo toplotne izolacije fasade in hladnega podstrešja Športne dvorane Balinček v Rogaški Slatini.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Športna dvorana Balinček, Sotelska cesta, Rogaška Slatina.
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo se nanaša na izvedbo toplotne izolacije fasade in hladnega podstrešja Športne dvorane Balinček v Rogaški Slatini, skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (predmetna navodila, popis del, vzorec pogodbe, itd.)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 06.05.2019
Konec: 30.06.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo:
iz razlogov določenih v 42. posebni gradbeni uzanci,
zaradi spremembe investicije spremembe projektne dokumentacije večjega obsega,
zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega ravnanja pogodbenih strank.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.04.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.04.2019   09:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.03.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.03.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.03.2019   07:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
navajate, da se ponudba izpolni za dele v rumeno pobarvanih celicah (ovrednoti)
Kaj potem pomenijo zeleno obarvane celice?
Hvala za odgovor

ODGOVOR
Pozdravljeni,
se opravičujemo - v navodilih navajamo pravila za naše standardno oblikovanje popisov, medtem ko je v primeru predmetnega popisa oblikovanje drugačno, postavke so obarvane skladno z upravičenostjo morebitne prijave na enega od javnih razpisov. Slednje za ponudnike ne predstavlja nobene razlike, enakovredno je treba upoštevati rumeno in zeleno obarvane postavke.

Posledično prilagajamo navodilo za izpolnjevanje popisa (OBR-POPIS): pri vseh postavkah (ne glede na barvo) je treba vnesti ceno na enoto mere, vrednost se izračuna samodejno. Izjema je zgolj postavka "Ocenjena razna nepredvidena dela," kjer je oceno vrednosti že opredelil naročnik.

V rekapitulaciji vnesete samo % popusta na celotno vrednost. Celica lahko ostane prazna, v tem primeru se popust ne bo obračunal.

Hvala za pripombo, lep pozdrav!