Dosje javnega naročila 001406/2019
Naročnik: SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
Blago: Dobava čelnega nakladalca na kolesih
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 165.212,77 EUR

JN001406/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.03.2019
JN001406/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.03.2019
JN001406/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.03.2019
JN001406/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.04.2019
JN001406/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.05.2019
JN001406/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.05.2019

    JN001406/2019-K01 Popravek (EU 14 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Teharska cesta 49
3000
SI034
Celje
Slovenija
Alenka Sajovic
alenka.sajovic@simbio.si
+386 34256459
+386 34256412

Internetni naslovi
http://simbio.si

MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000
SI034
Celje
Slovenija
mestna.obcina.celje@celje.si
+386 34265700

Internetni naslovi
http://www.moc.celje.si

OBČINA DOBRNA
Dobrna 19
3204
SI034
Dobrna
Slovenija
obcina@dobrna.si
+386 37801050

Internetni naslovi
http://www.dobrna.si

OBČINA ŠTORE
Cesta XIV. divizije 15
3220
SI034
Štore
Slovenija
tajnistvo@store.si
+386 37803840

Internetni naslovi
http://www.store.si

OBČINA VOJNIK
Keršova ulica 8
3212
SI034
Vojnik
Slovenija
obcina@vojnik.si
+386 37800620

Internetni naslovi
http://www.vojnik.si

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI034
Velenje
Slovenija
info@velenje.si
+386 38961600

Internetni naslovi
http://www.velenje.si

OBČINA BISTRICA OB SOTLI
Bistrica ob Sotli 17
3256
SI034
Bistrica ob Sotli
Slovenija
obcina@bistricaobsotli.si
+386 38001500

Internetni naslovi
http://www.bistricaobsotli.si

OBČINA BRASLOVČE
Braslovče 22
3314
SI034
Braslovče
Slovenija
obcina@braslovce.si
+386 37038400

Internetni naslovi
http://www.braslovce.si

OBČINA DOBJE
Dobje pri Planini 26
3224
SI034
Dobje pri Planini
Slovenija
obcinadobje@siol.net
+386 37466030

Internetni naslovi
http://www.dobje.si

OBČINA KOZJE
Kozje 37
3260
SI034
Kozje
Slovenija
obcina.kozje@siol.net
+386 38001400

Internetni naslovi
http://www.kozje.si

OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2
3270
SI034
Laško
Slovenija
obcina@lasko.si
+386 37338700

Internetni naslovi
http://www.lasko.si

OBČINA MOZIRJE
Šmihelska cesta 2
3330
SI034
Mozirje
Slovenija
obcina@mozirje.si
+386 38393300

Internetni naslovi
http://mozirje.si

OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59
3254
SI034
Podčetrtek
Slovenija
tajnistvo.obcina@podcetrtek.si
+386 38182780

Internetni naslovi
http://www.podcetrtek.si

OBČINA POLZELA
Malteška cesta 28
3313
SI034
Polzela
Slovenija
obcina.polzela@polzela.si
+386 37033200

Internetni naslovi
http://www.polzela.si

OBČINA PREBOLD
Hmeljarska cesta 3
3312
SI034
Prebold
Slovenija
obcina@obcinaprebold.si
+386 37036400

Internetni naslovi
http://www.obcinaprebold.si

OBČINA REČICA OB SAVINJI
Rečica ob Savinji 55
3332
SI034
Rečica ob Savinji
Slovenija
tajnistvo@obcina-recica.si
+386 38391830

Internetni naslovi
http://www.obcina-recica.si

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2
3250
SI034
Rogaška Slatina
Slovenija
obcina@rogaska-slatina.si
+386 38181700

Internetni naslovi
http://www.rogaska-slatina.si

OBČINA ROGATEC
Pot k ribniku 4
3252
SI034
Rogatec
Slovenija
obcina.rogatec@siol.net
+386 38121000

Internetni naslovi
http://www.obcina.rogatec.si

OBČINA ŠENTJUR
Mestni trg 10
3230
SI034
Šentjur
Slovenija
obcina.sentjur@sentjur.si
+386 37471310

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Aškerčev trg 12
3240
SI034
Šmarje pri Jelšah
Slovenija
obcina@smarje.si
+386 38171600

Internetni naslovi
http://www.smarje.si

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
Šmartno ob Paki 69
3327
SI034
Šmartno ob Paki
Slovenija
obcina.smartno@siol.net
+386 38984950

Internetni naslovi
http://www.smartnoobpaki.si

OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12
3325
SI034
Šoštanj
Slovenija
obcina@sostanj.si
+386 38984300

Internetni naslovi
http://www.sostanj.si

OBČINA TABOR
Tabor 21
3304
SI034
Tabor
Slovenija
info@obcina-tabor.si
+386 37057080

Internetni naslovi
http://www.obcina-tabor.si

OBČINA VRANSKO
Vransko 59
3305
SI034
Vransko
Slovenija
obcina.vransko@vransko.si
+386 37032800

Internetni naslovi
http://vransko.si

OBČINA ŽALEC
Ulica Savinjske čete 5
3310
SI034
Žalec
Slovenija
glavna.pisarna@zalec.si
+386 37136465

Internetni naslovi
http://www.zalec.siOddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava čelnega nakladalca na kolesih
Referenčna številka dokumenta: 02/JN-2019/B
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42400000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava čelnega nakladalca na kolesih za manipulacijo z odpadki


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.03.2019
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN001406/2019-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 12.03.2019


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3 Dodatne informacije
Besedilo:

Se glasi:

Naročnik pojasnuje s priloženo shemo zahtevo in daje Popravek 5. alineje točke 2.7 tehničnih specifikacij, ki se po novem glasi: "Polmer obračalnega-rajdnega kroga zunanjega roba pnevmatike od središča najbolj oddaljenega kolesa, z upoštevanjem ponujenega orodja in pnevmatik (glej priloženo shemo): max. 4750 mm. Polmer obračalnega-rajdnega kroga mora biti potrjen s strani proizvajalca stroja.
VII.2 Druge dodatne informacije
Naročnik pojasnuje s priloženo shemo zahtevo in daje Popravek 5. alineje točke 2.7 tehničnih specifikacij, ki se po novem glasi: "Polmer obračalnega-rajdnega kroga zunanjega roba pnevmatike od središča najbolj oddaljenega kolesa, z upoštevanjem ponujenega orodja in pnevmatik (glej priloženo shemo): max. 4750 mm. Polmer obračalnega-rajdnega kroga mora biti potrjen s strani proizvajalca stroja.
Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/301096/Shema_Obračalni_krog_nakladalec.zip